Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Venres, 10 de setembro de 2021 Páx. 44859

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Cualedro

ANUNCIO de requirimento de xestión da biomasa.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e téndose intentado a notificación á persoa responsable, sen que fose posible efectuala por causas non imputables ao Concello de Cualedro, polo presente anuncio ponse de manifesto o incumprimento pola persoa responsable que a seguir se indica da obriga de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas en relación ca parcela que se describe, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data da acta inspección

Ref. catastral

Localización/polígono/parcela

Persoa responsable

14.8.2020

32029A08200409

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

00409

34724389R

14.8.2020

32029A08200424

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

00424

34975919A

14.8.2020

32029A08200425

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

00425

34943588X

14.8.2020

32029A08200442

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

00442

34979774V

14.8.2020

32029A08200450

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

00450

34719645H

14.8.2020

32029A08200538

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

00538

34943588X

14.8.2020

32029A08200593

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

00593

76705895K; 34929567L; 34717845N; 34979774V; 34663200S; 34724389R; 34716851F; 34723402A; 34714501A; 34695674J; 34729167H; 34725686X; 34722510P; 34706983Y; 34715244X; 15134092T; 34717529H; 34943588X; 34992949J; 34720001Y

14.8.2020

32029A08200686

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

00686

34979774V

14.8.2020

32029A08200725

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

00725

POUSA SALGADO ANTONIO; 34713991E; 34702613Y; 34725738Q; 34718623P; 37767315G; 34716748L

14.8.2020

32029A08200732

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

00732

34706541R

14.8.2020

32029A08200742

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

00742

34675120K

14.8.2020

32029A08201019

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

01019

34706541R

14.8.2020

32029A08201055

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

01055

34713991E;

37767315G

14.8.2020

32029A08201103

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

01103

34706541R

14.8.2020

32029A08201149

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

01149

34706541R

14.8.2020

32029A08201161

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

01161

34929567L; 34979774V; 34724389R; 34943588X; 34720001Y

14.8.2020

32029A08201571

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
082

01571

34929567L; 34979774V; 34724389R; 34943588X; 34720001Y

14.8.2020

32029A08300123

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
083

00123

34713451B; 34929567L; 34979774V; 38104661D; LÓPEZ FERNÁNDEZ LUCINDA; 34724665R; 34724389R; 34943588X; 34720001Y

14.8.2020

32029A08300131

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
083

00131

34706541R

14.8.2020

32029A08300140

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
083

00140

34979774V

14.8.2020

32029A08300184

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
083

00184

34724665R

14.8.2020

32029A09500028

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
095

00028

34713991E

14.8.2020

32029A09500054

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
095

00054

34706541R

14.8.2020

32029A09500262

LUCENZA (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
095

00262

34713991E

14.8.2020

32029A13800022

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
138

00022

34548481C

14.8.2020

32029A14100226

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
141

00226

34548481C

14.8.2020

32029A14100228

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
141

00228

34548481C

14.8.2020

32029A14100234

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
141

00234

34548481C

14.8.2020

32029A14200088

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
142

00088

34989060B

14.8.2020

32029A14200095

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
142

00095

94727212X

14.8.2020

32029A14200150

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
142

00150

37265660W

14.8.2020

32029A14200162

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
142

00162

34548481C

14.8.2020

32029A14200490

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
142

00490

34956507A

14.8.2020

32029A14200595

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
142

00595

34548481C

14.8.2020

32029A14200597

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
142

00597

37265660W

14.8.2020

32029A14900031

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
149

00031

34967153T

14.8.2020

32029A14900084

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
149

00084

34722010Z

14.8.2020

32029A14900085

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
149

00085

34648564F

14.8.2020

32029A14900086

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
149

00086

34711251L

14.8.2020

32029A14900248

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
149

00248

34705896T

14.8.2020

32029A15700631

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
157

00631

34967153T

14.8.2020

32029A15701054

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
157

01054

34728453V

14.8.2020

32029A15701086

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
157

01086

34721341N

14.8.2020

32029A15701087

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
157

01087

34721341N

14.8.2020

32029A15800023

MONTES (SANTA BAIA), CUALEDRO, OURENSE
158

00023

34664097S;

FERNÁNDEZ

RODICIO AMELIA; 34711251L; 34702470R; 34712936W

14.8.2020

32029A50201042

A XIRONDA (SAN SALVADOR), CUALEDRO, OURENSE
502

01042

34704088D

14.8.2020

32029A50201771

A XIRONDA (SAN SALVADOR), CUALEDRO, OURENSE
502

01771

34706316Y

14.8.2020

32029A50401030

SAN MILLAO (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
504

01030

34956341K

14.8.2020

32029A50401074

SAN MILLAO (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
504

01074

34693954H

14.8.2020

32029A50401329

SAN MILLAO (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
504

01329

34969824A

14.8.2020

32029A50401340

SAN MILLAO (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
504

01340

34725778X

14.8.2020

32029A50401364

SAN MILLAO (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
504

01364

34711906F

14.8.2020

32029A50401381

SAN MILLAO (SANTA MARÍA), CUALEDRO, OURENSE
504

01381

34725934M;

44466888E;

