Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 193 Mércores, 6 de outubro de 2021 Páx. 48959

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Oia

EDICTO de orde de execución de limpeza de predios ditada ao abeiro do artigo 22 da Lei 3/2007 (GEST 1209/2021 URB 41/2021).

En aplicación do disposto nos artigos 41 e 42 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), sen que fose posible a súa practica por causa non imputable a esta administración e, en aplicación do disposto nos artigos 44 a 46 do mesmo texto legal, e no artigo 22.3 da Lei 3/2007 de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia (última redacción pola Lei 9/2017 de medidas fiscais e administrativas), procedemos á publicación da referencia do expediente e das referencias catastrais de varias parcelas en situación de risco de incendio, ao resultar descoñecido a identidade do titular ou ben o enderezo postal, co fin de poder continuar co procedemento previsto na normativa para garantir a protección de vivendas e núcleos habitados fronte a incendios forestais, advertindo expresamente de execución subsidiaria por parte do concello, de acordo co disposto no artigo 22.4 da Lei 3/2007.

O texto íntegro da orde de execución atópase á disposición do interesado no Servizo de Urbanismo do Concello de Oia.

Expediente

Poligono-parcela-lugar

Interesado

Referencia catastral

Gestiona 1209/2020

Urb 41/2020

Polígono 23 parcela 1397

Viladesuso

Josefina Pulido Martínez

Enderezo descoñecido

36036A023013970000QT

Polígono 23 parcela 1533

Viladesuso

Lito Domínguez

Enderezo descoñecido

36036A023015330000QD

Gestiona 1209/2020

Urb 41/2020

Polígono 23 parcela 1399

Viladesuso

Comunidade Veciños de Oia

Enderezo descoñecido

36036A023013990000QM

Gestiona 1209/2020

Urb 41/2020

Polígono 23 parcela 1493 Viladesuso

Comunidade Veciños de Oia

Enderezo descoñecido

36036A023014930000QL

Gestiona 1209/2020

Urb 41/2020

Polígono 23 parcela 1507

Viladesuso

Comunidade Veciños de Oia

Enderezo descoñecido

36036A023015070000QZ

Gestiona 1209/2020

Urb 41/2020

Polígono 23 parcela 1523

Viladesuso

Comunidade Veciños de Oia

Enderezo descoñecido

36036A023015230000QL

En todo caso, o cómputo dos prazos comezará a contar a partir do día seguinte ao da correspondente notificación, que neste caso coincidirá coa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Oia, 14 de setembro de 2021

Cristina Correa Pombal
Alcaldesa