Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Xoves, 7 de outubro de 2021 Páx. 49113

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 20 de setembro de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, pola que se notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados nesta área sanitaria.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES42 0081-5363-20-0001083113 do Banco de Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lles sirva de notificación as persoas interesadas e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboeiro de edictos único (TEU) do BOE.

Pontevedra, 20 de setembro de 2021

Xosé Ramón Gómez Fernández
Xerente da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés

ANEXO

DNI/NIE/Nome

Concepto

Período

Débeda

053115837M

Fra. 202101728

16.4.2021

268,34

077406147S

Fra. 202101729

16.4.2021

268,34

Y03548125K

Fra. 202101930

27.4.2021

723,18

077420101P

Fra. 202102547

19.5.2021

268,34

077416309B

Fra. 202103828

9.7.2021

960,30

035489281M

Fra. 202103830

9.7.2021

268,34

X01543158L

Fra.202103841

9.7.2021

770,14

Y07215434A

Fra. 202103845

9.7.2021

268,34

035476679F

Fra. 202103846

9.7.2021

268,34

035367811K

Fra. 202130676

16.7.2021

1.362,24

012135656M

Fra. 202130677

16.7.2021

582,94

035669032B

Fra. 202130678

16.7.2021

542,59