Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Jueves, 5 de agosto de 2021 Pág. 39382

VI. Anuncios

b) Administración local

Ayuntamiento de Abegondo

ANUNCIO de la aprobación inicial del Plan general de ordenación municipal de Abegondo.

Expediente: 2020/X999/000005.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Abegondo por el que se aprueba inicialmente el Plan general de ordenación municipal.

Aprobado inicialmente mediante el Acuerdo del Pleno de fecha 2 de julio de 2021 el Plan general de ordenación municipal de Abegondo, junto con el estudio ambiental estratégico, de conformidad con los artículos 60.6 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, se somete a información pública durante el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Galicia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este ayuntamiento:

sede.abegondo.gal

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en el caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Asimismo, se suspende el otorgamiento de las siguientes licencias en las áreas afectadas por el Plan general de ordenación municipal y cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, que son las siguientes:

a) Los ámbitos afectados por sistemas generales o locales de infraestructuras de comunicaciones, espacios libres y zonas verdes, equipamientos o infraestructuras de servicios previstos por el PGOM, excepto aquellas zonas habilitadas para la propia ejecución de estos.

Sistemas generales y locales previstos:

sl-eq-dm-01-02 (ob) (dpb)

Reserva de suelo sin definir

sx-el-par-14-01 (ob) (dpb)

Parque

sx-el-xar-11-02 (ob) (dpb)

Jardín

sx-el-xar-14-03 (ob) (dpb)

Jardín

sl-el-xar-11-03 (ob) (dpb)

Jardín

eq-de-11-05 (ob) (dpv)

Ampliación complejo deportivo del R. C. Deportivo de La Coruña

sx-is-abs-09-01 (ob) (dpb)

Reserva de suelo sin definir

sx-is-abs-01-01 (ob) (dpb)

Reserva de suelo sin definir

sx-eq-sc-01-01 (ob) (dpb)

Centro sociocultural Abengondomus

sx-eq-dm-01-01 (ob) (dpb)

Reserva de suelo sin definir

sx-eq-de-11-02 (ob) (dpb)

Deportivo

sl-eq-ed-11-07 (ob) (dpb)

Centro de interpretación

sl-eq-dm-01-03 (ob) (dpb)

Reserva de suelo sin definir

sl-eq-dm-01-06 (ob) (dpb)

Reserva de suelo sin definir

sl-eq-dm-01-05 (ob) (dpb)

Reserva de suelo sin definir

sx-eq-dm-11-01 (ob) (dpb)

Reserva de suelo sin definir

sx-eq-de-11-06 (ob) (dpb)

Ampliación de las instalaciones del campo de fútbol

sx-is-san-02-01 (ob) (dpb)

EDAR

sx-el-xar-05-03 (ob) (dpb)

Jardín

sx-ic-via-11-02 (ob) (dpb)

Vial 02 en San Tirso

sl-eq-dm-08-02 (ob) (dpb)

Reserva de suelo sin definir

sl-eq-dm-08-03 (ob) (dpb)

Reserva de suelo sin definir

sl-eq-sc-16-01 (ob) (dpb)

Local social

eq-de-11-07 (ex) (dpv)

Ampliación complejo deportivo del R. C. Deportivo de La Coruña

sl-el-arp-01-01 (ob) (dpb)

Zona Verde

sx-ic-via-01-01 (ob) (dpb)

Vial 01 en San Marco

sx-ic-via-11-01 (ob) (dpb)

Vial 01 en San Tirso

sx-ic-via-11-03 (ob) (dpb)

Mejora de acceso en San Tirso

sx-ic-via-11-04 (ob) (dpb)

Mejora de acceso en Lamansián

sx-ic-via-01-02 (ob) (dpb)

Mejora de acceso en San Marco

b) En el suelo urbano consolidado y no consolidado (d1-ar-1 y d2-ar-1), con la excepción de los ámbitos identificados como áreas de planeamiento incorporado (api-1 y api-2).

Suelo urbano:

d1-ar-r1

San Marco

d1-suc

San Marco

d2-ar-r2

San Tirso

d2-suc

San Tirso

Excepto api-1 y api-2

c) En los ámbitos de suelo urbanizable (sub-d1 y sub-t1).

Suelo urbanizable:

sub-d1

Real Club Deportivo de La Coruña

sub-t1

Polígono Ecoagrario

d) En los ámbitos de núcleo rural en los que la ordenanza de aplicación en cada caso suponga una modificación respecto a la fijada por la IOP.

