Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Quarta-feira, 3 de novembro de 2021 Páx. 53748

III. Outras disposições

Conselharia do Meio Rural

RESOLUÇÃO de 18 de outubro de 2021 pela que se dá publicidade das ajudas concedidas ao amparo da Ordem de 30 de dezembro de 2019, pela que se estabelecem as bases reguladoras das ajudas para o apoio aos investimentos nas explorações agrícolas, para a criação de empresas para os agricultores jovens, e para a criação de empresas para o desenvolvimento de pequenas explorações, co-financiado com o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvimento rural (PDR) da Galiza 2014-2020, e se convocam para o ano 2020.

De conformidade com o estabelecido no artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, e no artigo 17.1, ponto b) da Lei 1/2016, de 18 de janeiro, de transparência e bom governo, os órgãos administrativos concedentes publicarão no Diário Oficial da Galiza as subvenções concedidas com expressão da convocação, o programa e o crédito orçamental a que se imputem a finalidade da subvenção, o beneficiário e a quantidade concedida.

A Ordem de 30 de dezembro de 2019 tem como objecto estabelecer as bases reguladoras para a concessão das ajudas e convocar, em regime de concorrência competitiva, as seguintes linhas incluídas no Programa de desenvolvimento rural da Galiza 2014-2020:

a) Medida 4. Investimentos em activos físicos.

– Submedida 4.1. Apoio aos investimentos nas explorações agrícolas (planos de melhora nas explorações agrárias, procedimento MR405A).

Esta submedida esta co-financiado num 7,5 % pela Administração geral do Estado, num 17,5 % pela Xunta de Galicia e num 75 % com fundos Feader, efectuar-se-á com cargo à aplicação orçamental dos orçamentos da Comunidade Autónoma da Galiza 712B (CP 00182).

b) Medida 6. Desenvolvimento de explorações agrícolas e empresariais.

– Submedida 6.1. Criação de empresas para as pessoas agricultoras jovens (procedimento MR404A).

Esta submedida está co-financiado num 2,5 % pela Administração geral do Estado, num 22,5 % pela Xunta de Galicia e num 75 % pelo fundo Feader, efectuar-se-á com cargo à aplicação orçamental dos orçamentos da Comunidade Autónoma da Galiza 712B (CP 00183).

– Submedida 6.3. Criação de empresas para o desenvolvimento de pequenas explorações (procedimento MR405B).

Esta submedida esta co-financiado num 7,5 % pela Administração geral do Estado, num 17,5 % pela Xunta de Galicia e num 75 % pelo fundo Feader, efectuar-se-á com cargo à aplicação orçamental dos orçamentos da Comunidade Autónoma da Galiza 712B (CP 00185).

Estas ajudas têm como finalidade:

a) Incrementar a competitividade e o rendimento global das explorações mediante a sua modernização.

b) Assegurar a competitividade e a continuidade do tecido agrário.

RESOLVO:

Publicar no Diário Oficial da Galiza as ajudas concedidas (anexo I, II, III) ao amparo da Ordem de 30 de dezembro de 2019 pela que se estabelecem as bases reguladoras das ajudas para o apoio aos investimentos nas explorações agrícolas, para a criação de empresas para os agricultores jovens, e para a criação de empresas para o desenvolvimento de pequenas explorações, co-financiado com o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvimento rural (PDR) da Galiza 2014-2020, e se convocam para o ano 2020.

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2021

O conselheiro do Meio Rural
P.D. (Ordem do 17.11.2015; DOG nº 223, de 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director geral de Gandaría, Agricultura e Indústrias Agroalimentarias

ANEXO I

Beneficiários e subvenções das ajudas correspondentes à submedida 06.10. Criação de empresas para as pessoas agricultoras jovens (procedimento MR404A)

Expediente

DNI

Nome

Ajuda (€)

36/50012/20/A

***9316**

Díaz Cagide Marcos

45.000

36/50014/20/A

***8915**

García Hermida Xandra

45.000

36/50015/20/A

***0276**

Canda Couto José Luis

45.000

36/50016/20/A

***9064**

Faixa Sesto Marcos

25.000

36/50017/20/A

***7817**

Payo Bardelas Sonia

70.000

36/50018/20/A

***1077**

Piso Salgueiro Javier

70.000

36/50019/20/A

***0497**

Roqueiro Galego Alva

45.000

36/50024/20/A

***9113**

González González Sonia

25.000

36/50025/20/A

***4779**

Touceda Rozados Aarón

25.000

36/50026/20/A

***9978**

Rey Carbia Manuel Jesús

25.000

36/50027/20/A

***5621**

Medela Rodríguez Isaías

37.500

36/50028/20/A

***9298**

Rodríguez García Alva

45.000

36/50030/20/A

***0664**

Sobrino Carral Juan Carlos

25.000

36/50031/20/A

***9133**

Ledo Corzo Javier

70.000

36/50032/20/A

***2149**

Lamas Villanueva Martín

45.000

36/50004/20/A

***1803**

Asorey Fernández Marcos

25.000

27/50067/20/A

***5101**

López Yáñez María dele Carmen

70.000

27/50068/20/A

***6839**

Núñez López Verónica

42.500

27/50069/20/A

***8238**

Capón Fernández Águeda

25.000

15/50067/20/A

***4592**

Álvarez Villasuso Andrew

25.000

32/50062/20/A

***8263**

Iglesias González Ismael

45.000

27/50135/20/A

***4008**

Eiras Ferreiro Aranza María

25.000

36/50039/20/A

***7746**

Jorge Mazaira David

45.000

27/50117/20/A

***8393**

Ramallal Freire Adrián

25.000

15/50059/20/A

***3309**

Fernández Quintela Isabel

70.000

27/50009/20/A

***8231**

González Eijo Luzia

25.000

32/50059/20/A

***7801**

Oberto Espinoza José Ángel

50.000

32/50030/20/A

***8569**

Alonso Muñoz Edgar

25.000

27/50007/20/A

***8230**

Prieto Matovelle Sandra

25.000

32/50031/20/A

***3315**

Cotado de Javier

50.000

15/50125/20/A

***6420**

Caamaño Gómez Esperança

45.000

32/50033/20/A

***2961**

Justo Augusto Tamara

56.500

15/50010/20/A

***9967**

Rodríguez-Tenreiro Rico Gonzalo

25.000

36/50069/20/A

***0912**

Rozas Reboredo Vanesa

28.750

27/50122/20/A

***5288**

Sobrado García Iván

31.250

15/50095/20/A

***1989**

Aneiros Martínez Alejandro

55.000

15/50096/20/A

***1989**

Aneiros Martínez Nerea María

55.000

27/50124/20/A

***4182**

Pumar Alvite Belém

25.000

27/50125/20/A

***2748**

Belabed Iskander

42.500

15/50100/20/A

***0699**

López Vázquez Sergio

56.500

15/50105/20/A

***1234**

Picón Arenoso Natalia Manuela

25.000

15/50099/20/A

***4531**

Rodríguez Cornes José Antonio

50.000

36/50068/20/A

***0415**

Méijome Blanco José Luis

28.750

15/50109/20/A

***2377**

Bello Cao Antonio Manuel

45.000

36/50076/20/A

***8988**

Lorenzo Arca José

