Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 188 Mércores, 29 de setembro de 2021 Páx. 47717

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 14 de setembro de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Mediante a presente cédula e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións por parte das persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES51 0081 5363 23 0001082610 do Banco Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Unha vez transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpor no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lles sirva de notificación as persoas interesadas e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula; a eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

A Coruña, 14 de setembro de 2021

Luis Verde Remeseiro
Xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

032831101G

Fra. 202103676

26.5.2021

361,59

002309540H

Fra. 202103829

1.6.2021

442,29

002309540H

Fra. 202103830

1.6.2021

256,87

002309540H

Fra. 202103831

1.6.2021

14,52

049699437W

Fra. 202103892

2.6.2021

268,34

033274886G

Fra. 202103913

3.6.2021

779,30

Y00693836D

Fra. 202103942

4.6.2021

401,94

034897080P

Fra. 202103946

4.6.2021

268,34

Santos Soares Daniel

Fra. 202103951

4.6.2021

2.084,77

Y05780252K

Fra. 202103955

4.6.2021

361,59

Gonçalves da Silva Dias Liliana Aparecida

Fra. 202103959

4.6.2021

256,87

032800690E

Fra. 202103960

4.6.2021

442,29

Morata Santos Jorge

Fra. 202103962

4.6.2021

361,59

AU580316

Fra. 202103972

4.6.2021

256,87

FO610363

Fra. 202103973

4.6.2021

297,38

Y00591353Z

Fra. 202103978

4.6.2021

256,87

Y05575654P

Fra. 202103980

4.6.2021

361,59

014326503

Fra. 202103983

4.6.2021

256,87

032797296D

Fra. 202103988

4.6.2021

256,87

116265745

Fra. 202103995

4.6.2021

268,34

Gomes de Figuereido Alexandra

Fra. 202103997

4.6.2021

268,34

AV162778

Fra. 202103998

4.6.2021

401,94

433750809

Fra. 202104001

4.6.2021

3.286,59

503543080

Fra. 202104004

4.6.2021

268,34

032815353B

Fra. 202104045

7.6.2021

256,87

D175255

Fra. 202104084

9.6.2021

268,34

Y05763800Z

Fra. 202104085

9.6.2021

361,59

Fallah --- Mohamed

Fra. 202104091

9.6.2021

442,29

142836620

Fra. 202104349

18.6.2021

268,34

G19412820

Fra. 202104351

18.6.2021

268,34

Y05359320N

Fra. 202104353

18.6.2021

268,34

046896579Q

Fra. 202104401

22.6.2021

69,24

044839057M

Fra. 202104403

22.6.2021

819,65

Y05359320N

Fra. 202104404

22.6.2021

14,52

FU470372

Fra. 202104406

22.6.2021

256,87

C188401

Fra. 202104407

22.6.2021

361,59

Martínez --- Carlos Antonio

Fra. 202104408

22.6.2021

401,94

079322230Z

Fra. 202104414

22.6.2021

401,94

078798534M

Fra. 202104417

23.6.2021

361,59

032820158D

Fra. 202104420

23.6.2021

401,94

Y03349643Y

Fra. 202104683

5.7.2021

401,94

Santos González Marta Lorenza

Fra. 202104684

5.7.2021

361,59

Y05635664B

Fra. 202104685

5.7.2021

361,59

Castro López Damaris del

Carmen

Fra. 202104686

5.7.2021

361,59

FN335735

Fra. 202104689

5.7.2021

525,21

032346908F

Fra. 202104759

7.7.2021

361,59

032346908F

Fra. 202104760

7.7.2021

361,59

Y01905821D

Fra. 202105085

21.7.2021

361,59