Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 167 Martes, 31 de agosto de 2021 Páx. 43238

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 13 de agosto de 2021 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2021/22.

Pola Orde do 19 de abril de 2021 (DOG do 4 de maio), a Consellería de Cultura, Educación e Universidade convocou o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2021/22.

Reunida a comisión de valoración prevista no artigo décimo primeiro da devandita orde, de acordo coa proposta formulada por ela e de conformidade cos artigos primeiro, segundo e décimo segundo da orde de referencia,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as contías que se sinalan nos anexos I, II e III aos centros públicos incluídos no Plan de mellora de bibliotecas escolares durante o curso 2021/22, vistas as memorias de actividades levadas a cabo durante o devandito ano académico, así como as liñas prioritarias de actuación presentadas para o período 2021/22.

Segundo. Integrar no Plan de mellora de bibliotecas escolares, para o curso 2021/22, os 27 novos centros públicos seleccionados, que se relacionan no anexo IV.

Terceiro. Asignar, por un importe total de 1.561.950 €, as contías que se detallan nos devanditos anexos, destinadas a apoiar os procesos de transformación das bibliotecas en centros creativos de lectura, información e aprendizaxe, favorecer as actividades de fomento da lectura e de educación no acceso e uso da información (para o correcto desenvolvemento dos proxectos lectores de centro e apoio ao tratamento do currículo), e de acordo coas liñas prioritarias de actuación presentadas.

Cuarto. Os gastos realizados xustificaranse segundo o previsto no punto 1 do artigo 14 da Orde do 19 de abril de 2021, antes do 10 de xuño de 2022. Con ese mesmo límite de datas, deberá cubrirse un formulario web sobre distintos aspectos relacionados coa situación da biblioteca e as actividades desenvolvidas durante o curso 2021/22, segundo o previsto no artigo 14, punto 2, da orde de convocatoria do Plan de mellora. O acceso a este formulario web-memoria seralle remitido desde a unidade de seguimento do Plan de mellora (Asesoría de bibliotecas escolares) coa suficiente antelación.

Quinto. Para a cualificación final das actuacións da biblioteca escolar durante o curso 2021/22 terase en conta toda a información recollida neste formulario web. O feito de non remitir o formulario, cuberto na súa totalidade, no prazo sinalado (10 de xuño de 2022) poderá ser causa de revogación das cantidades asignadas, polo que o centro deberá reintegrar a cantidade percibida, sen prexuízo das responsabilidades que se lle poidan exixir. Da mesma forma, o incumprimento total ou parcial dos programas ou das condicións que se tiveron en conta para a súa concesión poderá dar lugar á anulación ou modificación da contía do importe concedido.

Sexto. Tanto a inspección educativa como as persoas responsables en materia de bibliotecas escolares da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderán supervisar e avaliar o funcionamento das bibliotecas adscritas ao Plan de mellora de bibliotecas escolares.

Sétimo. A participación do profesorado implicado neste programa de innovación educativa, en calidade de responsable da biblioteca escolar, con funcións de coordinación do equipo de apoio á biblioteca, e pola especial dedicación que require, recibirá unha certificación de innovación, equivalente a 30 horas de formación do profesorado por ano académico, ao abeiro do artigo 37 da Orde do 14 de maio de 2013, pola que se regulan a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado de Galicia.

Oitavo. Os centros incluídos no Plan de mellora de bibliotecas escolares en virtude desta resolución están obrigados a integrar o logo oficial deste programa nos seus espazos web e nos documentos que difundan actividades da biblioteca escolar, para o que lles será remitido o correspondente arquivo desde a unidade de seguimento do programa. Da mesma forma, a páxina web do centro deberá incluír, entre a información das súas instalacións, imaxes e unha descrición mínima da biblioteca escolar, así como dos seus principais recursos e servizos á comunidade educativa.

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2021

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO I

Centros integrados no Plan de mellora de B.E. en convocatorias de 2009 a 2019 PLAMBE 4-15 (artigo 1.3.a) da Orde do 19 de abril de 2021)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos B.E.

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

A Coruña

1.550

15032807

IES do Milladoiro

Ames

A Coruña

1.550

15032625

CEIP Agro do Muíño

Ames

A Coruña

1.950

15026637

CEIP de Barouta

Ames

A Coruña

1.550

15000338

CPI As Mirandas

Ares

A Coruña

1.550

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

A Coruña

1.450

15032145

IES de Pastoriza

Arteixo

A Coruña

1.350

15023314

IES de Sabón

Arteixo

A Coruña

1.550

15020933

EEI de Barrionovo

Arteixo

A Coruña

1.800

15000612

CEIP de Arzúa

Arzúa

A Coruña

1.550

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

A Coruña

1.750

15001136

IES Francisco Aguiar

Betanzos

A Coruña

1.750

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

A Coruña

1.350

15021500

CEIP Santa Baia

Boiro

A Coruña

1.750

15023338

IES Praia Barraña

Boiro

A Coruña

1.750

15001471

CEIP Praia Xardín

Boiro

A Coruña

1.550

15001616

CEIP de Escarabote

Boiro

A Coruña

1.350

15027149

CEIP de Cespón

Boiro

A Coruña

1.750

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

A Coruña

1.350

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

A Coruña

1.450

15001926

CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

A Coruña

1.550

15002025

CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

Cabanas

A Coruña

1.350

15032426

CEIP Plurilingüe Graxal

Cambre

A Coruña

2.200

15025554

CEIP Emilio González López

Cambre

A Coruña

1.550

15020969

CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

Capela, A

A Coruña

1.350

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Carballo

A Coruña

1.550

15002591

IES Monte Neme

Carballo

A Coruña

1.750

15021524

CEIP Plurilingüe A Cristina

Carballo

A Coruña

1.550

15023077

CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

A Coruña

1.350

15027393

CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

A Coruña

1.550

15021755

IES Cabo Ortegal

Cariño

A Coruña

2.000

15027885

IES Lamas de Castelo

Carnota

A Coruña

1.350

15026376

IES Punta Candieira

Cedeira

A Coruña

2.200

15003054

CEIP Nicolás del Río

Cedeira

A Coruña

1.550

15003212

IES Agra de Raíces

Cee

A Coruña

1.350

15003534

CEIP da Barqueira

Cerdido

A Coruña

1.150

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

A Coruña

1.550

15002670

CEIP Canosa-Rus

Coristanco

A Coruña

2.000

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

A Coruña

1.150

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

Coruña, A

A Coruña

2.200

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Coruña, A

A Coruña

1.750

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Coruña, A

A Coruña

1.550

15021627

CEIP Emilia Pardo Bazán

Coruña, A

A Coruña

2.200

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

Coruña, A

A Coruña

1.950

15005269

IES Urbano Lugrís

Coruña, A

A Coruña

1.550

15005211

IES Salvador de Madariaga

Coruña, A

A Coruña

1.450

15005233

IES Agra do Orzán

Coruña, A

A Coruña

1.750

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

Coruña, A

A Coruña

1.550

15025611

IES Monte das Moas

Coruña, A

A Coruña

1.550

15027770

IES A Sardiñeira

Coruña, A

A Coruña

1.550

15005518

CEIP María Pita

Coruña, A

A Coruña

1.550

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

Coruña, A

A Coruña

1.550

15005245

IES Monelos

Coruña, A

A Coruña

1.450

15019323

CEIP Alborada

Coruña, A

A Coruña

1.750

15025025

CEIP San Francisco Javier

Coruña, A

A Coruña

1.750

15004964

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

Coruña, A

A Coruña

1.550

15005521

CEIP Ramón de la Sagra

Coruña, A

A Coruña

1.550

15021536

CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

Coruña, A

A Coruña

2.200

15005579

IES Plurilingüe Elviña

Coruña, A

A Coruña

1.450

15021792

CEIP Salgado Torres

Coruña, A

A Coruña

1.550

15005014

CEIP Raquel Camacho

Coruña, A

A Coruña

1.350

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

Coruña, A

A Coruña

1.250

15004976

CEIP Curros Enríquez

Coruña, A

A Coruña

1.250

15004745

CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

Coruña, A

A Coruña

1.550

15021721

CEIP de Zalaeta

Coruña, A

A Coruña

1.350

15005361

CEIP Rosalía de Castro

Coruña, A

A Coruña

1.350

15005026

CEIP Sanjurjo de Carricarte

Coruña, A

A Coruña

1.550

15004991

CEIP Cidade Vella

Coruña, A

A Coruña

1.350

15023363

CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

Coruña, A

A Coruña

1.350

15005336

CEE Nosa Señora do Rosario

Coruña, A

A Coruña

1.350

15005749

IES Universidade Laboral

Culleredo

A Coruña

2.200

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Culleredo

A Coruña

1.550

15032935

IES Rego de Trabe

Culleredo

A Coruña

1.750

15027708

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

Culleredo

A Coruña

1.750

15021809

CEIP Sofía Casanova

Culleredo

A Coruña

1.750

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

A Coruña

1.350

15032480

CRA de Culleredo

Culleredo

A Coruña

1.800

15022620

IES de Curtis

Curtis

A Coruña

1.350

15005932

CEIP de Curtis

Curtis

A Coruña

1.550

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro

A Coruña

1.550

15032492

CRA de Dodro

Dodro

A Coruña

1.350

15023405

CPI A Xunqueira

Fene

A Coruña

1.750

15022981

CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

A Coruña

2.000

15020982

CEIP Plurilingüe O Ramo

Fene

A Coruña

1.550

15006742

IES Concepción Arenal

Ferrol

A Coruña

1.750

15006730

IES Sofía Casanova

Ferrol

A Coruña

1.950

15006791

IES Saturnino Montojo

Ferrol

A Coruña

2.200

15026960

CEIP de Ponzos

Ferrol

A Coruña

1.350

15024938

CEIP de Esteiro

Ferrol

A Coruña

1.350

15021858

CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

Ferrol

A Coruña

1.550

15021846

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

A Coruña

1.550

15006729

CEE Terra de Ferrol

Ferrol

A Coruña

1.050

15026546

EOI de Ferrol

Ferrol

A Coruña

1.350

15027617

CMUS Profesional Xan Viaño

Ferrol

A Coruña

1.150

15027915

IES Fin do Camiño

Fisterra

A Coruña

1.350

15025256

CEIP Alfredo Brañas

Laracha, A

A Coruña

1.350

15007655

CEIP de Caión

Laracha, A

A Coruña

1.350

15007621

CPI Plurilingüe Cabo da Area

Laxe

A Coruña

1.350

15008039

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Lousame

A Coruña

1.350

15008301

IES Urbano Lugrís

Malpica de Bergantiños

A Coruña

1.250

15021861

CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

A Coruña

1.150

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

Mazaricos

A Coruña

1.550

15008490

CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

A Coruña

1.350

15008817

IES de Melide

Melide

A Coruña

1.750

15008805

CEIP de Melide nº 1

Melide

A Coruña

1.350

15027526

CEIP Mestre Pastor Barral

Melide

A Coruña

1.250

15020854

CPI de Xanceda

Mesía

A Coruña

1.550

15009081

CEIP de San Ramón

Moeche

A Coruña

1.350

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

A Coruña

1.750

15025657

IES de Mugardos

Mugardos

A Coruña

1.350

15009445

CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa

Mugardos

A Coruña

