Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Mércores, 21 de xullo de 2021 Páx. 37257

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 03/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado, atribuíndo, así mesmo, á Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo de base, a función de propoñer á persoa titular do órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 29 de xuño de 2021, pola referida comisión, na súa reunión de valoración, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas de alto nivel de Galicia, de alto rendemento e rendemento deportivo de base, que se relacionan no anexo I desta resolución e, que en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous (2) meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2021

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Deportistas recoñecidos/as de alto nivel, alto rendemento,

rendemento deportivo de base de Galicia e técnicos

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Álvarez Domínguez

Carlos

***7297**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

2

Alvariño García

Miguel

***4122**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

21.7.2024

3

Añón Puente

Daniel

***4628**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

4

Arancibia Murillo

Dariana Abigail

***0524**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

29.6.2026

5

Ayude Pallas

Nahum

***0036**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

29.6.2026

6

Barcia Rama

Daniel

***0845**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

7

Barreiro Malvido

Antonio

***4099**

Piragüismo

Técnico

29.6.2026

8

Batán Álvarez

Rubén

***5964**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

29.6.2026

9

Bello Álvarez

Saúl

***9767**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

29.6.2026

10

Bello Armada

Andrea

***4173**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

23.7.2025

11

Bueno López

Guillermo

***8280**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

12

Casal Rodas

Óscar

***2633**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

12.1.2025

13

Castro Barcala

Daniel

***4310**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

28.8.2025

14

Castro Barcala

María Cristina

***4310**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

6.7.2022

15

Cerqueiro López

Jose

***8062**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

16

Clouston Juane

Nicolas Kenneth

***0560**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

17

Costa Estévez

Eduardo

***4831**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

18

Davila Boo

Andrea

***9820**

Kárate e D.A.

deportista rendimiento deportivo de base

29.6.2022

19

De Moura Álvarez

André

***2922**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

20

Delgado Curbelo

Sebastián

***3910**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

14.7.2023

21

Domínguez

Fernández

Marta

***8827**

Squash

Deportista de alto nivel

29.6.2026

22

Domínguez Torres

Enrique

***8034**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

23

Domuro Arias

Lucas

***6451**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

26.11.2024

24

Dono Arias

Nicolás

***2930**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

7.7.2024

25

Feijoo Gómez

Eva

***5912**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

28.2.2025

26

Fernández Ferreiro

Gabriel

***8670**

Bádminton

Deportista de alto nivel

5.11.2025

27

Fernández Tenrreiro

Alejandro Jesús

***5606**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

7.5.2022

28

Flórez Marriaga

Josue

***2963**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

27.4.2024

29

Fuentes Silva

Diego

***8865**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

30

García de Castro

Marco

***4573**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

31

García Suárez

Noelia

***0429**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

21.7.2023

32

García Villaverde

Diego

***6066**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

8.7.2022

33

Gómez Martiñán

Raúl

***7985**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

34

Lalín Canda

Noelia

***6058**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

2.3.2024

35

Liste Viaño

Martín

***0784**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

14.11.2025

36

Logroño Ferro

Rafael

***5044**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

37

López de la Fuente

Noel

***9397**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

38

López Mora

Diego

***8245**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

39

Martínez Santiago

Irene

***5022**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

14.11.2025

40

Mateo Rego

Daniel

***5880**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.5.2024

41

Mateo Rego

Paula

***5880**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.5.2024

42

Millán Rodríguez

Rubén

***7413**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

7.7.2024

43

Navajera León

Mario

***2133**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

44

Otero Fernández

Paula

***1855**

Natación

Deportista de alto nivel

29.6.2026

45

Padín Garrido

Hugo

***0115**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

46

Parada Novo

Ivan

***3655**

Kárate e D.A.

Deportista de alto nivel

27.4.2024

47

Pérez Longa

Miguel

***4524**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

48

Pernas Río

Jonathan

***0352**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

29.6.2026

49

Piña Esteves

Leticia

***7864**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

14.7.2023

50

Prieto Afonso

Christian

***3531**

Birlos

Deportista de alto nivel

20.9.2024

51

Redondo Gago

Milagros

***5956**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

11.12.2025

52

Riobó Hermelo

Martín

***6205**

Motociclismo

Deportista de alto nivel

27.12.2023

53

Rivas Iglesias

Iria

***9459**

Atletismo

Deportista de alto nivel

6.12.2025

54

Rodríguez García

Cristina

***1221**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

27.11.2025

55

Sánchez Novellas

Aida

***6478**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.5.2024

56

Santos Bernal

Martín

***4611**

Balonmán

Deportista rendimiento deportivo de base

30.6.2022

57

Sierra Malvar

Javier

***4751**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

58

Sierra Malvar

Miguel

***4751**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

59

Suárez Barros

Christian

***1953**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

29.6.2026

60

Tocuyo Mayorga

Jennifer

***0341**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

17.10.2025

61

Túñez Lema

Patricia

***0625**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

29.6.2026

62

Urdiales García

Hugo

***8932**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

63

Val Alonso

Brais

***6208**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

64

Vázquez Liste

David

***6347**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

31.12.2024

65

Vieito Cobian

Tomás

***6373**

Vela

Deportista de alto nivel

20.9.2024

ANEXO II

Solicitudes non recoñecidas e a causa

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Causa

1

Múñoz Rodríguez

Mario

***2517**

Baloncesto

Por non acadar criterio deportivo

2

Vázquez Liz

Alejandro

***8598**

Tríatlon e péntatlon moderno

Por non acadar criterio deportivo

3

Cid Estévez

Mara

***8491**

Taekwondo

Por non acadar criterio deportivo

4

Prieto Vilar

Andrés

***0432**

Tríatlon e péntatlon moderno

Por non acadar criterio deportivo