Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Luns, 23 de agosto de 2021 Páx. 42195

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 4 de agosto de 2021 pola que se fai pública a relación de persoal que superou o procedemento de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo), modificada pola Orde do 15 de xaneiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 25 de xaneiro).

De conformidade co disposto na base 19.4 da referida Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG do 13 de marzo), modificada pola Orde do 15 de xaneiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 25 de xaneiro), os tribunais confeccionaron e publicaron a relación de persoas aspirantes que superaron o concurso-oposición ata o número máximo de prazas asignadas a cada un deles e, consonte coa base 19.2, as prazas que quedaron vacantes nalgún tribunal foron asignadas pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ás persoas que superaron a fase de oposición e que tiveron maior puntuación na fase de concurso-oposición, unha vez efectuadas as ponderacións pertinentes, do tribunal da mesma especialidade segundo o sistema de distribución de prazas establecido na base 1.6 da citada orde.

O punto 7 da base décimo novena prescribe que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicará as listas únicas de persoas aprobadas por especialidade.

Na súa virtude, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública como anexo desta orde a relación de persoas aspirantes que superaron os procedementos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres, ordenados por corpo, especialidade, quenda e número de orde.

Segundo. Os destinos que obteñan as persoas opositoras que se relacionan no anexo I desta orde terán carácter provisional e estarán obrigadas a participar, no seu momento, nos concursos de traslados que se convoquen ata obter un destino definitivo dentro do ámbito de xestión directa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Terceiro. As persoas opositoras seleccionadas que por causa xustificada e que, a xuízo da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, necesiten aprazar a súa incorporación á fase de prácticas, deberán solicitalo por escrito ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e achegarán a documentación xustificativa da causa que aleguen.

Cuarto. As persoas opositoras seleccionadas que se relacionan no anexo I deberán presentar por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e dirixida a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos a documentación que se relaciona na base vixésima da Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG do 13 de marzo), no prazo de 20 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta orde.

Quinto. Entenderase que renuncian ao procedemento selectivo as persoas opositoras seleccionadas que non se incorporen ao destino provisional adxudicado.

Sexto. De conformidade co establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 10, 14 e 46 da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, a presente orde, que pon fin á vía administrativa, poderá ser impugnada potestativamente en reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou poderá formularse directamente recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Sétimo. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adoptará todas as medidas precisas para o desenvolvemento desta orde.

Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2021

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO

Aprobados do concurso-oposición
Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG do 13 de marzo). Servizo primaria

597031-Educación Infantil

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***5157**

González Pin, Paloma

Quenda E

Apto

Apto

2

***9719**

González Villamil, Emilio Manuel

Quenda E

Apto

Apto

3

***8185**

Rúa Romero, Diego

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-
oposición

1

***6977**

Gabriel Rodríguez, Eva

Quenda L

10.0000

8.2820

8.9692

2

***1766**

Calaza González, Laura

Quenda L

9.8000

8.0042

8.7225

3

***3516**

Uzquiano Díaz, Sonia

Quenda L

8.4490

8.3030

8.3614

4

***3744**

Álvarez Miranda, Sara

Quenda L

7.8310

8.7076

8.3570

5

***9154**

Taboada Castro-Paz, Inés

Quenda L

8.4250

8.2700

8.3320

6

***0337**

Barral Seijas, Leticia

Quenda L

10.0000

7.0498

8.2299

7

***3028**

Murias González, Cristina

Quenda L

7.7400

8.3640

8.1144

8

***9846**

Seixas Corral, Marta

Quenda L

6.6360

9.0890

8.1078

9

***5592**

García Abeledo, Natalia

Quenda L

6.0000

9.4868

8.0921

10

***0258**

Guitián Sarria, María de los Ángeles

Quenda L

9.0000

7.4430

8.0658

11

***5885**

Caruncho Prado, María Carmen

Quenda L

9.2000

7.2870

8.0522

12

***5905**

Rodríguez Crespo, Estefanía

Quenda L

5.6130

9.6780

8.0520

13

***6604**

Reinaldo Souto, Rebeca

Quenda L

6.9720

8.1392

7.6723

14

***2329**

González Conde, Andrea

Quenda L

5.9590

8.7700

7.6456

15

***9643**

Castro Cerqueiro, Mirian

Quenda L

9.7720

6.2040

7.6312

16

***1000**

González Beceiro, Mariana

Quenda L

5.6310

8.9270

7.6086

17

***3041**

Soto Domínguez, Fátima

Quenda L

10.0000

5.9950

7.5970

18

***9570**

Santolaria Montes, Bárbara

Quenda L

4.9360

9.3660

7.5940

19

***8194**

Sobrado Díaz, Marta

Quenda L

5.5000

8.9860

7.5916

20

***8244**

Díaz Portillo, María Noelia

Quenda L

5.0000

9.2840

7.5704

21

***8360**

Sieira Sampedro, Laura

Quenda L

4.8000

9.2280

7.4568

22

***8897**

Pereira González, Miriam

Quenda L

7.0590

7.6752

7.4287

23

***8099**

Rodríguez Campello, Lucía Elena

Quenda L

6.0410

8.3290

7.4138

24

***2966**

Álvarez Hijosa, Sheila

Quenda L

5.7590

8.4950

7.4006

25

***6074**

Salvado Lemos, Raquel

Quenda L

5.7150

8.4960

7.3836

26

***8307**

Parrado Rodríguez, Cristina Elena

Quenda L

7.3720

7.3850

7.3798

27

***6038**

García Domínguez, Gemma

Quenda L

5.3490

8.7316

7.3786

28

***6008**

Mejuto Vilas, María del Carmen

Quenda L

9.0000

6.2790

7.3674

29

***6209**

García Araújo, Pablo

Quenda L

4.5000

9.1650

7.2990

30

***2962**

Ferreiro Atanes, Raquel

Quenda L

9.5140

5.6900

7.2196

31

***3491**

Diz Vázquez, Leticia

Quenda L

4.8610

8.7910

7.2190

32

***1500**

López Sanjorge, Andrea

Quenda L

4.5650

8.9777

7.2126

33

***9299**

Barreiro Durán, María

Quenda L

7.6540

6.9120

7.2088

34

***3281**

Salgado Rodríguez, Elena

Quenda L

6.6220

7.5948

7.2057

35

***7171**

Lemus Martínez, María

Quenda L

4.3770

9.0820

7.2000

36

***8675**

Munín Valcárcel, Patricia

Quenda L

6.1810

7.8623

7.1898

37

***1730**

Corral Fachal, Laura

Quenda L

5.0000

8.5810

7.1486

38

***7210**

Míguez Rivas, Lucía

Quenda L

5.8490

8.0073

7.1440

39

***8031**

León Sotelo, Olalla

Quenda L

7.6330

6.8131

7.1411

40

***9118**

Pérez Saborido, Noa

Quenda L

5.5000

8.1964

7.1178

41

***9492**

Fiallega Villarino, Rosa María

Quenda L

8.2770

6.3296

7.1086

42

***9605**

Borrajo Cerredelo, Laura

Quenda L

4.7950

8.6030

7.0798

43

***7922**

Sánchez Castro, Ángela

Quenda L

3.5000

9.3170

6.9902

44

***5642**

Carril Blanco, María

Quenda L

5.0000

8.2983

6.9790

45

***7326**

Rodríguez Falcón, María José

Quenda L

9.8000

5.0650

6.9590

46

***3565**

Estévez Costa, Patricia

Quenda L

5.4710

7.9224

6.9418

47

***8107**

Vidal Mañá, Alba

Quenda L

3.7490

9.0572

6.9339

48

***3648**

Martínez Arango, Cristina

Quenda L

4.0220

8.8700

6.9308

49

***2761**

Martins Esteves, Suzana

Quenda L

5.5500

7.8510

6.9306

50

***8952**

Basoco Mariño, Uxía

Quenda L

4.8540

8.2390

6.8850

51

***7933**

Álvarez Guerrero, Olalla

Quenda L

5.5000

7.7706

6.8624

52

***0306**

Sánchez Paz, Carlota

Quenda L

4.0260

8.7322

6.8497

53

***5818**

Ortigueira España, Isabel

Quenda L

5.0000

8.0806

6.8484

54

***7476**

Pérez González, María Isabel

Quenda L

5.6000

7.6610

6.8366

55

***9860**

Castro Pérez, Laura Violeta

Quenda L

4.0000

8.7228

6.8337

56

***8781**

Castelo González, Tania

Quenda L

6.0000

7.3840

6.8304

57

***2021**

Sánchez Hermida, Patricia

Quenda L

5.5000

7.6994

6.8196

58

***6147**

Fernández Rodríguez, Bibiana

Quenda L

4.9360

8.0402

6.7985

59

***8233**

Expósito López, María

Quenda L

3.5000

8.9820

6.7892

60

***2584**

Martínez Sáez, Marta

Quenda L

5.0000

7.9630

6.7778

61

***5297**

Andión Soto, Nuria

Quenda L

4.9950

7.9454

6.7652

62

***0730**

Bayón Rodríguez, Olaya

Quenda L

5.0780

7.8876

6.7638

63

***0213**

Sánchez Teijo, Cristina

Quenda L

4.7000

8.1190

6.7514

64

***4844**

Iglesias Couselo, Rocío

Quenda L

6.2770

7.0550

6.7438

65

***0845**

Cabo Pereiro, Jessica

Quenda L

4.5000

8.2126

6.7276

66

***6871**

De Francisco García, Lucía

Quenda L

7.4360

6.2450

6.7214

67

***0005**

Lago González, Diana

Quenda L

4.5000

8.1628

6.6977

68

***6157**

Aguín Míguez, Romina

Quenda L

4.0000

8.4942

6.6965

69

***8891**

Crujeiras Sampedro, Sara

Quenda L

5.5390

7.4270

6.6718

70

***6871**

Moradiellos González, María

Quenda L

6.5770

6.7322

6.6701

71

***8434**

Fernández Moscoso, Eva

Quenda L

3.8180

8.5650

6.6662

72

***5635**

López González, Alba

Quenda L

5.2540

7.5660

6.6412

73

***6669**

Falque Rivas, Marina

Quenda L

5.5500

7.3643

6.6386

74

***0396**

Capelo Palleiro, Sara

Quenda L

3.5000

8.7237

6.6342

75

***7870**

Solleiro González, Noelia

Quenda L

5.5150

7.3052

6.5891

76

***8863**

Rodríguez Boedo, Iris

Quenda L

5.2000

7.4950

6.5770

77

***5806**

Castrillón Cimadevila, Iria María

Quenda L

4.5000

7.9390

6.5634

78

***1632**

Rodríguez Veiga, Cristina

Quenda L

5.1080

7.5090

6.5486

79

***4084**

Álvarez Rodríguez, Anahí

Quenda L

6.5000

6.5698

6.5419

80

***3731**

Boga Dans, Lidia

Quenda L

5.0000

7.5501

6.5301

81

***0667**

Lareo Álvarez, Patricia

Quenda L

4.9500

7.5668

6.5201

82

***4786**

Abucide Castelao, Isabel

Quenda L

5.0300

7.5009

6.5125

83

***0436**

Graña Veiras, Noelia

Quenda L

6.1630

6.7350

6.5062

84

***5740**

Cazorla González, Alba Sabela

Quenda L

5.7540

7.0014

6.5024

85

***3628**

Blanco Otero, Paula

Quenda L

4.8770

7.5845

6.5015

86

***6547**

Huidobro Díaz, Ana Berta

Quenda L

3.5000

8.4906

6.4944

87

***3804**

Camaño Menduiña, María de los Ángeles

Quenda L

7.2900

5.9528

6.4877

88

***1886**

Rodríguez Insua, Patricia

Quenda L

4.5000

7.7502

6.4501

89

***5064**

Novoa Varón, Jorge

Quenda L

3.5000

8.3914

6.4348

90

***3660**

Bernardo Fernández, Laura

Quenda L

4.5000

7.6600

6.3960

91

***0582**

Allo Canosa, Cristina

Quenda L

4.5000

7.6264

6.3758

92

***8762**

Bernárdez Castro, Laura

Quenda L

4.2000

7.8210

6.3726

93

***0674**

Rial Grille, Tamara

Quenda L

4.5260

7.5990

6.3698

94

***8364**

Lamela García, María

Quenda L

4.0000

7.9466

6.3680

95

***9342**

Fernández Otero, Laura

Quenda L

4.5000

7.5920

6.3552

96

***0581**

Chaudarcas Montes, Sarai

Quenda L

3.6000

8.1892

6.3535

97

***0339**

Eirís Rey, Ana

Quenda L

4.6630

7.3930

6.3010

98

***0870**

Noche Neira, Inés

Quenda L

4.7280

7.3482

6.3001

99

***8533**

Alonso Rivero, María

Quenda L

3.5000

8.1418

6.2851

100

***8410**

Martínez Garre, Fuensanta

Quenda L

4.8360

7.2512

6.2851

101

***0067**

Vázquez Martínez, Laura

Quenda L

4.2410

7.6408

6.2809

102

***1145**

Conde Lomba, Marta

Quenda L

5.6400

6.7050

6.2790

103

***9022**

Reimonde Martínez, Yolanda

Quenda L

5.7310

6.6150

6.2614

104

***7514**

Rodríguez dos Santos, Ana

Quenda L

4.5000

7.4110

6.2466

105

***7730**

López López, Rosana

Quenda L

3.5000

8.0760

6.2456

106

***8402**

Martínez Míguez, Sara

Quenda L

4.5000

7.4044

6.2426

107

***7369**

Gallinato Ramos, Paula

Quenda L

3.7000

7.9302

6.2381

108

***8841**

Patiño Mariño, Ana

Quenda L

4.5000

7.3560

6.2136

109

***8055**

García Couso, Lucía

Quenda L

5.6310

6.5898

6.2063

110

***8774**

Conde Lorenzo, Lucía

Quenda L

3.4720

7.9788

6.1761

111

***8615**

Martínez Román, Raquel

Quenda L

3.5000

7.9570

6.1742

112

***1040**

Couso Casás, Raquel

Quenda D

3.5590

7.9162

6.1733

113

***4993**

Lozano Rodríguez, María

Quenda L

4.7000

7.1216

6.1530

114

***2970**

Formoso Barreiros, Irene

Quenda L

4.2000

7.4384

6.1430

115

***4588**

Granja Calvelo, Cristina

Quenda L

4.2000

7.4250

6.1350

116

***5097**

Pernas López, Alba

Quenda L

3.8000

7.6810

6.1286

117

***8482**

Millán Barreiro, Carolina

Quenda L

3.5000

7.8658

6.1195

118

***0083**

Rial Nieto, Melisa

Quenda L

6.0540

6.0990

6.0810

119

***6140**

Gainza Alonso, Diana Carolina

Quenda L

3.0000

8.0640

6.0384

120

***1269**

López Nogueira, Rosalía

Quenda L

3.0000

8.0316

6.0190

121

***9317**

Fernández Fernández, Ana Belén

Quenda L

3.6890

7.5370

5.9978

122

***8031**

Rodríguez Grandío, Antía

Quenda L

3.5000

7.6490

5.9894

123

***6322**

Ramallo Painceiro, Sara

Quenda L

3.5000

7.5788

5.9473

124

***1892**

Lameiro Cortegoso, Henar

Quenda L

4.0000

7.1814

5.9088

125

***0215**

Vilas Fernández, Noelia

Quenda L

5.1460

6.4020

5.8996

126

***4007**

Manchado García, Sandra

Quenda L

3.0000

7.8222

5.8933

127

***7411**

Villar Pereiro, Alejandra

Quenda L

4.5020

6.8182

5.8917

128

***9340**

Ríos Troitiño, Olalla

Quenda L

3.7520

7.3160

5.8904

129

***5847**

Martínez Blanco, María Vanessa

Quenda L

4.7000

6.6580

5.8748

130

***6064**

Teniente Barrada, Julia

Quenda L

3.5000

7.4464

5.8678

131

***3728**

García Felípez, Janice

Quenda L

3.7000

7.2810

5.8486

132

***4682**

Rodríguez Menacho, Iria María

Quenda L

5.2000

6.2647

5.8388

133

***2581**

Gómez Davila, Elvira

Quenda L

4.8540

6.4741

5.8261

134

***9669**

Martínez Pico, Mónica

Quenda L

3.5000

7.2960

5.7776

135

***1982**

Abad Blanco, Sara

Quenda L

4.5000

6.5838

5.7503

136

***6017**

Casal Pérez, Lucía

Quenda L

3.5000

7.2180

5.7308

137

***7987**

Quintá García, Noelia

Quenda L

4.2020

6.7440

5.7272

138

***1713**

Gómez Campelo, Eva

Quenda L

5.0000

6.2040

5.7224

139

***8084**

Veiga Corral, Lidia

Quenda L

4.5180

6.5180

5.7180

140

***0619**

Viña Molinos, Celia

Quenda L

4.7310

6.2957

5.6698

141

***0700**

Vázquez Cotelo, Jessica

Quenda L

5.2590

5.9162

5.6533

142

***5735**

Morcillo Solórzano, Juan Miguel

Quenda L

4.5000

6.2880

5.5728

143

***9076**

Pérez Villamarín, Antía

Quenda L

3.7000

6.6430

5.4658

144

***2666**

Moutinho López, Olalla

Quenda L

3.1000

6.8894

5.3736

145

***8187**

Espiño Brey, Susana

Quenda L

4.5590

5.9160

5.3732

146

***2446**

Varela Díaz, Sara

Quenda L

3.5000

6.5895

5.3537

147

***0803**

Rial González, Andrea

Quenda L

3.5000

6.5468

5.3281

148

***0606**

Villarabide Carril, Yohana

Quenda D

3.0000

6.1817

4.9090

149

***6985**

Sueiro Domínguez, Rebeca

Quenda D

2.6000

5.5109

4.3465

150

***3605**

Piñeiro Valín, Sheila

Quenda D

1.2950

6.1415

4.2029

597032 - Lingua Estranxeira: Inglés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***2573**

Arias García, Sara

Quenda L

7.4000

9.4840

8.6504

2

***5640**

Pereira Menor, Daniel

Quenda L

10.0000

6.8833

8.1300

3

***8317**

Delgado Estévez, Diana

Quenda L

10.0000

6.8560

8.1136

4

***3690**

López López, Diego

Quenda L

7.6360

8.0470

7.8826

5

***4932**

Guitián Astray, Fernando

Quenda L

6.3310

8.7255

7.7677

6

***0238**

Hernández del Bosque, Belén

Quenda L

8.1850

7.4772

7.7603

7

***8904**

Cuiña Fernández, Lucía

Quenda L

5.0930

9.4460

7.7048

8

***0599**

Rodríguez García, Sonia María

Quenda L

9.0000

6.7420

7.6452

9

***6713**

Pasín González, Andrea

Quenda L

6.5670

8.3097

7.6126

10

***4183**

González García, María

Quenda L

6.7950

8.1111

7.5847

11

***4379**

Ferreiro Santos, Lorena

Quenda L

9.4770

6.2940

7.5672

12

***9976**

Vázquez Lorenzo, Cristina

Quenda L

5.5000

8.9420

7.5652

13

***0353**

Cobas González, Susana

Quenda D

10.0000

5.8440

7.5064

14

***7155**

Otero Oubiña, Lara

Quenda L

6.2310

8.2050

7.4154

15

***0344**

Álvarez Lavandeira, Paula

Quenda L

5.1000

8.8710

7.3626

16

***3403**

López García, Vanesa

Quenda L

6.4130

7.9097

7.3110

17

***5146**

Sánchez del Río, Ricardo Manuel

Quenda L

10.0000

5.3860

7.2316

18

***0849**

Monteagudo Gómez, Pablo

Quenda L

7.0490

7.2830

7.1894

19

***4275**

Nóvoa Fragata, Lucía

Quenda L

5.5540

8.1672

7.1219

20

***3404**

Otero Román, Elena

Quenda L

4.5000

8.7012

7.0207

21

***5317**

Estévez Pateiro, Xema

Quenda L

7.3720

6.6670

6.9490

22

***9672**

Domínguez Uriarte, Itziar

Quenda L

4.7950

8.3300

6.9160

23

***7302**

González Pérez, Beatriz

Quenda L

5.2950

7.9449

6.8849

24

***1877**

Coello Alonso, Iria

Quenda L

5.5000

7.7708

6.8625

25

***0412**

Grandal Mourente, Bibiana

Quenda L

5.6910

7.6200

6.8484

26

***2976**

Boo Pérez, Ana

Quenda L

6.2590

7.2085

6.8287

27

***3643**

Cuba Orosa, Laura

Quenda L

6.5000

6.9988

6.7993

28

***3464**

Vázquez Lorenzo, Cristina

Quenda L

3.9440

8.6750

6.7826

29

***1898**

Pérez Conde, Marta

Quenda L

5.5000

7.6376

6.7826

30

***0257**

Arias Moldes, Flaminio Joaquín

Quenda L

7.9090

5.9770

6.7498

31

***5145**

González López, Alejandra

Quenda L

6.7950

6.7100

6.7440

32

***4960**

Míguez Sanmartín, Pablo

Quenda L

4.0000

8.5308

6.7185

33

***3876**

Rodríguez Dosil, Marta

Quenda L

4.4720

8.1582

6.6837

34

***7855**

Gómez Banga, Arancha

Quenda L

4.2950

8.2300

6.6560

35

***7403**

Sánchez Vila, José Javier

Quenda L

6.7580

6.5518

6.6343

36

***5593**

Rocha Novo, Rosalía

Quenda L

4.5000

8.0210

6.6126

37

***2343**

Navarro Sánchez-Morate, Fernando

Quenda L

4.7950

7.7410

6.5626

38

***3*****

Heras López, Davinia

Quenda L

5.4630

7.2620

6.5424

39

***1795**

Estévez Pereiro, Sandra

Quenda L

4.8720

7.6490

6.5382

40

***0801**

Iglesias Giráldez, Paula

Quenda L

4.7950

7.6426

6.5036

41

***1336**

Lourido Otero, Javier

Quenda L

4.1150

8.0940

6.5024

42

***5858**

Moure Domínguez, Sara

Quenda L

5.7950

6.9317

6.4770

43

***8267**

López Rodríguez, Adara

Quenda L

8.3360

5.1992

6.4539

44

***0542**

Espiña Iradi, Daniel

Quenda L

4.0000

8.0564

6.4338

45

***6093**

García Gómez, Sara

Quenda L

5.0000

7.3200

6.3920

46

***4536**

Fonte Varela, Vanesa

Quenda L

4.3910

7.6916

6.3714

47

***2562**

Fernández Garay, María del Rosario

Quenda L

3.5000

8.2370

6.3422

48

***9580**

Castro Lorenzo, Elisa

Quenda L

4.8340

7.3200

6.3256

49

***0064**

Martínez Vilán, María de los Reyes

Quenda L

7.2790

5.6460

6.2992

50

***9219**

González García, Lara

Quenda L

4.0950

7.7680

6.2988

51

***5564**

Calvo Vázquez, Selene

Quenda L

5.2170

6.9838

6.2771

52

***9701**

Mangana Rivas, Nuria

Quenda L

5.1490

6.9606

6.2360

53

***1021**

Baltasar Otero, Melania

Quenda L

4.0000

7.7170

6.2302

54

***8496**

López Gómez, Naiara

Quenda L

4.4450

7.3830

6.2078

55

***6438**

Vallejo Negrete, Marta

Quenda L

5.8800

6.4230

6.2058

56

***3132**

De Cabo Riveiro, Miguel

Quenda L

6.8720

5.7418

6.1939

57

***9003**

Pérez Salcedo, Carme Celia

Quenda L

3.0000

8.1893

6.1136

58

***9103**

Comendador Vidal, Marta

Quenda L

4.2000

7.3460

6.0876

59

***6323**

Pampillón Rial, Dulce María

Quenda L

3.0000

8.1122

6.0673

60

***9010**

Pérez Nóvoa, Noelia

Quenda L

4.0000

7.4236

6.0542

61

***8083**

De Lamas Rañón, María Jesús

Quenda L

4.5830

7.0230

6.0470

62

***4744**

López Rodríguez, David

Quenda L

3.6180

7.6640

6.0456

63

***8941**

Abad Rosillo, Melani

Quenda L

3.3260

7.8050

6.0134

64

***0376**

Bautista Rodríguez, Marta

Quenda L

3.5000

7.6600

5.9960

65

***8075**

Burgaña Caballero, Olaia

Quenda L

4.7950

6.6900

5.9320

66

***9131**

López García, Sandra

Quenda L

4.5520

6.8458

5.9283

67

***4857**

Calvelo Codesido, Álvaro

Quenda L

4.3210

6.9590

5.9038

68

***9064**

Simon Mejuto, María Lorelay

Quenda L

5.4900

6.1378

5.8787

69

***3738**

Vázquez Tenreiro, Carmen

Quenda L

4.2670

6.9420

5.8720

70

***6242**

Rodríguez Patiño, Carmen Bárbara

Quenda L

5.5000

5.9080

5.7448

71

***0638**

Abdulkadir Rodríguez, Nadia

Quenda L

4.0000

6.9076

5.7446

72

***1950**

Rodríguez Cortegoso, María del Carmen

Quenda L

4.3020

6.6800

5.7288

73

***6999**

Hernández Vidal, Marta

Quenda L

6.5260

5.0532

5.6423

74

***4399**

Fernández Timiraos, Carmen

Quenda L

4.0000

6.6918

5.6151

75

***9742**

Campo Brea, Raquel

Quenda L

4.0000

6.5782

5.5469

76

***5627**

Veloso Trigo, María del Pilar

Quenda L

4.0000

6.5542

5.5325

77

***2769**

Soto Fernández, Ana María

Quenda L

4.9720

5.8942

5.5253

78

***8362**

Prado Souto, Noa

Quenda L

1.5000

8.1600

5.4960

79

***7820**

Rodríguez Rodríguez, Nuria

Quenda L

4.5900

6.0134

5.4440

80

***5579**

Silvosa Lodeiro, Sara

Quenda L

3.7950

6.4620

5.3952

81

***8804**

Parra Díaz, María

Quenda L

4.7950

5.6972

5.3363

82

***4369**

Mosquera Suárez, Andrea

Quenda L

4.5910

5.6022

5.1977

83

***7481**

Pérez González, Andrea

Quenda L

4.2360

5.6220

5.0676

84

***6095**

García López, Sara

Quenda L

4.0000

5.4087

4.8452

85

***0152**

Freire Pardo, Mirian

Quenda L

3.2000

5.8950

4.8170

597033 - Lingua Estranxeira: Francés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6468**

