Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 129 Xoves, 8 de xullo de 2021 Páx. 34847

III. Outras disposicións

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN541A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 10 do anexo I da Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN541A), publícase, por medio desta resolución, o extracto das axudas outorgadas pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación ao abeiro de dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN541A).

b) Aplicación orzamentaria: 06.02.732A.760.1.

c) Crédito orzamentario: 1.349.928,48 €.

d) Destinatarios: concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Finalidade: creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Beneficiarios e importe das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios e o importe.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2021

Paula Uría Traba
Directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

ANEXO

Subvencións concedidas

Nº de expediente

Beneficiario

NIF

Contía da axuda

IN541A 2021/01-0

Concello de Paradela

P2704200A

240.000,00 €

IN541A 2021/02-0

Concello da Lama

P3602500E

239.996,02 €

IN541A 2021/03-0

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

197.932,46 €

IN541A 2021/04-0

Concello do Corgo

P2701400J

240.000,00 €

IN541A 2021/05-0

Concello da Veiga

P3208400F

240.000,00 €

IN541A 2021/08-0

Concello de Bóveda

P2700800B

192.000,00 €