Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Martes, 14 de setembro de 2021 Páx. 45177

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello do Barco de Valdeorras

ANUNCIO de requirimento de xestión da biomasa.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que os titulares dos bens que se relacionan a continuación son descoñecidos e resulta imposible a súa notificación, comunícaselles ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas nos parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data da acta de inspección

Ref. catastral

Localización/polígono/parcela

Persoa responsable

30.3.2021

32010A02900027

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

029

00027

Descoñecida

30.3.2021

32010A02900029

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

029

00029

Descoñecida

30.3.2021

32010A03000106

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

030

00106

Descoñecida

30.3.2021

32010A03000109

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

030

00109

Descoñecida

30.3.2021

32010A03000113

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

030

00113

Descoñecida

30.3.2021

32010A03000161

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

030

00161

Descoñecida

30.3.2021

32010A03000163

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

030

00163

Descoñecida

30.3.2021

32010A03000165

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

030

00165

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300075

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00075

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300080

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00080

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300081

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00081

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300088

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00088

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300089

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00089

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300091

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00091

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300093

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00093

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300097

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00097

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300098

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00098

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300099

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00099

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300100

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00100

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300167

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00167

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300171

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00171

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300176

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00176

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300183

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00183

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300184

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00184

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300203

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00203

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300213

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00213

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300214

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00214

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300224

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00224

Descoñecida

30.3.2021

32010A03300243

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

033

00243

Descoñecida

30.3.2021

32010A03400183

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

034

00183

Descoñecida

30.3.2021

32010A03400335

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

034

00335

Descoñecida

30.3.2021

32010A03400336

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

034

00336

Descoñecida

30.3.2021

32010A03400360

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

034

00360

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500023

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00023

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500024

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00024

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500025

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00025

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500074

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00074

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500570

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00570

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500593

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00593

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500594

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00594

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500596

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00596

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500610

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00610

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500739

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00739

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500742

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00742

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500743

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00743

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500750

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00750

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500752

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00752

Descoñecida

30.3.2021

32010A03500753

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

00753

Descoñecida

30.3.2021

32010A03501772

MILLAROUSO E SANTURXO (A CONCEPCIÓN), O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE

035

01772

Descoñecida

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que na acta de inspección referida se comprobou que na citada parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto, dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da recepción desta notificación.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o dito prazo, o Concello procederá sen máis trámites á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da precitada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión de biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais establecidos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder á execución subsidiaria, o Concello realizará a liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa.

Nº de expediente

Ref. catastral

ha afectadas por execución subsidiaria

Estimación prezo por ha

Liquidación provisional

2021/32010A02900027

32010A02900027

0,0018

1.688,89 €

3,03 €

2021/32010A02900029

32010A02900029

0,0009

1.688,89 €

1,55 €

2021/32010A03000106

32010A03000106

0,0504

2.056,00 €

103,72 €

2021/32010A03000109

32010A03000109

0,1168

2.056,00 €

240,10 €

2021/32010A03000113

32010A03000113

0,3334

1.688,89 €

563,03 €

2021/32010A03000161

32010A03000161

0,0392

1.688,89 €

66,19 €

2021/32010A03000163

32010A03000163

0,0036

1.688,89 €

6,03 €

2021/32010A03000165

32010A03000165

0,0010

1.688,89 €

1,63 €

2021/32010A03300075

32010A03300075

0,0059

2.056,00 €

12,14 €

2021/32010A03300080

32010A03300080

0,0126

2.056,00 €

25,92 €

2021/32010A03300081

32010A03300081

0,0146

2.056,00 €

30,09 €

2021/32010A03300088

32010A03300088

0,0056

2.056,00 €

11,55 €

2021/32010A03300089

32010A03300089

0,0078

2.056,00 €

15,98 €

2021/32010A03300091

32010A03300091

0,0103

2.056,00 €

21,21 €

2021/32010A03300093

32010A03300093

0,0088

2.056,00 €

18,06 €

2021/32010A03300097

32010A03300097

0,0038

2.056,00 €

7,74 €

2021/32010A03300098

32010A03300098

0,0216

2.056,00 €

44,46 €

2021/32010A03300099

32010A03300099

0,0657

2.056,00 €

135,11 €

2021/32010A03300100

32010A03300100

0,0357

2.056,00 €

73,31 €

2021/32010A03300167

32010A03300167

0,0005

2.056,00 €

0,94 €

2021/32010A03300171

32010A03300171

0,0097

2.056,00 €

19,96 €

2021/32010A03300176

32010A03300176

0,0064

1.688,89 €

10,84 €

2021/32010A03300183

32010A03300183

0,0224

2.056,00 €

46,05 €

2021/32010A03300184

32010A03300184

0,0161

2.056,00 €

33,01 €

2021/32010A03300203

32010A03300203

0,0095

1.688,89 €

15,96 €

2021/32010A03300213

32010A03300213

0,0201

1.688,89 €

33,96 €

2021/32010A03300214

32010A03300214

0,0457

1.688,89 €

77,20 €

2021/32010A03300224

32010A03300224

0,0101

1.688,89 €

17,09 €

2021/32010A03300243

32010A03300243

0,0083

2.056,00 €

17,13 €

2021/32010A03400183

32010A03400183

0,0106

2.056,00 €

21,86 €

2021/32010A03400335

32010A03400335

0,0138

1.688,89 €

23,34 €

2021/32010A03400336

32010A03400336

0,0354

1.688,89 €

59,79 €

2021/32010A03400360

32010A03400360

0,0776

2.056,00 €

159,47 €

2021/32010A03500023

32010A03500023

0,0109

2.056,00 €

22,36 €

2021/32010A03500024

32010A03500024

0,0066

2.056,00 €

13,52 €

2021/32010A03500025

32010A03500025

0,0066

2.056,00 €

13,49 €

2021/32010A03500074

32010A03500074

0,9894

1.688,89 €

1.670,95 €

2021/32010A03500570

32010A03500570

0,0268

2.056,00 €

55,20 €

2021/32010A03500593

32010A03500593

0,0088

1.688,89 €

14,90 €

2021/32010A03500594

32010A03500594

0,0389

3.545,82 €

137,89 €

2021/32010A03500596

32010A03500596

0,0010

2.056,00 €

2,16 €

2021/32010A03500610

32010A03500610

0,0003

2.056,00 €

0,66 €

2021/32010A03500739

32010A03500739

0,0065

2.056,00 €

13,32 €

2021/32010A03500742

32010A03500742

0,0654

1.688,89 €

110,50 €

2021/32010A03500743

32010A03500743

0,0745

1.688,89 €

125,89 €

2021/32010A03500750

32010A03500750

0,0006

2.056,00 €

1,33 €

2021/32010A03500752

32010A03500752

0,0005

2.056,00 €

1,09 €

2021/32010A03500753

32010A03500753

0,0034

2.056,00 €

6,90 €

2021/32010A03501772

32010A03501772

0,0096

2.056,00 €

19,74 €

4º. En caso de persistencia no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21 ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impor no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no 22.2 da Lei 3/2007.

O Barco de Valdeorras, 24 de agosto de 2021

Alfredo García Rodríguez
Alcalde