Campos Vázquez, Alexandra

Quenda L

10.0000

7.1920

8.3152

2

***3548**

Otero Ares, Natividad

Quenda L

7.1500

8.7940

8.1364

3

***3102**

Fontaíña Barca, Anabel

Quenda L

10.0000

6.6345

7.9807

4

***0776**

Míguez Fernández, Rosa

Quenda L

7.0000

8.1800

7.7080

5

***8878**

Sobrido Álvarez, Ventura Armando

Quenda L

10.0000

6.1758

7.7055

6

***3039**

Rodríguez Arias, Cristina

Quenda L

5.9170

8.8230

7.6606

7

***5152**

Blanco Cuesta, Alba

Quenda L

9.3620

6.2992

7.5243

8

***7285**

González Álvarez, Patricia

Quenda L

10.0000

5.8618

7.5171

9

***2143**

Juncal Fernández, Laura

Quenda L

4.7000

9.2590

7.4354

10

***9882**

Luján López, Laura Paola

Quenda L

4.5000

9.1090

7.2654

11

***9882**

Gil Vázquez, María del Carmen

Quenda L

10.0000

5.3918

7.2351

12

***5598**

Rey Castromil, Catalina

Quenda L

4.5000

9.0110

7.2066

13

***8115**

Eirís Vilariño, Ángela

Quenda L

6.4000

7.7210

7.1926

14

***0607**

Mur Isaiz, Javier Enrique

Quenda L

7.0250

7.1980

7.1288

15

***7301**

Carballal Mariño, Fátima

Quenda L

10.0000

5.1554

7.0932

16

***9845**

Araújo Meiriño, Verónica

Quenda L

4.0000

8.8904

6.9342

17

***5620**

Domínguez Gallego, Sandra

Quenda L

4.0000

8.7916

6.8750

18

***5826**

Charlín Álvarez, Marta

Quenda L

6.4900

7.0620

6.8332

19

***3316**

Fernández Cerviño, Sandra

Quenda L

4.0000

8.5580

6.7348

20

***0615**

Salgado Martínez, Soraya

Quenda L

5.2000

7.6410

6.6646

21

***3031**

Vázquez Díaz, Ana María Belén

Quenda L

4.9000

7.5240

6.4744

22

***9704**

Fernández Fernández, Lúa Aldara

Quenda L

3.5000

8.4182

6.4509

23

***5640**

Domínguez Viñas, Natalia

Quenda L

6.7170

6.2710

6.4494

24

***8025**

Agrafojo Abeijón, María José

Quenda L

4.0000

8.0780

6.4468

25

***0876**

Zas Andrés, Irene

Quenda L

6.2500

6.4420

6.3652

26

***0571**

Sacedón Naveira, Carlota Arima

Quenda L

3.5000

8.2650

6.3590

27

***5625**

Domínguez Estévez, Xiana

Quenda L

3.4000

7.6912

5.9747

28

***2279**

Cid Domínguez, Rafael

Quenda L

3.5310

7.1040

5.6748

29

***7211**

Luaces Vázquez, Raquel

Quenda L

4.5000

6.3380

5.6028

30

***9318**

San Marcial Comesaña, Iago

Quenda L

4.5000

6.2562

5.5537

31

***6026**

Lamas Otero, Lorena

Quenda L

3.5000

6.8590

5.5154

32

***5067**

Jiménez Ferrío, Adriana

Quenda L

1.0000

8.4960

5.4976

33

***1983**

Freijanes Martínez, Desirée Eudoxia

Quenda L

4.2310

6.2110

5.4190

34

***5822**

Ramos Pérez, Noelia

Quenda L

3.2000

6.7540

5.3324

35

***7369**

Gómez Dios, Esperanza Rita

Quenda L

3.0310

6.3070

4.9966

36

***4851**

Magariños Barcala, Tamara

Quenda L

4.2180

5.3280

4.8840

37

***8443**

García Martínez, Xoán

Quenda L

3.0000

6.0460

4.8276

38

***0880**

Vilar Ameijeiras, Andrea

Quenda L

3.4000

5.7720

4.8232

39

***9145**

Pereiras Villamayor, Tamara

Quenda L

2.9000

5.9200

4.7120

40

***9299**

Quintana Babarro, David

Quenda L

2.0000

6.1850

4.5110

41

***8484**

Pérez Romero, Anabel

Quenda L

3.0000

5.3400

4.4040

597034 - Educación Física

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***8432**

Sobrado García, Vanesa

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3680**

Domínguez Cortiñas, Eva

Quenda L

10.0000

7.7894

8.6736

2

***7116**

Moscoso López, Ricardo Javier

Quenda L

6.9360

9.4830

8.4642

3

***1623**

Paz Abelleira, Laura

Quenda L

8.6060

8.3140

8.4308

4

***0994**

Rodríguez Real, Álvaro

Quenda L

6.0000

9.2015

7.9209

5

***2075**

Jardón Machado, Daniel

Quenda L

8.7130

7.3830

7.9150

6

***3718**

Varela Rodríguez, Jacobo

Quenda L

7.4770

7.8180

7.6816

7

***0010**

Toba Suárez, María de la Barca

Quenda L

9.0490

6.7669

7.6797

8

***1918**

Varela González, Susana

Quenda L

10.0000

6.1296

7.6778

9

***1121**

Pereira Loira, Mario

Quenda L

10.0000

6.0424

7.6254

10

***5471**

Varela Paz, Borja

Quenda L

5.6720

8.8252

7.5639

11

***1083**

Rodríguez Fernández, Eva

Quenda L

4.7000

9.3030

7.4618

12

***3386**

González Arias, José Luis

Quenda L

4.5590

9.3840

7.4540

13

***2804**

Paz Calvo, Lucinda

Quenda L

7.4130

7.4762

7.4509

14

***8151**

Cabaleiro Pérez, David

Quenda L

5.5543

8.6306

7.4001

15

***1256**

Dopico Pedre, María

Quenda L

4.7960

9.1210

7.3910

16

***7111**

Rodríguez Lariño, Jorge

Quenda L

6.3770

7.9518

7.3219

17

***0922**

Feal Díaz, Néstor

Quenda L

5.9900

8.0220

7.2092

18

***7715**

Martínez Piñeiro, Ángel

Quenda L

4.4000

8.9890

7.1534

19

***7333**

Blanco García, Sheila

Quenda L

6.0000

7.7852

7.0711

20

***7717**

Blanco Estévez, Lorenzo

Quenda L

5.2490

8.2474

7.0480

21

***6522**

Carrera Dasilva, Leticia Pastora

Quenda L

6.3550

7.4614

7.0188

22

***0496**

Souto Cambre, Javier

Quenda L

4.4360

8.7213

7.0072

23

***1822**

Calviño Vázquez, Rubén José

Quenda L

5.0000

8.3277

6.9966

24

***1715**

Vázquez Salgado, Carolina

Quenda L

3.7000

9.0780

6.9268

25

***0428**

Sánchez Orjales, María Jeanette

Quenda L

8.8130

5.5932

6.8811

26

***7779**

Fernández Núñez, Oliver

Quenda L

4.5180

8.3623

6.8246

27

***0509**

Arias Nogueira, Mª Ángeles

Quenda L

3.0000

9.2440

6.7464

28

***3537**

Miño Rojas, Iván

Quenda L

4.5000

8.2436

6.7462

29

***5036**

Gómez Fernández, Pablo

Quenda L

6.9130

6.5514

6.6960

30

***4565**

Canal Rodríguez, Modesto Gabriel

Quenda L

6.3310

6.8760

6.6580

31

***5697**

Esporas Placer, David

Quenda L

6.5000

6.7460

6.6476

32

***8156**

Figueira Bello, Jesús

Quenda L

4.2310

8.2498

6.6423

33

***7827**

Castedo Gómez, Lucía

Quenda L

4.5000

8.0606

6.6364

34

***8957**

Pérez Míguez, Antía

Quenda L

4.2360

8.2194

6.6260

35

***7278**

González González, Sabela

Quenda L

5.0000

7.7062

6.6237

36

***4981**

Cuba Carracedo, Cristina

Quenda L

5.7180

7.1534

6.5792

37

***5932**

Otero Pazos, Marta

Quenda L

4.5000

7.8728

6.5237

38

***8387**

Sangil de Andrés, Noelia

Quenda L

4.0000

8.1812

6.5087

39

***8110**

Fraga Fraga, Diego

Quenda L

4.0000

8.1430

6.4858

40

***9242**

Lomba González, Laura

Quenda L

5.0590

7.4148

6.4725

41

***8927**

Méndez Montero, Julián

Quenda L

6.3540

6.5267

6.4576

42

***7808**

Carballas Pérez, Cibrán

Quenda L

5.0890

7.3396

6.4394

43

***8105**

Quiñones Collazo, María Belén

Quenda L

4.5000

7.7053

6.4232

44

***5147**

Tarrío Goy, Pablo

Quenda L

5.5930

6.9762

6.4229

45

***0159**

Ameijeiras Mariño, Marcos

Quenda L

5.1590

7.0794

6.3112

46

***0400**

Lorenzo Muñoz, Diego

Quenda L

7.0590

5.7887

6.2968

47

***4928**

Díaz Torrón, Daniel

Quenda L

4.4000

7.5136

6.2682

48

***9148**

Teijeiro Martorell, Eva

Quenda L

6.0000

6.3165

6.1899

49

***6160**

Rielo Quintela, Sara

Quenda L

3.5000

7.9464

6.1678

50

***0643**

Cacabelos Barreiro, Aitor

Quenda L

4.4130

7.2651

6.1243

51

***0530**

Segade Mosquera, Carmen

Quenda L

4.0590

7.3887

6.0568

52

***5988**

Argibay Juncal, Francisco

Quenda L

5.2360

6.5488

6.0237

53

***9473**

Vidal Pérez, Gonzalo

Quenda L

4.2000

7.2161

6.0097

54

***8324**

Fernández Padrón, Raquel

Quenda L

3.5000

7.6096

5.9658

55

***1208**

Novelle Fernández, Diego

Quenda L

4.1180

7.0100

5.8532

56

***9385**

Rodríguez de la Santísima Trinidad, Sofía

Quenda L

3.5000

7.2734

5.7640

57

***2822**

Lorenzo Vázquez, Pablo

Quenda L

3.0000

7.4119

5.6471

58

***0655**

García Casas, Jacobo

Quenda L

4.5720

6.2017

5.5498

59

***7162**

Ferreiro Tejo, Mónica

Quenda L

3.5000

6.7066

5.4240

60

***5173**

Villagrasa Marugán, Pablo

Quenda L

1.5000

6.4910

4.4946

597035 - Música

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4051**

Otero García, Lucía

Quenda L

9.6800

7.0444

8.0986

2

***7138**

Lorenzo Díaz, Alejandro

Quenda L

10.0000

6.1848

7.7109

3

***9037**

Alves Costas, Martín

Quenda L

7.4000

7.8160

7.6496

4

***7084**

Valcárcel Piñeiro, Francisco

Quenda L

5.6540

8.2066

7.1856

5

***5094**

Vázquez Castro, Carolina

Quenda L

4.4000

8.8830

7.0898

6

***6570**

Aperador Rodríguez, Diego

Quenda L

5.0310

8.2170

6.9426

7

***8540**

Villaverde Abal, María Isabel

Quenda L

5.2010

8.0994

6.9400

8

***2541**

Vila López, Santiago

Quenda L

6.7510

6.5384

6.6234

9

***8407**

Masid Fernández, María Victoria

Quenda L

7.4000

6.0592

6.5955

10

***3707**

Cancela Montes, Alberto

Quenda L

5.8190

7.1008

6.5881

11

***8019**

Morgade Camiña, Silvia

Quenda L

4.0000

8.2130

6.5278

12

***3878**

Viñas Alonso, Adrián

Quenda L

6.2000

6.7238

6.5143

13

***1578**

Bermúdez Ruiz, Pablo

Quenda L

4.5310

7.7600

6.4684

14

***3671**

Otero Gil, Sara

Quenda L

5.2950

7.2442

6.4645

15

***5965**

Pérez Otero, María

Quenda L

3.5000

8.4158

6.4495

16

***5988**

Pérez Feijoo, Óscar

Quenda L

3.5260

8.3362

6.4121

17

***3117**

Díaz Paradelo, Jaime

Quenda L

4.5000

7.6076

6.3646

18

***3865**

Gestal Couso, Sara

Quenda L

5.0900

7.1016

6.2970

19

***6172**

Troitiño Jordedo, Javier

Quenda L

4.0000

7.8280

6.2968

20

***5049**

Sánchez Veiga, Cristina

Quenda L

6.0770

6.3896

6.2646

21

***5835**

Pérez Marqués, Álvaro

Quenda L

4.5090

7.3530

6.2154

22

***6715**

Failde Delgado, Jimmy

Quenda L

6.0000

6.3586

6.2152

23

***9877**

Sánchez Rial, Carmen Dolores

Quenda L

6.5000

5.6988

6.0193

24

***1924**

Arenas Hernan, Cristina

Quenda L

4.5000

7.0110

6.0066

25

***9014**

Saco Solanas, Julia

Quenda L

4.0000

7.3400

6.0040

26

***8520**

Ponte Macedo, Leticia

Quenda L

2.0000

8.6672

6.0003

27

***9818**

Iglesias Rey, Andrea

Quenda L

6.3780

5.5496

5.8810

28

***3920**

Arranz Carreño, Mario

Quenda L

3.7000

7.2506

5.8304

29

***0987**

Ameneiros Cribeiro, Virginia

Quenda L

4.0360

6.8444

5.7210

30

***6140**

Sández Vázquez, Carla

Quenda L

2.2000

8.0562

5.7137

31

***8031**

Pico Castosa, Yesica

Quenda L

5.5000

5.5672

5.5403

32

***2870**

Méndez González, Ángela

Quenda L

5.7080

5.4240

5.5376

33

***3606**

Domínguez Rodríguez, Patricia

Quenda L

4.6000

6.0998

5.4999

34

***0572**

Gil Gestal, Sara

Quenda L

4.7310

5.6388

5.2757

35

***9957**

Toba Pérez, Airas

Quenda L

5.0000

5.4360

5.2616

36

***7213**

Nogueira Balseiros, Martín

Quenda L

3.6650

6.1804

5.1742

37

***4701**

Cuiña Iglesias, Diego

Quenda L

3.5000

6.2058

5.1235

38

***1784**

Fariña Souto, Manuel

Quenda L

3.5360

6.1082

5.0793

39

***8120**

Ratón Varela, Susana

Quenda L

3.7090

5.9782

5.0705

40

***5157**

Carbajales González, José Manuel

Quenda L

3.0000

6.3714

5.0228

41

***8016**

César Veloso, Lucía

Quenda L

4.0000

5.5848

4.9509

42

***7257**

Argibay Rodríguez, Rebeca

Quenda L

3.2000

5.9504

4.8502

43

***7984**

Pérez Míguez, Sandra

Quenda L

3.6000

5.6304

4.8182

44

***5440**

Veloso Torres, André

Quenda L

3.2360

5.8302

4.7925

45

***6658**

Reinoso Estévez, Antía

Quenda L

4.0000

5.1338

4.6803

597036 - Pedagoxía Terapéutica

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***4982**

Seijas Barrera, Silvia María

Quenda E

Apto

Apto

2

***2910**

Carballo Fernandes, Ana

Quenda E

Apto

Apto

3

***6132**

Gayo Fernández, Isabel

Quenda E

Apto

Apto

4

***5534**

López Barro, Laura

Quenda E

Apto

Apto

5

***9938**

López Fernández, David

Quenda E

Apto

Apto

6

***5295**

Malvar Leite, Sara

Quenda E

Apto

Apto

7

***7814**

Pérez Zamora, Paula

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9771**

Zamorano Muñoz, Ana Consolación

Quenda L

10.0000

7.4790

8.4874

2

***8160**

Fernández Iglesias, Aida

Quenda L

8.4900

7.9781

8.1829

3

***0702**

Taboada Valladares, Jesús Emilio

Quenda L

10.0000

6.2453

7.7472

4

***9094**

Álvarez Montenegro, Zhais María

Quenda L

6.7990

8.2960

7.6972

5

***8121**

Carramal Martínez, María Andrea

Quenda L

9.2310

6.5120

7.5996

6

***9714**

Santiso Pérez, María Mercedes

Quenda L

10.0000

5.8910

7.5346

7

***6176**

Díaz Urbieta, María Paz

Quenda L

10.0000

5.8677

7.5206

8

***9583**

Monteiro Da Conceicao, Ángela

Quenda L

7.3370

7.6268

7.5109

9

***6697**

Raposo Gallego, Víctor

Quenda L

10.0000

5.7935

7.4761

10

***9226**

Abadín Parente, Laura

Quenda L

5.0000

9.1232

7.4739

11

***9504**

Alonso Domínguez, Ana María

Quenda L

9.0000

6.3516

7.4110

12

***2494**

García Montes, Miriam

Quenda L

10.0000

5.6369

7.3821

13

***6595**

Álvarez Lagarón, María

Quenda L

10.0000

5.6354

7.3812

14

***7704**

Casales González, Ester

Quenda L

10.0000

5.6242

7.3745

15

***2913**

Guardado Gesto, Jonathan

Quenda L

10.0000

5.5994

7.3596

16

***7241**

Infante Dubra, Tania

Quenda L

5.9040

8.2975

7.3401

17

***9813**

Paz Trabazos, Soraya

Quenda L

8.7910

6.2247

7.2512

18

***7264**

Figueroa Naveira, Rocío

Quenda L

7.2630

7.1734

7.2092

19

***7775**

Barros Guerrero, Alba

Quenda L

7.2490

7.1400

7.1836

20

***9380**

Blanco Pernas, María Luisa

Quenda L

10.0000

5.2310

7.1386

21

***5828**

López Castaño, Alba

Quenda L

5.7540

8.0550

7.1346

22

***8012**

Loureiro Rey, Marta

Quenda L

7.0540

7.1276

7.0982

23

***6528**

Negreira Gerpe, María Dolores

Quenda L

10.0000

5.0608

7.0365

24

***0376**

Cotovad Gil, María Concepción

Quenda L

7.0000

6.8790

6.9274

25

***3354**

Gigirey Vilar, Ana

Quenda L

6.5000

7.1796

6.9078

26

***7323**

Fernández Vázquez, Estefanía

Quenda L

5.8490

7.5825

6.8891

27

***9113**

Valeiras Ratón, Natalia

Quenda L

5.0180

7.9455

6.7745

28

***8885**

Iglesias Rodríguez, Aloia

Quenda L

4.5000

8.2678

6.7607

29

***8016**

Valderrama González, Laura

Quenda L

4.9360

7.9733

6.7584

30

***7448**

Montaña Núñez, Sonia

Quenda L

8.3130

5.6602

6.7213

31

***2143**

López Veiga, María Luz

Quenda L

7.9900

5.8260

6.6916

32

***9353**

André Rodríguez, Lucas Xosé

Quenda L

4.7360

7.9935

6.6905

33

***1979**

Fernández García, Cristina

Quenda L

5.6360

7.3258

6.6499

34

***6556**

Pita Fernández, María Ángeles

Quenda L

7.0000

6.3219

6.5931

35

***9260**

Seoane Alonso, Marta

Quenda L

4.7360

7.7896

6.5682

36

***0166**

Teixeira Enríquez, Lucía

Quenda L

3.8180

8.3860

6.5588

37

***2701**

Rodríguez Villarino, Roberto

Quenda L

6.0040

6.8962

6.5393

38

***2772**

López Rodríguez, Aquilina María

Quenda L

6.5000

6.5302

6.5181

39

***6451**

Domuro Arias, Antía

Quenda L

4.5000

7.8538

6.5123

40

***5418**

García Bruzos, María Isabel

Quenda L

7.7480

5.6855

6.5105

41

***8320**

Da Silva Pérez, Marta

Quenda L

4.7310

7.6924

6.5078

42

***8186**

Moreira Outeda, Arelis

Quenda L

6.0610

6.7670

6.4846

43

***7070**

Patao García, Ana María

Quenda L

7.8360

5.5800

6.4824

44

***9288**

Durán Liñares, Marta

Quenda L

5.2360

7.2972

6.4727

45

***9609**

Domínguez Rodríguez, Víctor

Quenda L

4.5000

7.7688

6.4613

46

***6469**

Piñeiro Montero, Ana Isabel

Quenda L

6.2360

6.5920

6.4496

47

***3784**

Martínez Rodríguez, Andrea

Quenda L

4.7360

7.5510

6.4250

48

***1091**

Pena Fernández, Ariana

Quenda L

6.1490

6.5150

6.3686

49

***5602**

Vázquez Gómez, Paula

Quenda L

4.7750

7.3799

6.3379

50

***7482**

Prego Insua, Cristina

Quenda L

3.5000

8.1660

6.2996

51

***9336**

Llorente Cuesta, Yolanda

Quenda L

5.0000

7.1444

6.2866

52

***4227**

Barciela Escudero, Leticia

Quenda L

5.5000

6.8007

6.2804

53

***8498**

Díaz Vázquez, Andrea

Quenda L

3.3000

8.2670

6.2802

54

***0911**

Pérez Fernández, María

Quenda L

4.6630

7.3452

6.2723

55

***3085**

Pelegrín Dopico, Sandra

Quenda L

4.2360

7.6292

6.2719

56

***6726**

García Saavedra, Elena

Quenda L

7.9490

5.1357

6.2610

57

***2352**

Romero Pardavila, Esther María

Quenda L

6.5000

6.0918

6.2551

58

***4291**

Rodríguez Amoroso, Azucena

Quenda L

7.5000

5.3340

6.2004

59

***8184**

Estévez Estévez, Nerea

Quenda L

4.7360

7.1624

6.1918

60

***9241**

Carballo Rodríguez, Paula

Quenda L

3.5000

7.9860

6.1916

61

***0433**

Martínez Fernández, Lara

Quenda L

5.2000

6.8072

6.1643

62

***9798**

Ferreira Álvarez, Soraya

Quenda L

5.5000

6.5900

6.1540

63

***3708**

López Ulloa, Silvia

Quenda L

6.7590

5,7465

6,1515

64

***9337**

González Baamonde, Sara

Quenda L

5.5000

6.5500

6.1300

65

***0993**

López Villaverde, Sara Pilar

Quenda L

6.1720

6.0584

6.1038

66

***3694**

Álvarez González, Clara

Quenda L

6.6950

5.6845

6.0887

67

***4012**

Quintas García, Laura

Quenda L

3.4360

7.8184

6.0654

68

***6605**

Pérez Feijoo, Alba

Quenda L

3.4520

7.7903

6.0550

69

***8231**

Rivas Armas, Elisa

Quenda L

4.5000

7.0540

6.0324

70

***3402**

Regueiro Pérez, Lucía

Quenda L

4.2000

7.2490

6.0294

71

***7267**

Álvarez Díaz, Carmen

Quenda L

6.1130

5.9532

6.0171

72

***8607**

Carrera García, Iria

Quenda L

5.2000

6.5421

6.0053

73

***7340**

Rodríguez Barreiro, Olivia

Quenda L

6.4430

5.7124

6.0046

74

***5046**

Vidal Martínez, Ángela

Quenda L

3.5900

7.6090

6.0014

75

***0021**

López Pedre, Clara

Quenda L

5.7180

6.1890

6.0006

76

***9373**

Lafuente Grille, María

Quenda L

4.0000

7.2712

5.9627

77

***6281**

Suárez Sánchez, Xulia

Quenda L

4.2590

7.0710

5.9462

78

***9983**

Díaz Blanco, Lucía

Quenda L

5.3950

6.3040

5.9404

79

***0932**

Diéguez Souto, David

Quenda L

5.9900

5.9052

5.9391

80

***4085**

Baltar Janeiro, Alba

Quenda L

4.0000

7.1944

5.9166

81

***8786**

Pérez Mosquera, Marta

Quenda L

6.5490

5.4708

5.9021

82

***7284**

Vázquez Pardal, Beatriz

Quenda L

4.6130

6.7363

5.8870

83

***3207**

Méndez Romero, Natalia

Quenda L

4.2360

6.9336

5.8546

84

***2682**

González Boullosa, Ana

Quenda L

6.0580

5.6990

5.8426

85

***5005**

Ansareu Becerra, Alba

Quenda L

5.5000

6.0700

5.8420

86

***5572**

Suárez Balsa, Laura

Quenda L

3.2540

7.4498

5.7715

87

***9546**

Castro Alonso, Elizabeth

Quenda L

5.6040

5.8782

5.7685

88

***2396**

Nachawati Rego, Samer

Quenda L

5.1310

6.1864

5.7642

89

***3268**

García Cazón, María Luisa

Quenda L

5.0230

6.2274

5.7456

90

***2144**

Fernández Limia, Sonia

Quenda L

3.5000

7.2358

5.7415

91

***9955**

Balseiro Legaspi, Eva

Quenda L

4.7000

6.4326

5.7396

92

***3220**

Vázquez Pol, Elisa

Quenda L

4.8770

6.2662

5.7105

93

***0773**

Alejo Lagarón, Ana María

Quenda L

4.0400

6.8156

5.7054

94

***1609**

Neira Varela, Silvia

Quenda L

3.5650

7.1132

5.6939

95

***0996**

Seijas Couce, Silvia

Quenda L

3.2540

7.3006

5.6820

96

***0016**

Rico García, Lucía

Quenda L

5.0000

6.1335

5.6801

97