1.550

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

Mugardos

A Coruña

1.150

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Muros

A Coruña

1.350

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

A Coruña

1.350

15009810

CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

A Coruña

2.000

15009597

CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

Muxía

A Coruña

1.050

15023740

CEIP A Solaina

Narón

A Coruña

1.750

15026455

IES Terra de Trasancos

Narón

A Coruña

1.550

15023508

CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

Narón

A Coruña

1.350

15022577

CEIP de Maciñeira

Neda

A Coruña

1.350

15010575

CEIP O Coto

Negreira

A Coruña

1.950

15026731

IES Campo de San Alberto

Noia

A Coruña

1.750

15010848

CEIP Felipe de Castro

Noia

A Coruña

1.350

15027952

IES Miraflores

Oleiros

A Coruña

1.550

15011026

CEIP Plurilingüe da Rabadeira

Oleiros

A Coruña

2.200

15032911

CEIP Juana de Vega

Oleiros

A Coruña

1.750

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Oleiros

A Coruña

1.350

15027782

IES Ordes

Ordes

A Coruña

1.750

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

A Coruña

1.550

15011105

CEIP de Mesón do Vento

Ordes

A Coruña

1.350

15032868

CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

Oroso

A Coruña

1.350

15032509

CRA de Oroso

Oroso

A Coruña

1.150

15011981

CEIP José María Lage

Ortigueira

A Coruña

1.250

15033101

CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

A Coruña

2.000

15021780

CEIP Plurilingüe Bragade

Oza-Cesuras

A Coruña

1.150

15012717

CEIP Rosalía de Castro

Padrón

A Coruña

1.350

15012742

CEIP Flavia

Padrón

A Coruña

1.550

15012730

IES Camilo José Cela

Padrón

A Coruña

1.250

15028002

CEIP de Pousada Carcacía

Padrón

A Coruña

1.150

15019347

CPI Camiño de Santiago

Pino, O

A Coruña

1.350

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal, A

A Coruña

1.550

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Pobra do Caramiñal, A

A Coruña

1.250

15023417

CEP Pilar Maestu Sierra

Pobra do Caramiñal, A

A Coruña

1.150

15013163

EEI Fernández Varela

Pobra do Caramiñal, A

A Coruña

1.150

15025682

IES Fraga do Eume

Pontedeume

A Coruña

1.450

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

A Coruña

2.000

15024963

CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

A Coruña

1.550

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

Pontes de García Rodríguez, As

A Coruña

1.550

15025694

IES Moncho Valcarce

Pontes de García Rodríguez, As

A Coruña

1.350

15026194

CEIP Plurilingüe A Fraga

Pontes de García Rodríguez, As

A Coruña

1.350

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

Pontes de García Rodríguez, As

A Coruña

2.000

15027691

IES de Porto do Son

Porto do Son

A Coruña

1.750

15013928

CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra

Porto do Son

A Coruña

1.150

15026807

IES Félix Muriel

Rianxo

A Coruña

1.550

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

A Coruña

2.200

15027551

CRA de Rianxo

Rianxo

A Coruña

1.550

36020258

IES nº 1

Ribeira

A Coruña

1.550

15014556

CIFP Coroso

Ribeira

A Coruña

1.450

15014544

CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

A Coruña

1.550

15014261

CEIP Heroínas de Sálvora

Ribeira

A Coruña

1.550

15025281

CEIP de Olveira

Ribeira

A Coruña

1.350

15014271

CEIP Plurilingüe de Artes

Ribeira

A Coruña

1.150

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

A Coruña

1.250

15014799

CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

Rois

A Coruña

1.250

15032686

CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

A Coruña

1.250

15014957

CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

A Coruña

1.350

15026030

IES Terra de Xallas

Santa Comba

A Coruña

1.450

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Santiago de Compostela

A Coruña

1.550

15026753

IES A Pontepedriña

Santiago de Compostela

A Coruña

1.750

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

A Coruña

1.450

15024975

CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

A Coruña

1.450

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

A Coruña

1.550

15016012

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

A Coruña

1.550

15015676

CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

A Coruña

1.550

15019359

CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

A Coruña

1.450

15027332

CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

A Coruña

1.550

15015688

CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

A Coruña

1.750

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

1.550

15016085

CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

A Coruña

1.350

15016292

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Santiago de Compostela

A Coruña

1.550

15027502

CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

A Coruña

1.800

15027411

IES de Cacheiras

Teo

A Coruña

2.200

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Teo

A Coruña

1.350

15025724

CEIP Plurilingüe Os Tilos

Teo

A Coruña

1.350

15021317

CPI Pecalama

Tordoia

A Coruña

1.250

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Touro

A Coruña

1.550

15018148

CPI de Atios

Valdoviño

A Coruña

1.750

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

A Coruña

1.550

15026418

IES Terra de Soneira

Vimianzo

A Coruña

1.550

15019372

CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

A Coruña

1.250

15026789

CEIP Baíñas

Vimianzo

A Coruña

1.150

15027368

IES Maximino Romero de Lema

Zas

A Coruña

1.550

15019086

CEIP Labarta Pose

Zas

A Coruña

1.750

15019281

CPI de Zas

Zas

A Coruña

2.000

27016224

CEIP de San Cosme

Barreiros

Lugo

1.150

27000629

CEIP San Xoán

Becerreá

Lugo

1.250

27016315

IES de Becerreá

Becerreá

Lugo

1.350

27013934

IES Perdouro

Burela

Lugo

1.550

27013958

IES Monte Castelo

Burela

Lugo

1.750

27002584

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

Burela

Lugo

1.250

27001816

CEIP Veleiro-Docampo

Castro de Rei

Lugo

1.750

27001609

CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

Lugo

1.350

27002249

CPI Plurilingüe de Castroverde

Castroverde

Lugo

1.350

27016509

IES Marqués de Sargadelos

Cervo

Lugo

1.350

27014847

CEIP Plurilingüe do Corgo

Corgo, O

Lugo

1.050

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneyra

Folgoso do Courel

Lugo

1.150

27003850

CEIP Plurilingüe Santa María

Fonsagrada, A

Lugo

1.150

27004428

CEIP Plurilingüe de Foz nº 1

Foz

Lugo

2.000

27004519

CEIP Fondo Nois

Foz

Lugo

1.550

27004635

CPI Dr. López Suárez

Friol

Lugo

1.550

27005020

CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

Lugo

1.350

27005056

CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

Guitiriz

Lugo

1.350

27006531

IES Lucus Augusti

Lugo

Lugo

1.550

27015761

IES Ánxel Fole

Lugo

Lugo

1.550

27016704

IES Leiras Pulpeiro

Lugo

Lugo

1.550

27016728

CEIP Illa Verde

Lugo

Lugo

1.550

27013673

CEIP de Casás

Lugo

Lugo

1.550

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

Lugo

1.550

