Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Xoves, 7 de outubro de 2021 Páx. 49092

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 27 de setembro de 2021, da Área de Planificación, Innovación e Seguridade Viaria, polo que se fai pública a Resolución do 23 de setembro de 2021 pola que se aproba o expediente de información pública e definitivamente os mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixes viarios da Rede autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña (GA/19/001.09.3).

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, por delegación da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade (Orde do 7 de setembro de 2017, Diario Oficial de Galicia do 20 de setembro), vistos os informes das administracións afectadas e as alegacións formuladas no trámite de información pública, ditou o 23 de setembro de 2021 a seguinte resolución:

«Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas pola que se aproba o expediente de información pública e definitivamente os mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da Rede autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña, de clave GA/19/001.09.3.

Antecedentes de feito:

Primeiro. Mediante Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas do 18 de novembro de 2020 aprobáronse provisionalmente os mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da Rede autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña, de clave GA/19/001.09.3.

Segundo. Con data do 7 de decembro de 2020 publicouse no Diario Oficial de Galicia (núm. 246) o Anuncio do 19 de novembro de 2020 polo que se sometían ao trámite de información pública os mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da Rede autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña (GA/19/001.09.3).

Terceiro. Durante o trámite de información pública presentouse unha alegación, conforme os certificados emitidos polos organismos oficiais competentes.

Cuarto. Durante o trámite de información pública detectáronse erros na denominación das UME seguintes: AC-174, AC-543 e AC-550_3, nos mapas das UME: AC-174, AC-183, AC-211_1, AC-305_2, AC-418, AC-543, AC-544, AC-550_2, AC-550_3, AC-552_1, AC-552_2, AC-552_3, AC-840, AC-841_1, AC-841_2, AC-862, AG-11, AG-55, AG-59 e CG-1.5 e nos resultados de afección das UME: AG-55, AG-56, AG-59, AG-64, CG-1.5, AC-133, AC-164, AC-174, AC-211_1, AC-305_2, AC-523, AC-550_1, AC-550_2, AC-550_3, AC-551, AC-552_1, AC-552_2, AC-841_2 e AC-862.

Fundamentos de dereito:

De acordo co establecido na Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, e no Real decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente á avaliación e á xestión do ruído ambiental, os mencionados mapas sometéronse ao trámite de información pública, durante un período dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia.

De acordo con todo o exposto e despois dos certificados presentados,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar o expediente de información pública e definitivamente os mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da Rede autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña que se relacionan a seguir, coas seguintes modificacións:

1. Corrección dos erros detectados na denominación das UME: AC-174, AC-543 e AC-550_3, nos mapas das UME: AC-174, AC-183, AC-211_1, AC-305_2, AC-418, AC-543, AC-544, AC-550_2, AC-550_3, AC-552_1, AC-552_2, AC-552_3, AC-840, AC-841_1, AC-841_2, AC-862, AG-11, AG-55, AG-59 e CG-1.5 e nos resultados de afección das UME: AG-55, AG-56, AG-59, AG-64, CG-1.5, AC-133, AC-164, AC-174, AC-211_1, AC-305_2, AC-523, AC-550_1, AC-550_2, AC-550_3, AC-551, AC-552_1, AC-552_2, AC-841_2 e AC-862.

Estrada

Treito

p.q. inic.

p.q.
fin

Lonx. (km)

Concellos

AG-11

Padrón (N-550)-Ribeira (AC-550)

0,00

40,06

40,06

Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira

AG-55

A Coruña (Enl. AC-552)-Enl. Carballo Sur (AC-552)

2,83

35,36

32,53

A Coruña, Arteixo, A Laracha, Carballo

AG-56

A Rocha (SC-20)-Brión (AC-543)

0,00

12,58

12,58

Santiago de Compostela, Ames, Brión

AG-59

Santiago de Compostela (AP-53)-Enl. CP-8201

0,00

4,39

4,39

Teo

AG-64

Enl. P.I. Río do Pozo-Enl. Ortigueira (AC-862)

2,69

12,45

9,76

Narón, San Sadurniño

CG-1.5

Brión (AG-56)-Enl. San Paio (AC-543)

12,58

27,15

14,57

Brión, Rois, Lousame, Noia

VG-1.2

Vilar do Colo (Pol. Ind.)-Enl. S. Xoán Piñeiro (AC-122)

0,00

2,18

2,18

Fene, Mugardos

AC-115

Enl. AP-9-Xubia (AC-862)

2,38

4,71

2,33

Neda

AC-133

Fene (N-651)-Maniños (estrada Dep.)