***8118**

Carmona Dearriba, Florencia Micol

Quenda L

3.9360

6.8410

5.6790

98

***0304**

Gerpe Méndez, Laura

Quenda L

4.2000

6.6650

5.6790

99

***0864**

Souto Rial, Beatriz

Quenda L

5.5000

5.7724

5.6634

100

***0611**

Martínez Castro, Lidia

Quenda L

4.6770

6.3136

5.6590

101

***1627**

Abeledo Insua, Fátima

Quenda L

4.7360

6.2646

5.6532

102

***0356**

García Bugallo, Nerea

Quenda L

4.5520

6.3590

5.6362

103

***9455**

Penelas Alvarez, Mª Elena

Quenda L

5.0360

6.0337

5.6346

104

***1083**

Vidal Paz, Laura

Quenda L

3.7540

6.8562

5.6153

105

***9770**

Teira Pérez, Carlos

Quenda L

4.5000

6.2988

5.5793

106

***9792**

Castro Chico, Cinthya

Quenda L

4.0000

6.6315

5.5789

107

***5100**

Trabado Capón, Alba María

Quenda L

5.9260

5.3384

5.5734

108

***2781**

Fraga Fernández, Andrea

Quenda L

4.0000

6.5656

5.5394

109

***0176**

Escurís Filgueira, Lara

Quenda L

4.2360

6.3906

5.5288

110

***2241**

Saavedra Percedo, Rita

Quenda L

3.5000

6.8495

5.5097

111

***4961**

Palmeiro Martínez de la Escalera, Marta

Quenda L

4.5000

6.1730

5.5038

112

***2955**

Blanco Paderne, Raquel

Quenda L

5.5180

5.4788

5.4945

113

***6636**

Oliveira Mares, Alejandro

Quenda L

4.7180

6.0010

5.4878

114

***4177**

Martínez Molares, María

Quenda L

4.5180

6.1222

5.4805

115

***1257**

Rostro Villoria, Jéssica

Quenda L

3.7360

6.6296

5.4722

116

***9723**

Martínez Rodríguez, Leticia

Quenda L

5.5180

5.3912

5.4419

117

***9337**

Carracedo Barros, Natalia

Quenda L

3.7360

6.5710

5.4370

118

***9705**

Tubío Barbazán, Ivana María

Quenda L

5.3660

5.4724

5.4298

119

***1353**

Gil Rodríguez, Alba

Quenda L

3.3540

6.8035

5.4237

120

***5026**

Estévez Fernández, Marta

Quenda L

5.2950

5.4890

5.4114

121

***6467**

Bujeiro Barral, Diana María

Quenda L

5.2620

5.5073

5.4092

122

***2346**

López Carballo, María

Quenda L

5.1590

5.5586

5.3988

123

***5579**

Salgado Fernández, Alicia

Quenda L

4.2360

6.1293

5.3720

124

***7090**

Sanchez Anido, Laura

Quenda L

4.7360

5.7850

5.3654

125

***0775**

Vázquez Fernández, Paula

Quenda L

4.4000

5.9972

5.3583

126

***5577**

Iglesias López, Raquel

Quenda L

4.7950

5.7122

5.3453

127

***8916**

Gende Pazos, Lorena

Quenda L

4.5000

5.8981

5.3389

128

***6620**

Ramos Holgado, Ana

Quenda L

3.5000

6.3680

5.2208

129

***5556**

Álvarez Salgado, Greta

Quenda L

4.5000

5.6550

5.1930

130

***0169**

Iglesias Amoedo, Marcial

Quenda L

2.9370

6.6441

5.1613

131

***3126**

Barba Gasamáns, Aurora

Quenda L

4.2360

5.7151

5.1235

132

***3067**

Prada Rodríguez, Esther

Quenda L

4.5000

5.5260

5.1156

133

***0831**

Bascoy Rial, Sheila

Quenda L

4.7950

5.2720

5.0812

134

***5893**

González Vázquez, Erica

Quenda L

4.3720

5.5016

5.0498

135

***7369**

Domínguez Caneda, Alba

Quenda L

4.5000

5.3992

5.0395

136

***7214**

Martínez Cebey, Helena

Quenda L

3.6770

5.9400

5.0348

137

***9990**

González Fernández, Ana

Quenda L

2.5000

6.6370

4.9822

138

***0944**

Gómez Alfaro, Daniel

Quenda L

3.2360

6.1462

4.9821

139

***5879**

García Rodríguez, Vanesa

Quenda L

3.0000

6.3016

4.9810

140

***1190**

Do Rego Silva, Beatriz

Quenda L

3.7000

5.6880

4.8928

141

***3442**

Rúa Luís, Estefanía

Quenda L

3.7000

5.6828

4.8897

142

***8455**

Rodríguez Chouza, María Elena

Quenda L

3.7000

5.6126

4.8476

143

***8529**

Vázquez Vázquez, Alba

Quenda L

3.7310

5.5324

4.8118

144

***6412**

Comesaña Pereira, Ana

Quenda L

3.7360

5.4840

4.7848

145

***6208**

Diéguez Ruibal, Rosa María

Quenda L

3.6400

5.5436

4.7822

146

***8293**

Pintos López, María

Quenda L

3.5000

5.4078

4.6447

147

***9496**

Bayer Lloves, Andrea

Quenda L

3.0000

5.7107

4.6264

148

***1046**

Laya Iglesias, Paula

Quenda L

3.5650

5.3274

4.6224

149

***7896**

García Fuentes, Olalla

Quenda L

3.9360

5.0410

4.5990

150

***8751**

Fernández Varela, Sonia

Quenda L

3.500

5.1698

4.5019

597037 - Audición e Linguaxe

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***6658**

Caride Crespo, Áurea

Quenda E

Apto

Apto

2

***1720**

Pereira Fernández, María Julia

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6469**

Fernández Carballeira, Diego

Quenda L

9.7390

7.9024

8.6370

2

***2771**

Díaz Paradela, Genma

Quenda L

10.0000

6.6994

8.0196

3

***6870**

Montero Santiso, Jennifer

Quenda L

8.9510

7.0550

7.8134

4

***0197**

Quindimil López, Cristina

Quenda L

10.0000

6.1770

7.7062

5

***8363**

Pena Rodríguez, María Carmen

Quenda L

10.0000

6.1170

7.6702

6

***7803**

Carballeira Maceiras, Ana María

Quenda L

10.0000

5.7618

7.4571

7

***4536**

Méndez López, Adrián

Quenda L

10.0000

5.4588

7.2753

8

***6986**

Fernández da Vila, Cristina

Quenda L

5.0000

8.5480

7.1288

9

***1180**

Factor García, Isabel

Quenda L

7.0000

7.2080

7.1248

10

***7380**

Baquero Peña, Laura

Quenda L

6.8000

7.2122

7.0473

11

***3488**

Fernández Rodríguez, Natalia

Quenda L

9.0170

5.3608

6.8233

12

***3240**

Corral Valín, María Luisa

Quenda L

6.2130

6.9086

6.6304

13

***5891**

Blanco Hidalgo, Yara

Quenda L

4.9130

7.6714

6.5680

14

***1974**

Riobó Piñeiro, Tamara María

Quenda L

7.7860

5.6618

6.5115

15

***6057**

Núñez Pacín, María

Quenda L

5.4000

7.2210

6.4926

16

***5852**

Prol Dorado, Tania

Quenda L

4.5000

7.7030

6.4218

17

***3732**

Castro Rodríguez, Jesús

Quenda L

4.5000

7.6594

6.3956

18

***6018**

Minguillón Prado, Lucía

Quenda L

4.8490

7.3996

6.3794

19

***1756**

Hermida Romero, Sandra

Quenda L

5.5130

6.9560

6.3788

20

***3712**

Amado Ceán, María del Carmen

Quenda L

7.6000

5.4577

6.3146

21

***8122**

Moura Barros, Carolina

Quenda L

6.8220

5.9560

6.3024

22

***1799**

González Iglesias, María del Carmen

Quenda L

6.0000

6.4618

6.2771

23

***7952**

Caamaño Núñez, María Teresa

Quenda L

6.9000

5.8450

6.2670

24

***5161**

Pichel Rodríguez, Andrea

Quenda L

5.1500

6.9350

6.2210

25

***9170**

Lalín Otero, Eunice

Quenda L

5.0590

6.9690

6.2050

26

***8067**

Taboada Rodríguez, Tamara

Quenda L

6.5140

5.9738

6.1899

27

***2711**

García Do Campo, Sara

Quenda L

4.5590

7.2626

6.1812

28

***7150**

Segade Fernández, Lara

Quenda L

5.1040

6.8866

6.1736

29

***8297**

Cao Casabella, Cristina

Quenda L

5.5540

6.5648

6.1605

30

***5907**

García Camiña, Cristina

Quenda L

5.4380

6.5350

6.0962

31

***1988**

Salgado López, Natalia

Quenda L

4.6000

6.9635

6.0181

32

***3299**

Souto Boquete, Tania

Quenda L

4.0590

7.2782

5.9905

33

***6153**

Lorenzo Santos, Ariana

Quenda L

4.8780

6.6590

5.9466

34

***4708**

Buján García, Lucía

Quenda L

6.0000

5.8890

5.9334

35

***5700**

Vidal López, Julián

Quenda L

4.7000

6.7290

5.9174

36

***0824**

Souto Sánchez, Anaid María

Quenda L

4.6000

6.7914

5.9148

37

***8754**

Cibeira Sotelo, Ana María

Quenda L

5.5000

6.1378

5.8827

38

***5327**

Vázquez García, Alba

Quenda L

4.2000

6.9806

5.8684

39

***0778**

Oca Cabanas, Noa

Quenda L

4.1170

6.9938

5.8431

40

***3250**

Platas Montánez, Patricia

Quenda L

6.6430

5.3022

5.8385

41

***3630**

Seijo González, Verónica

Quenda L

4.5000

6.7195

5.8317

42

***9511**

Castiñeira Barreiro, Patricia

Quenda L

6.1950

5.5802

5.8261

43

***2035**

Ben García, Alexandra

Quenda L

3.5260

7.3182

5.8013

44

***0941**

González Iglesias, María

Quenda L

3.5000

7.2780

5.7668

45

***1697**

Cadenas Fernández, Saray

Quenda L

5.7000

5.7774

5.7464

46

***2115**

Sanmartín Castro, Ana

Quenda L

5.0000

6.2336

5.7402

47

***8231**

Amoedo García, Inés

Quenda L

4.0000

6.8942

5.7365

48

***8320**

Suárez Pereira, Lucía

Quenda L

3.5000

7.2174

5.7304

49

***7964**

Franco Rodríguez, Adriana

Quenda L

4.5650

6.4620

5.7032

50

***2141**

Puentes Prados, Sergio

Quenda L

3.5000

7.1700

5.7020

51

***8546**

Pouso Naveira, María

Quenda L

4.5540

6.4608

5.6981

52

***8257**

Abel Flores, Paula

Quenda L

4.0590

6.7888

5.6969

53

***7722**

Rodríguez González, Marta

Quenda L

4.5000

6.4610

5.6766

54

***8401**

González Barros, Mónica

Quenda L

4.5000

6.4350

5.6610

55

***1053**

Paz Rodríguez, Denise

Quenda L

4.2950

6.5650

5.6570

56

***7903**

Ruiz Pérez, Marcos

Quenda L

3.5000

7.0325

5.6195

57

***0819**

Maroñas Núñez, Natalia

Quenda L

4.7900

6.1330

5.5958

58

***1831**

Pita Vilas, Claudia

Quenda L

5.0000

5.9840

5.5904

59

***8735**

Castro Bernárdez, Noemí

Quenda L

4.5000

6.2770

5.5662

60

***3986**

Lorenzo Pensado, María

Quenda L

6.0000

5.2690

5.5614

61

***4038**

Carral Maseda, Diego

Quenda L

6.0000

5.2110

5.5266

62

***1423**

Pérez González, María

Quenda L

3.5000

6.8726

5.5236

63

***8319**

Santurino Peral, Sara

Quenda L

3.6770

6.7424

5.5162

64

***4477**

Vázquez López, Noemí

Quenda L

4.5000

6.1887

5.5132

65

***1869**

Sánchez Castro, Inés

Quenda L

3.0000

7.1844

5.5106

66

***6053**

Fórneas Rey, Sandra

Quenda L

3.7360

6.6928

5.5101

67

***0395**

Rodríguez López, Rosalía

Quenda L

4.6040

6.0420

5.4668

68

***6108**

Rumbao Rodríguez, Carlos

Quenda L

3.2000

6.9501

5.4501

69

***2176**

Vázquez López, Andrea

Quenda L

3.7000

6.5594

5.4156

70

***2020**

García Bouza, Susana

Quenda L

4.5000

6.0260

5.4156

71

***0677**

López Pérez, Paula

Quenda L

3.6040

6.6130

5.4094

72

***9748**

Vázquez Bello, Mercedes

Quenda L

5.2000

5.5254

5.3952

73

***5478**

Sanmartín Rosende, Laura

Quenda L

5.0180

5.6404

5.3914

74

***3935**

Hermida Novás, Ledicia

Quenda L

3.2360

6.7856

5.3658

75

***7523**

García Cotos, Laura

Quenda L

5.0000

5.6010

5.3606

76

***8417**

Sánchez Martínez, Natalia

Quenda L

4.5000

5.7434

5.2460

77

***1382**

Russi Cabalar, María Emiliana

Quenda L

3.7310

6.2120

5.2196

78

***8858**

Torrado Moledo, Elena

Quenda L

4.2000

5.8633

5.1980

79

***1578**

Lema Pérez, Marta

Quenda L

3.0910

6.5885

5.1895

80

***0655**

Pérez Martínez, Ester

Quenda L

4.2000

5.7933

5.1560

81

***4996**

Freire Vizcaíno, Tania

Quenda L

3.0000

6.5860

5.1516

82

***5967**

Méndez Díaz, Verónica

Quenda L

3.7590

6.0714

5.1464

83

***8802**

Sobrido García, Sara

Quenda L

4.0000

5.8856

5.1314

84

***5635**

Fernández Novoa, Andrea

Quenda L

4.0520

5.8340

5.1212

85

***2752**

Fernández Vilela, Emma

Quenda L

3.0000

6.5276

5.1166

86

***7998**

González Díaz, Marta

Quenda L

4.8490

5.2949

5.1165

87

***3144**

Ballesteros Fernández, María

Quenda L

3.5000

6.0699

5.0419

88

***6327**

Marín Rosales, Paula

Quenda L

4.0000

5.6051

4.9631

89

***8384**

Rielo Galdo, Patricia

Quenda L

3.5000

5.6400

4.7840

90

***5304**

Velo Rodríguez, Martina

Quenda L

3.9170

5.3473

4.7752

91

***8512**

Román Pena, Rebeca

Quenda L

3.6300

5.5068

4.7561

92

***9930**

Ameneiros Cribeiro, Gabriel

Quenda L

2.0000

6.5780

4.7468

93

***5905**

Sabucedo Pérez, María del Pilar

Quenda L

1.8000

6.4960

4.6176

94

***8212**

López González, María Dolores

Quenda L

2.6280

5.6684

4.4522

597038 - Educación Primaria

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***8120**

García Andrés, Noelia

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5780**

López López, Iria

Quenda L

7.6360

8.7040

8.2768

2

***7083**

González González, Ana

Quenda L

8.1020

8.3090

8.2262

3

***3107**

Yáñez Real, Patricia

Quenda L

7.7000

8.2600

8.0360

4

***7156**

Méndez Moure, María

Quenda L

9.3720

6.9484

7.9178

5

***3223**

Carreira Pacoret, Carolina

Quenda L

5.0000

9.8290

7.8974

6

***9514**

Bacelo González, Vanesa

Quenda L

8.5000

7.2030

7.7218

7

***4527**

Soneira Varela, Isabel

Quenda L

6.9720

8.0850

7.6398

8

***4445**

Chao González, Mirian

Quenda L

7.0310

7.9968

7.6105

9

***9925**

Cotelo Mato, Lorena

Quenda L

8.5770

6.9477

7.5994

10

***4820**

Vilela Pájaro, Adrián

Quenda L

7.0000

7.9780

7.5868

11

***8540**

Roca Fraga, Rebeca del Pilar

Quenda L

6.6500

8.1951

7.5771

12

***7662**

Barros Giráldez, Xiana

Quenda L

4.7360

9.4134

7.5424

13

***3764**

Teijido Insua, Leticia

Quenda L

5.9000

8.6150

7.5290

14

***4856**

Carreira Vigo, Alicia

Quenda L

4.9310

9.1058

7.4359

15

***2379**

Carredano Silva, Ramón

Quenda L

9.5000

6.0298

7.4179

16

***1511**

García Revuelta, Andrea

Quenda L

3.7000

9.6540

7.2724

17

***3556**

Opazo Rodríguez, Lucía

Quenda L

4.5900

9.0494

7.2656

18

***9894**

Gómez Souto, Paula

Quenda L

6.0500

7.9639

7.1983

19

***6619**

Pérez Castro, Ángela

Quenda L

5.5000

8.2885

7.1731

20

***1705**

Espada Fernández, Aida

Quenda L

4.0900

9.1500

7.1260

21

***3548**

Vieites Lestón, Alba

Quenda L

4.8310

8.6560

7.1260

22

***2212**

Padín Senra, Rosana

Quenda L

5.5000

8.1471

7.0883

23

***6670**

Dorado Rodríguez, David

Quenda L

7.6130

6.7030

7.0670

24

***6268**

González Rodríguez, Andrea

Quenda L

4.8770

8.5240

7.0652

25

***9050**

Fernández Lois, Ana María

Quenda L

5.8180

7.8401

7.0313

26

***1963**

Fojo Garrido, África

Quenda L

3.5000

9.3740

7.0244

27

***7436**

Lorenzo López, Silvia

Quenda L

6.8180

7.1214

7.0000

28

***5313**

Soto Martínez, Iria

Quenda L

4.0000

8.9770

6.9862

29

***1373**

Rodríguez Castiñeira, Inga

Quenda L

4.7000

8.4807

6.9684

30

***8846**

Barro Domínguez, Caterina

Quenda L

4.6720

8.4562

6.9425

31

***9311**

Sierra Chiarroni, Alejandro

Quenda L

4.5310

8.4906

6.9068

32

***8425**

Vidal Martínez, Silvia

Quenda L

8.9900

5.4952

6.8931

33

***8099**

González Pérez, Sandra

Quenda L

3.5000

9.1400

6.8840

34

***5257**

Reino Reigosa, Fátima

Quenda L

4.0000

8.7650

6.8590

35

***8301**

Salvador López, Alba

Quenda L

4.3180

8.5100

6.8332

36

***0330**

Mecías Castro, Fátima

Quenda L

4.0000

8.6374

6.7824

37

***2921**

Agulla Carrera, Borja

Quenda L

4.9000

7.9922

6.7553

38

***7585**

Dopico Campos, Iria

Quenda L

5.9360

7.2502

6.7245

39

***1085**

Torres Collazo, Lucas

Quenda L

4.0000

8.5310

6.7186

40

***9814**

González González, Cecilia

Quenda L

5.6000

7.3650

6.6590

41

***0825**

Souto Sánchez, Marta

Quenda L

3.5000

8.7370

6.6422

42

***8202**

López Rodríguez, Tania

Quenda L

4.0310

8.3710

6.6350

43

***3915**

Villar Méndez, Laura

Quenda L

3.5590

8.6835

6.6337

44

***9835**

Cañola Blanco, Sindy Estefanía

Quenda L

4.5310

7.9942

6.6089

45

***3476**

Pousa Bello, Antía

Quenda L

4.8900

7.7182

6.5869

46

***1262**

Gabeiras García, Miguel

Quenda L

3.5000

8.6350

6.5810

47

***9561**

Larrán Corbacho, Xulia

Quenda L

4.5000

7.9466

6.5680

48

***8703**

Barreiro López, Antía

Quenda L

5.0000

7.6088

6.5653

49

***4395**

Fondo Bello, Cristina

Quenda L

4.0590

8.1449

6.5105

50

***5695**

Rañón Vilela, Noé

Quenda L

4.7000

7.6600

6.4760

51

***9843**

Piñeiro Casal, Alexandra

Quenda L

3.5000

8.4410

6.4646

52

***4384**

González Sánchez, Daniel

Quenda L

3.5000

8.4354

6.4612

53

***6159**

Sanmartín Guillén, Susana

Quenda L

6.0000

6.7680

6.4608

54

***7883**

Iglesias Seoane, Rubén

Quenda L

4.0000

8.0897

6.4538

55

***1863**

Puñal Castro, Andrea

Quenda L

4.0000

8.0523

6.4314

56

***0995**

Martínez Blanco, María

Quenda L

5.0000

7.3680

6.4208

57

***9249**

Polo Jiménez, Marta

Quenda L

4.5000

7.6380

6.3828

58

***3418**

Suárez Valiño, Laura

Quenda L

3.7310

8.1420

6.3776

59

***7115**

Abonjo Sánchez, Vanessa

Quenda L

4.5000

7.6206

6.3724

60

***2084**

Mascuñana Mejuto, María

Quenda L

5.0000

7.2832

6.3699

61

***7316**

Rúa Yáñez, Fátima María

Quenda L

7.4720

5.5678

6.3295

62

***6501**

Fernández Jorge, Irene

Quenda L

4.0310

7.8586

6.3276

63

***1117**

Penas Barreiro, Paula

Quenda L

4.0000

7.8120

6.2872

64

***3629**

Pan Varea, Marta

Quenda L

3.5000

8.1174

6.2704

65

***1314**

Lameiro Ferradás, Elena

Quenda L

5.0770

7.0590

6.2662

66

***2985**

Carballo Vila, Teresa

Quenda L

3.5900

8.0130

6.2438

67

***2112**

Portuese Domínguez, Andrea

Quenda L

4.8910

7.1280

6.2332

68

***5437**

Lareo Camiña, Manuel Antonio

Quenda L

4.2000

7.5857

6.2314

69

***7975**

Oliveira González, Miriam

Quenda L

5.6770

6.5900

6.2248

70

***1487**

Fragueiro Blanco, Ana María

Quenda L

4.5310

7.3398

6.2163

71

***2619**

Álvarez Bértolo, María Yolanda

Quenda L

3.0000

8.3170

6.1902

72

***1678**

Alonso Adrio, Pablo

Quenda L

4.7000

7.1738

6.1843

73

***7948**

Barros Sobral, Nerea

Quenda L

3.6180

7.8496

6.1570

74

***6622**

Romero Suárez, Juan

Quenda L

3.9000

7.6330

6.1398

75

***4004**

Pérez Babarro, Laura

Quenda L

4.7000

7.0450

6.1070

76

***5015**

Vázquez Rodríguez, Victoria

Quenda L

4.0000

7.4582

6.0749

77

***9100**

Cayetano Sío, Laura

Quenda L

3.5000

7.7700

6.0620

78

***5951**

Mosquera Ferreiro, Iria

Quenda L

4.2000

7.2970

6.0582

79

***0410**

Louzán Lema, Iria

Quenda L

3.2000

7.9240

6.0344

80

***8691**

Abalde González, Paula

Quenda D

3.5000

7.6960

6.0176

81

***8839**

Táboas González, Lucía

Quenda L

3.5000

7.6860

6.0116

82

***9772**

Fariña Martínez, Cristina

Quenda L

4.5000

7.0184

6.0110

83

***1293**

Sueiro Gil, Marta

Quenda L

4.1540

7.1728

5.9653

84

***2713**

Vázquez Nieto, Ángel

Quenda L

5.0710

6.5460

5.9560

85

***1956**

Freijeiro Baqueiro, Paula

Quenda L

3.5000

7.5662

5.9397

86

***4114**

Rodríguez Leira, Ester

Quenda L

3.5000

7.5645

5.9387

87

***2536**

Lois Díaz, Anaís

Quenda L

4.8000

6.5940

5.8764

88

***2801**

Soleto Blanco, Yalila Alexandra

Quenda L

2.0000

8.4245

5.8547

89

***8310**

González Louro, Pablo

Quenda L

4.2540

6.9210

5.8542

90

***1191**

Castelo Pérez, Nuria

Quenda L

4.2360

6.9080

5.8392

91

***4866**

Tarrío Vázquez, Pablo

Quenda L

4.2950

6.8395

5.8217

92

***6166**

Pose Ponte, Patricia

Quenda L

5.8770

5.7742

5.8153

93

***4037**

Paz Cotón, Debora María

Quenda L

4.4850

6.4810

5.6826

94

***7001**

Lorenzo Pérez, Miriam

Quenda L

4.4400

6.4116

5.6230

95

***5254**

Miramontes Varela, Sara

Quenda L

4.2000

6.5540

5.6124

96

***1503**

Blanco García, Marta

Quenda L

4.5000

6.3170

5.5902

97

***0916**

García Moledo, Nicole

Quenda L

3.5000

6.7308

5.4385

98

***0537**

Espiño Cobas, Enrique

Quenda L

3.0000

6.8210

5.2926

Aprobados do concurso-oposición
Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG do 13 de marzo) modificada pola Orde do 15 de xaneiro de 2021 (DOG do 25 de xaneiro). Servizo secundaria