27006449

CEIP Rosalía de Castro

Lugo

Lugo

1.250

27006164

CEIP Albeiros

Lugo

Lugo

1.750

27006401

CEIP Sagrado Corazón

Lugo

Lugo

1.350

27006048

CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

Lugo

1.550

27015955

EOI de Lugo

Lugo

Lugo

1.350

27006735

CEIP Plurilingüe Poeta Avelino Díaz

Meira

Lugo

1.350

27016303

IES Pedregal de Irimia

Meira

Lugo

1.350

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

Mondoñedo

Lugo

1.350

27006954

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

Lugo

1.350

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Monforte de Lemos

Lugo

1.350

27016662

CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

2.000

27014860

CEIP Plurilingüe A Gándara

Monforte de Lemos

Lugo

1.250

27016248

IES de Monterroso

Monterroso

Lugo

1.550

27009050

CEIP Plurilingüe Monte Baliño

Pantón

Lugo

1.350

27009608

CEIP O Salvador

Pastoriza, A

Lugo

1.050

27010155

CEIP da Pobra de Brollón

Pobra do Brollón, A

Lugo

1.800

27016297

IES Enrique Muruais

Pontenova, A

Lugo

1.750

27010325

CEIP Plurilingüe da Pontenova

Pontenova, A

Lugo

1.150

27013703

CEIP de Quiroga

Quiroga

Lugo

1.550

27015189

IES de Quiroga

Quiroga

Lugo

1.150

27016613

IES Río Miño

Rábade

Lugo

1.350

27011639

CEIP Otero Pedrayo

Rábade

Lugo

1.550

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

Ribadeo

Lugo

1.550

27010891

CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

Lugo

1.250

27020690

EOI de Ribadeo

Ribadeo

Lugo

1.050

27011032

CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

Lugo

1.050

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Sarria

Lugo

1.550

27012450

CPI Dr. López Suárez

Saviñao, O

Lugo

1.350

27012474

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

Sober

Lugo

1.800

27012826

CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

Valadouro, O

Lugo

1.250

27013314

IES Santiago Basanta Silva

Vilalba

Lugo

2.200

27013338

CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

Lugo

1.250

27013326

IES Lois Peña Novo

Vilalba

Lugo

2.000

27014094

EEI de Vilalba

Vilalba

Lugo

1.350

27015827

CEIP Terra Chá

Vilalba

Lugo

1.150

27013648

IES Vilar Ponte

Viveiro

Lugo

1.350

27016674

CEP Luís Tobío

Viveiro

Lugo

1.350

27016406

CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

Lugo

1.550

27016170

CEIP Plurilingüe Santa Rita

Viveiro

Lugo

2.000

27013387

CEIP de Celeiro

Viveiro

Lugo

1.350

27014100

EEI San Roque

Viveiro

Lugo

1.350

27005691

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

Lugo

1.350

27016625

IES Illa de Sarón

Xove

Lugo

1.550

32000058

CEIP Padre Feijoo

Allariz

Ourense

1.450

32016339

IES de Allariz

Allariz

Ourense

1.250

32000708

CEIP Virxe de Guadalupe

Avión

Ourense

1.150

32001002

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Bande

Ourense

1.150

32020781

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

Ourense

1.550

32001725

IES Lauro Olmo

Barco de Valdeorras, O

Ourense

1.750

32001683

IES Martaguisela

Barco de Valdeorras, O

Ourense

1.550

32001671

CEIP Ramón Otero Pedrayo

Barco de Valdeorras, O

Ourense

1.550

32002122

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

Ourense

1.550

32015906

CEIP Pena Corneira

Carballeda de Avia

Ourense

1.150

15014568

IES nº 1

Carballiño, O

Ourense

1.350

32003059

CEIP San Marcos

Cartelle

Ourense

1.150

32015682

CEIP Plurilingüe Raúl Fernández

Castrelo do Val

Ourense

1.150

32015918

CEIP Carmen García Carrasco

Cenlle

Ourense

1.150

32004118

CPI Antonio Faílde

Coles

Ourense

1.350

32014902

CEIP Santa María A Real

Entrimo

Ourense

1.050

32005408

CEIP Virxe da Pena da Sela

Irixo, O

Ourense

1.350

32006358

CEIP Plurilingüe do Xurés

Lobios

Ourense

1.350

32006929

CPI Terras de Maside

Maside

Ourense

1.250

32007272

CEIP Augusto Assía

Mezquita, A

Ourense

1.350

32008173

CEIP de Oímbra

Oímbra

Ourense

1.050

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Ourense

Ourense

2.200

32009190

IES As Lagoas

Ourense

Ourense

1.550

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

Ourense

1.450

32009116

IES 12 de Outubro

Ourense

Ourense

2.200

32015207

IES O Couto

Ourense

Ourense

1.550

32008847

CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

Ourense

1.750

32016327

CEIP A Ponte

Ourense

Ourense

1.750

32008801

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

Ourense

1.350

32009360

CPI Plurilingüe José García García

Ourense

Ourense

1.350

32015190

CEIP Plurilingüe Albino Núñez

Ourense

Ourense

1.350

32015219

CEIP Manuel Sueiro

Ourense

Ourense

1.800

32015463

CEE Miño

Ourense

Ourense

1.150

32016029

CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

Pereiro de Aguiar, O

Ourense

1.550

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

Pobra de Trives, A

Ourense

1.350

32010601

CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

Pobra de Trives, A

Ourense

1.350

32011032

CEIP Plurilingüe Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

Ourense

1.150

32015475

IES O Ribeiro

Ribadavia

Ourense

1.450

32011305

CEIP Plurilingüe Ribadavia

Ribadavia

Ourense

1.350

32020628

CRA Amencer

Ribadavia

Ourense

1.350

32016637

IES Cosme López Rodríguez

Rúa, A

Ourense

1.350

32011755

CEIP Manuel Respino

Rúa, A

Ourense

1.350

32011901

CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

Rubiá

Ourense

1.050

32012103

CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

Ourense

1.350

32012711

CEIP Saco e Arce

Toén

Ourense

2.000

32013521

CEIP Princesa de España

Verín

Ourense

1.350

32016790

IES Castro de Baronceli

Verín

Ourense

1.250

32016777

IES Carlos Casares

Viana do Bolo

Ourense

1.350

32013661

CEIP Bibei

Viana do Bolo

Ourense

1.250

32014151

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

Ourense

1.800

32004830

CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

Ourense

1.350

32004829

CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

Ourense

1.250

32005691

CEIP Padre Crespo

Xunqueira de Ambía

Ourense

1.350

36003480

CEIP de Agolada

Agolada

Pontevedra

1.150

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

1.550

36019657

IES Primeiro de Marzo

Baiona

Pontevedra

1.250

36018963

CEIP Plurilingüe de Belesar

Baiona

Pontevedra

1.350

36000302

CEP de Sabarís

Baiona

Pontevedra

1.350

36014921

CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

Pontevedra

1.350

36014374

EEI O Areal

Baiona

Pontevedra

1.350

36000181

CEIP Amor Ruibal

Barro

Pontevedra

1.350

36019463

IES Johan Carballeira

Bueu

Pontevedra

1.550

36020246

IES Illa de Ons

Bueu

Pontevedra

1.550

36000326

CEIP Plurilingüe Montemogos

Bueu

Pontevedra

2.000

36000375

CEIP Plurilingüe da Torre-Cela

Bueu

Pontevedra

2.000

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Caldas de Reis

Pontevedra

1.250

36019396

IES Francisco Asorey

Cambados

Pontevedra

1.750

36000481

IES Ramón Cabanillas

Cambados

Pontevedra

1.350

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

Pontevedra

2.000

36000648

CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

Pontevedra

2.000

36000508

CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

Pontevedra

1.750

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

Campo Lameiro

Pontevedra

1.350

36000922

IES María Soliño

Cangas

Pontevedra

1.750

36000879

CEIP Nazaret

Cangas

Pontevedra

1.250

36018501

IES Monte Carrasco

Cangas

Pontevedra

1.550

36018975

CEIP A Rúa

Cangas

Pontevedra

1.550

36001057

CEIP do Hío

Cangas

Pontevedra

1.550

36015950

CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Cangas

Pontevedra

1.750

36001252

CPI do Progreso

Catoira

Pontevedra

1.350

36001550

CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

1.350

36001707

CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

Crecente

Pontevedra

1.350

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

Pontevedra

1.350

36002359

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Estrada, A

Pontevedra

1.750

36013618

CEIP de Figueiroa

Estrada, A

Pontevedra

1.750

36002335

IES Manuel García Barros

Estrada, A

Pontevedra

1.750

36002347

CEIP Pérez Viondi

Estrada, A

Pontevedra

1.550

32003001

IES nº 1

Estrada, A

Pontevedra

1.550

36002220

CEIP Cabada Vázquez

Estrada, A

Pontevedra

1.150

36003111

CEIP Nosa Señora das Dores

Forcarei

Pontevedra

1.050

36003170

CEIP de Soutelo de Montes

Forcarei

Pontevedra

1.150

36003388

CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

Pontevedra

1.050

36003662

CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

Pontevedra

1.550

36014672

CEIP Serra-Vincios

Gondomar

Pontevedra

2.000

36018631

CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

Pontevedra

1.550

36019232

IES Monte da Vila

Grove, O

Pontevedra

1.750

36003807

CEIP Rosalía de Castro

Grove, O

Pontevedra

2.000

36003832

CEIP Valle-Inclán

Grove, O

Pontevedra

2.000

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

Grove, O

Pontevedra

1.250

36014878

CEIP Plurilingüe de Conmeniño

Grove, O

Pontevedra

1.550

36019244

IES A Sangriña

Guarda, A

Pontevedra

1.450

36015135

CEIP A Sangriña

Guarda, A

Pontevedra

1.250

36018653

CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

Guarda, A

Pontevedra

2.000

36003959

CEIP Manuel Rodríguez Sinde

Guarda, A

Pontevedra

1.550

36013011

CEIP da Torre-Illa

Illa de Arousa, A

Pontevedra

1.550

36020283

IES da Illa de Arousa

Illa de Arousa, A

Pontevedra

1.350

36004095

CEIP Manuel Rivero

Lalín

Pontevedra

1.350

36004149

CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

Pontevedra

1.350

36004174

CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

Lalín

Pontevedra

1.150

36014611

CEIP A Lama

Lama, A

Pontevedra

1.800

36004551

IES Illa de Tambo

Marín

Pontevedra

1.450

36004472

CEIP do Carballal

Marín

Pontevedra

1.350

36020295

IES Mestre Landín

Marín

Pontevedra

1.350

36004681

CEIP de Seixo

Marín

Pontevedra

2.000

36004484

CEIP da Laxe

Marín

Pontevedra

1.750

36004691

CEIP de Coirón-Dena

Meaño

Pontevedra

1.350

36020301

IES de Meaño

Meaño

Pontevedra

2.000

36015871

CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

Pontevedra

2.000

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

Meis

Pontevedra

1.350

36024604

CRA de Meis

Meis

Pontevedra

1.350

36018446

CEIP da Armenteira

Meis

Pontevedra

1.150

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

Moaña

Pontevedra

1.550

36018999

IES As Barxas

Moaña

Pontevedra

1.750

36004733

CEIP Plurilingüe de Reibón

Moaña

Pontevedra

1.550

36015378

CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

Pontevedra

1.350

36004711

CEIP Plurilingüe Domaio

Moaña

Pontevedra

1.350

36019438

CEIP A Guía

Moaña

Pontevedra

1.150

36016796

EEI de Verducedo

Moaña

Pontevedra

1.150

36004927

CPI de Mondariz

Mondariz

Pontevedra

1.550

36020131

IES de Mos

Mos

Pontevedra

1.750

36017648

CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

Pontevedra

1.350

36016619

CEIP de Atín-Cela

Mos

Pontevedra

1.350

36019441

CEIP de Petelos

Mos

Pontevedra

2.000

36019402

IES Pazo da Mercé

Neves, As

Pontevedra

1.550

36005774

CEIP Humberto Juanes

Nigrán

Pontevedra

1.350

36005865

CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

Nigrán

Pontevedra

1.550

36018434

CEIP Mallón

Nigrán

Pontevedra

1.350

36016620

CEIP da Cruz

Nigrán

Pontevedra

1.350

36015160

EEI As Dunas Panxón

Nigrán

Pontevedra

1.150

36024756

CEE de Panxón

Nigrán

Pontevedra

1.350

36006067

CEIP Mestre Manuel García

Oia

Pontevedra

1.550

36006079

CPI Curros Enríquez

Pazos de Borbén

Pontevedra

1.550

36020143

IES de Poio

Poio

Pontevedra

1.450

36007199

CEIP Plurilingüe Isidora Riestra

Poio

Pontevedra

1.550

36007060

CEIP Plurilingüe de Chancelas

Poio

Pontevedra

2.000

36015202

CEIP de Lourido

Poio

Pontevedra

1.350

36007242

CEIP de Viñas

Poio

Pontevedra

1.050

36015895

CEIP de Espedregada

Poio

Pontevedra

1.350

36020313

IES de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

Pontevedra

1.350

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

Pontevedra

1.550

36013692

IES Val do Tea

Ponteareas

Pontevedra

1.550

36014520

IES Pedra da Auga

Ponteareas

Pontevedra

1.750

36007497

CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

Pontevedra

1.750

36016954

CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

Pontevedra

1.350

36007370

CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

Pontevedra

1.550

36016942

CEIP de Santiago de Oliveira

Ponteareas

Pontevedra

1.350

36024069

CRA A Picaraña

Ponteareas

Pontevedra

1.150

36007621

CPI de Pontecesures

Pontecesures

Pontevedra

1.350

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

Pontevedra

Pontevedra

1.450

36018677

IES Luís Seoane

Pontevedra

Pontevedra

1.750

36006729

IES Valle-Inclán

Pontevedra

Pontevedra

1.450

36018379

IES A Xunqueira II

Pontevedra

Pontevedra

1.450

36013761

IES A Xunqueira I

Pontevedra

Pontevedra

1.750

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

Pontevedra

Pontevedra

1.550

36018872

EPAPU Río Lérez

Pontevedra

Pontevedra

1.450

36006377

CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

Pontevedra

1.450

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

Pontevedra

1.750

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

Pontevedra

1.550

36017661

CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

Pontevedra

1.350

36015172

CEIP A Xunqueira nº 2

Pontevedra

Pontevedra

1.350

36006122

CEIP A Xunqueira nº 1

Pontevedra

Pontevedra

1.350

36006407

CEIP Plurilingüe Froebel

Pontevedra

Pontevedra

1.550

36018690

CEIP de Cabanas

Pontevedra

Pontevedra

1.350

36014994

EEI Concepción Crespo Rivas

Pontevedra

Pontevedra

1.250

36006109

CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

Pontevedra

1.550

36019608

CEIP de Marcón

Pontevedra

Pontevedra

1.350

36006778

CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

Pontevedra

1.350

36013837

EEI Fina Casalderrey

Pontevedra

Pontevedra

1.550

36006195

CEIP A Carballeira

Pontevedra

Pontevedra

1.800

36018689

