Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Venres, 17 de setembro de 2021 Páx. 45915

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Pontevedra

ANUNCIO de nomeamento de funcionarios de carreira (tres oficiais de obras e seis operarios).

A Concellaría delegada do Servizo de Persoal e Cultura, mediante resolucións do 26 de xullo de 2021 e do 10 de agosto de 2021, nomeou funcionarios/as de carreira deste concello a:

– Agustín Loveira Martínez, con DNI ***1716**, para ocupar unha praza de oficial de obras da escala de Administración especial, integrada dentro do grupo C, subgrupo C2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema oposición libre.

– Carlos Sanmartín García, con DNI ***7823**, para ocupar unha praza de oficial de obras da escala de Administración especial, integrada dentro do grupo C, subgrupo C2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema oposición libre.

– Arturo Mera Aira, con DNI ***1867**, para ocupar unha praza de oficial de obras da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de oposición libre.

– Óscar Sueiro Alonso, con DNI ***2659**, para ocupar unha praza de operario/a da escala de Administración especial, integrada no grupo AP, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de oposición libre.

– Miguel Ángel Alonso Fontaíña, con DNI ***4695**, para ocupar unha praza de operario/a da escala de Administración especial, integrada no grupo AP, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de oposición libre.

– José Manuel Sanmartín Rodríguez, con DNI ***3474**, para ocupar unha praza de operario/a da escala de Administración especial, integrada no grupo AP, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de oposición libre.

– Pablo Díaz Álvarez, con DNI ***2476**, para ocupar unha praza de operario/a da escala de Administración especial, integrada no grupo AP, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de oposición libre.

– Jorge Solla Valle, con DNI ***1362**, para ocupar unha praza de operario da escala de Administración especial, integrada no grupo AP, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de oposición libre.

– José Juan Quintas Pérez, con DNI ***5511**, para ocupar unha praza de operario da escala de Administración especial, integrada no grupo AP, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de oposición libre.

Os ditos nomeamentos efectuáronse segundo propostas dos tribunais cualificadores, aos cales se lles dá publicidade de conformidade co disposto no artigo 17 do Decreto 95/1991, do 20 de marzo.

Contra as ditas resolucións de nomeamento, que poñen fin á vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer, ben o recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou e no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, ao abeiro do establecido no artigo 124.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ben o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra.

Non obstante, os/as interesados/as tamén poderán interpoñer calquera outro recurso que xulguen procedente conforme dereito.

Pontevedra, 19 de agosto de 2021

O alcalde
P.D. (Acordo da Xunta Goberno Local do 15.6.2019)
María del Carmen Fouces Díaz
Concelleira delegada do Servizo de Persoal e Cultura