Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Venres, 17 de setembro de 2021 Páx. 45931

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Centro Universitario da Defensa - Escola Naval Militar de Marín

ANUNCIO do 10 de setembro de 2021 polo que se dá publicadade da resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente (CPD18).

A dirección do Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar (en diante, CUD-ENM), no uso das súas competencias, recibida a Resolución conxunta dos ministerios de Facenda e de Política Territorial e Función Pública de data do 8 de febreiro de 2021 pola que se autoriza a contratación de profesorado temporal, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público, polo procedemento de urxencia, para cubrir as necesidades docentes existentes mediante a contratación en réxime laboral de persoal docente, para as seguintes categorías:

Categoría de profesor

Número de prazas

Axudante doutor

1

Este concurso rexerase polo disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU), modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, así como polo Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, Lei 39/2015), a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, Lei 40/2015), e pola normativa reguladora do procedemento para a provisión de prazas de persoal docente e investigador do CUD-ENM, aprobada na reunión do Padroado de 8 de marzo de 2010.

A información completa (bases da convocatoria, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar (Praza de España, s/n, 36920, Marín, Pontevedra) así como na páxina web do CUD-ENM (http://cud.uvigo.es-Persoal-Concursos-Concursos de Profesorado-Décimo oitavo Concurso de Persoal Docente Contratado (código CPD18)).

O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e deberán dirixilas ao director do CUD-ENM no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos na convocatoria.

Marín, 10 de setembro de 2021

José Martín Davila
Director do Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín