Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Martes, 5 de outubro de 2021 Páx. 48652

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ANUNCIO do 22 de setembro de 2021, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente PO-00291-O-2020 e seis máis).

O director xeral de Mobilidade ditou a resolución dos expedientes sancionadores número PO-00291-O-2020 e seis máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas , a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmase que os expedientes sancionadores se atopan á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas en praza de Europa, 5A, 2º, en Santiago de Compostela.

Comunícaselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, a persoa interesada deberá aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará na Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto na normativa vixente.

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2021

Marta Vázquez Sanjurjo
Subdirectora xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

DNI/CIF Persoa

sancionada

Infracción cometida

Data-hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

PO-00291-O-2020

PO-0368-AJ

76984064M

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas do día en curso e dos 28 días anteriores, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

28.11.2019; 10.16.00; AP-9; 137,542

Art. 197.40 do ROTT

– Art. 140.35 da LOTT

Art. 143.1 da LOTT

Art. 201.g) do ROTT

1.001 euros

PO-00489-O-2020

PO-0368-AJ

76984064M

Transportar mercadorías perigosas carecendo dos paneis de cor laranxa ou de calquera outra sinalización exixible relativa ás mercadorías contidas, así como levalos ilexibles.

28.11.2019; 10.16.00; AP-9; 137,5

Art. 197.16.5 do ROTT

– Art. 140.15.5 da LOTT

Art. 201.i) do ROTT

– Art. 143.1 da LOTT

4.001 euros

PO-01106-O-2020

5073-DPW

77007065Y

Realizar transporte público de mercadorías carecendo de título habilitante.

14.2.2020; 23.46.00; A-52; 278,3

Art. 140.1 da LOTT

– Art. 197.1 do ROTT

Art. 143.1 da LOTT

Art. 201.i) do ROTT

4.001 euros

PO-01111-O-2020

5073-DPW

77007065Y

A utilización do tacógrafo sen realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

14.2.2020; 23.46.00; A-52; 278,3

Art. 140.34 da LOTT

Art. 197.39 do ROTT

Art. 143.1.g) da LOTT

1.001 euros

PO-01291-O-2020

6341-BJW

X0586466N

Exceso de peso igual ou superior ao 25 %

13.3.2020; 11.24.00; A-55; 11,0

Art. 140.23 da LOTT

– Art. 197.26 do ROTT

Art. 143.1.c) da LOTT

– Art. 20.1.h) do ROTT

– Art. 143.1 da LOTT

2.001 euros

PO-01418-O-2020

PO-0368-AJ

76984064M

A realización de transporte ao abeiro de autorizacións de transporte privado complementario de servizos que non cumpren algunha das condicións do artigo 102.2 da LOTT.

30.4.2020; 22.10.00; PO-531; 0,8

Art. 140.1 da LOTT

– Art. 197.1 do ROTT

Art. 201.i) do ROTT

– Art. 143.1 da LOTT

4.001 euros

XC-02408-O-2020

3512-KKD

32648666M

A realización de servizos de taxi ou de arrendamento de vehículos con condutor carecendo dos preceptivos títulos habilitantes ou con estes suspendidos, anulados, caducados, revogados, sen ter realizado o visado obrigatorio ou por calquera outra causa ou circunstancia pola que as referidas habilitacións expedidas para exercer a actividade xa non sexan válidas. No suposto de que a infracción consista na falta de visado obrigatorio e este se realizase con anterioridade á data de resolución do procedemento sancionador, a infracción terá a cualificación de leve.

20.4.2020; 13.50.00; AC-116; 3,7

Art. 60.a) Lei 4/2013

Art. 63 da Lei 4/2013

2.001 euros