25.000

15/50102/20/A

***1711**

Castelo Ansede Álvaro

55.000

15/50103/20/A

***3104**

Castelo Ansede Nicolás

55.000

15/50114/20/A

***3896**

García Seoane Laura

45.000

27/50088/20/A

***7491**

Goyanes Amar-te-ão Iván

25.000

27/50126/20/A

***8643**

Jartín Díaz Santiago

50.000

36/50006/20/A

***9159**

Fernández García Félix

25.000

36/50007/20/A

***9406**

González Calviño Lorena

25.000

36/50009/20/A

***9229**

Cibeira González Sergio

45.000

36/50010/20/A

***8887**

Fernández Fafián Julio

25.000

27/50060/20/A

***4406**

Lazare Varela Óscar

42.500

27/50061/20/A

***5782**

Villagarcía Álvarez Fiamma

25.000

27/50062/20/A

***6887**

Novoa Salgado Martín

25.000

27/50064/20/A

***0216**

Pérez Lata Iago

45.000

27/50065/20/A

***7532**

Orille García Yves

42.500

36/50071/20/A

***8239**

Martínez Blanco José Antonio

45.000

15/50020/20/A

***7070**

Banzas Vázquez Rubén Antonio

20.000

27/50008/20/A

***7880**

Blanco Santos José Manuel

25.000

15/50106/20/A

***3690**

García Rodríguez Raquel

25.000

15/50136/20/A

***5992**

Espasandín Caamaño Esteban

20.000

36/50067/20/A

***4343**

Otero Iglesias Óscar

70.000

15/50062/20/A

***1601**

Campos Méndez Alberto

37.500

32/50052/20/A

***3094**

Regueiro González Ana

50.000

27/50110/20/A

***3730**

Abuín Vázquez Patricia

50.000

15/50097/20/A

***3123**

Cabado Coego María dele Mar

25.000

27/50129/20/A

***8800**

Fernández Rodríguez Ángel

57.500

27/50131/20/A

***4499**

Fente Méndez Jorge

25.000

27/50120/20/A

***5042**

Reimóndez López María Dores

25.000

27/50133/20/A

***4979**

Álvarez Vázquez Manuel

70.000

32/50072/20/A

***4534**

Mendoça da Livia Poliana

50.000

15/50130/20/A

***0878**

Giance Boullón Martín

25.000

27/50005/20/A

***0216**

Cortiñas López Claudio Cristi

37.500

15/50058/20/A

***0957**

Grille Alvite Andrea

42.500

27/50031/20/A

***8023**

Fernández Fernández Irene

37.500

27/50032/20/A

***6880**

Sánchez Rodríguez Sonia

25.000

27/50033/20/A

***1186**

López Golpe Joaquín

25.000

27/50037/20/A

***5447**

Penas Bello Diego

45.000

27/50040/20/A

***7382**

López Álvarez Ismael

25.000

27/50041/20/A

***8208**

Armesto López Abel

42.500

27/50043/20/A

***9181**

Freire Rego Iván

25.000

27/50044/20/A

***5559**

Álvarez López Brais

25.000

27/50045/20/A

***5508**

Muíña Rodríguez Marta

37.500

27/50046/20/A

***6053**

Caminho Prieto Laura

37.500

27/50047/20/A

***4779**

García Tojeiro Miguel

37.500

27/50048/20/A

***8041**

Martínez Iglesia Nerea

50.000

27/50049/20/A

***8931**

De Rosende María Isabel

25.000

27/50050/20/A

***1518**

Celeane Rocha

42.500

27/50052/20/A

***8155**

Otero Pérez David

25.000

27/50053/20/A

***5220**

López González Nuria

25.000

27/50055/20/A

***5072**

Rodríguez Vilariño Concepção

50.000

27/50056/20/A

***7302**

Álvarez Vázquez Daniel

37.500

27/50116/20/A

***5639**

Combo García Maribel

57.500

27/50118/20/A

***4662**

Carrera Rouco Víctor

42.500

27/50119/20/A

