Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 163 Mércores, 25 de agosto de 2021 Páx. 42580

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación (código de procedemento TR807I), e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (código de procedemento TR340E), e se realiza a súa convocatoria para o ano 2021.

Advertido un erro material na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 137, do martes 20 de xullo de 2021, cómpre realizar a seguinte corrección:

Nas páxinas 37009 e 37010, no artigo 11.1 hai un erro material e onde di:

«1. O órgano instrutor dos expedientes para o Programa I será o Servizo de Emprego e Economía Social da xefatura territorial da Consellería de Emprego e Igualdade correspondente por razón do territorio segundo a localización do domicilio fiscal que realizará as actuacións necesarias para determinar o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a proposta de resolución».

Debe dicir:

«1. O órgano instrutor dos expedientes para o Programa I será o Servizo de Emprego e Economía Social da xefatura territorial da Consellería de Emprego e Igualdade correspondente por razón do territorio segundo consta na alta do imposto de actividades económicas ou alta no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal da Administración Tributaria, que realizará as actuacións necesarias para determinar o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a proposta de resolución. No caso de carecer de centro de traballo, considérase que a súa actividade empresarial ou profesional será o domicilio fiscal, ao igual que cando desenvolve a súa actividade en varias provincias».