44466889T

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que na acta de inspección indicada se comprobou que na referida parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da recepción desta notificación.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, o Concello procederá sen máis trámites á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da precitada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión da biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais recollidos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder a execución subsidiaria, o Concello procederá á liquidación provisional dos custos á que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. Neste caso a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese na cantidade estimada reflexada na seguinte táboa:

Nº de expediente

Ref. catastral

ha afectadas por

execución subsidiaria

Estimación prezo por ha

Liquidación provisional

2020/32029A08200409

32029A08200409

0,0054

2.056,00 €

11,18 €

2020/32029A08200424

32029A08200424

0,0010

2.056,00 €

2,08 €

2020/32029A08200425

32029A08200425

0,0018

874,91 €

1,54 €

2020/32029A08200442

32029A08200442

0,0057

2.056,00 €

11,62 €

2020/32029A08200450

32029A08200450

0,0027

2.056,00 €

5,65 €

2020/32029A08200538

32029A08200538

0,0087

2.056,00 €

17,98 €

2020/32029A08200593

32029A08200593

0,0203

874,91 €

17,76 €

2020/32029A08200686

32029A08200686

0,0006

2.056,00 €

1,20 €

2020/32029A08200725

32029A08200725

0,0119

2.056,00 €

24,44 €

2020/32029A08200732

32029A08200732

0,0012

2.056,00 €

2,47 €

2020/32029A08200742

32029A08200742

0,0040

2.056,00 €

8,25 €

2020/32029A08201019

32029A08201019

0,0022

2.056,00 €

4,62 €

2020/32029A08201055

32029A08201055

0,0013

2.056,00 €

2,66 €

2020/32029A08201103

32029A08201103

0,0018

2.056,00 €

3,76 €

2020/32029A08201149

32029A08201149

0,0013

2.056,00 €

2,61 €

2020/32029A08201161

32029A08201161

0,0012

2.056,00 €

2,52 €

2020/32029A08201571

32029A08201571

0,0007

2.056,00 €

1,37 €

2020/32029A08300123

32029A08300123

0,0023

2.056,00 €

4,63 €

2020/32029A08300131

32029A08300131

0,0049

2.056,00 €

10,03 €

2020/32029A08300140

32029A08300140

0,0013

2.056,00 €

2,71 €

2020/32029A08300184

32029A08300184

0,0040

2.056,00 €

8,26 €

2020/32029A09500028

32029A09500028

0,0168

2.056,00 €

34,49 €

2020/32029A09500054

32029A09500054

0,0603

3.953,15 €

238,33 €

2020/32029A09500262

32029A09500262

0,2747

3.953,15 €

1.085,91 €

2020/32029A13800022

32029A13800022

0,0241

2.056,00 €

49,62 €

2020/32029A14100226

32029A14100226

0,0245

3.953,15 €

96,66 €

2020/32029A14100228

32029A14100228

0,0079

2.056,00 €

16,30 €

2020/32029A14100234

32029A14100234

0,0036

874,91 €

3,11 €

2020/32029A14200088

32029A14200088

0,0495

874,91 €

43,28 €

2020/32029A14200095

32029A14200095

0,0362

874,91 €

31,66 €

2020/32029A14200150

32029A14200150

0,0089

2.056,00 €

18,34 €

2020/32029A14200162

32029A14200162

0,0331

874,91 €

28,96 €

2020/32029A14200490

32029A14200490

0,0127

874,91 €

11,07 €

2020/32029A14200595

32029A14200595

0,0092

874,91 €

8,08 €

2020/32029A14200597

32029A14200597

0,0028

874,91 €

2,46 €

2020/32029A14900031

32029A14900031

0,0299

2.056,00 €

61,55 €

2020/32029A14900084

32029A14900084

0,0139

2.056,00 €

28,66 €

2020/32029A14900085

32029A14900085

0,0074

2.056,00 €

15,29 €

2020/32029A14900086

32029A14900086

0,0134

874,91 €

11,73 €

2020/32029A14900248

32029A14900248

0,0009

2.056,00 €

1,93 €

2020/32029A15700631

32029A15700631

0,0011

2.056,00 €

2,30 €

2020/32029A15701054

32029A15701054

0,0116

874,91 €

10,16 €

2020/32029A15701086

32029A15701086

0,0035

874,91 €

3,07 €

2020/32029A15701087

32029A15701087

0,0057

874,91 €

4,99 €

2020/32029A15800023

32029A15800023

0,0178

2.056,00 €

36,60 €

2020/32029A50201042

32029A50201042

0,0151

874,91 €

13,19 €

2020/32029A50201771

32029A50201771

0,0667

874,91 €

58,40 €

2020/32029A50401030

32029A50401030

0,0150

874,91 €

13,13 €

2020/32029A50401074

32029A50401074

0,0117

874,91 €

10,27 €

2020/32029A50401329

32029A50401329

0,1028

874,91 €

89,96 €

2020/32029A50401340

32029A50401340

0,0057

874,91 €

4,98 €

2020/32029A50401364

32029A50401364

0,1074

874,91 €

93,96 €

2020/32029A50401381

32029A50401381

0,0464

874,91 €

40,56 €

4º. En caso de persistencia no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21 ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no 22.2 da Lei 3/2007.

5º. O texto íntegro da comunicación estará ao dispor das persoas destinatarias na sede electrónica do Concello actuante.

Cualedro, 2 de setembro de 2021

Luciano Rivero Cuquejo
Alcalde