510600 - Xeneralista

Quendas F e M

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***2277**

Rodríguez Latorre, Blanca

Quenda M

5.6000

6.5550

6.1252

2

***0673**

Sánchez Vales, Benigno

Quenda M

5.7500

6.1950

5.9948

3

***1339**

Veloso Carnero, Rubén

Quenda M

5.5000

6.1846

5.8765

4

***9009**

Bustelo Miguéns, María

Quenda M

5.7500

5.7390

5.7440

5

***7710**

Estevez Forneiro, María Reyes

Quenda M

2.9000

6.7800

5.0340

6

***2272**

Pérez Feijoo, Héctor Marcos

Quenda M

4.3500

5.0080

4.7119

7

***5284**

Esteller Fernández, María

Quenda M

2.7000

6.1320

4.5876

8

***7363**

Iglesias Cortés, Estela

Quenda M

3.1000

5.3640

4.3452

9

***8220**

López López, Alejandra

Quenda M

1.5000

5.7620

3.8441

10

***7476**

Martínez Delgado, Verónica

Quenda M

1.3500

5.1730

3.4526

590001 - Filosofía

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8469**

Serrapio Lavandeira, Marta

Quenda L

7.7490

8.8598

8.4155

2

***4323**

Otero Vizcaíno, Iria

Quenda L

9.7000

7.0384

8.1030

3

***1350**

Fernández Vaamonde, María del Pilar

Quenda L

10.0000

6.3082

7.7849

4

***2725**

Domínguez García, Sara

Quenda L

5.2000

8.0338

6.9003

5

***3224**

Artime Omil, Manuel

Quenda L

6.8180

6.5920

6.6824

6

***7217**

Permuy Rodríguez, Eva Belén

Quenda L

5.1000

7.6882

6.6529

7

***8470**

Miguélez Vila, María

Quenda L

7.4000

5.8414

6.4648

8

***4206**

Pintor Carril, Antón

Quenda L

6.4000

6.3100

6.3460

9

***4097**

Pita Cubeiro, Emilio

Quenda L

4.1500

7.7857

6.3314

10

***7014**

Búa Soneira, Juan Ramón

Quenda L

5.3000

6.5990

6.0794

11

***5963**

Requejo Doval, Adrián

Quenda L

4.0000

7.3754

6.0252

12

***0910**

Martínez Suárez, Uxía

Quenda L

4.5000

6.9465

5.9679

13

***8523**

Blanco Rodríguez, Fidel Juan

Quenda L

5.4360

6.2124

5.9018

14

***2984**

González Pérez, María

Quenda L

4.7000

6.5613

5.8168

15

***0729**

Escariz Quintás, Jesús

Quenda L

3.3000

7.2774

5.6864

16

***9568**

Corral Gil, Andrés

Quenda L

2.7000

7.2150

5.4090

17

***9609**

Rodríguez Area, Ana María

Quenda L

4.0500

6.2156

5.3494

18

***5448**

Rey Nieto, Hugo

Quenda L

3.0000

6.7828

5.2697

19

***9342**

Losada Briamonte, Francisco

Quenda L

4.0000

6.0740

5.2444

20

***2069**

González Ricoy, Camilo

Quenda L

4.1000

5.6708

5.0425

21

***9189**

Carracedo Leirós, Ángel Antonio

Quenda L

3.3000

5.9530

4.8918

22

***3853**

López Sixto, Pablo

Quenda L

3.5000

5.6270

4.7762

23

***3417**

Darriba Alves, Laura

Quenda L

4.0000

5.2576

4.7546

24

***1473**

De Diago Loredo, Jorge

Quenda L

3.2950

5.0556

4.3514

590002 - Grego

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5692**

Sanvicente Romero, María Concepción

Quenda L

8.2950

8.6050

8.4810

2

***3818**

Cendán Teijeiro, Noelia

Quenda L

7.4310

8.6200

8.1444

3

***0176**

Amboage López, David

Quenda L

4.4360

9.2125

7.3019

4

***2837**

Giunchi, Eleonora

Quenda L

4.5000

8.4862

6.8917

5

***5988**

Carballosa Calleja, Andrés

Quenda L

5.6360

6.9660

6.4340

6

***5978**

Blanco Balvís, Erea

Quenda L

2.1130

8.4505

5.9155

590003 - Latín

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***7241**

Pereira Pérez, Alejandro

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***2398**

Gómez Costoya, María Carmen

Quenda L

10.0000

8.8350

9.3010

2

***1176**

Díaz Rifón, María del Carmen

Quenda L

9.5000

8.5089

8.9053

3

***8625**

Álvarez García, Laura

Quenda L

6.6360

9.8578

8.5691

4

***1064**

Solla Portela, Juan José

Quenda L

10.0000

7.4586

8.4752

5

***0187**

López Bugeiro, Ana María

Quenda L

9.0000

8.0855

8.4513

6

***9168**

Gómez Rodríguez, María de los Ángeles

Quenda L

10.0000

7.0580

8.2348

7

***5832**

López Macía, Paz

Quenda L

9.5000

7.0418

8.0251

8

***7851**

Díaz Portas, Ana Belén

Quenda L

10.0000

6.0443

7.6266

9

***9876**

Hernandez Figueiredo, José Ramón

Quenda L

7.0000

7.9524

7.5714

10

***5995**

Carballeira Fariña, María

Quenda L

7.5540

7.5017

7.5226

11

***9518**

Miramontes Seijas, Elena

Quenda L

5.8510

8.1190

7.2118

12

***7583**

Mosquera Vázquez, Marta Emilia

Quenda L

6.3590

7.7040

7.1660

13

***7815**

López Suárez, Monserrat

Quenda L

6.5950

7.5120

7.1452

14

***0128**

Suárez del Río, Ángela

Quenda L

6.6490

7.4492

7.1291

15

***1772**

Sesto Yagüe, Lucía

Quenda L

9.1940

5.6988

7.0969

16

***4936**

Gómez Fariña, Lucía

Quenda L

4.6000

8.4248

6.8949

17

***1910**

Pedreira Nores, Federico

Quenda L

5.0310

8.0730

6.8562

18

***5846**

Maseda Paz, Efigenia

Quenda L

7.0770

6.6450

6.8178

19

***8300**

Hermo Pereira, María Paz

Quenda L

4.5180

8.2875

6.7797

20

***3963**

Sánchez López, Miriam

Quenda L

4.0180

8.5614

6.7440

21

***9527**

Teijeiro Dopico, David

Quenda L

6.1990

6.8182

6.5705

22

***9415**

Villasenín Viqueira, Patricia

Quenda L

6.0860

6.8502

6.5445

23

***7504**

Veiga Ares, Susana María

Quenda L

3.5000

8.1830

6.3098

24

***6514**

Alonso Rodríguez, María del Pilar

Quenda L

4.3720

7.4926

6.2444

25

***8396**

San Luis Carbón, Juan José

Quenda L

7.2170

5.4002

6.1269

26

***5594**

Souto Eiroa, Xurxo Manuel

Quenda L

2.5310

7.6863

5.6242

27

***9175**

Braña López, Iria

Quenda L

1.6000

7.2608

4.9965

590004 - Lingua Castelá e Literatura

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***6984**

Álvarez Villar, Noemí

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***7744**

Martínez Vila, Breogán Antón

Quenda L

6.5000

8.9266

7.9560

2

***5391**

Macho Mateos, Luis Miguel

Quenda L

5.9710

8.2024

7.3098

3

***8064**

Soto Fernández, Xurxo

Quenda L

5.0000

8.5296

7.1178

4

***9017**

Gómez Carballo, Carla Catarina

Quenda L

4.5000

8.8420

7.1052

5

***0349**

Louro Búa, Cintia

Quenda L

3.7360

9.2582

7.0493

6

***9256**

Pampín Barral, María de las Mercedes

Quenda L

7.3360

6.8549

7.0473

7

***7923**

Rivas Cabanelas, Raquel

Quenda L

5.0000

8.2961

6.9777

8

***2972**

Pérez Pérez, Jonathan

Quenda L

5.0000

8.2770

6.9662

9

***9689**

Rodríguez Roa, Carmen

Quenda L

5.3720

7.8735

6.8729

10

***0952**

Ramos Castelo, José Ismael

Quenda L

4.5000

8.2520

6.7512

11

***7809**

Felpeto Losada, María

Quenda L

6.0950

7.0450

6.6650

12

***0737**

Villar Gómez, Laura

Quenda L

5.2360

7.5860

6.6460

13

***9471**

Nieto Domínguez, Elena

Quenda L

3.0000

8.8825

6.5295

14

***6980**

Pereira Domínguez, Laura

Quenda L

5.5000

7.1014

6.4608

15

***1022**

González Álvarez, Vanesa

Quenda L

5.3000

7.2330

6.4598

16

***1607**

Cabanas Varela, Álvaro

Quenda L

4.0000

8.0772

6.4463

17

***8782**

Ferreiro Fernández, Rocío

Quenda L

3.0000

8.6725

6.4035

18

***0955**

Villaverde Varela, Diego

Quenda L

4.5000

7.6535

6.3921

19

***0280**

Chantrero Poceiro, Ángela María

Quenda D

3.6770

8.1712

6.3735

20

***3600**

Muiño Barreiro, David Antonio

Quenda L

5.3000

7.0766

6.3660

21

***5066**

Gómez Rodríguez, María Isabel

Quenda L

4.5000

7.3922

6.2353

22

***0404**

Ibáñez Ramos, Arturo Sebastián

Quenda L

3.5000

8.0458

6.2275

23

***4377**

Fernández Pérez, David

Quenda L

4.0000

7.6140

6.1684

24

***0117**

Santillán Pena, Irene

Quenda L

4.6770

7.1422

6.1561

25

***8387**

Santás Nóvoa, Luz Marina

Quenda L

4.5000

7.2076

6.1246

26

***9740**

Fernández Romero, María

Quenda L

3.5000

7.8065

6.0839

27

***0997**

Martínez Riveiro, Marta

Quenda L

4.0000

7.4598

6.0759

28

***2846**

Varela Vilanova, Soraya María

Quenda L

3.1770

7.8830

6.0006

29

***8670**

Fernández Pérez, Iago

Quenda L

4.5000

6.8650

5.9190

30

***6206**

Fernández Arias, Sandra

Quenda L

3.0000

7.8090

5.8854

31

***0823**

Conde Carrera, Cristina

Quenda L

2.8000

7.9230

5.8738

32

***6001**

Díaz Fernández, Beatriz

Quenda L

3.2000

7.5790

5.8274

33

***1932**

Rodríguez García, Ainhoa

Quenda L

3.5000

7.3715

5.8229

34

***0158**

Pérez González, Claudia

Quenda L

3.5000

7.3703

5.8222

35

***7145**

Doval Bao, Marta

Quenda L

4.5000

6.6400

5.7840

36

***1211**

Alberte Lista, Ana

Quenda L

4.6800

6.4532

5.7439

37

***8954**

Rodríguez Peña, Lara

Quenda L

3.5000

7.2170

5.7302

38

***9067**

García Garrido, Noa

Quenda L

3.5000

7.1127

5.6676

39

***0637**

Pérez Vázquez, Elena

Quenda L

2.4070

7.8205

5.6551

40

***3402**

Varela Santoandré, Patricia

Quenda L

3.5000

7.0005

5.6003

41

***0788**

González Silva, Oswaldo

Quenda L

3.3540

7.0930

5.5974

42

***7443**

Barro Tembrás, María Concepción

Quenda L

3.5000

6.9260

5.5556

43

***1682**

Blanco Casás, Laura

Quenda L

4.5000

6.0910

5.4546

44

***6570**

Tasende Cotelo, Silvia

Quenda L

2.0000

7.3212

5.1927

45

***9628**

Justo San Martín, María Milagros

Quenda L

3.2000

6.4216

5.1330

46

***5635**

Montaña Prieto, Pablo

Quenda L

3.5000

6.0376

5.0226

47

***5926**

Castro Eiroa, Carlota

Quenda L

3.0000

6.1580

4.8948

48

***4388**

Camiño López, Ana María

Quenda L

2.0000

6.4562

4.6737

590005 - Xeografía e Historia

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***1766**

Navaza Dafonte, Luis Pablo

Quenda B

7.3000

5.4000

6.2550

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8986**

Barciela San Cecilio, Sonia

Quenda L

7.5130

7.9376

7.7678

2

***7145**

Lorenzo Sertaje, Sonia Paula

Quenda L

10.0000

5.4474

7.2684

3

***3944**

Maseda Maseda, Francisco Fidel

Quenda L

6.2540

7.2706

6.8640

4

***3237**

Sánchez Novais, Eduardo

Quenda L

6.0000

7.3492

6.8095

5

***8907**

Otero Otero, Marta

Quenda L

8.1640

5.5580

6.6004

6

***2407**

Chao García, Javier

Quenda L

7.3950

5.9570

6.5322

7

***5350**

Dono Doval, Julio

Quenda L

4.5900

7.8052

6.5191

8

***7323**

Freán Campo, Aitor

Quenda L

5.8000

6.9060

6.4636

9

***3827**

Rodríguez Gavino, Andrés

Quenda L

4.0000

7.9729

6.3837

10

***4175**

Rodríguez Rodríguez, Adrián

Quenda L

4.5000

7.5069

6.3041

11

***9939**

Ramos Díaz, Patricia

Quenda L

4.0000

7.8320

6.2992

12

***4634**

Gómez Grobas, Alba

Quenda L

5.0000

6.8750

6.1250

13

***7865**

Serén Reija, Alba

Quenda L

4.0000

7.2896

5.9738

14

***3996**

Mato Fresan, Cristina

Quenda L

5.1040

6.5154

5.9508

15

***6325**

García Lamas, Belén

Quenda L

5.2280

6.3901

5.9253

16

***7906**

Díaz Alonso, Xoel

Quenda L

5.2090

6.3914

5.9184

17

***7214**

Ulla Cobián, Antón

Quenda L

6.6280

5.4000

5.8912

18

***1888**

Rodríguez Fernández, Miguel

Quenda L

5.2150

6.3402

5.8901

19

***5961**

Blanco Fernández, Sandra

Quenda L

3.5000

7.4769

5.8861

20

***8853**

Vázquez Andrade, Ánxela

Quenda L

3.8000

7.1720

5.8232

21

***3041**

Barata Villapol, Alfonso

Quenda L

3.7000

7.1725

5.7835

22

***1008**

Otero Suárez, Damián

Quenda L

4.0000

6.9070

5.7442

23

***1414**

Portela Pisos, José Enrique

Quenda L

4.1360

6.8050

5.7374

24

***9318**

Calo Abelleira, María

Quenda L

4.7410

6.3510

5.7070

25

***0982**

Pérez Fernández, Adrián

Quenda L

4.0000

6.7800

5.6680

26

***4468**

Ferreirós Muinelo, Salustiano

Quenda L

4.0000

6.7470

5.6482

27

***7216**

Fernández Lomba, Estela

Quenda L

4.0000

6.6338

5.5803

28

***0088**

Castro Calviño, Leticia

Quenda L

3.5000

6.9610

5.5766

29

***4353**

Martínez Torres, Mateo

Quenda L

3.5000

6.7809

5.4685

30

***6057**

Gómez Ramos, Rebeca

Quenda L

3.0000

7.0940

5.4564

31

***8813**

Sotelo García, Belén

Quenda L

4.5000

5.9930

5.3958

32

***5795**

Pérez Vázquez, Raquel Cecilia

Quenda L

4.0000

6.3130

5.3878

33

***5391**

Ares Troitiño, Lorena

Quenda L

4.0000

6.2260

5.3356

34

***1951**

Alonso González, Dámaso

Quenda L

3.5000

6.5080

5.3048

35

***6911**

Vázquez Escudero, Antón

Quenda L

4.9360

5.5446

5.3012

36

***8282**

Chao Penabad, Alberte

Quenda L

3.0000

6.6310

5.1786

37

***8540**

Losada García, Raquel

Quenda L

4.5000

5.6308

5.1785

38

***8235**

Mandiá Álvarez, Sonia

Quenda L

5.0000

5.1632

5.0979

39

***3850**

Carrera Fernández, José Darío

Quenda L

3.7780

5.8750

5.0362

40

***4774**

Domínguez Loidi, Pablo

Quenda L

4.0000

5.6472

4.9883

41

***5636**

Aller Quintela, Ángel

Quenda L

3.0000

6.2970

4.9782

42

***5500**

Leirós López, Brais

Quenda L

3.5000

5.8286

4.8972

43

***7170**

González Taboada, Carlos Arturo

Quenda L

3.7260

5.6705

4.8927

44

***6261**

Haz García, Beatriz

Quenda L

4.0000

5.4408

4.8645

45

***8194**

Laya Rey, Beatriz

Quenda L

4.0000

5.3205

4.7923

46

***1529**

Meira Gestoso, Xacobo

Quenda L

2.9000

5.9134

4.7080

47

***9221**

Núñez Lodeiro, Jorge

Quenda L

4.0000

5.1780

4.7068

48

***2624**

Vázquez Muíño, Andrea

Quenda L

3.1040

5.7410

4.6862

49

***9843**

Delgado Iglesias, Ana Isabel

Quenda L

3.3000

5.5144

4.6286

50

***4246**

Blanco Brey, Iria

Quenda D

2.6130

5.8451

4.5523

51

***2950**

Álvarez Gay, David

Quenda L

0.0000

7.2810

4.3686

52

***7414**

Martínez Leiro, José Diego

Quenda L

1.2770

6.1986

4.2300

590006 - Matemáticas

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4854**

García García, María Elena

Quenda L

9.5000

8.6672

9.0003

2

***1568**

Fernández Pinal, Alicia

Quenda L

9.0000

7.9140

8.3484

3

***6301**

Castro Dios, Nélida

Quenda L

9.5000

7.4490

8.2694

4

***4841**

Roibás Cela, Laura

Quenda L

6.7950

8.6025

7.8795

5

***3667**

Serén López, Óscar

Quenda L

9.0000

6.3388

7.4033

6

***2273**

Pena Ferreiro, María Cristina

Quenda L

10.0000

5.4226

7.2536

7

***5341**

Seijas Vázquez, Alicia

Quenda L

6.0000

7.6800

7.0080

8

***5500**

Polo Carreiras, Ana Isabel

Quenda L

6.3000

7.4180

6.9708

9

***6715**

Magariños Seijo, Carlos

Quenda L

8.4180

5.7926

6.8428

10

***5704**

Prado Amido, Sonia

Quenda L

6.5490

6.9890

6.8130

11

***2180**

Fidalgo Fernández, Iván

Quenda L

8.0310

5.8480

6.7212

12

***3430**

Ramos Sánchez, Bruno

Quenda L

5.0000

7.8429

6.7057

13

***1688**

Grande Núñez, José Antonio

Quenda L

9.0000

5.0504

6.6302

14

***3199**

Carballeira Carballal, Ana

Quenda L

4.5000

8.0010

6.6006

15

***9485**

Pérez Carrera, Sara

Quenda L

5.6130

7.1242

6.5197

16

***0719**

Bordello Malde, Lucía

Quenda L

5.5930

7.1150

6.5062

17

***4992**

Fernández Queipo, Yara

Quenda L

6.2580

6.5090

6.4086

18

***0517**

Rodríguez Rodríguez, María de Fátima

Quenda L

6.0000

6.6406

6.3844

19

***0579**

Rodríguez Ríos, Lucía

Quenda L

4.2360

7.7796

6.3622

20

***4209**

Arias Rodríguez, Xosé Antonio

Quenda L

6.2490

6.4076

6.3442

21

***5870**

Suárez Blanco, Xaime

Quenda L

4.5000

7.5700

6.3420

22

***1731**

González Pérez, Juan Carlos

Quenda L

5.9180

6.5288

6.2845

23

***1825**

Carro Allegue, Aida

Quenda L

3.0000

8.4160

6.2496

24

***9682**

Bello Fernández, Alberto

Quenda L

3.5000

8.0094

6.2056

25

***8561**

Muiño Rodríguez, Olalla

Quenda L

5.1490

6.8934

6.1956

26

***9076**

Martínez Gómez, Gloria María

Quenda L

5.5530

6.5644

6.1598

27

***1424**

Gómez Brea, Natalia

Quenda L

4.1000

7.5308

6.1585

28

***4145**

Coro Fernández, Sheila

Quenda L

4.1130

7.4408

6.1097

29

***9100**

Iglesias Otero, Manuel Ángel

Quenda L

7.4580

5.1644

6.0818

30

***0628**

Ferreira Pérez, María José

Quenda L

4.6360

7.0218

6.0675

31

***4435**

Rey Lorenzo, Lucía

Quenda L

3.5000

7.7667

6.0600

32

***1882**

González Eiras, Fabio José

Quenda L

4.5000

7.0962

6.0577

33

***6298**

Suárez Canedo, Emilio José

Quenda L

4.3170

7.1240

6.0012

34

***3799**

Rubal Cancio, Rebeca

Quenda L

3.2950

7.5378

5.8407

35

***7076**

López Calviño, Beatriz

Quenda L

5.1760

6.2810

5.8390

36

***8375**

Pérez Barral, Olga

Quenda L

5.0000

6.3748

5.8249

37

***9087**

Cordido Somoza, Iván

Quenda L

6.4200

5.3840

5.7984

38

***8844**

De Castro Vidal, Alberto

Quenda L

5.4540

6.0170

5.7918

39

***6310**

Sánchez Pereira, Iván

Quenda L

5.1330

6.2000

5.7732

40

***0744**

Espasandín Domínguez, Jenifer

Quenda L

5.8000

5.5600

5.6560

41

***5985**

Blanco de la Rosa, Aline

Quenda L

2.0000

8.0650

5.6390

42

***1251**

Díaz Dopico, María

Quenda L

3.2360

7.2400

5.6384

43

***3118**

Otero Zarraquiños, Óscar Alejandro

Quenda L

5.5270

5.7074

5.6352

44

***8193**

Moirón Sánchez, Ana

Quenda L

4.0000

6.7094

5.6256

45

***9803**

López Quintela, Cruz

Quenda L

6.0900

5.2760

5.6016

46

***0626**

Amado Souto, Sandra

Quenda L

4.0000

6.6312

5.5787

47

***1106**

Álvarez Ares, Antía

Quenda L

3.5000

6.9511

5.5707

48

***5072**

Martínez Abalo, Jesús Alberto

Quenda L

3.2930

6.9990

5.5166

49

***3012**

Alonso Macías, Víctor

Quenda L

4.2360

6.3615

5.5113

50

***6705**

Besada Porto, Sara

Quenda L

3.9310

6.5266

5.4884

51

***7137**

Iglesias Carrazón, Alejandro

Quenda L

3.0590

7.0978

5.4823

52

***5347**

Blázquez Mañá, Julio José

Quenda L

4.7540

5.9267

5.4576

53

***3461**

Oliveira Souto, María Elena

Quenda L

3.9560

6.4090

5.4278

54

***6296**

Rodríguez Díaz, Laura

Quenda L

5.5000

5.3490

5.4094

55

***2942**

Villameá Hernández, María Carmen

Quenda L

5.5770

5.2639

5.3891

56

***1520**

Tenor Prieto, Ricardo

Quenda L

3.7800

6.3670

5.3322

57

***7524**

Rodríguez Roca, Federico

Quenda L

4.0000

6.1958

5.3175

58

***9718**

Fernández García, María

Quenda L

4.3000

5.9676

5.3006

59

***4732**

Novoa Blanco, María Nieves

Quenda L

3.5130

6.4462

5.2729

60

***0229**

Rodríguez Couceiro, Rosalía

Quenda L

3.2500

6.5844

5.2506

61

***5462**

Pernas Goy, Elena

Quenda L

4.0650

5.9382

5.1889

62

***2634**

Paradela Lema, María Irene

Quenda L

3.0000

6.6321

5.1793

63

***9679**

García Porta, José Antonio

Quenda L

4.5000

5.6314

5.1788

64

***6566**

Campos Liste, Marino Tomás

Quenda L

3.7950

5.9600

5.0940

65

***9067**

Valverde Ruibal, Nahúm

Quenda L

3.0000

6.4673

5.0804

66

***5177**

Casas Gorrita, Laura

Quenda L

3.5000

6.0780

5.0468

67

***2966**

Magariños Iglesias, Vanessa

Quenda L

3.7000

5.9230

5.0338

68

***5580**

Vilar Paz, Borja

Quenda L

4.0000

5.7046

5.0228

69

***9406**

Pérez Creo, María Susana

Quenda L

2.5310

6.6432

4.9983

70

***0680**

García Fidalgo, María José

Quenda L

3.0000

6.2072

4.9243

71

***2635**

Ramos Lorenzo, Cristian

Quenda L

3.0000

6.1710

4.9026

72

***9592**

Fraga Paz, Rebeca

Quenda L

4.5720

5.0790

4.8762

73

***9867**

Bargados Varela, María José

Quenda L

2.3000

6.5240

4.8344

74

***5010**

Valiña Alonso, José Antonio

Quenda L

3.0000

6.0554

4.8332

75

***2814**

Lamoso Fontán, Jorge

Quenda L

2.2540

6.5014

4.8024

76

***2664**

Carril Méndez, Patricia

Quenda L

3.0000

6.0040

4.8024

77

***1224**

González Rumbo, María

Quenda L

1.6130

6.9180

4.7960

78

***1950**

Losada González, Verónica

Quenda L

3.9540

5.1624

4.6790

79

***8339**

Mariño Gómez, Pablo

Quenda L

2.5490

5.9820

4.6088

80

***1027**

Pérez López, Elena

Quenda L

3.0000

5.6120

4.5672

81

***8785**

Blanco Sastre, Patricia

Quenda L

3.7590

5.1024

4.5650

82

***8193**

Abeledo Leal, María del Mar

Quenda L

1.7360

6.3686

4.5156

83

***3685**

Mos Calo, Francisco

Quenda L

3.5000

5.1616

4.4970

84

***9722**

Vázquez Mourazos, Manuel

Quenda L

3.0000

5.4076

4.4446

85

***2541**

Calvo Amado, María

Quenda L

3.0000

5.3730

4.4238

86

***8153**

Muiño Blanco, Ángel

Quenda L

1.0000

6.6666

4.4000

87

***3752**

Villarino Irimia, Matías

Quenda L

2.4130

5.4412

4.2299

88

***5186**

Figueroa García, Aurora

Quenda L

2.0000

5.1550

3.8930

89

***2840**

Rodríguez Castro, Félix César

Quenda L

1.0000

5.7486

3.8492

90

***7402**

González Naveiras, María Noelia

Quenda L

1.0000

5.2082

3.5249

91

***4518**

Suárez García, María Dolores

Quenda L

1.0000

5.1740

3.5044

590007 - Física e Química

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4022**

Gómez González, Víctor

Quenda L

6.0000

8.6460

7.5876

2

***5738**

Fernández Vázquez, Rosa

Quenda L

7.6200

7.5400

7.5720

3

***7478**

Martín de Hijas Liste, María Gundian

Quenda L

7.0720

7.4970

7.3270

4

***7541**

Vidal Arribas, María del Rosario

Quenda L

7.8380

6.5154

7.0444

5

***7030**

Feijoo Pérez, David

Quenda L

6.3000

6.7830

6.5898

6

***3750**

Zemánková, Katerina

Quenda L

4.0000

8.2820

6.5692

7

***6643**

Varela Silvalde, Olalla

Quenda L

7.8590

5.6500

6.5336

8

***3713**

Rodríguez Rodríguez, Miguel Óscar

Quenda L

6.0000

6.6144

6.3686

9

***5744**

Quiroga Fernández, Sabela

Quenda L

5.5000

6.9442

6.3665

10

***6088**

Sobrado Torres, Laura

Quenda L

5.0000

6.9100

6.1460

11

***7732**

Rodríguez Castro, Antonio Manuel

Quenda L

7.4540

5.1896

6.0954

12

***8198**

Martínez Yáñez, Nuria

Quenda L

4.5000

7.0340

6.0204

13

***5073**

Pérez González, Daniel Cibrán

Quenda L

4.5000

6.9348

5.9609

14

***5572**

Rodríguez Reino, María del Pilar

Quenda L

6.1720

5.7882

5.9417

15

***3694**

Dans Castro, Blanca

Quenda L

6.1200

5.8120

5.9352

16

***2284**

López Rodríguez, Juan Carlos

Quenda L

6.9590

5.1720

5.8868

17

***1434**

Gondar Bouzada, Dora María

Quenda L

6.2000

5.6100

5.8460

18

***1806**

Vila González, Marlene María

Quenda L

5.5000

6.0295

5.8177

19

***8146**

García Turnes, Manuel

Quenda L

6.6950

5.2320

5.8172

20

***8040**

Pérez Maseda, Marta

Quenda L

4.5000

6.6578

5.7947

21

***8418**

Arboleda Clemente, Laura

Quenda L

5.0590

6.2559

5.7771

22

***3912**

Noya López, Isabel

Quenda L

5.0000

6.2343

5.7406

23

***7230**

Núñez Carballa, Mónica

Quenda L

6.2720

5.2929

5.6845

24

***2686**

Bouzón Capelo, Silvia Diana

Quenda L

5.7180

5.4690

5.5686

25

***0346**

Gómez Rodríguez, María

Quenda L

4.0000

6.5420

5.5252

26

***7968**

Horta Romarís, Laura

Quenda L

5.0000

5.8250

5.4950

27

***9545**

García Pumares, Valeriano

Quenda L

3.8720

6.5000

5.4488

28

***5909**

Freijo Troncoso, Matilde

Quenda L

4.5670

5.9090

5.3722

29

***3413**

Riveiro Sierra, Inés

Quenda L

4.7900

5.6743

5.3206

30

***8972**

Ruiz Domínguez, Melca

Quenda L

4.0590

6.0530

5.2554

31

***3105**

Torres Rodríguez, María Dolores

Quenda L

5.0000

5.3926

5.2356

32

***6546**

Castro Mon, Jorge

Quenda L

4.0000

5.9800

5.1880

33

***4891**

Taboada Torres, Ignacio

Quenda L

3.7000

6.1080

5.1448

34

***8371**

Fernández Joven, Leticia

Quenda L

4.0000

5.8590

5.1154

35

***8127**

Caamaño Castro, José Miguel

Quenda L

5.0000

5.1030

5.0618

36

***7227**

Portela Carlosena, Dafne

Quenda L

3.5000

5.9182

4.9509

37

***3199**

Fernández Barba, Pablo

Quenda L

3.5000

5.8120

4.8872

38

***1370**

Broullón Durán, Daniel

Quenda L

4.5000

5.0340

4.8204

39

***5849**

Martínez Sampedro, Juan José

Quenda L

3.0000

5.9510

4.7706

40

***7734**

Gayo Sarandeses, Mar

Quenda L

3.5000

5.6130

4.7678

41

***1855**

Calderón Bustillo, Paloma

Quenda L

4.1430

5.0312

4.6759

42

***2967**

Nieto Otero, Natalia

Quenda L

3.0000

5.5296

4.5178

43

***6641**

Pérez Álvarez, Helena

Quenda L

3.1170

5.3600

4.4628

44

***5509**

Freire Pazos, Martín

Quenda L

3.0000

5.2260

4.3356

45

***3302**

Fernández Fernández, Alberto Gerardo

Quenda L

2.0000

5.3380

4.0028

590008 - Bioloxía e Xeoloxía

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6013**

González Porto, María de la Cruz

Quenda L

10.0000

6.8350

8.1010

2

***8646**

Calvo Rodríguez, Luis

Quenda L

10.0000

5.8016

7.4810

3

***3373**

Pérez Sieira, Sonia

Quenda L

5.6860

8.2492

7.2239

4

***6173**

Estévez Martínez, Olivia

Quenda L

5.5000

8.3166

7.1900

5

***3830**

Lameiro Pérez, Adriana

Quenda L

10.0000

5.2734

7.1640

6

***5718**

Fernández Falcón, Ana Isabel

Quenda L

7.9950

6.5830

7.1478

7

***6418**

Ulloa Guitián, Monserrat

Quenda L

10.0000

5.2078

7.1247

8

***5175**

Barja Fernández, Silvia

Quenda L

6.0000

7.7960

7.0776

9

***9264**

Domínguez Moure, Cristina

Quenda L

4.5000

8.4339

6.8603

10

***0959**

Bouzas Alfonsín, Lorena

Quenda L

4.5000

8.1893

6.7136

11

***9071**

Santiso Carral, Xabier

Quenda L

5.7000

7.0555

6.5133

12

***0058**

Alonso Ozores, Carla

Quenda L

4.6070

7.6998

6.4627

13

***6369**

Patiño Vázquez, Andrea

Quenda L

4.5000

7.5812

6.3487

14

***8459**

Ageitos Prego, Noa

Quenda L

5.7900

6.5698

6.2579

15

***7545**

Cal Delgado, Laura

Quenda L

5.2360

6.7906

6.1688

16

***9845**

Sotelo Álvarez, Lucía

Quenda L

4.3000

7.3587

6.1352

17

***0846**

Pérez Varela, Marta María

Quenda L

3.5900

7.6872

6.0483

18

***9889**

Gómez-Ibarlucea Traba, Esther

Quenda L

5.0130

6.6747

6.0100

19

***0414**

Rodríguez Romero, Mónica

Quenda L

5.5000

6.3287

5.9972

20

***3776**

Vázquez Corral, Antón

Quenda L

4.7000

6.4202

5.7321

21

***0072**

Iglesias Padrón, Cristina

Quenda L

4.5180

6.4988

5.7065

22

***9832**

Maneiro Estébanez, Sandra

Quenda L

6.2950

5.3102

5.7041

23

***1925**

García García, Candela

Quenda L

3.5130

7.0484

5.6342

24

***0865**

Sacedón Cundíns, María

Quenda L

3.7000

6.9165

5.6299

25

***9363**

González Méndez, Antonio

Quenda L

3.5000

7.0304

5.6182

26

***6418**

Rolo Comesaña, Andrea

Quenda L

4.0000

6.2268

5.3361

27

***3137**

De los Arcos Fernández, Saleta María

Quenda L

4.4720

5.8516

5.2998

28

***9142**

Naya Téllez, Inés

Quenda L

4.6170

5.6595

5.2425

29

***1257**

Ledo García, Rocío

Quenda L

4.0000

6.0364

5.2218

30

***0960**

López Rivas, Manuel

Quenda L

4.5000

5.6510

5.1906

31

***0421**

Otero Rodríguez, Laura

Quenda L

5.2000

5.0135

5.0881

32

***3333**

Rey Ruibal, María

Quenda L

4.5000

5.2960

4.9776

33

***1093**

Lubián Fernández, Paula

Quenda L

2.0000

5.1430

3.8858

590009 - Debuxo

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***2403**

Comesaña Dopeso, Ángel

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***7981**

Merino Pérez, Alicia

Quenda L

6.6130

8.5310

7.7638

2

***0983**

Núñez Martínez, Beatriz

Quenda L

9.0000

6.7450

7.6470

3

***6888**

Magán Lampón, María

Quenda L

5.9950

8.5035

7.5001

4

***6325**

Doporto Santos, Xosé Isidro

Quenda L

10.0000

5.6192

7.3715

5

***6593**

Garrote Recarey, María

Quenda L

6.3170

7.7460

7.1744

6

***8489**

Rodríguez Bernal, María Cillas

Quenda L

6.0590

7.7965

7.1015

7

***2678**

García Couto, Laura

Quenda L

6.0590

7.7455

7.0709

8

***3775**

Olivares Díez, Marta

Quenda L

6.0760

7.4832

6.9203

9

***4988**

Sande Iglesias, Javier

Quenda L

5.9500

7.3729

6.8037

10

***5985**

Iglesias Gil, María Ester

Quenda L

6.2060

7.1632

6.7803

11

***4456**

Velasco Vázquez, Laura

Quenda L

4.7540

7.8070

6.5858

12

***5130**

Fernández Borrué, Ángel Jesús

Quenda L

5.5220

7.2002

6.5289

13

***6017**

Bran Barral, Francisco

Quenda L

4.1180

8.0160

6.4568

14

***8492**

Losada Romero, César

Quenda L

2.6490

8.8550

6.3726

15

***4419**

Vizcaíno Sanmartín, Begoña

Quenda L

2.5670

8.7955

6.3041

16

***0751**

Senra Álvarez, Iria

Quenda L

2.5000

8.7182

6.2309

17

***6378**

Muíño Rivas, Laura María

Quenda L

5.0950

6.9316

6.1970

18

***9894**

Insua Pardo, Xurxo

Quenda L

5.1180

6.7965

6.1251

19

***7347**

Pérez Gómez, Clara

Quenda L

4.5000

7.1528

6.0917

20

***1580**

Cuba Cabana, Hilda

Quenda L

6.0540

6.0910

6.0762

21

***1964**

Rodríguez Reino, Raquel

Quenda L

5.0000

6.6925

6.0155

22

***7188**

Noya Goyanes, Raquel

Quenda L

3.5000

7.6137

5.9682

23

***4039**

Villaverde Gestido, Carlos Martiño

Quenda L

3.5000

7.5695

5.9417

24

***6490**

Rodríguez Franco, Olalla María

Quenda L

3.4810

7.5274

5.9088

25

***9819**

Camba Dopazo, Iván Manuel

Quenda L

5.0310

6.4520

5.8836

26

***3803**

Brañas Pérez, Roberto

Quenda L

5.0490

6.4370

5.8818

27

***8102**

Alonso Nogueira, Inés

Quenda L

4.5310

6.7470

5.8606

28

***5720**

Climent Pavia, Aina

Quenda L

4.0000

6.8552

5.7131

29

***7980**

Fernández Vila, Carla

Quenda L

4.0000

6.8522

5.7113

30

***9811**

Prado Barro, Sonia

Quenda L

2.6200

7.7720

5.7112

31

***1954**

Crespo Merelas, Sofía

Quenda L

3.6360

6.9314

5.6132

32

***9741**

Candia Expósito, Silvia

Quenda L

4.8300

5.9560

5.5056

33

***6199**

Iglesias García, Stela

Quenda L

3.0000

6.9963

5.3978

34

***2591**

Lamas López, Diego

Quenda L

3.3500

6.6725

5.3435

35

***8639**

Alfonso Alonso, Eva

Quenda L

3.3340

6.5920

5.2888

36

***8096**

Rial Hermida, María del Pilar

Quenda L

3.5310

6.3063

5.1962

37

***1610**

Rodríguez López, Lucía

Quenda L

5.0000

5.2317

5.1390

38

***6054**

González González, Rebeca

Quenda L

4.2000

5.6944

5.0966

39

***1036**

Saco Goday, María

Quenda L

2.5000

6.8180

5.0908

40

***3816**

Serén Casanova, Pablo

Quenda L

1.6000

7.3905

5.0743

41

***0707**

Fojo Ferrer, Pablo

Quenda L

1.0000

7.6295

4.9777

42

***8118**

Barros Guerton, Cristina

Quenda L

2.2000

6.7010

4.9006

43

***6063**

Matos Conde, Carlos

Quenda D

3.6770

5.3128

4.6585

44

***5639**

Mera Redondo, Jessica

Quenda L

3.1500

5.5442

4.5865

590010 - Francés

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***7298**

Muñoz Osorio, Ángela

Quenda B

5.8759

7.3500

6.6867

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***1922**

Riveiro Collazo, Clara María

Quenda L

10.0000

7.7208

8.6325

2

***4818**

Montero Fernández, Eladio

Quenda L

10.0000

7.6630

8.5978

3

***2573**

Valiño Fraga, Sofía

Quenda L

8.4790

7.9607

8.1680

4

***4159**

Salazar Vandenberghe, David

Quenda L

7.2370

8.7218

8.1279

5

***0420**

Conde Rodríguez, María

Quenda L

10.0000

6.1526

7.6916

6

***5428**

Álvarez Portela, María Rita

Quenda L

10.0000

6.0633

7.6380

7

******0**

Silva Rodríguez, Inés

Quenda L

6.5720

8.2604

7.5850

8

***1436**

Domínguez Neira, Natalia

Quenda L

10.0000

5.7920

7.4752

9

***2255**

Gándara Agra, Delia

Quenda L

9.4290

6.1574

7.4660

10

***0641**

Fernández García, Miguel Ángel

Quenda L

7.0760

7.3666

7.2504

11

***K749**

Maynadier, Géraldine

Quenda L

7.0000

7.1887

7.1132

12

***8822**

Antolin Pichel, Carmen

Quenda L

4.5000

8.5245

6.9147

13

***8033**

Varela Vila, Tamara

Quenda L

7.3680

6.4202

6.7993

14

***4414**

Porto Urbano, Rocío

Quenda L

4.3850

7.7985

6.4331

15

***5186**

Pena Fernández, Noelia

Quenda L

5.5770

6.5910

6.1854

16

***7923**

Freijido Vázquez, Beatriz

Quenda L

5.0000

6.6774

6.0064

17

***0219**

Noya Fraga, Sandra

Quenda L

6.4950

5.4658

5.8775

18

***7706**

Montero García, Inés María

Quenda L

4.0000

6.8474

5.7084

19

***8256**

González Merayo, Ana

Quenda L

2.5000

7.1344

5.2806

20

***5546**

Djourdem, Kevin Samir

Quenda L

0.0000

8.5466

5.1280

21

***9066**

Pajón Soto, Sara

Quenda L

4.0000

5.8084

5.0850

22

***3779**

Castro Ballester, Gloria

Quenda L

3.0000

5.8680

4.7208

23

***9473**

Nogueiras Ferreiro, Beatriz

Quenda L

2.7650

5.5525

4.4375

590011 - Inglés

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***1808**

Chao Castro, Milagros

Quenda B

8.4000

6.7875

7.5131

2

***1985**

Viña Vilanova, Marta María

Quenda B

8.3000

5.4000

6.7050

3

***9118**

Varela Tembra, Juan José

Quenda B

6.9400

6.1000

6.4780

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3643**

Lestegas Pérez, Cristina

Quenda L

10.0000

5.9653

7.5792

2

***5391**

Legazpi Fernández, Sara

Quenda L

6.5720

7.4155

7.0781

3

***7740**

Luna Castejón, Ana

Quenda L

5.0000

8.2360

6.9416

4

***1210**

Losada Sánchez, Cristina

Quenda L

5.5000

7.7760

6.8656

5

***1381**

Campos Espiño, Patricia

Quenda L

6.8700

6.7986

6.8272

6

***8625**

Gómez Fernández, Noemí

Quenda L

5.4720

7.6810

6.7974

7

***5631**

Armas López, Elena Isabel

Quenda L

5.0000

7.8125

6.6875

8

***4288**

Veiga Rodríguez, Beatriz

Quenda L

5.0310

7.3760

6.4380

9

***8386**

Otero Formoso, María Jesús

Quenda L

7.8040

5.3680

6.3424

10

***6809**

Soria Salgado, Ánxela

Quenda L

5.2000

7.0300

6.2980

11

***1199**

Núñez González, Guillermo Luis

Quenda L

4.5000

7.4050

6.2430

12

***6384**

Pita Sobrino, María Teresa

Quenda L

5.7750

6.4920

6.2052

13

***2111**

Pérez Pazo, Adriana

Quenda L

6.0000

6.2060

6.1236

14

***6993**

Figueiras Carballo, Paula

Quenda L

5.2540

6.6850

6.1126

15

***8392**

Flamenco Clavijo, María José

Quenda L

6.2240

5.8920

6.0248

16

***3707**

Varela García, Sonia

Quenda L

3.7950

7.1410

5.8026

17

***1440**

Domenech Labandeira, Rocío

Quenda L

3.5600

6.9580

5.5988

18

***6177**

Yáñez Castiñeira, Marta

Quenda L

4.5000

5.6930

5.2158

19

***1686**

Reiriz Varela, Guillermo

Quenda L

4.0000

5.9052

5.1431

20

***4953**

De Dios Miguéns, Tania

Quenda L

4.5000

5.3522

5.0113

590015 - Portugués

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***9750**

Andrade Freire, Ádega Mariña

Quenda E

Apto

Apto

2

***4567**

Bragado Trigo, Iago

Quenda E

Apto

Apto

3

***3179**

Callón Torres, Carlos Manuel

Quenda E

Apto

Apto

4

***9508**

Fernández Domínguez, María Isabel

Quenda E

Apto

Apto

5

***7430**

Rodríguez Aldrey, Yolanda

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0025**

Carro Sobral, María Teresa

Quenda L

6.5000

8.2100

7.5260

2

***1728**

Fernández Carballido, Xurxo

Quenda L

7.7920

7.1050

7.3798

3

***9875**

Cortizas Leira, Antía

Quenda L

8.2200

5.7915

6.7629

4

***2770**

Martínez Rey, Loaira

Quenda L

3.5000

5.9560

4.9736

590017 - Educación Física

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***1982**

Villar Rubio, José Manuel

Quenda B

9.3000

7.8650

8.5108

2

***7145**

Ramos Lamas, Javier

Quenda B

6.3590

7.2100

6.8271

3

***2007**

Fernández Martínez, Roberto

Quenda B

4.7835

5.5740

5.2183

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0909**

Landeira Caamaño, Irma

Quenda L

7.7020

7.5080

7.5856

2

***2205**

Fernández Mariño, David

Quenda L

10.0000

5.5038

7.3023

3

***3957**

Paredes Leis, Jacobo

Quenda L

4.5180

8.0640

6.6456

4

***1774**

Carballeira Galdo, Vanesa

Quenda L

5.3310

7.1771

6.4387

5

***3417**

Rial López, Ana Vanesa

Quenda L

4.5540

7.5760

6.3672

6

***7466**

Pérez Gómez, Alexandre

Quenda L

5.1000

6.9644

6.2186

7

***4388**

Alonso Liz, Adrián

Quenda L

3.0000

8.2277

6.1366

8

***8390**

Andrade Padín, Javier

Quenda L

3.7000

7.7354

6.1212

9

***1196**

Vázquez Cortizo, Diego

Quenda L

5.0010

6.8537

6.1126

10

***5224**

Suárez Luaces, Camino

Quenda L

4.7540

6.8174

5.9920

11

***8321**

Fernández Cabaleiro, Emerito

Quenda L

3.9950

7.2290

5.9354

12

***8510**

Saco Estévez, Iago

Quenda L

4.6040

6.7728

5.9053

13

***4352**

Pena Esmorís, Sergio

Quenda L

4.0000

7.1230

5.8738

14

***7107**

Cardinale, Simone

Quenda L

3.5000

7.2860

5.7716

15

***3426**

Leivas García, Borja Antonio

Quenda L

3.9300

6.9230

5.7258

16

***8032**

López Blanco, Noa

Quenda L

3.5000

6.8090

5.4854

17

***7269**

Negreira Martínez, Rubén

Quenda L

3.2000

6.4460

5.1476

18

***9718**

Fernández García, Marta

Quenda L

2.0590

6.8215

4.9165

19

***5928**

Moure Rivera, Sheila

Quenda L

3.0000

5.9368

4.7621

20

***8175**

Besada Saavedra, Íker

Quenda L

3.7000

5.2584

4.6350

590018 - Orientación Educativa

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3176**

Fernández Louro, Sara

Quenda B

9.7200

7.9300

8.7355

2

***5450**

Vázquez Varela, Elia

Quenda B

9.7000

6.9400

8.1820

3

***6495**

García Doval, Fátima María

Quenda B

10.0000

6.5900

8.1245

4

***2500**

Rodríguez Machado, Eduardo Rafael

Quenda B

10.0000

5.5900

7.5745

5

***6455**

Añel Cabanelas, María Elena

Quenda B

8.6488

5.7000

7.0270

6

***2195**

Pazos Pérez, Fernando

Quenda B

8.1000

5.7200

6.7910

7

***5892**

Fernández Ordóñez, Iria

Quenda B

8.3000

5.0300

6.5015

8

***0541**

Carreira Montes, Antonio Ovidio

Quenda B

7.8200

5.1500

6.3515

9

***3898**

Liñares Pazos, Andrea

Quenda B

3.3759

7.5800

5.6882

10

***9324**

Martínez Iglesias, Pablo

Quenda B

5.8503

5.0500

5.4101

11

***7748**

Expósito Astor, María Sonsoles

Quenda B

3.2753

5.6600

4.5869

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5383**

Murga Abalo, María del Pilar

Quenda L

10.0000

6.0004

7.6002

2

***3969**

Trigo Lombao, Beatriz

Quenda L

7.4720

7.6724

7.5922

3

***9919**

Álvarez García, Montserrat

Quenda L

10.0000

5.9430

7.5658

4

***3991**

Sánchez Souto, Vanesa

Quenda L

6.6000

8.0700

7.4820

5

***0863**

Castro Guerreiro, María Monserrat

Quenda L

8.3700

6.6904

7.3622

6

***5410**

Santos Gómez, Sara

Quenda D

5.5000

8.2530

7.1518

7

***5208**

Pazos Hermida, Nuria

Quenda L

6.3540

7.5936

7.0978

8

***7714**

Martínez Fuentes, Rocío

Quenda L

6.6000

6.7274

6.6764

9

***5282**

Mata Rivas, Marina

Quenda L

4.5000

8.0956

6.6574

10

***9248**

Rouco Blanco, Pablo

Quenda L

4.5000

7.9868

6.5921

11

***4990**

Méndez Arias, Olalla

Quenda L

5.1950

7.4486

6.5472

12

***6441**

Fernández Mantilla, Lucía

Quenda L

4.5000

7.8940

6.5364

13

***4741**

Berdeal Fernández, Ana

Quenda L

6.8200

6.3406

6.5324

14

***2880**

Martínez Ahijado, Marta

Quenda L

4.3900

7.6640

6.3544

15

***9638**

Vega Núñez, Lucía

Quenda L

7.6820

5.3926

6.3084

16

***2209**

Gómez Camiña, Sara

Quenda L

4.5000

7.2483

6.1490

17

***0515**

Jiménez Varela, Alba

Quenda L

5.7000

6.3788

6.1073

18

***6566**

Rivera Villanueva, Sara

Quenda L

4.9720

6.8352

6.0899

19

***1833**

Dopico González, Paula

Quenda L

6.6810

5.6870

6.0846

20

***3669**

González Rodríguez, Nerea

Quenda L

4.5000

7.1247

6.0748

21

***4939**

Guitián Astray, Ángela Cristina

Quenda L

5.2950

6.5631

6.0559

22

***8077**

Penela Rañón, María

Quenda L

6.9900

5.3980

6.0348

23

***9248**

Gómez Piñeiro, Antía

Quenda L

4.0000

7.3732

6.0239

24

***0237**

Cortés Seoane, Noemí

Quenda L

5.0000

6.6544

5.9926

25

***7300**

González Viso, Alba

Quenda L

4.4000

7.0310

5.9786

26

***8391**

Cougil García, Andrea

Quenda L

3.5000

7.6250

5.9750

27

***2649**

Fernández Pardo, María Isabel

Quenda L

5.0360

6.5970

5.9726

28

***4577**

Barreiro Castro, María José

Quenda L

4.4490

6.9798

5.9675

29

***3686**

Lema Varela, Carmen María

Quenda L

4.2900

7.0224

5.9294

30

***1374**

Costas Carragal, Iria

Quenda L

3.5000

7.4722

5.8833

31

***5628**

Moreira Fontán, Eva

Quenda L

5.7720

5.9204

5.8610

32

***4028**

Casal Codesido, Cristina

Quenda L

5.4080

6.1340

5.8436

33

***4906**

Penas Ameneiro, Yesica

Quenda L

4.5000

6.6956

5.8174

34

***6371**

Domínguez Caramés, Almudena

Quenda L

4.0000

6.9800

5.7880

35

***4953**

Traveso Rodríguez, Beatriz

Quenda L

3.0000

7.6418

5.7851

36

***7503**

Varela Branwell, Mariana Ramona

Quenda L

5.1030

6.1886

5.7544

37

***8200**

Blanco Seara, Laura

Quenda L

4.5000

6.5210

