Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Martes, 14 de setembro de 2021 Páx. 45234

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Guitiriz

ANUNCIO de requirimento de xestión da biomasa.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que os titulares dos bens que se relacionan a seguir son descoñecidos e resulta imposible a súa notificación, comunícaselles ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa, e retirada de especies arbóreas prohibidas nos parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data da acta

inspección

Ref. catastral

Localización/polígono/parcela

Persoa

responsable

16.3.2021

27022A23900445

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

239

00445

Descoñecida

16.3.2021

27022A23900446

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

239

00446

Descoñecida

16.3.2021

27022A23900453

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

239

00453

Descoñecida

16.3.2021

27022A24000063

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

240

00063

Descoñecida

16.3.2021

27022A24000199

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

240

00199

Descoñecida

16.3.2021

27022A24100156

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

241

00156

Descoñecida

16.3.2021

27022A24100317

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

241

00317

Descoñecida

16.3.2021

27022A24100321

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

241

00321

Descoñecida

16.3.2021

27022A24100324

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

241

00324

Descoñecida

16.3.2021

27022A24100423

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

241

00423

Descoñecida

16.3.2021

27022A24300004

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

243

00004

Descoñecida

16.3.2021

27022A24300316

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

243

00316

Descoñecida

16.3.2021

27022A24300317

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

243

00317

Descoñecida

17.3.2021

27022A30000159

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

300

00159

Descoñecida

17.3.2021

27022A30000227

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

300

00227

Descoñecida

17.3.2021

27022A30800092

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

308

00092

Descoñecida

17.3.2021

27022A30800093

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

308

00093

Descoñecida

17.3.2021

27022A30800094

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

308

00094

Descoñecida

17.3.2021

27022A30800096

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

308

00096

Descoñecida

17.3.2021

27022A30800098

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

308

00098

Descoñecida

17.3.2021

27022A30800101

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

308

00101

Descoñecida

17.3.2021

27022A30900013

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

309

00013

Descoñecida

17.3.2021

27022A30900089

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

309

00089

Descoñecida

17.3.2021

27022A30900201

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

309

00201

Descoñecida

17.3.2021

27022A31000100

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

310

00100

Descoñecida

17.3.2021

27022A31000101

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

310

00101

Descoñecida

17.3.2021

27022A31100178

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

311

00178

Descoñecida

17.3.2021

27022A31100191

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

311

00191

Descoñecida

17.3.2021

27022A31100203

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

311

00203

Descoñecida

17.3.2021

27022A31100222

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

311

00222

Descoñecida

17.3.2021

27022A31100251

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

311

00251

Descoñecida

17.3.2021

27022A31100260

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

311

00260

Descoñecida

17.3.2021

27022A31100272

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

311

00272

Descoñecida

17.3.2021

27022A31100273

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

311

00273

Descoñecida

17.3.2021

27022A31200128

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

312

00128

Descoñecida

17.3.2021

27022A31200132

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

312

00132

Descoñecida

17.3.2021

27022A31300006

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

313

00006

Descoñecida

17.3.2021

27022A31300021

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

313

00021

Descoñecida

17.3.2021

27022A31300022

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

313

00022

Descoñecida

17.3.2021

27022A31300026

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

313

00026

Descoñecida

17.3.2021

27022A31300028

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

313

00028

Descoñecida

17.3.2021

27022A31300058

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

313

00058

Descoñecida

17.3.2021

27022A31300080

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

313

00080

Descoñecida

17.3.2021

27022A31300092

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

313

00092

Descoñecida

17.3.2021

27022A31300093

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

313

00093

Descoñecida

17.3.2021

27022A31400062

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

314

00062

Descoñecida

17.3.2021

27022A31400075

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

314

00075

Descoñecida

17.3.2021

27022A31500156

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

315

00156

Descoñecida

17.3.2021

4396432NH9749N

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

-

4396432

Descoñecida

17.3.2021

4396435NH9749N

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

-

4396435

Descoñecida

17.3.2021

4396436NH9749N

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

-

4396436

Descoñecida

17.3.2021

4398105NH9749N

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

-

4398105

Descoñecida

17.3.2021

4794305NH9749S

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

-

4794305

Descoñecida

17.3.2021

4794307NH9749S

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

-

4794307

Descoñecida

17.3.2021

4797605NH9749N

PARGA (SANTO ESTEVO), GUITIRIZ, LUGO

-

4797605

Descoñecida

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que na acta de inspección referenciada se comprobou que na referida parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da recepción desta notificación.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, o Concello procederá sen máis trámites á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da precitada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión da biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais recollidos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder á execución subsidiaria, o Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa.