Suelo de núcleo rural:

0101

Beade

0102

A Peneda

0103

Borreiros de Abaixo

0104

Vilanova-A Fonte-O Naranxo

0105

Merdil

0106

Cancelada

0107

O Adro-Os Barreiros-Vilariño-A Tenencia

0108

O Regueiro da Vila-As Quintás

0109

Os Telleiros-O Cadaval

0110

O Asadiño

0201

Torrente-Coedo-A Pega

0202

O Patarelo

0203

Quitán-A Ribeira

0204

O Igrexario-Carballal-Suaviñas

0205

A Regueira

0301

Garabatos

0302

As Casas Grandes

0303

A Calva

0401

O Carballal-O Barral de Arriba

0402

A Igrexa-O Barral de Abaixo

0403

O Cruceiro

0501

Macenda

0502

Tras da Igrexa-O Castro-O Covelo-O Carril

0503

Vilar-A Raa-As Casas Grandes

0504

Outrís-Láncara

0601

Souto Calvo

0602

Figueiras-Souto Calvo-Cima de Vila

0603

Xuanzo

0604

Centro de Aldea

0605

A Cerca

0701

Nespereira

0702

A Praza-A Manga

0703

Erminde

0704

O Outeiro

0705

Damil de Arriba-Damil de Abaixo

0801

O Vao

0802

A Travesa

0803

Beche

0804

A Lameira

0805

A Aldea de Arriba-Cancela

0806

A Aldea de Abaixo

0807

A Igrexa

0808

Vilar

0901

A Salgueira-Picacheiro

0902

Boucello-A Pedreira

0903

Vilardel

0904

Angradoira

0905

Fondo de Leiro-Os Currás

0906

Francos

0907

O Matiño-A Raa

0908

O Regueiro-O Piñeiro

0909

O Cerrado-Soutelos

0910

A Igrexa

1001

Rombo-Chamoín-O Curro-A Carra-O Souto-
A Granxa-O Mero-O Pazo-O Cal-Barral

1002

A Fraga

1003

A Carreira-O Seixo

1004

A Carballeira

1101

Borreiros

1102

Couto

1103

Pastoriza-O Souto Grande

1104

O Souto do Val-O Penedo

1105

O Regueiro

1106

Vilamarín

1107

Pousada-Torreiro

1108

Marces

1109

Lamansián-Curriño-O Bieiteiro

1110

Beldoña-Outón

1111

A Chichorra

1112

A Raíña

1201

A Axilda

1202

Fontao-A Pereira

1203

O Penedo

1204

O Vilar

1205

O Francés-O Vieiro

1206

Cima de Vila

1207

O Souto

1208

As Corredoiras-O Castro

1209

Fixoi

1210

A Aldea de Abaixo

1301

A Fraga

1302

O Couto

1303

O Franco

1304

A Casanova

1305

O Souto

1306

Xeixade

1307

Ar

1308

A Taberna Nova-O Campo do Monte-O Pazo

1309

Quintán

1310

O Couto do Medio-O Empalme

1311

Santín

1312

Figueroa Pequeno

1313

As Nogueiras

1314

Fixós

1401

Orto de Arriba

1402

O Ceán

1403

San Román

1405

Seixurra

1406

Agrolongo

1501

Barrio

1502

Brandián

1503

A Agra

1504

Samede-O Estanco

1505

Os Bedugos

1506

O Campo de Nosa Señora da Saleta

1507

O Barral

1508

Ascarís

1509

O Choupín-A Costa

1601

Cruz de Beira

1602

Bordel

1603

Bordelle

1604

Fontán

1605

O Rueiro

1606

Ardexurxo

1607

Barreiros-Desabanda-Aquelabanda

1701

A Tarroeira

1702

Fontenla

1703

San Paio

1704

A Chan

1705

Freán-Os Carrís

1706

O Vieiro

1801

Pousada

1802

A Regueira

1803

A Poceira

1804

A Fraga-Os Louros-Os Currás-O Petón

1805

Penoi

1806

A Lagoa

1807

O Pazo

1901

Vorducedo Pequeno

1902

Fondo da Aldea

1903

Gudín

1904

Pociñas-O Seixo

1905

Ferrás

1906

A Ribela

1907

A Cruz-O Vilar

1908

A Malata

1909

A Verdella

1910

Os Currás

e) En el suelo rústico solamente se suspenderán las licencias en el caso general del apartado a) anterior (zonas afectadas por sistemas generales o locales).

Abegondo, 5 de julio de 2021

José Antonio Santiso Miramontes
Alcalde