0,00

3,82

3,82

Fene

AC-164

Guísamo (N-VI )-Insua (N-651)

0,00

7,24

7,24

Bergondo, Paderne

AC-174

Perillo-Oleiros (DP-5813)

0,29

4,34

4,05

Oleiros

AC-183

Sada (Ponte río Vao)-Serra (DP-5813)

0,72

1,17

0,45

Sada

AC-211

San Pedro (N-VI)-Lím. mun. na Ría do Burgo

0,00

0,68

0,68

Cambre, Culleredo

AC-211

Lím. mun. en Fonteculler-A Pasaxe (N-VI)

3,35

3,51

0,16

Culleredo, A Coruña

AC-305

Enl. Boiro leste (AG-11)-Boiro (desvío enl. Boiro Norte AG-11)

22,24

23,73

1,49

Boiro

AC-305

As Saíñas-Ribeira (AC-550)

38,06

39,71

1,65

Ribeira

AC-415

A Coruña (rolda de Outeiro)-Meicende (Lím. concello)

0,00

2,42

2,42

A Coruña, Arteixo

AC-418

Carballo (AG-55)-Buño Sur (AC-414)

0,00

6,95

6,95

Carballo, Malpica de Bergantiños

AC-523

Culleredo (A-6)-O Corgo (AC-400)

0,00

8,40

8,40

Culleredo, A Laracha

AC-543

Vidán (rotonda de Brandía)-Enl. leste Bertamiráns (AG-56)

0,50

6,25

5,75

Santiago de Compostela, Ames

AC-544

Bertamiráns (AC-543)-Negreira (AC-447)

0,00

8,04

8,04

Ames, Brión, Negreira

AC-550

Ribademar (AC-554)-Noia (AC-311)

68,05

72,67

4,62

Outes, Noia

AC-550

Taramancos (AC-549)-Porto do Son

76,17

86,98

10,81

Noia, Porto do Son

AC-550

Oleiros (AC-302)-Ribeira (AC-305)

103,63

107,87

4,24

Ribeira

AC-551

Saída 7 (AG-55)-Sabón (AC-552)

0,00

1,26

1,26

Arteixo

AC-552

A Coruña (A Grela)-Carballo (Rúa Portugal)

0,00

31,00

31,00

A Coruña, Arteixo, A Laracha, Carballo

AC-552

Carballo (Rúa do río Anllóns)-Coristanco (CP-1912)

31,90

36,51

4,61

Carballo, Coristanco

AC-552

Dumbría (AC-199)-Cee (AC-550)

80,67

91,11

10,44

Dumbría, Cee

AC-566

Valdoviño (AC-116)-Inicio travesía Valdoviño

10,72

12,02

1,30

Valdoviño

AC-840

Enl. A-6-Oza dos Ríos

2,45

8,07

5,62

Oza-Cesuras

AC-841

Santiago de Compostela (SC-11)-Cacheiras (CP-8202)

0,00

4,59

4,59

Santiago de Compostela, Teo

AC-841

Pontevea (AG-59)-Lím. provincia

8,41

11,71

3,30

Teo, A Estrada

AC-861

As Pontes (central térmica oeste)-AC-564

27,51

29,05

1,54

As Pontes de García Rodríguez

AC-862

Ferrol (Lím. concello)-Xubia (AC-115)

1,58

7,33

5,75

Ferrol, Narón, Neda

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, ou ben recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no DOG, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común».

O que se fai público para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2021

Héctor Presas Veiga
Xefe da Área de Planificación, Innovación e Seguridade Viaria