Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Mércores, 21 de xullo de 2021 Páx. 37380

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería, convocado pola Orde do 25 de novembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 14 de decembro).

Mediante a Orde do 25 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, convocouse o concurso de traslados entre profesorado de relixión.

Consideradas as reclamacións e renuncias producidas na resolución provisional e de conformidade co establecido na base décimo sétima da dita Orde do 25 de novembro de 2020, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública no anexo I desta resolución a adxudicación definitiva dos destinos obtidos polo profesorado de relixión dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade do nivel educativo de educación infantil e primaria.

Segundo. Facer pública no anexo II desta resolución, a adxudicación definitiva dos destinos obtidos polo profesorado de relixión dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade do nivel educativo de educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Terceiro. A toma de posesión dos destinos obtidos neste concurso terá efectos do 1 de setembro de 2021 e cesarán no seu destino de procedencia o 31 de agosto dese ano.

Cuarto Contra esta resolución as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ante a persoal titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2021

Jesús Manuel Álvarez Bértolo
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

Resolución definitiva de relixión primaria 2021/22

DNI

Apelidos e nome

MOD

DPC

DPL

Centro adx.

Concello

adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Centro res.

Concello

res.

Esp. res.

Bil. res.

Iti. res.

Baremo

***1146**

Alonso Sarmiento, María Concepción

A

36015627- CEIP García Barbón

Vigo

701401

0

0

36009949- CEIP Plurilingüe Javier Sensat

Vigo

701401

0

1

55,466

***3725**

Álvarez López, María del Carmen

J

27007958- CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

701401

0

1

17,699

***2492**

Álvarez Prieto, Concepción

A

27006334- CEIP das Mercedes

Lugo

701401

0

0

27005913- CPI Ramón Piñeiro

Láncara

701401

0

1

54,666

***4610**

Álvarez Sánchez, Manuel

J

15008714- CPI Plurilingüe da Picota

Mazaricos

701401

0

1

16,333

***8424**

Alvariño Méndez, Rosa Ana

J

27014793- CEIP Paradai

Lugo

701402

0

0

14,133

***5011**

Arias Pérez, María Ángeles

J

32009301- CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

701401

0

1

28,349

***4437**

Barral Camino, Gloria de las Mercedes

A

15025220- CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

701401

0

0

15004745- CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

701401

0

1

66,666

***4433**

Bértolo Vázquez, María Victoria

A

S

15002578- CEIP Fogar

Carballo

701401

0

0

43,666

***1388**

Blanco Anaya, Marta Lucía

J

15003881- CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

701401

0

1

17,200

***8642**

Blanco Rodríguez, Nuria

A

36007035- CPI Domingo Fontán

Portas

701401

0

1

36016051- CEIP Seis do Nadal

Vigo

701401

0

0

35,691

***2906**

Blanco Sanxiao, Mª Enriqueta

A

15004745- CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

701401

0

1

15000363- CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

701401

0

1

29,700

***8024**

Bodaño Meijome, Mercedes

J

32002122- CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

701401

0

1

29,649

***5893**

Bouzada Estévez, Noé

A

36000247- CPI de Cova Terreña

Baiona

701401

0

0

36024045- CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

701401

0

0

60,266

***3450**

Cambón Varela, María José

J

15021354- CEIP Bergantiños

Carballo

701401

0

1

25,066

***6202**

Casal Selas, José Emilio

A

32004830- CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

701401

0

0

32011032- CEIP Plurilingüe Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

701401

0

1

47,166

***7509**

Castro Vela, María Victoria

J

36024045- CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

701401

0

1

28,333

***2038**

Cedrón Costa, María de la Concepcion

A

27006292- CEIP As Gándaras

Lugo

701401

0

1

15000363- CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

701401

0

1

27,700

***8041**

Cerdeira Gil, Elvira

A

27008513- CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

701401

0

0

27006292- CEIP As Gándaras

Lugo

701401

0

1

69,333

***3805**

Coello González, María Luz

J

32011032- CEIP Plurilingüe Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

701401

0

1

27,766

***4380**

Cortés André, Araceli

J

36010423- CEIP Valle-Inclán

Vigo

701402

0

1

24,400

***7503**

Couso Domínguez, Ana Isabel

A

36018690- CEIP de Cabanas

Pontevedra

701401

0

1

36019438- CEIP A Guía

Moaña

701401

0

1

58,500

***5757**

Doutón López, María José

J

27016492- CEIP Plurilingüe do Páramo