***3889**

Sánchez Seoane Paula

45.000

27/50121/20/A

***4370**

Novo Rigueira Luzia

31.250

27/50106/20/A

***0671**

Freire Fernández Ana María

45.000

15/50025/20/A

***5063**

Rodríguez Senra Diego

70.000

15/50026/20/A

***7158**

Freire González Marcos

25.000

15/50027/20/A

***0086**

Veiga Freire Sandra

37.500

15/50028/20/A

***3297**

Vázquez Platas Fátima

25.000

15/50030/20/A

***2982**

Gómez García José Antonio

22.500

15/50031/20/A

***2982**

Gómez García Jesús Manuel

22.500

15/50032/20/A

***2886**

Allo Gerpe Adrián

20.000

15/50033/20/A

***7423**

Cundíns Ameijeiras Damián

45.000

15/50034/20/A

***1015**

Pion Fernández Ana María

25.000

15/50037/20/A

***7157**

Arcas Pérez Belém

25.000

15/50040/20/A

***6157**

Vázquez Noya Manuel

37.500

15/50041/20/A

***0913**

Noya Calvelo Leticia

45.000

27/50012/20/A

***7892**

Vélez Maseda Ángel

25.000

27/50013/20/A

***3820**

Lago Fernández Silvia

25.000

27/50015/20/A

***7096**

Fuentes Visuña Blanca

37.500

27/50016/20/A

***6760**

Vila Visuña Sonia

37.500

27/50017/20/A

***4240**

Castro Arias Mónica

25.000

27/50018/20/A

***4810**

Fernández Ramos Óscar

37.500

27/50019/20/A

***7997**

Martínez Fernández Raquel

25.000

27/50021/20/A

***4601**

Peteira Freire Ana

25.000

27/50022/20/A

***8087**

Regal Montes Paula

57.500

27/50023/20/A

***5451**

Fernández Yolanda

25.000

27/50024/20/A

***4928**

Gandoy López Mercedes

31.250

27/50025/20/A

***4595**

Fernández Teijeiro Vanesa

31.250

27/50026/20/A

***8769**

López Torres Adrián

25.000

27/50028/20/A

***5058**

Rego Ladra Santiago

37.500

27/50108/20/A

***7226**

López Fernández Rubén

37.500

27/50107/20/A

***7557**

Armesto Pérez Adrián

42.500

27/50109/20/A

***7283**

Lamapereira Yáñez Silvia

25.000

15/50082/20/A

***6654**

Pardo Pardo Jesús

70.000

32/50060/20/A

***8200**

Rodríguez Fernández María José

50.000

32/50061/20/A

***3323**

Domínguez González María

56.500

27/50102/20/A

***7962**

Campo Rodríguez Cristina

25.000

32/50063/20/A

***8056**

Gavinha Rodríguez Marisol

70.000

27/50147/20/A

***0427**

Cabarcos Paz María

25.000

15/50021/20/A

***0610**

Antelo Lage Alberto

37.500

15/50022/20/A

***3507**

Negreira Cancela José Manuel

20.000

15/50023/20/A

***2715**

Llamas Ferreiro Ciriaco

70.000

15/50024/20/A

***6152**

Mourelle Arcos José Manuel

65.000

32/50054/20/A

***3030**

Yáñez Salgado Pedro

25.000

36/50047/20/A

***6196**

Rey Iglesias Martín

25.000

36/50070/20/A

***6735**

Pérez García Uxía

25.000

15/50074/20/A

***9695**

Blanco Liñares Adrián

20.000

27/50100/20/A

***7440**

Vázquez Calviño Luzia

70.000

27/50128/20/A

***8897**

Adán Gayoso Alva

45.000

32/50046/20/A

***3675**

Domínguez Prieto David

25.000

27/50138/20/A

***5153**

Vizoso Camba Ángel

25.000

27/50101/20/A

***4775**

Vali Álvarez Jesús

25.000

27/50105/20/A

***8146**

Arias Gayo Lorena

25.000

15/50087/20/A

***5097**

Díaz Montesinos Emma

25.000

15/50088/20/A

***7021**

Rodríguez Rodríguez Tania

25.000

