Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Venres, 24 de setembro de 2021 Páx. 47007

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vigo

ANUNCIO de nomeamento de persoal funcionario.

De conformidade co disposto no artigo 25 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, en relación co artigo 134.2 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 10 de abril, faise público, por proposta do órgano de selección cualificador das correspondentes probas selectivas das ofertas de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019, o nomeamento de funcionarios de carreira para as seguintes prazas, a favor das persoas relacionadas a seguir:

Persoal funcionario:

Escala de administración especial, subescala de servizos especiais. Clase: extinción de incendios. Denominación: bombeiro. Quenda: libre.

D. D. Seijo Castro, DNI ***7857**

D. D. Ferro Lea, DNI ***5732**

D. I. González Davila, DNI ***6533**

D. J. López Roselló, DNI ***8268**

D. J. Álvarez Moreira, DNI ***6125**

D. G. Alonso Canteli, DNI ***0761**

D. M. López Núñez, DNI ***9447**

D. A. Pérez Correa, DNI ***9080**

D. B. Martínez García, DNI ***8624**

D. P. Delgado Franco, DNI ***7854**

D. D. González García, DNI ***7427**

D. A. Rodríguez Freitas, DNI ***7308**

Vigo, 9 de setembro de 2021

O alcalde
P.D. (Decreto Alcaldía do 16.4.2021 e Acordo da XGL do 22.4.2021)
Patricia Rodríguez Calviño
Concelleira delegada da Área de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal