Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Xoves, 29 de xullo de 2021 Páx. 38613

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Sanidade

ANUNCIO do 15 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica o acordo de inicio do expediente sancionador 20210263AM-LU por infracción en materia sanitaria.

O día 22 de xuño de 2021, a xefa territorial da Consellería de Sanidade de Lugo ditou acordo de inicio do expediente sancionador 20210263AM-LU, incoado á persoa que se sinala no anexo.

Intentouse a notificación deste acordo segundo o disposto no artigo 40 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, e non se puido efectuar, polo que, mediante este anuncio e ao abeiro do disposto no artigo 44 da dita lei, se lle notifica á persoa interesada o contido do referido acordo que figura como anexo.

Así mesmo, de acordo co disposto nos artigos 64.2.f) e 76 da Lei 39/2015, ten dereito a presentar alegacións, ante esta xefatura territorial, no prazo de quince (15) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio. Lembráselle tamén o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura, sita na rúa Montevideo, nº 9, Lugo, e a obter, de ser o caso, copia del, segundo o previsto na letra a) do artigo 53.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Advírteselle que, se non efectúa alegacións no citado prazo, o acordo de inicio se considerará proposta de resolución, consonte o establecido no artigo 64.2.f) da Lei 39/2015.

Así mesmo, comunícaselle que antes da resolución do procedemento ten dereito ás reducións no importe da sanción establecidas no artigo 85 da citada Lei 39/2015.

Este anuncio expídese para que conste e lle sirva de notificación á persoa interesada, en cumprimento do disposto no artigo 44 da xa citada Lei 39/2015, do 1 de outubro. Así mesmo, faise constar que a eficacia da notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Lugo, 15 de xullo de 2021

A xefa territorial de Lugo
P.S. (Decreto 136/2019, do 10 de outubro; DOG núm. 208, do 31 de outubro)
Enrique Rodríguez Diez
Xefe do servizo de Xestión

ANEXO

Nº de expediente: 20210263AM-LU.

CIF da persoa interesada: B27232404.

Último enderezo coñecido: rúa do Progreso, nº 6, 27001 Lugo.

Feitos imputados: infracción da lexislación aplicable en materia sanitaria.

Tipificación provisional: unha infracción grave.

Sanción proposta: tres mil cinco euros con sete céntimos (3.005,07 €).