15/50089/20/A

***3252**

Tacón Gómez Patricia

70.000

15/50057/20/A

***4981**

Vázquez Becerra Sara

70.000

36/50046/20/A

***9777**

Jar Mato Christian

25.000

27/50103/20/A

***4006**

Rey Fernández Miguel

45.000

27/50104/20/A

***4200**

Rivas López Nuria

45.000

27/50153/20/A

***1268**

González Rodríguez Vanessa

25.000

27/50155/20/A

***5107**

Saldanha Fernandes Marta

25.000

27/50070/20/A

***5082**

Blanco Ulloa Adrián

25.000

32/50038/20/A

***9195**

Blanco Gómez Daniel

20.000

36/50043/20/A

***7903**

González Castro Rubén

56.500

36/50066/20/A

***8992**

García Vázquez Álvaro

25.000

27/50145/20/A

***9122**

García Varela Adrián

25.000

36/50075/20/A

***9214**

Fernández Blanco Eva

42.500

15/50084/20/A

***0063**

Millán Romero Gonzalo

22.500

36/50053/20/A

***9410**

Rivadulla Penas Daniel

42.500

27/50139/20/A

***4832**

Bairro García María José

25.000

32/50040/20/A

***3015**

Lorenzo Diéguez Manuel

25.000

32/50041/20/A

***2888**

Luis González Rubén

25.000

32/50042/20/A

***2938**

Ballesteros Nieves Pablo

25.000

15/50016/20/A

***3086**

Valiña Álvarez Adolfo

37.500

15/50017/20/A

***8741**

Lema Rodríguez Erica

25.000

15/50018/20/A

***0076**

Faixa Ordóñez Sergio

37.500

15/50019/20/A

***2489**

Romero Suárez Manuel

37.500

32/50034/20/A

***3063**

Rodríguez Araujo José María

25.000

27/50003/20/A

***4702**

Carballido Paz Raquel

25.000

15/50068/20/A

***8467**

González Mouriz Iván

25.000

27/50094/20/A

***8061**

Cortiñas Míguez Saray

37.500

27/50132/20/A

***4805**

Herbada García Mercedes

25.000

27/50137/20/A

***8087**

Alija Arias José Manuel

37.500

15/50132/20/A

***0870**

Pereira Rodríguez Sergio

25.000

15/50108/20/A

***3071**

Guerra López Marta

25.000

36/50034/20/A

***7832**

Farinhas Guerra José Manuel

42.750

36/50035/20/A

***9450**

Farinhas Guerra Rocío

42.750

15/50113/20/A

***9520**

Cancela Roel José Iván

25.000

15/50117/20/A

***8493**

Calo Sampedro Darío

25.000

15/50119/20/A

***4480**

Díaz Colmenares Eduardo

70.000

36/50054/20/A

***6031**

Fraga Fernández Diego

25.000

15/50126/20/A

***8464**

Pena García Javier

25.000

15/50129/20/A

***9260**

Farinha García Sergio

50.000

36/50058/20/A

***9095**

García Varela Sonia

25.000

32/50010/20/A

***2874**

Fernández Afonso Tania

56.500

32/50058/20/A

***3571**

Rodríguez Couso José

37.500

27/50091/20/A

***4681**

Rum Rodil Marisol

25.000

36/50063/20/A

***2449**

Lamas Carral José Luis

45.000

36/50059/20/A

***0439**

Barcia Sanjurjo Iria

56.500

36/50049/20/A

***7700**

Sánchez Torres Gerardo

25.000

15/50135/20/A

***5703**

Novas Varela Esteban

20.000

15/50065/20/A

***2487**

Pereiro Muíño Estefanía

37.500

32/50035/20/A

***3315**

Cotado de David

70.000

27/50134/20/A

***0298**

Meizoso Rodríguez Eva María

50.000

32/50055/20/A

***3682**

Fernández Vicente Juan Jesús

37.500

36/50045/20/A

***9400**

Souto Blanco Fernán

37.500

27/50154/20/A

***4139**

García Expósito José Ángel

50.000

15/50008/20/A

