Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Martes, 20 de xullo de 2021 Páx. 37238

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Centro Universitario da Defensa - Escola Naval Militar de Marín

ANUNCIO do 6 de xullo de 2021 polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente (CPD17).

A Dirección do Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar (en diante, CUD-ENM), no uso das súas competencias e unha vez recibida a resolución conxunta dos ministerios de Facenda e de Política Territorial e Función Pública, do 8 de febreiro de 2021, pola que se autoriza a contratación de profesorado temporal, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público, polo procedemento de urxencia, para cubrir as necesidades docentes existentes mediante a contratación, en réxime laboral de persoal docente, para as seguintes categorías:

Categoría de profesor

Número de prazas

Axudante doutor

1

Este concurso rexerase polo disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU), modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, así como polo Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario; a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, Lei 39/2015); a Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público (en diante, Lei 40/2015), e pola normativa reguladora do procedemento para a provisión de prazas de persoal docente e investigador do CUD-ENM, aprobada na reunión do Padroado do 8 de marzo de 2010.

A información completa (bases da convocatoria, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar (praza de España s/n, 36920 Marín, Pontevedra), así como na páxina web do CUD-ENM (http://cud.uvigo.es-Persoal-Concursos-Concursos de profesorado-Décimo sétimo concurso de persoal docente contratado (código CPD17).

O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e deben dirixilas ao director do CUD-ENM no modelo oficial, obrigatoriamente xunto cos documentos acreditativos previstos na convocatoria. Para os efectos do cómputo de todos os prazos desta convocatoria, terán a consideración de días inhábiles o período que comprende do 1 ao 15 de agosto de 2021 (ambos incluídos), polo peche do centro.

Marín, 6 de xullo de 2021

José Martín Davila
Director do Centro Universitario da Defensa