O Páramo

701401

0

1

17,649

***1182**

Estévez Villanueva, María Isabel

J

36015950- CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Cangas

701401

0

1

25,900

***2941**

Fariña Pedreira, María Carmen

J

15032911- CEIP Juana de Vega

Oleiros

701401

0

1

28,299

***1453**

Fernández Conchas, María Carmen

A

15003789- CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

701401

0

1

65,200

***6589**

Fernández González, María

A

36010460- CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

701401

0

0

36000247- CPI de Cova Terreña

Baiona

701401

0

0

72,166

***8160**

Fernández Iglesias, Aida

J

36014881- CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

701401

0

1

26,666

***1793**

Fernández López, Rafael

J

36002773- CEIP do Foxo

A Estrada

701401

0

1

32,900

***5932**

Fernández Martínez, María Luisa

J

32015906- CEIP Pena Corneira

Carballeda de Avia

701401

0

1

25,516

***7082**

Fernández Moure, María José

A

36006390- CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

701401

0

0

15021354- CEIP Bergantiños

Carballo

701401

0

1

34,767

***6675**

Fernández Saborido, María Dolores

A

15014544- CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

701401

0

1

15003789- CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

701401

0

1

47,349

***6421**

Fernández Sande, Azahara

J

15000363- CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

701401

0

1

26,333

***6617**

Fernández Vidal, Mónica

A

15006699- CEIP Recimil

Ferrol

701401

0

1

32,716

***2267**

Fernández Vieites, Irma

A

36009913- CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

701401

0

0

15008714- CPI Plurilingüe da Picota

Mazaricos

701401

0

1

36,666

***3517**

Freire Rodríguez, Rocío

J

27005913- CPI Ramón Piñeiro

Láncara

701401

0

1

20,675

***8706**

García Lois, Eugenio

F

32015463- CEE Miño

Ourense

701401

0

1

56,500

***1353**

García Quiben, Eva María

F

15027708- CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

Culleredo

701401

0

0

43,183

***1802**

García Rodríguez, María Concepción

J

32005408- CEIP Virxe da Pena da Sela

O Irixo

701401

0

1

18,800

***1293**

García Rodríguez, Sandra María

A

15023053- CEIP Portofaro

Cambre

701401

0

0

32001671- CEIP Ramón Otero Pedrayo

O Barco de Valdeorras

701401

0

1

32,666

***1458**

Gil Mata, Marcos

J

15000363- CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

701401

0

1

20,600

***6862**

Goitía Molina, Elisamar

J

15027332- CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

701402

0

0

20,033

***3195**

González López, Dolores Sagrario

A

S

15022310- CEIP A Gándara

Narón

701401

0

0

85,666

***2356**

González Pedreira, María Elisa

A

32008768- CEIP O Couto

Ourense

701401

0

0

72,800

***2683**

González Sacau, Andrea

A

36016051- CEIP Seis do Nadal

Vigo

701401

0

0

36014881- CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

701401

0

1

36,500

***2128**

Guerra López, Patricia Cristina

J

36016590- CEIP de Abelendo

Moaña

701401

0

1

17,916

***1359**

Hofkamp Zinna, Juan Marcos

J

32006929- CPI Terras de Maside

Maside

701402

0

1

17,032

***5566**

Iglesias Penela, Lourdes

A

36000685- CEIP Pedro Antonio Cerviño

Campo Lameiro

701401

0

1

36002773- CEIP do Foxo

A Estrada

701401

0

1

67,066

***5055**

Lolo Abelaira, Pilar Teresa

J

27010325- CEIP Plurilingüe da Pontenova

A Pontenova

701401

0

1

29,075

***8013**

López Domínguez, Patricia

J

32013521- CEIP Princesa de España

Verín

701401

0

1

15,000

***8861**

López Fabeiro, María del Carmen

A

36000934- CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

701401

0

0

15011026- CEIP Plurilingüe da Rabadeira

Oleiros

701401

0

0

30,933

***9204**

Magariños Balado, Elisa

A

36013552- CEIP de Seara

Moaña

701401

0

1

36016590- CEIP de Abelendo

Moaña

701401

0

1

36,067

***7974**

Marcos Echevarría, María Aránzazu

A

S

15032868- CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

Oroso

701401

0

1

47,300

***1944**

Marin Retamal, Elizabeth del Carmen

J

15021536- CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

A Coruña

701402

0

1

23,166

***4909**

Marín Valle, María Victoria

A

32016327- CEIP A Ponte

Ourense

701401

0

0

32008811- CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

701401

0

0

58,666

***3352**

Martínez Rial, Raquel

A

15027332- CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

701401

0

0

36009913- CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

701401

0

0

56,100

***9734**

Montero Sordo, Fátima

J

36019438- CEIP A Guía

Moaña

701401

0

1

13,608

***0325**

Pampín Martínez, Virginia Matilde

A

15021792- CEIP Salgado Torres

A Coruña

701401

0

0

15003881- CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

701401

0

1

35,666

***5440**

Pereira Fernández, Emilia