5.7126

38

***3678**

Lamoso García, Adela

Quenda L

4.5000

6.5172

5.7103

39

***8375**

Trigo González, Xoán

Quenda L

4.1770

6.6000

5.6308

40

***8718**

Quintas Ferro, Katia

Quenda L

4.0000

6.7123

5.6274

41

***6795**

Fernández Morgade, Tamara

Quenda L

2.8000

7.4120

5.5672

42

***7107**

Rodríguez Rodríguez, Zeltia

Quenda L

3.4720

6.9608

5.5653

43

***5095**

Arbones Nogueira, Marta

Quenda L

4.0000

6.4110

5.4466

44

***2333**

Fernández Faraldo, Irene

Quenda L

3.5000

6.7360

5.4416

45

***5777**

Vieira Vázquez, Andrea

Quenda L

2.5000

7.3666

5.4200

46

***0652**

Real Lema, Lara

Quenda L

3.2950

6.5970

5.2762

47

***9152**

Bugarín Álvarez, Paula

Quenda L

3.5000

6.4190

5.2514

48

***7306**

Pérez González, Aldara

Quenda L

4.0390

6.0318

5.2347

49

***4264**

Placer García-Rodeja, Martiño

Quenda L

3.5590

6.3480

5.2324

50

***0830**

Jiménez Quirós, Tamara

Quenda L

4.0000

5.8184

5.0910

51

***1752**

Barrasa García, Susana

Quenda L

3.0000

6.3592

5.0155

52

***3767**

Rubio de Blas, Cristina

Quenda L

3.5000

5.9250

4.9550

53

***3226**

Campos Calvo, Carmen María

Quenda L

4.0000

5.5300

4.9180

54

***1656**

Pérez García, Gema

Quenda L

3.8870

5.5490

4.8842

55

***3456**

Argibay Sampedro, María Nieves

Quenda D

3.7950

5.0134

4.5260

590019 - Tecnoloxía

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***0180**

Prado Cerqueira, José Luis

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***2320**

Flores Ríos, Diego

Quenda L

10.0000

5.8858

7.5315

2

***6534**

Piñeiro Calvo, Antonio

Quenda L

9.4490

5.9386

7.3428

3

***3859**

Rodríguez Cruz, Iria

Quenda L

6.7100

7.0475

6.9125

4

***3579**

García Cortizo, Mónica

Quenda L

3.7000

8.5255

6.5953

5

***8383**

Tortajada Bermúdez, Mónica

Quenda L

6.7690

6.2750

6.4726

6

***8090**

Paleo Mosquera, Sofía

Quenda L

4.0000

7.9088

6.3453

7

***6079**

Coello Vilariño, Gonzalo

Quenda L

4.0000

7.7900

6.2740

8

***5320**

Núñez Díaz, Rocío

Quenda L

4.5000

7.2572

6.1543

9

***8253**

Vérez Ramil, Adrián

Quenda L

4.0000

7.4655

6.0793

10

***5247**

Vila Morales, Carlos

Quenda L

3.5000

7.4786

5.8872

11

***0523**

Colodrón Villar, Pablo

Quenda L

3.0000

6.9232

5.3539

12

***4952**

Botana de Castro, Diego Manuel

Quenda L

2.5000

6.7381

5.0429

13

***8569**

Leyenda Souto, Javier

Quenda L

3.2000

6.1873

4.9924

590053 - Lingua e Literatura Galega

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8906**

González Bueno, María do Carme

Quenda L

10.0000

6.6340

7.9804

2

***3264**

López Souto, Mónica

Quenda L

10.0000

6.4830

7.8898

3

***9728**

Noia Souto, Xosé Francisco

Quenda L

6.8540

8.5554

7.8748

4

***8909**

Porto Cacheiro, Isabel

Quenda L

5.6900

8.4275

7.3325

5

***6671**

Tarela González, Sofía

Quenda L

5.4460

8.1412

7.0631

6

***0988**

Parrado Freire, Alexandre Gaiferos

Quenda L

6.9130

7.0580

7.0000

7

***0434**

Pereiro González, María José

Quenda L

9.0000

5.5805

6.9483

8

***9123**

Rodríguez Espiñeira, Sara

Quenda L

3.5000

9.1704

6.9022

9

***9347**

Molinos Castro, Rita

Quenda L

6.1950

7.3244

6.8726

10

***3510**

Pérez García, María Fe

Quenda L

7.4540

6.3987

6.8208

11

***4226**

Carballada Rodríguez, Paulo

Quenda L

5.8720

7.3865

6.7807

12

***8312**

Ramos Cuba, Laura

Quenda L

4.0000

8.3315

6.5989

13

***5913**

Silva Hervella, Irma

Quenda L

3.5000

8.5338

6.5203

14

***6092**

Moreiras Rodríguez, Lucía

Quenda L

5.8000

6.9392

6.4835

15

***2850**

Rajó Pazó, Anxo Xoán

Quenda L

6.0360

6.7348

6.4553

16

***3551**

Paniagua Pousa, Cándido

Quenda L

4.2170

7.9474

6.4552

17

***6200**

Sánchez Estévez, Remedios

Quenda L

5.5000

7.0545

6.4327

18

***8511**

Fernández Zas, María

Quenda L

6.6000

6.1839

6.3503

19

***1046**

Loureiro Vázquez, Alba

Quenda L

4.5000

7.5805

6.3483

20

***6632**

Ambroa Roca, Ana Belén

Quenda L

6.1750

6.4285

6.3271

21

***4506**

Carballo do Pico, Xulio

Quenda L

8.0970

5.0805

6.2871

22

***5985**

Varela Mendoza, Sandra

Quenda L

3.2070

8.2120

6.2100

23

***7337**

Fernández Guzmán, César

Quenda L

3.4130

7.7946

6.0420

24

***8747**

Martínez Blanco, Xulián

Quenda L

4.9770

6.6796

5.9986

25

***9414**

Puga Areal, Lorena

Quenda L

3.5000

7.5280

5.9168

26

***3806**

García Fernández, Eva

Quenda L

3.9720

7.1808

5.8973

27

***3396**

Vázquez Pillado, Teresa Crisanta

Quenda L

4.0000

7.1570

5.8942

28

***0651**

Lamoso Ferreira, Patricia

Quenda L

4.9090

6.4400

5.8276

29

***3037**

Manteiga Barragáns, Helena

Quenda L

5.5180

5.8938

5.7435

30

***3302**

Dosantos Delgado, Tamara

Quenda L

4.0000

6.8060

5.6836

31

***2900**

Barreira Barreira, Zeltia

Quenda L

4.2400

6.6155

5.6653

32

***7235**

Santiso Fernández, Iago

Quenda L

4.3130

6.5225

5.6387

33

***1561**

Aneiros Breijo, Sofía

Quenda L

3.0000

7.3616

5.6170

34

***3167**

Marcote Cal, Antía

Quenda D

3.7000

6.7842

5.5505

35

***2363**

López Graça, Cristina María

Quenda L

5.9130

5.3030

5.5470

36

***5962**

Álvarez Suárez, Vera

Quenda L

3.5000

6.8188

5.4913

37

***7370**

Iglesias Baz, Jessica

Quenda L

3.3540

6.9125

5.4891

38

***1261**

Canosa Rodríguez, Alfonso Javier

Quenda L

5.3550

5.5760

5.4876

39

***0354**

Sande Siaba, Lucía

Quenda L

3.9000

6.3640

5.3784

40

***7266**

Fernández Bernárdez, María

Quenda L

4.0780

6.2335

5.3713

41

***4195**

López López, Lorena

Quenda L

4.0590

6.2056

5.3470

42

***6858**

Capelán Díaz, Cathia María

Quenda L

5.4950

5.0200

5.2100

43

***0213**

Ameixeiras Cundíns, Iria

Quenda L

4.0000

5.8867

5.1320

44

***6034**

Álvarez Moure, Antía

Quenda L

3.5000

6.0640

5.0384

45

***0931**

Botana Sanjurjo, Laura

Quenda L

3.5590

5.8919

4.9587

46

***6930**

Barbero Patiño, Daniel

Quenda L

3.1500

6.1448

4.9469

47

***2345**

Cobas Medín, David

Quenda L

3.5000

5.8870

4.9322

48

***6025**

García Rey, Eva María

Quenda L

4.2110

5.3205

4.8767

49

***0101**

Cousillas Pena, Paula

Quenda L

4.0000

5.0905

4.6543

50

***9579**

Cambeiro López, Emilio Xosé

Quenda L

3.4000

5.4690

4.6414

51

***5180**

Lareu Riveiro, Ramón Ángel

Quenda L

0.3540

5.0418

3.1667

590061 - Economía

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***8137**

Cesar Vila, Manuel

Quenda E

Apto

Apto

2

***1690**

Corujo Ferrería, Alberto

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5296**

Brage Porral, Divina Amparo

Quenda L

8.9000

6.8000

7.6400

2

***1964**

Rodríguez López, José Pablo

Quenda L

4.8310

7.8288

6.6297

3

***9131**

Painceira Díaz, Álvaro

Quenda L

4.0000

8.1133

6.4680

4

***5712**

Iglesia Muinelo, Pilar

Quenda L

4.0000

7.7774

6.2664

5

***8834**

Cambra Otero, Tamara

Quenda L

4.5000

7.3600

6.2160

6

***5116**

Castro Tuñas, Alba

Quenda L

4.0000

7.3990

6.0394

7

***6153**

Díaz Villaverde, Daniel

Quenda L

3.5000

7.5310

5.9186

8

***6154**

Alba Sánchez, María Concepción

Quenda L

5.5000

6.1048

5.8629

9

***4831**

Costoya Bello, Alejandro

Quenda L

4.0000

7.0690

5.8414

10

***7416**

Argibay Cabo, Paula

Quenda L

4.5000

6.4790

5.6874

11

***8470**

Peiteado Romay, María

Quenda L

5.0130

6.0113

5.6120

12

***0744**

Luaces Rozados, Lucas Jacobo

Quenda L

4.5000

5.9530

5.3718

13

***3571**

García Méndez, Mariña

Quenda L

3.5000

6.5222

5.3133

14

***6107**

Conde Alonso, Xiana

Quenda L

1.0000

7.9486

5.1692

15

***5719**

Fernández Cid, Raúl

Quenda L

3.0000

6.3540

5.0124

16

***5963**

Pérez Álvarez, María

Quenda L

4.0000

5.1732

4.7039

17

***0821**

Rodríguez Rivas, María Luisa

Quenda L

2.0000

6.2705

4.5623

18

***9089**

Portela Liz, Pablo Jesús

Quenda L

1.9500

6.1806

4.4884

19

***9469**

Gil Martínez, Ángela

Quenda L

1.5000

6.3890

4.4334

20

***7794**

Rodríguez Muiños, Eva

Quenda L

1.0000

5.7190

3.8314

590101 - Administración de Empresas

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***2046**

Piñeiro Arias, José Eliseo

Quenda L

10.0000

5.7715

7.4629

2

***6685**

Valenzuela Santaló, Beatriz

Quenda L

8.8310

5.6861

6.9441

3

***2412**

Conde Lorenzo, Alexandra María

Quenda L

6.6310

6.9650

6.8314

4

***5467**

Méndez González, Miryam

Quenda L

5.5720

7.2582

6.5837

5

***7776**

Barreiro Gómez, Nuria

Quenda L

4.1000

7.8565

6.3539

6

***4265**

Redondo Barreiro, José Manuel

Quenda L

4.0000

7.3494

6.0096

7

***6495**

Ferro Sabio, Cristina

Quenda L

6.1940

5.0676

5.5182

8

***3663**

Pérez Rodríguez, Carmen María

Quenda D

5.2130

5.4274

5.3416

9

***4997**

Varela Rodríguez, Roberto

Quenda L

4.6310

5.6305

5.2307

10

***9239**

Pérez Arias, Marta

Quenda L

3.0650

6.5912

5.1807

11

***7731**

López Silva, María Esther

Quenda L

2.6180

6.8220

5.1404

12

***7277**

Panadero Piñeiro, Rubén

Quenda L

4.3950

5.1280

4.8348

13

***9270**

López Fustes, Antonio

Quenda L

4.4300

5.0268

4.7881

14

***8335**

Piñeiro Pereira, Patricia

Quenda L

3.1170

5.5070

4.5510

15

***0019**

Martínez Zas, Ángel Eduardo

Quenda L

2.5000

5.2882

4.1729

16

***1742**

Torres Cubeiro, María

Quenda L

1.0000

5.6220

3.7732

17

***6669**

Cantó Bellas, María

Quenda L

0.6000

5.6825

3.6495

18

***0440**

Crespo Sevilla, Emma

Quenda L

1.5000

5.0018

3.6011

590102 - Análise e Química Industrial

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6213**

Souto Rodríguez, Alba

Quenda B

7.4200

7.6500

7.5465

2

***0264**

Derungs Ollero, Irene

Quenda B

5.6000

5.5600

5.5780

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9371**

Costoya Vázquez, Isabel

Quenda L

9.1590

7.0564

7.8974

2

***9775**

Parajó Negreira, Yolanda

Quenda L

8.0250

6.7196

7.2418

3

***2455**

Raposo Barreira, María Luz

Quenda L

7.7540

6.5720

7.0448

4

***2664**

Gómez Carracedo, María Paz

Quenda L

6.5740

6.6140

6.5980

5

***0943**

González Gil, Lorena

Quenda L

6.5000

5.1154

5.6692

590103 - Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9471**

Fariña Couselo, Raquel

Quenda L

10.0000

7.5795

8.5477

2

***2081**

Martínez Insua, Marta

Quenda L

8.3200

8.4326

8.3876

3

***5447**

Vérez Cotelo, Natalia Asunción

Quenda L

9.4000

6.0516

7.3910

4

***2461**

Fernández Fernández, María Vanessa

Quenda L

7.2310

6.2112

6.6191

5

***0971**

Chouza Fernández, Pura

Quenda L

6.3600

6.0676

6.1846

6

***4727**

Aguiar Berea, María Sonia

Quenda L

4.3000

6.8381

5.8229

7

***3820**

González Bande, Elisa

Quenda D

3.8180

7.0832

5.7771

8

***6241**

González Meijide, María

Quenda L

3.6000

6.7126

5.4676

9

***9821**

Tellado López, Laura

Quenda L

2.5000

5.4457

4.2674

590105 - Formación e Orientación Laboral

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5978**

Vázquez da Cunha, Lucas

Quenda L

8.9900

7.6630

8.1938

2

***3555**

Zas García, María Begoña

Quenda L

10.0000

6.7812

8.0687

3

***5654**

López Insua, Rosalía

Quenda L

7.7310

7.8860

7.8240

4

***8500**

Souto Sesto, Katia Valeria

Quenda L

10.0000

6.1670

7.7002

5

***1808**

Sanchez Huete, Irene

Quenda L

6.3720

8.3720

7.5720

6

***2463**

Iglesias Torres, Carmen

Quenda L

8.8310

6.2976

7.3110

7

***5589**

Fernández Folgueira, Alba

Quenda L

5.0000

7.9002

6.7401

8

***7719**

Romarís Caamaño, Nuria

Quenda D

5.7000

7.0894

6.5336

9

***0646**

Naveira Grela, María del Carmen

Quenda L

5.4330

7.2428

6.5189

10

***1007**

Cabrejas Barba, Eva María

Quenda L

3.5900

8.0072

6.2403

11

***3881**

Broz Blanco, David

Quenda L

5.0000

6.5420

5.9252

12

***6410**

González Lanzas, Iván

Quenda L

3.5000

7.4767

5.8860

13

***8447**

Costas Freijeiro, Rodrigo

Quenda L

3.0000

7.2578

5.5547

14

***6452**

Fernández Ojeda, Carlos

Quenda L

4.5000

6.0765

5.4459

15

***3513**

Casariego Pino, Fernando

Quenda L

5.0900

5.6250

5.4110

16

***4226**

Álvarez Yáñez, Eva María

Quenda L

3.0000

6.9764

5.3858

17

***5530**

López Graña, Félix

Quenda L

3.8020

6.4116

5.3678

18

***5882**

Otero Fernández, Fernando Miguel

Quenda L

3.8000

6.3907

5.3544

19

***6832**

Freire González, José Manuel

Quenda L

4.0000

6.0459

5.2275

20

***1241**

Romero López, Concepción

Quenda L

1.7000

7.3575

5.0945

21

***6085**

Domínguez Cuquejo, Manuel

Quenda L

2.6000

6.6678

5.0407

22

***5815**

Varela Novoa, Iria

Quenda L

3.0000

6.0874

4.8524

23

***3952**

Pajares Núñez, María Cristina

Quenda L

3.1040

5.8292

4.7391

24

***2769**

Monge Castiñeiras, Aránzazu

Quenda L

3.1170

5.4948

4.5437

25

***9517**

Rey Pazos, Teresa

Quenda L

2.1770

5.7716

4.3338

26

***6278**

Prieto Martínez, María del Mar

Quenda L

2.2000

5.3665

4.0999

27

***9713**

Rodríguez Bermúdez, María Isabel

Quenda L

2.0000

5.1604

3.8962

28

***8488**

Romay Agra, Ana Rosa

Quenda D

1.0540

5.7660

3.8812

590106 - Hostalaría e Turismo

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***7125**

Rodríguez Fernández, Lucía

Quenda L

8.3590

8.8831

8.6735

2

***5224**

Pintor Sánchez, Eva María

Quenda L

8.6490

6.8375

7.5621

3

***5476**

Vázquez López, Leonor María

Quenda L

10.0000

5.8088

7.4853

4

***1409**

Lage Lorenzo, Eva María

Quenda L

8.4770

6.4854

7.2820

5

***1955**

Blanco Cancio, Lina

Quenda L

8.7490

6.1334

7.1796

6

***3256**

Pérez Pérez, Alejandra

Quenda L

9.6540

5.3816

7.0906

7

***2213**

Justo Calviño, Mónica

Quenda L

7.7310

6.6521

7.0837

8

***3548**

González Ferreiro, Emma

Quenda L

8.5770

5.9185

6.9819

9

***0467**

Aldao Braga, Sandra

Quenda L

3.0000

7.3998

5.6399

10

***5910**

Ocampo Vázquez, Gisela Pilar

Quenda L

5.4950

5.4874

5.4904

11

***0292**

Félix Massa, Teba

Quenda L

5.0900

5.4392

5.2995

12

***8919**

Pernas Soto, Xosé Antón

Quenda L

5.2000

5.1117

5.1470

13

***8477**

Vaquero Fernández, Eva

Quenda L

0.9000

6.7931

4.4359

14

***3485**

Cajuso Becerra, Iria

Quenda L

2.5000

5.2005

4.1203

590107 - Informática

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***2713**

Mosquera González, Julio

Quenda L

8.2900

7.4644

7.7946

2

***8168**

Alfonsín Ríos, Marta

Quenda L

7.0120

6.4438

6.6711

3

***7685**

Deza Pasarín, Bertín

Quenda L

5.9180

7.0436

6.5934

4

***6438**

Naveira Domínguez, Eva

Quenda L

4.9000

6.9811

6.1487

5

***3565**

Fernández Rodríguez, María

Quenda L

4.6540

6.5133

5.7696

6

***1103**

Loureiro Cardoso, Samuel

Quenda L

2.4270

7.5330

5.4906

7

***8721**

González Centeno, Rafael

Quenda L

3.5590

6.7319

5.4627

8

***4871**

Cruz González, Begoña

Quenda L

3.0900

7.0411

5.4607

9

***2529**

Gómez Mosquera, María Ángeles

Quenda D

2.2650

7.2704

5.2682

10

***0106**

Sande Veiga, Víctor

Quenda L

4.0000

6.0638

5.2383

11

***3624**

Concheiro Figueroa, Raquel

Quenda L

3.6000

5.7445

4.8867

12

***5229**

Vázquez López, Vanesa

Quenda L

2.0000

5.4953

4.0972

13

***2295**

Cousiño Terrazo, Armando

Quenda L

1.9360

5.1856

3.8858

590109 - Navegación e Instalacións Mariñas

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4024**

Espeso Lence, Ramiro Antonio

Quenda B

7.3000

5.4800

6.2990

2

***6424**

Pérez Lodeiro, José Manuel

Quenda B

7.3000

5.3305

6.2168

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0624**

Lorenzo Sánchez, Álvaro

Quenda L

5.4900

7.4882

6.6889

2

***6816**

Martínez Couce, Ana

Quenda L

4.0000

6.6660

5.5996

590110 - Organización e Xestión Comercial

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3997**

López González, Lía

Quenda L

4.6880

6.4618

5.7523

2

***1872**

Otero Portela, Margarita

Quenda L

4.5360

6.4342

5.6749

3

***7935**

Álvarez Fonterosa, Daniel

Quenda L

4.6180

6.2356

5.5886

4

***2768**

Alvariño Méndez, María Vanesa

Quenda L

5.5000

5.2865

5.3719

5

***0706**

Rodríguez Fernández, Fernando

Quenda L

4.9540

5.3303

5.1798

6

***9959**

Tarrío Salvado, Alfonso

Quenda L

3.0000

6.0352

4.8211

590111 - Organización e Proc. de Mantemento de Vehículos

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6858**

Olmo González, Inés

Quenda L

10.0000

6.1608

7.6965

2

***5866**

Moeda Doval, Ismael

Quenda L

5.2400

6.6755

6.1013

3

***9946**

González Aguiar, Juan Manuel

Quenda L

4.8380

6.4768

5.8213

4

***3117**

Moledo Eiras, Juan Antonio

Quenda L

4.6800

6.5349

5.7929

5

***4686**

Carballeda Rodríguez, José Miguel

Quenda L

4.2000

5.1350

4.7610

590112 - Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3693**

Fernández Varela, Teresa

Quenda L

3.8560

7.8810

6.2710

2

***0464**

Breijo García, José Carlos

Quenda L

3.1200

7.9460

6.0156

3

***7687**

Gallego Iglesias, Carmen María

Quenda L

4.6900

6.7043

5.8986

4

***1418**

Cancela Sartal, Patricia

Quenda L

6.5770

5.2700

5.7928

5

***8796**

Blanco Gómez, Jorge

Quenda L

3.1180

7.4950

5.7442

6

***0721**

Mira Miñones, Rodrigo

Quenda L

3.5000

6.2305

5.1383

7

***8077**

Míguez Pazos, Susana

Quenda L

1.5880

6.3794

4.4628

590113 - Organización e Proxectos Sistemas Enerxéticos

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9443**

Martínez Lomba, Jesús

Quenda B

7.0839

7.4400

7.2798

2

***5336**

Pardo Pérez, Mario Marcos

Quenda B

6.2837

5.4400

5.8197

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8820**

Prado Lorenzo, María Fe

Quenda L

5.3360

7.5323

6.6538

2

***2810**

Pérez Lozano, Marta

Quenda L

7.3900

5.2850

6.1270

3

***4264**

Romar López, Lucía

Quenda L

3.4720

6.8078

5.4735

590116 - Procesos na Industria Alimentaria

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9054**

Rodríguez Comesaña, Mirian

Quenda L

9.1000

7.3228

8.0337

2

***5901**

Rozas Barrero, Jaime

Quenda L

9.4700

6.3186

7.5792

3

***8689**

García Cruz, Marta

Quenda L

8.3000

6.1860

7.0316

4

***6996**

Mariño Gómez, Raiña María

Quenda L

2.0000

5.6388

4.1833

590117 - Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3680**

Fernández Vila, Sabela

Quenda B

5.0000

5.6789

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***2191**

Tarrío Yáñez, Nuria

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6608**

Sánchez Blanco, Elena

Quenda L

10.0000

6.2174

7.7304

2

***8523**

Castro Agra, Marta

Quenda L

9.5000

6.5504

7.7302

3

***9458**

Moreira Coello, Víctor

Quenda L

6.8450

7.6050

7.3010

4

***6539**

Eijo Martínez, Rosa Luz

Quenda L

8.7720

5.6602

6.9049

5

***9168**

Paredes Paredes, María Paz

Quenda L

6.1830

6.3284

6.2702

6

***4100**

Blanco García, Estefanía

Quenda L

4.0000

7.7080

6.2248

7

***2130**

Martín Pandelo, Paula

Quenda L

3.0000

7.7086

5.8252

8

***4803**

Alonso Rodríguez, Iria

Quenda L

3.0000

7.6518

5.7911

9

***8796**

Moralejo Silva, Rebeca

Quenda L

1.0000

6.8118

4.4871

590118 - Procesos Sanitarios

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3540**

López Lugilde, Luz María

Quenda L

10.0000

7.7430

8.6458

2

***9868**

López Álvarez, Laura

Quenda L

9.3760

8.0944

8.6070

3

***9867**

Lloret Caulonga, Sofía

Quenda L

10.0000

7.6682

8.6009

4

***8282**

Adrio Fondevila, María del Carmen

Quenda L

8.9880

8.1914

8.5100

5

***2995**

Pita García, Mónica

Quenda L

7.5130

8.8009

8.2857

6

***2122**

Trasmonte Castiñeira, Eva

Quenda L

8.6900

7.9577

8.2506

7

***8770**

Martínez Fernández, María José

Quenda L

9.0770

7.3627

8.0484

8

***7148**

García Roux, Verónica Elena

Quenda L

10.0000