EOI de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

1.800

36019621

ES de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia

Pontevedra

Pontevedra

1.350

36019529

IES Ribeira do Louro

Porriño, O

Pontevedra

1.750

36007011

IES Pino Manso

Porriño, O

Pontevedra

1.450

36017715

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

Porriño, O

Pontevedra

1.350

36016929

CEIP da Cruz-Budiño

Porriño, O

Pontevedra

1.250

36017685

CEIP Plurilingüe da Ribeira

Porriño, O

Pontevedra

1.550

36007035

CPI Domingo Fontán

Portas

Pontevedra

1.550

36016656

IES Pedro Floriani

Redondela

Pontevedra

1.450

36007734

IES Mendiño

Redondela

Pontevedra

1.550

36007710

CEP Santa Mariña

Redondela

Pontevedra

1.550

36020325

IES Illa de San Simón

Redondela

Pontevedra

1.350

36007643

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

Pontevedra

1.350

36016644

CEIP de Laredo

Redondela

Pontevedra

1.550

36014881

CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

Pontevedra

1.250

36007631

CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro

Redondela

Pontevedra

1.750

36015007

CEIP de Cedeira

Redondela

Pontevedra

1.350

36018410

CEIP Plurilingüe Quintela

Redondela

Pontevedra

1.350

36014817

CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

Redondela

Pontevedra

1.550

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Rosal, O

Pontevedra

1.750

36024173

CRA María Zambrano

Rosal, O

Pontevedra

1.550

36008489

CEP Altamira

Salceda de Caselas

Pontevedra

1.750

36024628

IES Pedras Rubias

Salceda de Caselas

Pontevedra

1.350

36008751

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.450

36016966

CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.350

36008866

CEIP Plurilingüe A Florida

Sanxenxo

Pontevedra

1.550

36019104

CEIP Plurilingüe Nantes

Sanxenxo

Pontevedra

1.550

36009135

CEIP Plurilingüe de Silleda

Silleda

Pontevedra

1.350

36009032

CEIP Ramón de Valenzuela

Silleda

Pontevedra

1.550

36025013

CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

Pontevedra

1.950

36019751

IES Antón Alonso Ríos

Tomiño

Pontevedra

1.750

36009524

CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

Pontevedra

1.350

36015238

CEIP de Sobrada

Tomiño

Pontevedra

1.550

36009411

CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

Pontevedra

1.550

36024045

CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

Pontevedra

1.550

36009494

CEIP Plurilingüe de Tebra

Tomiño

Pontevedra

1.150

36019049

CEIP de Barrantes

Tomiño

Pontevedra

1.050

36009901

IES San Paio

Tui

Pontevedra

2.200

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Tui

Pontevedra

1.550

36009895

CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

Pontevedra

1.350

36015020

CEIP de Randufe

Tui

Pontevedra

1.550

36009755

CEIP de Pazos de Reis

Tui

Pontevedra

1.550

36014775

CEIP Plurilingüe de Guillarei

Tui

Pontevedra

1.050

36009913

CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

Pontevedra

1.350

36018161

CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

Valga

Pontevedra

1.150

36011567

IES Castelao

Vigo

Pontevedra

1.750

36011592

IES Santa Irene

Vigo

Pontevedra

1.550

36011579

IES A Guía

Vigo

Pontevedra

1.550

36019670

IES do Castro

Vigo

Pontevedra

1.950

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Vigo

Pontevedra

1.450

36016681

IES Carlos Casares

Vigo

Pontevedra

1.750

36020374

IES Valadares

Vigo

Pontevedra

2.200

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Vigo

Pontevedra

2.200

36015627

CEIP García Barbón

Vigo

Pontevedra

1.750

36018185

CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

Pontevedra

1.550

36017697

CEIP Escultor Acuña

Vigo

Pontevedra

1.750

36015068

CEIP Balaídos

Vigo

Pontevedra

1.350

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

Pontevedra

1.250

36015251

CEIP Plurilingüe Frián-Teis

Vigo

Pontevedra

2.000

36010162

CEIP A Canicouva

Vigo

Pontevedra

1.350

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

Pontevedra

2.000

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

Pontevedra

1.350

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

Pontevedra

1.350

36015810

CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Vigo

Pontevedra

1.550

36009998

CEIP de Mosteiro-Bembrive

Vigo

Pontevedra

1.350

36010472

CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

Vigo

Pontevedra

1.550

36010204

CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo

Vigo

Pontevedra

1.350

36010587

CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

Pontevedra

1.350

36009962

CEIP Otero Pedrayo

Vigo

Pontevedra

1.550

36010083

CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

Pontevedra

1.350

36010459

CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

Pontevedra

1.350

36010071

CEIP Plurilingüe Santa Mariña

Vigo

Pontevedra

1.550

36010666

CEIP San Salvador

Vigo

Pontevedra

1.350

36010733

CEE Saladino Cortizo

Vigo

Pontevedra

2.000

36010137

CEIP da Igrexa-Candeán

Vigo

Pontevedra

1.150

36010484

CEIP Eduardo Pondal

Vigo

Pontevedra

1.800

36014787

EEI Monte da Guía

Vigo

Pontevedra

1.150

36010423

CEIP Valle-Inclán

Vigo

Pontevedra

1.150

36010101

CEIP O Sello

Vigo

Pontevedra

1.350

36016085

CMUS Superior de Vigo

Vigo

Pontevedra

1.150

36018941

EOI de Vigo

Vigo

Pontevedra

1.150

36020386

IES Marco do Camballón

Vila de Cruces

Pontevedra

2.000

36012377

CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas

Vila de Cruces

Pontevedra

1.350

36013588

CPI do Toural

Vilaboa

Pontevedra

1.350

36016991

CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

Pontevedra

1.250

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.450

36012471

IES Castro Alobre

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.550

36012407

CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.750

36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.450

36012419

CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.350

36012584

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.250

36019451

CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.550

36015263

CEIP Plurilingüe de Rubiáns

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.550

36016772

CEE de Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.350

36019414

IES A Basella

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.550

36015792

CEIP Plurilingüe Xulio Camba

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.550

36024203

IES Faro das Lúas

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.550

36013023

CEIP de San Roque

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.350

36013059

CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.350

36012985

CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.550

36013096

CEIP Plurilingüe de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.350

ANEXO II

Centros integrados no Plan de mellora de B.E. nas convocatorias de 2005 a 2008 PLAMBE 1-3 (artigo 1, punto 3.a).2º da Orde do 19 de abril de 2021)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

Mob./equip.