Nº de expediente

Ref. catastral

ha afectadas por

execución subsidiaria

Estimación prezo por ha

Liquidación provisional

2021/27022A23900445

27022A23900445

0,0015

1.688,89 €

2,60 €

2021/27022A23900446

27022A23900446

0,0037

1.688,89 €

6,31 €

2021/27022A23900453

27022A23900453

0,0046

874,91 €

4,05 €

2021/27022A24000063

27022A24000063

0,0782

3.545,82 €

277,19 €

2021/27022A24000199

27022A24000199

0,0076

3.545,82 €

27,00 €

2021/27022A24100156

27022A24100156

0,1099

1.688,89 €

185,62 €

2021/27022A24100317

27022A24100317

0,0629

3.545,82 €

222,86 €

2021/27022A24100321

27022A24100321

0,0598

3.545,82 €

211,94 €

2021/27022A24100324

27022A24100324

0,0626

3.545,82 €

222,04 €

2021/27022A24100423

27022A24100423

0,0352

3.545,82 €

124,91 €

2021/27022A24300004

27022A24300004

0,1110

1.688,89 €

187,43 €

2021/27022A24300316

27022A24300316

0,1931

3.545,82 €

684,70 €

2021/27022A24300317

27022A24300317

0,0056

874,91 €

4,94 €

2021/27022A30000159

27022A30000159

0,0817

2.056,00 €

167,89 €

2021/27022A30000227

27022A30000227

0,0247

3.545,82 €

87,71 €

2021/27022A30800092

27022A30800092

0,1065

1.688,89 €

179,81 €

2021/27022A30800093

27022A30800093

0,0030

1.688,89 €

5,09 €

2021/27022A30800094

27022A30800094

0,0228

1.688,89 €

38,49 €

2021/27022A30800096

27022A30800096

0,0435

1.688,89 €

73,52 €

2021/27022A30800098

27022A30800098

0,0418

2.056,00 €

85,90 €

2021/27022A30800101

27022A30800101

0,0042

1.688,89 €

7,04 €

2021/27022A30900013

27022A30900013

0,3828

3.545,82 €

1.357,24 €

2021/27022A30900089

27022A30900089

0,0204

1.688,89 €

34,44 €

2021/27022A30900201

27022A30900201

0,1304

1.688,89 €

220,18 €

2021/27022A31000100

27022A31000100

0,0389

3.545,82 €

138,10 €

2021/27022A31000101

27022A31000101

0,5677

874,91 €

496,73 €

2021/27022A31100178

27022A31100178

0,0385

3.545,82 €

136,44 €

2021/27022A31100191

27022A31100191

0,0401

3.545,82 €

142,26 €

2021/27022A31100203

27022A31100203

0,0861

1.688,89 €

145,44 €

2021/27022A31100222

27022A31100222

0,1175

2.056,00 €

241,66 €

2021/27022A31100251

27022A31100251

0,0294

1.688,89 €

49,72 €

2021/27022A31100260

27022A31100260

0,0026

1.688,89 €

4,38 €

2021/27022A31100272

27022A31100272

0,0677

2.056,00 €

139,10 €

2021/27022A31100273

27022A31100273

0,0513

2.056,00 €

105,52 €

2021/27022A31200128

27022A31200128

0,0705

1.688,89 €

119,14 €

2021/27022A31200132

27022A31200132

0,0481

1.688,89 €

81,22 €

2021/27022A31300006

27022A31300006

0,0648

3.545,82 €

229,83 €

2021/27022A31300021

27022A31300021

0,0830

1.688,89 €

140,20 €

2021/27022A31300022

27022A31300022

0,0432

1.688,89 €

73,03 €

2021/27022A31300026

27022A31300026

0,0459

1.688,89 €

77,53 €

2021/27022A31300028

27022A31300028

0,0071

1.688,89 €

12,04 €

2021/27022A31300058

27022A31300058

0,0239

2.056,00 €

49,22 €

2021/27022A31300080

27022A31300080

0,1729

3.545,82 €

613,07 €

2021/27022A31300092

27022A31300092

0,0691

1.688,89 €

116,70 €

2021/27022A31300093

27022A31300093

0,0801

1.688,89 €

135,25 €

2021/27022A31400062

27022A31400062

0,0235

2.056,00 €

48,26 €

2021/27022A31400075

27022A31400075

0,0933

1.688,89 €

157,62 €

2021/27022A31500156

27022A31500156

0,0349

1.688,89 €

58,91 €

2021/4396432NH9749N

4396432NH9749N

0,0839

3.545,82 €

297,36 €

2021/4396435NH9749N

4396435NH9749N

0,2656

3.545,82 €

941,62 €

2021/4396436NH9749N

4396436NH9749N

0,0211

1.688,89 €

35,61 €

2021/4398105NH9749N

4398105NH9749N

0,1863

3.545,82 €

660,64 €

2021/4794305NH9749S

4794305NH9749S

0,0017

1.688,89 €

2,84 €

2021/4794307NH9749S

4794307NH9749S

0,0181

2.056,00 €

37,30 €

2021/4797605NH9749N

4797605NH9749N

0,0990

1.688,89 €

167,27 €

4º. En caso de persistencia no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellaría que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21 ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no 22.2 da Lei 3/2007.

Guitiriz, 23 de agosto de 2021

María Sol Morandeira Morandeira
Alcaldesa