Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 145 Venres, 30 de xullo de 2021 Páx. 38831

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 16 de xullo de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, polo que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Por medio deste anuncio e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro ou que as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo das notificacións alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081-5363-21- 0001082819 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Unha vez transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpor no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lles sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo este anuncio; a eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2021

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda (€)

A76213188

Fra. 201804765

4.6.2018

361,59

W0067389G

Fra. 201806460

13.8.2018

69,24

A78213188

Fra. 201809745

20.11.2018

442,29

033279191P

Fra. 201.7.36

9.10.2019

401,94

B86654308

Fra. 202001471

10.2.2020

5.413,24

A78213188

Fra. 202004368

6.5.2020

361,59

A78213188

Fra. 202005727

11.6.2020

7.089,52

A78213188

Fra. 202006495

14.7.2020

361,59

A78213188

Fra. 202006497

14.7.2020

268,34

A78213188

Fra. 202006508

14.7.2020

256,87

A78213188

Fra. 202006510

14.7.2020

256,87

A78213188

Fra. 202006512

14.7.2020

256,87

A78213188

Fra. 202006513

14.7.2020

256,87

A78213188

Fra. 202006521

14.7.2020

361,59

A78213188

Fra. 202006523

14.7.2020

361,59

A78213188

Fra. 202006527

14.7.2020

256,87

A78213188

Fra. 202006544

15.7.2020

361,59

35438349H

Fra. 202.7.69

12.8.2020

779,30

Y04525903T

Fra. 202.7.74

12.8.2020

297,22

93765202K

Fra. 202.7.92

13.8.2020

256,87

44890352X

Fra. 202.7.98

14.8.2020

361,59

93765202K

Fra. 202.7.30

17.8.2020

361,59

76485505V

Fra. 202.7.33

17.8.2020

268,34

X08122936A

Fra. 202.7.40

17.8.2020

361,59

77409423W

Fra. 202008149

30.9.2020

53.043,66

B86654308

Fra. 202008310

9.10.2020

574,76

A79823803

Fra. 202008896

3.11.2020

268,34

Y7332327X

Fra. 202008917

4.11.2020

256,87

046426140L

Fra. 202008921

4.11.2020

361,59

Y01795304F

Fra. 202008925

4.11.2020

1.100,54

A78213188

Fra. 202009141

11.11.2020

361,59

032635761A

Fra. 202009161

12.11.2020

401,94

Y03733599T

Fra. 202100616

26.1.2021

2.197,85