Total

15000107

CEIP A Maía

Ames

A Coruña

1.450

1.700

3.150

15025220

CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

A Coruña

1.550

1.800

3.350

15027721

IES Plurilingüe de Ames

Ames

A Coruña

1.750

2.300

4.050

15023302

IES Manuel Murguía

Arteixo

A Coruña

1.550

2.200

3.750

15027733

IES de Arzúa

Arzúa

A Coruña

1.350

1.900

3.250

15001070

CPI de Cruz do Sar

Bergondo

A Coruña

1.350

1.900

3.250

15001148

IES As Mariñas

Betanzos

A Coruña

1.550

1.800

3.350

15032571

CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

Boqueixón

A Coruña

1.150

1.500

2.650

15026352

IES Brión

Brión

A Coruña

2.200

2.550

4.750

15027861

IES Plurilingüe Pedra da Aguia

Camariñas

A Coruña

1.350

1.700

3.050

15026704

IES David Buján

Cambre

A Coruña

1.750

2.300

4.050

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

A Coruña

1.550

1.800

3.350

15027873

IES Afonso X O Sabio

Cambre

A Coruña

1.510

1.800

3.310

15021354

CEIP Bergantiños

Carballo

A Coruña

1.450

1.700

3.150

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

A Coruña

1.250

1.500

2.750

15002761

CEIP Plurilingüe de Carnota

Carnota

A Coruña

1.250

1.500

2.750

15032959

CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

A Coruña

1.750

2.300

4.050

15003224

IES Fernando Blanco

Cee

A Coruña

1.550

1.900

3.450

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

A Coruña

1.350

1.900

3.250

15023375

CEIP José Cornide Saavedra

Coruña, A

A Coruña

1.050

1.400

2.450

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Coruña, A

A Coruña

1.510

1.800

3.310

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

A Coruña

1.450

1.700

3.150

15025633

CEIP Plurilingüe Os Casais

Fene

A Coruña

1.350

2.000

3.350

15032081

IES de Fene

Fene

A Coruña

1.750

2.300

4.050

15024227

CEIP de Pazos

Ferrol

A Coruña

1.800

2.250

4.050

15006687

IES de Catabois

Ferrol

A Coruña

1.750

2.100

3.850

15021834

CEIP Manuel Masdías

Ferrol

A Coruña

1.250

1.500

2.750

15006699

CEIP Recimil

Ferrol

A Coruña

1.350

1.600

2.950

15006845

CEIP Isaac Peral

Ferrol

A Coruña

1.310

1.800

3.110

15006754

CIFP Ferrolterra

Ferrol

A Coruña

1.550

2.200

3.750

15007400

CPI de Ponte Carreira

Frades

A Coruña

1.750

2.100

3.850

15026765

CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

A Coruña

2.000

2.350

4.350

15009071

CPI Castro Baxoi

Miño

A Coruña

1.550

1.900

3.450

15024951

CEIP Plurilingüe de Louro

Muros

A Coruña

1.800

2.250

4.050

15024239

CEIP dos Muíños

Muxía

A Coruña

2.000

2.350

4.350

15025268

IES As Telleiras

Narón

A Coruña

1.550

1.900

3.450

15027216

IES Fernando Esquío

Neda

A Coruña

1.750

2.100

3.850

15026391

IES Xulián Magariños

Negreira

A Coruña

1.450

1.700

3.150

15010681

CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

A Coruña

1.550

2.100

3.650

15010812

IES Virxe do Mar

Noia

A Coruña

1.250

1.700

2.950

15027228

IES María Casares

Oleiros

A Coruña

1.450

1.700

3.150

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Ordes

A Coruña

2.000

2.350

4.350

15011567

CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

Oroso

A Coruña

1.250

1.700

2.950

15027976

IES Poeta Añón

Outes

A Coruña

1.550

2.100

3.650

15026406

IES Eduardo Pondal

Ponteceso

A Coruña

1.550

2.300

3.850

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

Rianxo

A Coruña

1.800

2.250

4.050

15021731

CEIP Plurilingüe de Frións

Ribeira

A Coruña

1.350

1.700

3.050

15014465

CEIP Plurilingüe de Palmeira

Ribeira

A Coruña

1.350

1.700

3.050

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

A Coruña

1.450

1.700

3.150

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

Sada

A Coruña

1.550

1.800

3.350

15026777

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

A Coruña

1.150

1.600

2.750

15022589

CEIP Lamas de Abade

Santiago de Compostela

A Coruña

1.750

2.300

4.050

15025074

CEIP O Marbán

Somozas, As

A Coruña

1.050

1.400

2.450

15017107

CEIP da Ramallosa

Teo

A Coruña

1.310

1.800

3.110

15020921

CEIP de Présaras

Vilasantar

A Coruña

1.350

2.000

3.350

27013922

CEIP Plurilingüe do Castro de Ouro

Alfoz

Lugo

1.150

1.600

2.750

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

Lugo

1.550

2.100

3.650

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

Lugo

1.550

2.300

3.850

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Castro de Rei

Lugo

1.350

1.700

3.050

27015301

CEIP de Cervo

Cervo

Lugo

2.000

2.350

4.350

27003151

IES Lama das Quendas

Chantada

Lugo

1.750

2.100

3.850

27002997

CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

Lugo

1.550

2.100

3.650

27020562

IES de Foz

Foz

Lugo

1.550

1.800

3.350

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Guitiriz

Lugo

1.550

2.100

3.650

27014008

CPI Plurilingüe Tino Grandío

Guntín

Lugo

1.350

1.600

2.950

27006383

CEIP A Ponte

Lugo

Lugo

1.750

2.100

3.850

27016455

IES Sanxillao

Lugo

Lugo

1.750

2.300

4.050

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

Lugo

1.750

2.300

4.050

27007259

IES Río Cabe

Monforte de Lemos

Lugo

1.550

2.300

3.850

27015311

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

Lugo

1.550

1.900

3.450

27012036

IES Gregorio Fernández

Sarria

Lugo

1.350

1.900

3.250

27013636

IES María Sarmiento

Viveiro

Lugo

1.550

1.900

3.450

32001658

CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

Barco de Valdeorras, O

Ourense

1.350

1.900

3.250

32015116

CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

Barco de Valdeorras, O

Ourense

2.000

2.550

4.550

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Carballiño, O

Ourense

1.750

2.300

4.050

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

Carballiño, O

Ourense

1.750

2.300

4.050

32003771

CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

Celanova

Ourense

1.550

2.100

3.650

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Celanova

Ourense

2.000

2.550

4.550

32005305

CPI Plurilingüe Laureano Prieto

Gudiña, A

Ourense

1.150

1.500

2.650

32015220

CEIP Vistahermosa

Ourense

Ourense

1.350

1.700

3.050

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Ourense

Ourense

1.750

2.300

4.050

32016765

CIFP Portovello

Ourense

Ourense

1.750

2.600

4.350

32011135

CEIP Rogelio Garcia Yáñez

Ramirás

Ourense

1.150

1.500

2.650

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Verín

Ourense

1.750

2.300

4.050

32014801

IES Cidade de Antioquía

Xinzo de Limia

Ourense

1.550

2.300

3.850

32015232

IES Lagoa de Antela

Xinzo de Limia

Ourense

2.000

2.550

4.550

36000031

CEIP Antonio Carpintero

Arbo

Pontevedra

1.350

1.600

2.950

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

Pontevedra

2.000

2.550

4.550

36015093

CEIP San Tomé

Cambados

Pontevedra

1.750

2.300

4.050

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

Pontevedra

1.550

2.300

3.850

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

Pontevedra

1.350

1.800

3.150

36019475

IES de Rodeira

Cangas

Pontevedra

1.450

1.700

3.150

36001148

CPI da Cañiza

Cañiza, A

Pontevedra

1.550

1.900

3.450

36014854

CEIP Plurilingüe de Oca

Estrada, A

Pontevedra

1.150

1.500

2.650

36002773

CEIP do Foxo

Estrada, A

Pontevedra

1.550

2.100

3.650

36018987

CRA Antía Cal

Gondomar

Pontevedra

1.250

1.500

2.750

36017703

CEIP Plurilingüe Souto-Donas

Gondomar

Pontevedra

1.250

1.500

2.750

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Lalín

Pontevedra

1.750

2.300

4.050

36004101

CEIP Xesús Golmar

Lalín

Pontevedra

1.750

2.300

4.050

36013758

IES Laxeiro

Lalín

Pontevedra

1.750

2.300

4.050

36016590

CEIP de Abelendo