***2715**

Cordero Villar Penélope

65.500

15/50085/20/A

***0229**

Fernández Mera Silvia

22.500

15/50110/20/A

***0060**

López Rial Tania

25.000

27/50097/20/A

***5045**

Gómez Montoto Iván

25.000

32/50039/20/A

***4416**

Gala Guerra Manuel

50.000

27/50115/20/A

***3897**

Campos Gallego Eliana

25.000

27/50148/20/A

***1658**

García Folgueira Aníbal

38.250

27/50149/20/A

***5951**

García Folgueira Luzia

38.250

27/50011/20/A

***7473**

López Díaz Vanesa

70.000

36/50052/20/A

***9906**

Corbal Cangado Benito

25.000

36/50041/20/A

***1902**

Graña Carbajo Xesús

25.000

36/50042/20/A

***0262**

Cortegoso Martínez Ángel María

42.500

36/50044/20/A

***3387**

Villanueva Martínez Humberto

25.000

32/50049/20/A

***2857**

Álvarez López Pablo

65.500

27/50090/20/A

***7139**

Lovelle Soto Sergio

25.000

15/50093/20/A

***5483**

Sánchez Mandayo Luzia

65.500

36/50055/20/A

***4640**

Vila García Malena

45.000

15/50078/20/A

***4610**

Ferradas Hermida José Antonio

25.000

27/50089/20/A

***7477**

Ledo Bernárdez Ramón

25.000

15/50107/20/A

***3673**

Sanguiao Mejuto Patricia

25.000

15/50060/20/A

***3702**

Montes Balbís José Fernando

50.000

15/50066/20/A

***0374**

Pérez Santos Santiago

50.000

15/50079/20/A

***6160**

López Rodríguez Silvia

22.500

15/50080/20/A

***3129**

López Rodríguez Yolanda

22.500

32/50056/20/A

***4183**

Cabido González José Manuel

22.500

32/50057/20/A

***4183**

Cabido González Víctor

22.500

15/50086/20/A

***5540**

Mosquera López Pablo

57.500

32/50064/20/A

***7109**

Pinheiro Pinheiro Ramón

25.000

32/50065/20/A

***7072**

Bernard Domenech Adolfo

50.000

32/50048/20/A

***6371**

Cid Pérez Marcos

37.500

32/50066/20/A

***6927**

Barreiro Malvar José Manuel

56.500

32/50067/20/A

***5753**

Domínguez Fernández Felipe

25.000

32/50068/20/A

***5753**

Domínguez Fernández Roberto

25.000

32/50069/20/A

***2284**

Diéguez Collarte Gumersindo

25.000

32/50070/20/A

***9612**

Vázquez Regueiro Anjo

25.000

15/50131/20/A

***0253**

Carrasco Díaz María

42.500

15/50090/20/A

***3853**

Pichel Noya Sonia

25.000

27/50004/20/A

***4926**

Gómez Santín Alberto

25.000

27/50010/20/A

***8107**

López Juanes José Manuel

25.000

27/50086/20/A

***4681**

López López José Albano

25.000

27/50087/20/A

***5087**

Lameiro Souto Óscar

45.000

15/50121/20/A

***9163**

Mosquera dele Alejandro

37.500

27/50140/20/A

***2272**

García Duarte Martín

25.000

27/50136/20/A

***5076**

Gómez Méndez Elena

25.000

32/50009/20/A

***6337**

Requejo Bosmons Dennis Daniel

65.500

32/50012/20/A

***6337**

Requejo Bosmans Michelle Débora

60.500

15/50006/20/A

***1010**

García Cacharrón Raquel

25.000

15/50003/20/A

***1189**

Calvo González Francisco

20.000

32/50020/20/A

***8933**

Segui Rodríguez Daniel

37.500

32/50050/20/A

***3972**

Díaz-Granado Macías Erico

56.500

32/50053/20/A

***9902**

Fernández Sánchez Hugo

37.500

32/50036/20/A

***7871**

Santamaría Murias Sheila

70.000

32/50016/20/A

