Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Luns, 13 de setembro de 2021 Páx. 45004

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 25 de agosto de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, polo que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Por medio deste anuncio, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081 5363 21 0001082819 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Unha vez transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpor no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lles sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo este anuncio. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2021

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

044812921C

Fra. 201905210

1.7.2019

401,94

044809721V

Fra. 201906561

3.9.2019

442,29

44812966N

Fra. 201906688

9.9.2019

401,94

030224346T

Fra. 201907705

3.10.2019

268,34

053489759Q

Fra. 201907706

3.10.2019

268,34

076969913E

Fra. 201907714

3.10.2019

256,87

036568448N

Fra. 201907885

11.10.2019

256,87

A78213188

Fra. 201908926

11.11.2019

536,68

033289133Z

Fra. 201909679

22.11.2019

401,94

045873794H

Fra. 201909921

4.12.2019

256,87

Y06678757P

Fra. 201909931

4.12.2019

256,87

033341058M

Fra. 201909941

4.12.2019

401,94

078809328N

Fra. 201909943

5.12.2019

361,59

044827468P

Fra. 201909957

5.12.2019

256,87

044808381B

Fra. 201909965

9.12.2019

256,87

077005037W

Fra. 201909966

9.12.2019

256,87

071514194H

Fra. 201909967

9.12.2019

268,34

079335864D

Fra. 201910008

9.12.2019

361,59

044076651A

Fra. 201910531

24.12.2019

361,59

078790522C

Fra. 201910533

24.12.2019

361,59

044813580N

Fra. 202000276

9.1.2020

361,59

044816580E

Fra. 202000278

9.1.2020

256,87

033299730P

Fra. 202000279

9.1.2020

401,94

35486487V

Fra. 202000501

16.1.2020

401,94

V08846644

Fra. 202004373

6.5.2020

401,94

078789659P

Fra. 202005790

15.6.2020

256,87

B12438073

Fra. 202005847

17.6.2020

256,87

045121072V

Fra. 202006496

14.7.2020

401,94

076777059T

Fra. 202007126

17.8.2020

268,34

33294310Q

Fra. 202007476

2.9.2020

361,59

078803316A

Fra. 202008383

15.10.2020

256,87

046090930B

Fra. 202008481

21.10.2020

256,87

045870615J

Fra. 202008602

26.10.2020

361,59

045909620X

Fra. 202008677

28.10.2020

268,34

Y01116041A

Fra. 202009254

16.11.2020

268,34

033261155G

Fra. 202009342

20.11.2020

256,87

053489371L

Fra. 202009344

20.11.2020

256,87

052435108F

Fra. 202009564

27.11.2020

256,87

078803622X

Fra. 202009566

27.11.2020

361,59

078813205W

Fra. 202009569

27.11.2020

361,59

035444917P

Fra. 202009732

9.12.2020

268,34

009043789M

Fra. 202100216

12.1.2021

1.848,30

X04804740V

Fra. 202101028

19.2.2021

29.830,50

033260648A

Fra. 202101640

15.3.2021

256,87

078802837F

Fra. 202101643

15.3.2021

256,87

033856985L

Fra. 202101644

15.3.2021

401,94

Y03962465Q

Fra. 202101962

5.4.2021

401,94

44816609M

Fra. 202101986

6.4.2021

738,95

Y8138132X

Fra. 202101987

6.4.2021

1.409,90

055241023Z

Fra. 202102022

8.4.2021

361,59

X07712109W

Fra. 202102143

14.4.2021

256,87

B85704088

Fra. 202102678

11.5.2021

256,87