Moaña

Pontevedra

1.050

1.400

2.450

36016607

CEIP de Quintela

Moaña

Pontevedra

2.000

2.350

4.350

36013552

CEIP de Seara

Moaña

Pontevedra

1.550

2.100

3.650

36013564

CEIP Plurilingüe Pena de Francia

Mos

Pontevedra

2.000

2.350

4.350

36005245

CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

Pontevedra

1.550

2.100

3.650

36005956

CEIP Carlos Casares

Nigrán

Pontevedra

1.350

1.700

3.050

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

Pontevedra

1.350

1.900

3.250

36006833

CEIP San Martiño

Pontevedra

Pontevedra

2.000

2.350

4.350

36019611

CEP Marcos da Portela

Pontevedra

Pontevedra

1.350

1.900

3.250

36006420

CEP Campolongo

Pontevedra

Pontevedra

1.550

1.800

3.350

36007709

CEIP Plurilingüe de Reboreda

Redondela

Pontevedra

1.350

1.700

3.050

36014738

CEIP de Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.800

2.250

4.050

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.750

2.300

4.050

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

Pontevedra

1.750

2.100

3.850

36020349

IES de Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

1.250

1.700

2.950

36019256

IES de Vilalonga

Sanxenxo

Pontevedra

1.950

2.300

4.250

36020350

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

Silleda

Pontevedra

1.550

2.300

3.850

36024112

CRA Mestra Clara Torres

Tui

Pontevedra

1.150

1.600

2.750

36018471

CEIP de Rebordáns

Tui

Pontevedra

1.350

1.600

2.950

36009846

CEIP Plurilingüe nº 1

Tui

Pontevedra

1.750

2.100

3.850

36020362

IES de Valga

Valga

Pontevedra

1.550

1.900

3.450

36010691

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

Pontevedra

2.000

2.350

4.350

36009974

CEIP de Coutada-Beade

Vigo

Pontevedra

1.550

2.100

3.650

36010228

CEIP A Paz

Vigo

Pontevedra

1.550

2.100

3.650

36010241

CEIP Illas Cíes

Vigo

Pontevedra

1.550

2.100

3.650

36010009

CEIP Virxe do Rocío

Vigo

Pontevedra

2.000

2.350

4.350

36010150

CEIP Mestres Goldar

Vigo

Pontevedra

1.310

1.600

2.910

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

Pontevedra

1.350

1.800

3.150

36015366

CEIP Plurilingüe O Pombal

Vigo

Pontevedra

1.550

2.300

3.850

36016051

CEIP Seis do Nadal

Vigo

Pontevedra

2.200

2.550

4.750

36010711

CEP Dr. Fleming

Vigo

Pontevedra

2.200

2.550

4.750

36011798

IES Alexandre Bóveda

Vigo

Pontevedra

1.550

1.800

3.350

36013448

CIFP Manuel Antonio

Vigo

Pontevedra

1.550

2.200

3.750

36012742

CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.550

2.100

3.650

36015652

CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.550

2.300

3.850

36013771

IES Fermín Bouza Brey

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.550

1.900

3.450

ANEXO III

Centros públicos integrados no Plan de mellora de B.E. na convocatoria 2020 (artigo 1, punto 3.b) da Orde do 19 de abril de 2021)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

Mob./equip.

Gtos.

Fto. B.E.

Total

15027125

IES de Viós

Abegondo

A Coruña

1.900

2.150

700

4.750

15026698

IES Espiñeira

Boiro

A Coruña

1.700

2.000

700

4.400

15027851

IES Plurilingüe A Cachada

Boiro

A Coruña

2.650

2.550

700

5.900

15032923

IES de Carral

Carral

A Coruña

1.600

1.900

700

4.200

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

Coruña, A

A Coruña

2.200

2.650

700

5.550

15005701

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

Coruña, A

A Coruña

2.650

2.550

700

5.900

15007886

CEIP Ramón Otero Pedrayo

Laracha, A

A Coruña

2.200

2.650

700

5.550

15027745

CEE A Barcia

Santiago de Compostela

A Coruña

1.400

1.900

700

4.000

15017314

CEIP Plurilingüe de Toques

Toques

A Coruña

1.300

1.800

700

3.800

27000541

CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

Barreiros

Lugo

1.900

2.150

700

4.750

27002353

CPI de Cervantes

Cervantes

Lugo

1.400

1.900

700

4.000

27013697

CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

Chantada

Lugo

1.600

1.900

700

4.200

27016421

EOI de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

2.200

2.650

700

5.550

32000356

CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

Amoeiro

Ourense

1.600

2.050

700

4.350

32008033

CEIP Plurilingüe de Luíntra

Nogueira de Ramuín

Ourense

1.400

1.900

700

4.000

32008835

CEIP Curros Enríquez

Ourense

Ourense

1.900

2.150

700

4.750

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

Ourense

2.000

2.500

700

5.200

32009131

IES Universidade Laboral

Ourense

Ourense

1.800

2.400

700

4.900

36004460

CEIP de Ardán

Marín

Pontevedra

1.600

2.050

700

4.350

36015159

IES Chan do Monte

Marín

Pontevedra

2.400

2.650

700

5.750

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

Neves, As

Pontevedra

1.700

2.000

700

4.400

36016735

CEIP de Refoxos

Oia

Pontevedra

1.600

2.050

700

4.350

36015536

CEIP Plurilingüe A Reigosa

Ponte Caldelas

Pontevedra

1.700

2.000

700

4.400

36024318

CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

Pontevedra

1.900

2.150

700

4.750

36024070

CRA A Lagoa

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.400

1.900

700

4.000

36024598

EOI de Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

2.400

2.650

700

5.750

ANEXO IV

Centros públicos que se incorporan ao Plan de mellora de B.E.
para o curso 2021/22 (artigo 1.3.c), da Orde do 19 de abril de 2021)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

Mob./equip.

Gtos. Fto. B.E.

Total

15002581

IES Alfredo Brañas

Carballo

A Coruña

2.400

2.850

700

5.950

15025037

CEIP Sagrada Familia

Coruña, A

A Coruña

3.100

3.500

700

7.300

15023132

EOI da Coruña

Coruña, A

A Coruña

2.900

3.200

700

6.800

15019311

CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

Coruña, A

A Coruña

2.600

3.100

700

6.400

15010162

CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

Narón

A Coruña

1.800

2.300

700

4.800

15025062

CEIP de Portosín

Porto do Son

A Coruña

2.300

2.600

700

5.600

15015238

CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

Santa Comba

A Coruña

1.200

2.100

700

4.000

27000897

CEIP Virxe do Corpiño

Begonte

Lugo

1.200

2.100

700

4.000

27001087

CEIP Rosalía de Castro

Bóveda

Lugo

1.200

2.100

700

4.000

27014070

CEIP de Palas de Rei

Palas de Rei

Lugo

2.500

2.900

700

6.100

27014082

EEI de Sarria

Sarria

Lugo

1.200

2.100

700

4.000

27011743

CEIP Antonio Fernández López

Sarria

Lugo

1.200

2.100

700

4.000

27012887

CEIP do Vicedo

Vicedo, O

Lugo

2.000

2.500

700

5.200

32008768

CEIP O Couto

Ourense

Ourense

2.500

2.900

700

6.100

32015177

CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

Ourense

2.400

2.900

700

6.000

32015256

CEIP das Vendas da Barreira

Riós

Ourense

1.200

2.100

700

4.000

32016285

IES de Vilamarín

Vilamarín

Ourense

2.000

2.600

700

5.300

36015861

CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar

Caldas de Reis

Pontevedra

1.800

2.300

700

4.800

36016103

CEIP de Corvillón

Cambados

Pontevedra

2.500

2.900

700

6.100

36001665

CEIP de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

1.800

2.300

700

4.800

36001343

CEIP San Xoán Bautista

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

1.200

2.100

700

4.000

36004496

CEP de Sequelo-Marín

Marín

Pontevedra

2.300

2.600

700

5.600

36019566

IES de Chapela

Redondela

Pontevedra

2.600

3.100

700

6.400

36009949

CEIP Plurilingüe Javier Sensat

Vigo

Pontevedra

2.500

2.900

700

6.100

36018173

IES de Teis

Vigo

Pontevedra

2.400

2.900

700

6.000

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Vigo

Pontevedra

2.400

2.850

700

5.950

36024495

CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

Pontevedra

2.400

2.900

700

6.000