J

32001671- CEIP Ramón Otero Pedrayo

O Barco de Valdeorras

701401

0

1

17,367

***9497**

Picatto Hernández, Marta

A

27006164- CEIP Albeiros

Lugo

701401

0

0

27007958- CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

701401

0

1

51,500

***6408**

Pico Cociña, María Jesús

A

15011981- CEIP José María Lage

Ortigueira

701401

0

0

40,800

***4241**

Prieto Fernández, Margarita

J

15021792- CEIP Salgado Torres

A Coruña

701402

0

1

30,782

***0943**

Rabuñal Barral, Cristina

J

15009241- CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

701401

0

1

19,233

***1654**

Robles Castro, Mª del Socorro

J

32015116- CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

701401

0

0

22,666

***5085**

Rodríguez González, María del Carmen

J

15032686- CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

701401

0

1

19,133

***1515**

Rodríguez Matarranz, Noelia

J

15011026- CEIP Plurilingüe da Rabadeira

Oleiros

701401

0

0

20,600

***5271**

Rodríguez Muíños, Mercedes

A

15010058- CPI do Feal

Narón

701401

0

1

49,733

***6443**

Rodríguez Vázquez, Ana María

J

32015797- CEIP Amaro Refojo

Verín

701401

0

0

19,200

***9658**

Romero Viota, Eliecer

J

15002578- CEIP Fogar

Carballo

701401

0

0

27,433

***7119**

Rozas Veiga, María José

A

27014793- CEIP Paradai

Lugo

701401

0

0

36,967

***9432**

Salgado Couselo, Francisco Javier

A

15017107- CEIP da Ramallosa

Teo

701401

0

0

15027332- CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

701401

0

0

61,666

***8844**

Sánchez Abeigon, María Pilar

F

36009949- CEIP Plurilingüe Javier Sensat

Vigo

701401

0

1

31,333

***4177**

Sánchez Castro, Ana

J

36000879- CEIP Nazaret

Cangas

701401

0

0

30,666

***0772**

Sánchez Varela, María de la Esperanza

J

15001070- CPI de Cruz do Sar

Bergondo

701401

0

0

18,608

***4970**

Taboada Carballo, María Flor

A

27016728- CEIP Illa Verde

Lugo

701401

0

0

48,666

***2775**

Vázquez Dopazo, Teresa

A

32008811- CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

701401

0

0

32004830- CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

701401

0

0

58,466

***8584**

Vázquez Suárez, Ana Isabel

A

15013591- CEIP Plurilingüe Santa María

As Pontes de García Rodríguez

701401

0

1

55,000

***3207**

Vázquez Vilas, David

A

36012584- CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

701401

0

0

36015950- CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Cangas

701401

0

1

38,416

***9638**

Vega Núñez, Eva

J

27015827- CEIP Terra Chá

Vilalba

701401

0

1

16,354

***6755**

Villaverde Mariño, Ángel R.

A

15002165- CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

701401

0

0

15001070- CPI de Cruz do Sar

Bergondo

701401

0

0

64,666

ANEXO II

Resolución definitiva de relixión secundaria 2021/2022

DNI

Apelidos e nome

MOD

DPC

DPL

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Centro res.

Concello res.

Esp. res.

Bil. res.

Iti. res.

Baremo

***8457**

Aguiar Díaz, Juan José

A

S

36011579- IES A Guía

Vigo

702400

0

1

59,300

***5636**

Alvarez Gonzalez, Maximiliano Ariel

J

27016704- IES Leiras Pulpeiro

Lugo

702403

0

1

9,283

***4518**

Castiñeira García, María Dolores

J

36019657- IES Primeiro de Marzo

Baiona

702400

0

1

37,600

***3927**

De Cal Pose, Ana María

F

32016431- IES San Mamede

Maceda

702400

0

1

31,766

***6675**

Fernández Saborido, María Dolores

J

36004708- CPI de Mosteiro-Meis

Meis

702400

0

1

43,099

***6589**

Fernández Soto, María Teresa

A

15026121- IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Oleiros

702400

0

1

54,500

***5753**

Fernández Suárez, María Isabel

A

36000481- IES Ramón Cabanillas

Cambados

702400

0

0

36004708- CPI de Mosteiro-Meis

Meis

702400

0

1

42,000

***4591**

Grande Meizoso, María Eunice

F

15032145- IES de Pastoriza

Arteixo

702400

0

0

65,800

***5055**

Lolo Abelaira, Pilar Teresa

J

32008951- IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

702400

0

1

33,866

***2427**

Lorenzana Eiriz, Antonio

A

32015037- IES Manuel Chamoso Lamas

O Carballiño

702400

0

1

34,000

***0954**

Martínez Iglesias, Miguel

J

32001683- IES Martaguisela

O Barco de Valdeorras

702400

0

1

31,967

***2079**

Noceda García, Carmen

J

36019050- IES de Beade

Vigo

702400

0

1

33,849

***5252**

Penedo Guillazza, Mercedes

A

15025268- IES As Telleiras

Narón

702400

0

1

66,700

***2762**

Rodríguez Polo, Montserrat

A

S

15027216- IES Fernando Esquío

Neda

702400

0

1

63,800

***3278**

Santiago Moraña, Jairo

J

32014801- IES Cidade de Antioquía

Xinzo de Limia

702403

0

1

16,149

***2269**

Sineiro Fernández, María

J

36001148- CPI da Cañiza

A Cañiza

702400

0

1

39,775

***5590**

Vázquez Cabo, Margarita

A

36011580- IES San Tomé de Freixeiro

Vigo

702400

0

1

36019657- IES Primeiro de Marzo

Baiona

702400

0

1

72,333