***7256**

Novoa Fernández Rosa María

25.000

15/50004/20/A

***6066**

Vilela Pensado María Jesús

37.500

32/50026/20/A

***4611**

Fernández Santos Manuel

25.000

32/50013/20/A

***3285**

Vidal Souto Marta

25.000

32/50014/20/A

***5257**

Rodríguez Vila Javier

25.000

32/50015/20/A

***6519**

Feijoo Borrajo Yago

45.000

36/50001/20/A

***7903**

González Castro Paula

40.000

32/50018/20/A

***1563**

Vidal Charneca Alberto

50.000

32/50019/20/A

***8084**

Rodríguez González Miguel Ángel

25.000

32/50002/20/A

***3359**

Sánchez Justo Lidia

51.500

32/50027/20/A

***3474**

Afonso Rodríguez Víctor

25.000

32/50024/20/A

***2946**

Núñez Quintas Miguel

25.000

32/50003/20/A

***3273**

Poço Casas Lorena

45.000

32/50004/20/A

***9175**

Martínez Rodríguez Gracia

50.000

15/50001/20/A

***4744**

Cives Outón Patricia

20.000

32/50001/20/A

***4843**

Álvarez Além José Manuel

25.000

ANEXO II

Beneficiários e subvenções das ajudas correspondentes à submedida
04.10. Apoio aos investimentos nas explotaciones agrícolas (procedimento MR405A)

Expediente

DNI

Nome

Ajuda (€)

15/00109/20/B

***0518**

SAT Corchete Loureiro

22.500,00

27/00271/20/B

***3227**

Brea, S.C

69.300,00

27/00272/20/B

***4256**

Escarlan, S.C.

43.799,00

27/00273/20/B

***3831**

Finca Agruñeiras, S.C.

174.636,00

32/00077/20/B

***5067**

Ganadería Cotado, S.C.

13.698,66

27/00340/20/B

***4104**

Moreira y Montanha, S.C.

18.141,20

27/00499/20/B

***3926**

Seijas Vázquez José Manuel

57.669,57

36/00007/20/B

***1706**

Jorge Mazaira, S.C.

145.997,97

32/00121/20/B

***3654**

Colifa, S.C.

2.657,56

27/00386/20/B

***3901**

Granja Perico, S.C.

9.519,42

27/00387/20/B

***5314**

González Pérez Rosa Mª

6.101,10

27/00426/20/B

***4101**

Souto Frade, S.C.

95.300,28

27/00427/20/B

***3663**

Casa do Brais, S.C.

14.102,96

27/00431/20/B

***3806**

SAT Zarralleiro

24.500,00

27/00468/20/B

***4545**

Ganadería Verica, S.C.

41.654,69

15/00397/20/B

***9787**

Penas González Mónica

43.872,50

15/00427/20/B

***6065**

Explotaciones Agrárias Castelo, S.L.

250.000,00

27/00554/20/B

***3684**

As Cartas, S.C.

37.016,21

15/00254/20/B

***9974**

Quintal Villar David

3.240,00

15/00255/20/B

***5398**

Souto Souto Antonio

7.694,05

15/00096/20/B

***2009**

Campo de Luzi, S.C.

121.906,44

15/00130/20/B

***1491**

Cacharrón Souto José Carlos

81.999,02

27/00409/20/B

***7316**

Prado Miragaya Ángel Francisco

11.875,92

27/00446/20/B

***4348**

Casa Roke, S.C.

44.677,50

27/00447/20/B

***4087**

Ganadería García Trepei, S.L.

83.352,92

36/00099/20/B

***8370**

García Ramos Miguel

22.945,28

36/00102/20/B

***0384**

Ojea Reboredo José

48.052,66

32/00074/20/B

***3141**

Mateo Pérez Noa

16.200,00

15/00076/20/B

***9819**

González Batalha, S.C.

84.000,00

15/00439/20/B

***1506**

López Díaz José María

73.920,00

15/00437/20/B

***8945**

Corral Bugallo Manuel

40.250,00

27/00575/20/B

***4547**

Ganadería Labrador, S.C.

72.744,20

27/00304/20/B

***3351**

Casa Fidalgo, S.C.

