Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Mércores, 20 de outubro de 2021 Páx. 51197

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 16 de agosto de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Ferrol, pola que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Mediante a presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES86 00815363200001082709 do Sabadell Gallego nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producira o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación as persoas interesadas e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, quedando supeditada a eficacia desta notificación á súa publicación no taboeiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ferrol, 16 de agosto de 2021

Ángel José Facio Villanueva
Xerente da Área Sanitaria de Ferrol

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Tinkler Alyn Elizabeth

Fra. 202100080

13.1.2021

401,94

Tinkler Alyn Elizabeth

Fra. 202100081

13.1.2021

256,87

Ribeiro da Silva de Melo Juvercina

Fra. 202100087

13.1.2021

256,87

32417141K

Fra. 202100101

13.1.2021

770,61

Matuszyk — Kinga

13.1.2021

361,59

32701396L

Fra. 202100104

13.1.2021

116,74

32714478Z

Fra. 202100106

13.1.2021

419,96

32724618B

Fra. 202100108

13.1.2021

268,34

Gomes ---Luis Felipe

Fra. 202100109

13.1.2021

82,66

Gomes ---Luis Felipe

Fra. 202100110

13.1.2021

513,74

Gomes ---Luis Felipe

Fra. 202100111

13.1.2021

763,53

Tuach ---- Chelsea Leigh

Fra. 202100124

15.1.2021

256,87

Ferreira Bastos José Dinis

Fra. 202100134

19.1.2021

13.719,95

Y1782703X

Fra. 202100375

9.2.2021

256,87

Cuello Ramírez Silvina Eliana

Fra. 202100376

9.2.2021

256,87

Guevara Flores Eugenia Lucía

Fra. 202100378

9.2.2021

268,34

Giunta ---- Pietro

Fra. 202100379

9.2.2021

401,94

Giunta ---- Pietro

Fra. 202100380

9.2.2021

82,66

Y7827191Y

Fra. 202100382

9.2.2021

361,59

Le Bris --- Chistophe Yves

Fra. 202100386

9.2.2021

69,24

Muñoz Rojo Dominique Ayun

Fra. 202100389

9.2.2021

361,59

Ngom --- Mor

Fra. 202100390

9.2.2021

256,87

Siva Jiménez Edgar

Fra. 202100395

9.2.2021

256,87

Siva Jiménez Edgar

Fra. 202100396

9.2.2021

361,59

X2735243Z

Fra. 202100398

9.2.2021

401,94

Assist- Card - Smalline Corp, S.A.

Fra. 202100698

4.3.2021

723,18

Y4852205R

Fra. 202100822

17.3.2021

256,87

Y4852205R

Fra. 202100823

17.3.2021

83,76

Lanazca Chamorro Santiago Jorge

Fra. 202100824

17.3.2021

361,59

Suárez Gallegos María Angélica

Fra. 202100831

17.3.2021

268,34

Aliendro --- Rocío María Alejandra

Fra. 202100930

6.4.2021

582,94

Andino Carranza Jeimy Lizeth

Fra. 202100931

6.4.2021

2.241,27

Y7713810S

Fra. 202100932

6.4.2021

298,21

Bezerra dos Santos José Tadeu

Fra. 202100933

6.4.2021

256,87

Filgueiras Pérez Jaime

Fra. 202100937

7.4.2021

256,87

Y1909518A

Fra. 202100939

7.4.2021

268,34

X0662950K

Fra. 202100941

7.4.2021

361,59

Y7395955C

Fra. 202100942

7.4.2021

361,59

Y8032096G

Fra. 202100943

7.4.2021

69,24

Y8032096G

Fra. 202100944

7.4.2021

222,34

Y06120346Z

Fra. 202100946

7.4.2021

256,87

Pazos Pérez Celia María

Fra. 202100947

7.4.2021

361,59

Pineda Castro Jenifer Lisandra

Fra. 202100949

7.4.2021

361,59

Silva Ramos María José

Fra. 202100951

7.4.2021

268,34

Silva Ramos María José

Fra. 202100952

7.4.2021

6.685,16