6.6620

7.9972

9

***9594**

Girondo Meijome, Martín

Quenda D

7.1000

7.7125

7.4675

10

***8161**

Ortiz Leal, Irene

Quenda L

4.0000

8.7639

6.8583

11

***3663**

Peña Álvarez, José Ándres

Quenda D

5.4000

7.0190

6.3714

12

***5863**

Juan Morey, Juan

Quenda L

3.0000

8.5526

6.3316

13

***7886**

Castiñeira Alvariño, Margarita de Montserrat

Quenda L

4.0500

7.4053

6.0632

14

***0042**

Martín Saiz, Sara

Quenda L

4.0130

7.0740

5.8496

15

***9197**

Pantaleón Fernández, Lara Lucinda

Quenda L

3.5000

7.2102

5.7261

16

***0821**

Cancela Fraga, Cristina

Quenda L

3.7000

6.6884

5.4930

590119 - Procesos e Medios de Comunicación

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3476**

Romero Sánchez, Ignacio María

Quenda B

9.3500

10.0000

9.7075

2

***6575**

Sierra Ferreiro, Victoriano

Quenda B

3.9919

5.2500

4.6839

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3110**

Martín Rodríguez, Almudena

Quenda L

10.0000

8.0418

8.8251

2

***7632**

Bergantiños Xove, Paula

Quenda L

10.0000

6.9720

8.1832

3

***3691**

Conde Castelo, Candela

Quenda L

7.8310

8.1630

8.0302

4

***2916**

Barberena Fernández, Teresa

Quenda L

10.0000

5.7130

7.4278

5

***5921**

Valiño Rodríguez, Sara de Jesús

Quenda L

9.2310

6.0020

7.2936

6

***9687**

Rodríguez Álvarez, María Esther

Quenda L

7.2950

7.1600

7.2140

7

***5392**

Valiño Cea, Alicia

Quenda L

7.2000

6.9790

7.0674

8

***3616**

Díez Rivera, José Manuel

Quenda L

3.8720

6.4110

5.3954

9

***0569**

Leis Capelo, Ariadna

Quenda L

5.0000

5.4170

5.2502

590120 - Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8984**

Romero Morente, Manuela

Quenda L

9.0000

7.6550

8.1930

2

***3696**

San Bruno Díez, Nuria

Quenda L

9.2000

5.9770

7.2662

3

***0723**

Fernández Pérez, Marisol

Quenda L

9.0000

6.0090

7.2054

4

***1313**

Barreira González, Remedios

Quenda L

9.2000

5.3790

6.9074

5

***4736**

Gómez Prego, Purificación

Quenda L

8.6720

5.0030

6.4706

6

***8831**

García Lema, Iria

Quenda L

7.6310

5.3790

6.2798

590122 - Procesos e Produtos en Artes Gráficas

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9688**

Gómez-Reino Pérez, Clara

Quenda L

10.0000

7.3968

8.4381

2

***7370**

Martínez Vázquez, José Luis

Quenda L

10.0000

7.2636

8.3582

3

***2423**

Fernández Costas, Ricardo

Quenda L

4.5220

7.6508

6.3993

590123 - Procesos e Produtos en Madeira e Moble

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8582**

Del Valle Couto, José Manuel

Quenda B

7.0000

7.6000

7.3300

2

***7506**

Fernández Ojea, Natividad

Quenda B

7.1753

6.5620

6.8380

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8566**

Casal López, María Carmen

Quenda L

9.0000

7.5210

8.1126

2

***1902**

Viéitez López, Mario

Quenda L

9.5000

7.1010

8.0606

3

***9318**

Pose Rodríguez, José Antonio

Quenda L

10.0000

6.6200

7.9720

4

***9928**

Gil Pazos, Jorge Juan

Quenda L

7.7900

7.3588

7.5313

5

***3354**

Ares Rodríguez, Jorge

Quenda L

4.0000

5.7050

5.0230

591201 - Cociña e Pastelaría

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5525**

López Dapena, Diego

Quenda L

3.9560

8.9950

6.9794

2

***4433**

López López, María

Quenda L

8.0130

5.4350

6.4662

3

***3276**

López Martínez, Carlos

Quenda L

7.2000

5.9758

6.4655

4

***3018**

Orosa Sande, Rubén

Quenda L

4.0490

7.9990

6.4190

5

***9616**

Pena Tomé, Marta

Quenda L

3.6000

7.5930

5.9958

6

***6480**

Martínez Fernández, Santiago

Quenda L

5.3630

6.0950

5.8022

7

***0101**

Mayor Caamaño, Beatriz

Quenda L

4.6000

6.5830

5.7898

8

***1425**

González García, María Inés

Quenda L

6.3000

5.4250

5.7750

9

***0931**

Ozón Pereira, María José

Quenda L

2.2000

8.1010

5.7406

10

***3673**

Roibás Fernández, Viviana

Quenda L

5.3360

5.9876

5.7270

11

***0422**

Rodríguez Bello, María Luisa

Quenda L

5.3900

5.8878

5.6887

12

***6590**

Pereiro López, Xenxo

Quenda L

4.0900

6.4910

5.5306

13

***6264**

Caruncho Prado, Miguel Ángel

Quenda L

6.0930

5.1080

5.5020

14

***5425**

García Luque, Julio José

Quenda L

1.7880

7.8820

5.4444

15

***3424**

Salgueiro Loureiro, Natalia

Quenda L

5.5360

5.2108

5.3409

16

***0812**

Sánchez Vázquez, Daniel

Quenda L

2.0000

6.4470

4.6682

17

***4198**

Álvarez Bouso, José Luis

Quenda L

2.0000

6.4390

4.6634

18

***8318**

Alonso Martínez, Damián

Quenda L

2.3000

6.1960

4.6376

19

***7639**

Fernández Fernández, Iván

Quenda L

2.8180

5.8346

4.6280

20

***3107**

Gordillo Mira, María

Quenda L

3.0000

5.4630

4.4778

21

***0511**

Filgueiras López, Adriana

Quenda L

3.0000

5.3055

4.3833

22

***0858**

Agra Concheiro, Rosalía

Quenda L

2.5000

5.2602

4.1561

23

***1983**

Rodríguez Yuste, Irene Antía

Quenda L

2.0000

5.4790

4.0874

24

***0647**

Pita Patiño, Diego

Quenda L

0.2000

5.8148

3.5689

591202 - Equipos Electrónicos

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***1104**

Garrido Cimadevila, José Antonio

Quenda L

7.7900

7.2997

7.4958

2

***8258**

Gómez Pérez, Paula

Quenda L

7.0000

7.5990

7.3594

3

***1412**

Méndez Sachocos, José Miguel

Quenda L

5.9130

7.9914

7.1600

4

***7365**

Rivera Caboalles, Alberto

Quenda L

7.4570

6.4804

6.8710

5

***8426**

Cid Alonso, Emma María

Quenda L

8.2860

5.6456

6.7018

6

***8280**

Mon Cortés, Antonio

Quenda L

5.8190

7.2314

6.6664

7

***9582**

Vázquez López, María

Quenda L

4.0000

8.3450

6.6070

8

***6011**

Viaño Moure, Brais

Quenda L

3.7000

8.2338

6.4203

9

***3274**

Magariños Moa, Manuel

Quenda L

4.6660

6.7340

5.9068

10

***7792**

Castelo Rabuñal, María Lorena

Quenda L

6.0990

5.6371

5.8219

11

***7774**

Manso Corrales, Araceli

Quenda L

4.2360

6.6930

5.7102

12

***3945**

Costa Trigo, Pablo

Quenda L

5.3000

5.5974

5.4784

13

***7029**

Ausín Rodríguez, Milagros María

Quenda L

5.5890

5.3910

5.4702

14

***8115**

Bértoa Puente, David

Quenda L

4.8180

5.8448

5.4341

15

***7481**

Franco Pérez, Miguel

Quenda L

2.5900

7.0825

5.2855

16

***7612**

Antón Crespo, Guillermo Benito

Quenda L

4.2000

5.8698

5.2019

17

***5730**

Fariña Betanzos, Francisco

Quenda L

4.7000

5.4120

5.1272

18

***3520**

Expósito Pacín, Mario

Quenda L

4.9500

5.1505

5.0703

19

***8588**

Díez Masa, Sandra

Quenda L

4.0000

5.4285

4.8571

20

***1782**

García Abeledo, Alberto José

Quenda L

3.7000

5.5750

4.8250

21

***2642**

Domínguez Rodríguez, Almudena

Quenda L

3.4000

5.7414

4.8048

591203 - Estética

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0055**

Fontao Ben, Alejandra

Quenda L

4.5360

7.5438

6.3407

2

***2371**

Lorenzo Malvar, Guadalupe

Quenda L

5.8950

5.8180

5.8488

3

***1174**

Busto López, Patricia

Quenda L

5.8000

5.6640

5.7184

4

***7540**

Lage Asenjo, Ana

Quenda L

2.5310

6.7358

5.0539

5

***3953**

Ferral Gil, Ángela

Quenda L

3.9130

5.2742

4.7297

6

***4660**

Hermida Gómez, Rocío

Quenda L

4.2180

5.0518

4.7183

7

***1826**

Aguín Martínez, María Reyes

Quenda L

2.5900

5.6044

4.3986

8

***3096**

Fernández Castro, Melania

Quenda L

2.5900

5.4516

4.3070

9

***9499**

Taboada Rodríguez, Isabel

Quenda L

2.0000

5.2696

3.9618

10

***3959**

Quintela Santamaría, Adriana

Quenda L

2.0000

5.1822

3.9093

11

***7141**

Álvarez Núñez, Eva María

Quenda L

0.0000

5.7060

3.4236

591204 - Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4186**

Gallego Fernández, Alberto

Quenda L

10.0000

7.0633

8.2380

2

***7057**

González Álvarez, José Luis

Quenda L

10.0000

6.5796

7.9478

3

***2396**

Conde Gesteiro, Juan Carlos

Quenda L

10.0000

5.7749

7.4649

4

***4191**

Buide Abraira, Diego

Quenda L

7.2360

6.2633

6.6524

5

***7542**

Pena López, Enrique

Quenda L

4.9000

7.3210

6.3526

6

***7259**

Bernárdez Matalobos, Xabier

Quenda L

4.3360

7.3770

6.1606

7

***1707**

Otero Santiago, Justo

Quenda L

5.5000

6.3807

6.0284

8

***3421**

Carreira Mata, Iván

Quenda L

3.3080

6.4959

5.2207

9

***2815**

Carballeira Maceiras, José Andrés

Quenda L

1.6180

7.6150

5.2162

10

***8741**

Ramos Balado, Antonio José

Quenda L

0.6500

6.2194

3.9916

11

***7658**

Acuña Peón, Alberto

Quenda L

1.0000

5.3816

3.6290

591205 - Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0412**

Fernández Gómez, Manuel

Quenda L

7.5590

5.6652

6.4227

2

***2411**

Sánchez Novo, María José

Quenda L

3.9100

6.6687

5.5652

3

***1773**

Poceiro Rocha, Juan Manuel

Quenda L

2.8180

5.8574

4.6416

4

***7204**

Perdiz Domínguez, Carlos

Quenda L

2.0000

6.1025

4.4615

5

***2237**

Torea Priegue, Manuel

Quenda L

0.4000

6.0148

3.7689

591206 - Instalacións Electrotécnicas

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6398**

Caramés Palomanes, Félix

Quenda L

10.0000

6.8380

8.1028

2

***0973**

Carballal Moroño, Eugenia Victoria

Quenda L

9.0000

6.7418

7.6451

3

***1834**

Rodríguez Saavedra, Samuel

Quenda L

4.5900

8.8641

7.1545

4

***7328**

García Romero, José

Quenda L

7.5170

6.5182

6.9177

5

***0682**

Vázquez Meleiro, María Emilia

Quenda L

5.0000

8.0395

6.8237

6

***2953**

González García, Amaro

Quenda L

6.3500

6.7596

6.5958

7

***3520**

Vieites Ponte, Diego

Quenda L

4.2180

8.0541

6.5197

8

***5771**

González Fernández, Xaqueline

Quenda L

5.0770

7.1200

6.3028

9

***6384**

Rodríguez Lorenzo, Rosa María

Quenda L

6.5990

5.8869

6.1717

10

***6124**

Vilacoba Vieito, Ismael

Quenda L

4.9590

6.9136

6.1318

11

***5617**

Vázquez Miño, María Monica

Quenda L

6.1330

6.1045

6.1159

12

***1724**

Rey López, Susana

Quenda L

4.5400

7.0162

6.0257

13

***8109**

Herrero Molinos, Paula María

Quenda L

3.5130

7.5732

5.9491

14

***8069**

Arango Díaz, Manuel

Quenda L

5.4540

6.1498

5.8715

15

***3224**

Armada Cainzos, Ricardo

Quenda L

3.7000

6.9669

5.6601

16

***8194**

García Rial, Felipe

Quenda L

3.0000

7.4150

5.6490

17

***8562**

Calvo Teijeiro, Juan Carlos

Quenda L

4.2000

6.5272

5.5963

18

***1288**

González Mato, Ramón

Quenda L

5.7000

5.4811

5.5687

19

***3084**

Lema Carballo, Jorge Manuel

Quenda L

4.8460

6.0438

5.5647

20

***4036**

Cheda Morán, Ted

Quenda L

3.1200

7.1200

5.5200

21

***7613**

Coya Lima, Alicia

Quenda L

4.0000

6.3964

5.4378

22

***1375**

Mallo Souto, Roberto

Quenda L

1.7360

5.9591

4.2699

23

***1764**

Lamas Fernández, Marino

Quenda L

2.0000

5.7552

4.2531

24

***5802**

Ledo Saco, José Luis

Quenda L

2.0360

5.3244

4.0090

591208 - Laboratorio

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4502**

López Rodríguez, María Ángeles

Quenda L

10.0000

8.6606

9.1964

2

***4384**

Varela García, Verónica

Quenda L

10.0000

8.2378

8.9427

3

***3526**

Rivas Pérez, Ivana María

Quenda L

8.2850

8.0774

8.1604

4

***4385**

Reija Otero, Belén

Quenda L

10.0000

6.8875

8.1325

5

***9023**

Cachaldora Sieiro, Aida

Quenda L

7.2360

7.8254

7.5896

6

***5021**

Pérez Rico, María del Rosario

Quenda L

8.7050

6.7210

7.5146

7

***7194**

Cotón Souto, Ana Belén

Quenda L

7.4250

7.1772

7.2763

8

***4088**

Ponte Justo, Olalla

Quenda L

7.8390

6.5640

7.0740

9

***2192**

Salgueiro Villar, María del Mar

Quenda L

6.1590

7.1003

6.7238

10

***6730**

Valcárcel Toscano, Isabel

Quenda L

6.2360

6.5784

6.4414

11

***2003**

Lista Periscal, Yolanda

Quenda L

5.8300

6.5123

6.2394

12

***9002**

Yáñez Vilar, Susana

Quenda L

6.3360

5.4748

5.8193

591209 - Mantemento de Vehículos

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3606**

Bolaño Pérez, José Manuel

Quenda L

8.0770

7.8079

7.9155

2

***2553**

Gestal Sánchez, José Manuel

Quenda L

10.0000

5.9911

7.5947

3

***4877**

Rivas Ansede, Unai

Quenda L

6.5770

8.1610

7.5274

4

***7251**

Rodríguez Vicente, Antonio

Quenda L

9.0000

5.8790

7.1274

5

***4336**

Trigo García, Gonzalo

Quenda L

4.3360

8.6250

6.9094

6

***9758**

García Ares, Rubén

Quenda L

7.0310

6.7761

6.8781

7

***8834**

Blanco Rodríguez, Beatriz

Quenda L

7.0950

6.6050

6.8010

8

***8334**

Sánchez Ramos, Manuel Luciano

Quenda L

6.8360

6.6530

6.7262

9

***2862**

Sánchez Rodríguez, Esteban

Quenda L

4.5130

8.1880

6.7180

10

***3033**

Lozano Ben, Antonio

Quenda L

8.6050

5.2980

6.6208

11

***4317**

Trigo Moscoso, Beatriz

Quenda L

5.4900

7.3610

6.6126

12

***5727**

Fernández Varela, Adrián

Quenda L

3.7000

8.5102

6.5861

13

***6249**

Ignacio Martínez, Miguel Ángel

Quenda D

5.7950

7.0860

6.5696

14

***5446**

López Corral, Eduardo

Quenda L

6.0180

6.9160

6.5568

15

***2657**

Caldevilla Lago, Domingo

Quenda L

7.5900

5.4685

6.3171

16

***5212**

Muíña Fernández, José Carlos

Quenda L

3.5310

7.9930

6.2082

17

***5897**

Pérez Iglesias, Jorge

Quenda L

3.2000

7.7740

5.9444

18

***7972**

Ventosela Gómez, Juan Carlos

Quenda L

4.0000

7.1670

5.9002

19

***0406**

Gesto Lois, Víctor

Quenda L

3.1900

7.5462

5.8037

20

***0475**

Santalla Soto, Miguel Ángel

Quenda D

4.2770

6.6910

5.7254

21

***9383**

Álvarez Valado, Víctor

Quenda L

2.8180

7.5580

5.6620

22

***8272**

Olmo López, Carlos

Quenda L

2.7490

7.4180

5.5504

23

***7428**

Díaz Eimil, Sergio

Quenda L

3.9360

6.3750

5.3994

24

***1120**

Rosales Rosendo, Rubén

Quenda L

5.6310

5.2030

5.3742

25

***6071**

Navarro De Simón, Carlos

Quenda L

2.8950

7.0060

5.3616

26

***8694**

Dopico Hermida, Juan Manuel

Quenda L

3.5000

6.4208

5.2525

27

***1963**

Martínez Martínez, Diego

Quenda L

4.9310

5.3470

5.1806

28

***5231**

González Fernández, Francisco Javier

Quenda L

3.8360

5.8510

5.0450

29

***6979**

Vicente Sanmartín, Marcos

Quenda L

4.5000

5.3820

5.0292

30

***1140**

Ares Luces, Diego

Quenda L

2.4720

6.4730

4.8726

31

***1518**

Crespo Pérez, Manuel

Quenda L

3.7950

5.5688

4.8593

32

***5710**

Gil Marzábal, Rubén

Quenda L

3.5000

5.7221

4.8333

33

***6827**

Vidal Alonso, José Manuel

Quenda L

2.1360

6.2870

4.6266

34

***2585**

Cambón Bertoa, Pablo

Quenda L

1.9310

6.2148

4.5013

35

***5243**

Pardo Prado, Diego

Quenda L

2.5900

5.5770

4.3822

36

***4625**

Villar Martínez, Jaime

Quenda L

2.0000

5.8990

4.3394

37

***2503**

Pereira Gestoso, Javier

Quenda L

0.0000

6.9190

4.1514

38

***6492**

Bardelás Hermida, Antonio

Quenda D

2.0490

5.4380

4.0824

39

***8754**

Iglesias Vázquez, Juan Manuel

Quenda L

1.7360

5.2461

3.8421

40

***4211**

Nogueira González, José Iván

Quenda L

1.2000

5.5130

3.7878

41

***2876**

López Lata, Marcos Antonio

Quenda D

0.0000

6.1160

3.6696

42

***8645**

Ordóñez Fernández, Hipólito

Quenda L

1.1000

5.2300

3.5780

43

***6343**

Trincado Fernández, David

Quenda L

0.4360

5.4610

3.4510

44

***2207**

Varela Alende, Sergio

Quenda L

0.0000

5.5030

3.3018

591210 - Máquinas, Servizos e Produción

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***6424**

Pérez Lodeiro, José Manuel

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3124**

Aller Blanco, José Carlos

Quenda L

10.0000

7.0135

8.2081

2

***4587**

Varela Fernández, Nuria

Quenda L

9.4700

6.2902

7.5621

3

***2427**

Vila Sánchez, Luis

Quenda L

8.0100

6.5864

7.1558

4

***0770**

Santos Pérez, José Antonio

Quenda L

10.0000

5.1290

7.0774

591211 - Mecanizado e Mantemento de Máquinas

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8537**

Rodríguez Martínez, Francisco José

Quenda L

9.0000

5.2714

6.7628

2

***2932**

González Cid, Pablo

Quenda L

8.3070

5.5981

6.6817

3

***1700**

Ríos Calviño, Rocío

Quenda L

7.8360

5.7243

6.5690

4

***6930**

Montero Gómez, Fernando

Quenda L

6.9590

6.1821

6.4929

5

***1930**

Rodríguez Rouco, Iván

Quenda L

5.6360

5.3690

5.4758

6

***1843**

Guiadanes Figueiras, Roberto Carlos

Quenda L

3.5000

5.1106

4.4664

7

***1523**

Seijo Sánchez, Francisco

Quenda L

1.8130

6.1128

4.3929

8

***7838**

González Fernández, César

Quenda L

2.2360

5.2755

4.0597

591214 - Operacións e Equipos de Elaboración de Produtos Alimentarios

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5933**

Romero Álvarez, Cristina

Quenda L

10.0000

7.8620

8.7172

2

***3918**

Álvarez Méndez, María Jennifer

Quenda L

10.0000

7.2350

8.3410

3

***2031**

Ruzo Noya, Bibiana

Quenda L

10.0000

6.7670

8.0602

4

***2285**

González Losada, Iván

Quenda L

10.0000

6.6880

8.0128

5

***6700**

Peleteiro Prieto, Susana

Quenda L

8.6360

6.8912

7.5891

6

***6076**

Losada González, Ángela

Quenda L

7.3360

7.2660

7.2940

7

***6899**

Suárez Ayaso, Carmen María

Quenda L

8.0310

5.7030

6.6342

8

***4414**

Antón Vázquez, Xaquín

Quenda L

4.0000

6.0040

5.2024

9

***6996**

Mariño Gómez, Raiña María

Quenda L

3.1770

5.7390

4.7142

591216 - Operacións de Produción Agraria

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9603**

Calvo Iglesias, María Silvia

Quenda L

9.1090

5.3446

6.8504

2

***9863**

Rodríguez Vicente, Verónica

Quenda L

8.6190

5.1022

6.5089

3

***3081**

Fernández Fernández, María Lorena

Quenda L

5.4090

7.2304

6.5018

4

***1273**

Cendal Lago, Anxo Xesús

Quenda L

6.7450

6.0921

6.3533

5

***3671**

Pérez Gómez, Mónica

Quenda L

5.8100

6.5384

6.2470

6

***1885**

García Blanco, Fernando

Quenda L

4.3590

7.3302

6.1417

7

***7772**

Toural Rodríguez, David

Quenda L

4.3670

7.2846

6.1176

8

***3896**

Villar Rodal, Iria

Quenda L

4.1000

7.2297

5.9778

9

***7017**

Mayo Pais, Alberto José

Quenda L

4.2000

6.5822

5.6293

10

***0732**

Fernández Portal, César

Quenda L

3.5950

6.2438

5.1843

11

***7821**

Álvarez Casero, José

Quenda L

5.0000

5.2052

5.1231

12

***7449**

Vizoso Losada, María Eugenia

Quenda L

3.0590

6.4325

5.0831

13

***4718**

Rodríguez Ennes, Marta

Quenda L

3.2000

6.2086

5.0052

14

***2115**

Ghanime López, Mijail

Quenda L

3.5000

5.0914

4.4548

15

***1656**

Labad Díaz, Ruth

Quenda L

3.0000

5.2511

4.3507

591217 - Patronaxe e Confección

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***2038**

Varela Blanco, María

Quenda L

9.2720

6.5800

7.6568

2

***9167**

Calviño Bestilleiro, Ana María

Quenda L

8.6950

6.9338

7.6383

3

***4324**

Seoane Iglesias, María Dolores

Quenda L

9.8540

5.6000

7.3016

4

***0542**

Fernández Fernández, María Amparo

Quenda L

10.0000

5.4312

7.2587

5

***1668**

Fernández Martínez, María del Carmen

Quenda L

9.0360

5.9838

7.2047

6

***4338**

Perez Santos, María Cristina

Quenda L

7.7910

6.6275

7.0929

7

***1917**

Prieto González, Juan

Quenda L

7.1950

6.6525

6.8695

8

***4820**

Álvarez González, Raquel

Quenda L

5.8130

7.5350

6.8462

9

***3031**

Mira Miñones, Marta

Quenda L

7.6360

5.7238

6.4887

10

***1341**

Poza Piñeiro, Lidia

Quenda L

5.5310

6.0150

5.8214

11

***8303**

Ledo Payo, María Isabel

Quenda L

5.2360

6.0750

5.7394

12

***7959**

Casal Estévez, Sandra

Quenda L

3.1830

7.2612

5.6299

13

***2229**

Iglesias Villamel, Isabel

Quenda L

3.9900

5.2862

4.7677

14

***0022**

Veloso Amoedo, Ana

Quenda L

1.6520

6.1938

4.3771

591218 - Peiteado

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9630**

Botana López, Daniel

Quenda L

5.7360

7.7540

6.9468

2

***0221**

Rodríguez Parga, María Dolores

Quenda L

9.0000

5.1980

6.7188

3

***6989**

Pose Picado, Manuel Ángel

Quenda L

6.6000

6.5457

6.5674

4

***9565**

Pena Vázquez, Ángel Javier

Quenda L

5.5000

7.1280

6.4768

5

***2379**

Fre