1.750,00

27/00404/20/B

***4197**

Pérez Llanes Alberto

10.575,00

36/00130/20/B

***0767**

Ganadería Vieiro, S.L.U.

210.503,64

15/00078/20/B

***3751**

Arias Ramil Cynthia

2.963,84

15/00080/20/B

***6321**

Meijer Michiel

3.884,34

15/00218/20/B

***0390**

Miraflores, S.C.

9.414,00

15/00219/20/B

***0859**

Ganadería Casa Dego, S.C.

95.130,00

15/00220/20/B

***0432**

Gandería Insua, S.C.

1.750,00

15/00222/20/B

***1276**

Rocha, S.C.

93.219,00

15/00224/20/B

***0426**

Gandería Rey Hermida, S.C.

76.203,67

15/00225/20/B

***9788**

Josefina Lojo Calo y otro, S.C.

5.775,00

15/00227/20/B

***8320**

Denillón Gandera, S.L.

35.382,00

15/00377/20/B

***3247**

Exploração Eirís, S.C.

2.730,00

15/00401/20/B

***0385**

Rial Pérez, S.C.

25.950,00

15/00231/20/B

***5066**

Casa Cambeiro, S.C.

43.530,54

15/00232/20/B

***3370**

Ganadería Avancar, S.C.G.

11.640,00

15/00233/20/B

***1406**

Ganadería O Quadro, S.C.

77.883,14

27/00521/20/B

***8800**

Fernández Rodríguez Ángel

105.000,00

15/00236/20/B

***7312**

SAT Vila Alborés nº 1044

36.026,41

15/00239/20/B

***0064**

Oliver Carvajales José Antonio

84.000,00

15/00240/20/B

***0317**

Gandería Casanova, S.C.

5.250,00

15/00243/20/B

***3356**

Ganadería Remédios, S.C.

9.131,50

15/00244/20/B

***0405**

Gandería Pose Izcara, S.C.

36.000,00

15/00245/20/B

***0404**

Marañón, S.C.

51.426,76

15/00248/20/B

***9777**

Com uns Ferradas Víctor Manuel

56.623,56

27/00035/20/B

***6199**

Méndez Gutiérrez Josefa

20.563,14

27/00036/20/B

***3375**

Rosende, S.C.

5.635,00

27/00037/20/B

***6044**

Rancaño Arruñada Tania

12.699,68

27/00421/20/B

***7028**

Lamela Corral Jaime

9.222,50

15/00396/20/B

***1234**

Picón Arenoso Natalia Manuela

54.000,00

27/00462/20/B

***4789**

Conde Fernández, S.C.

12.866,00

27/00510/20/B

***3807**

González Lombardia José

20.825,74

27/00450/20/B

***1319**

Rodríguez Castro Jorge

4.680,00

36/00093/20/B

***2914**

Gómez Areán Javier

3.780,00

27/00453/20/B

***8208**

Armesto López Abel

47.988,90

15/00390/20/B

***5229**

Granja Foxado, S.C.

107.999,65

36/00131/20/B

***4343**

Otero Iglesias Óscar

162.000,00

27/00254/20/B

***2672**

SAT Teixeiro 1107 XUGA

14.728,91

27/00255/20/B

***4343**

Ganadería Mesa López, S.C.

28.416,75

27/00257/20/B

***4901**

Avícola A Veiga, S.C.

13.300,00

27/00258/20/B

***3041**

Ganadería Riofer, S.L.

48.756,15

27/00260/20/B

***4875**

Pereira Terrível Miguel

3.150,00

27/00261/20/B

***3041**

SAT Os Carrís

34.517,70

27/00262/20/B

***3611**

Roibas São Clodio, S.C.

5.670,00

27/00264/20/B

***3199**

Gonzar SAT 1291 XUGA

41.825,00

27/00266/20/B

***5170**

Ganadería Rañal Martínez, S.C.

7.912,22

27/00269/20/B

***0526**

López Castro María

3.850,00

27/00440/20/B

***4891**

Graña Casa Vicente, S.C.

13.249,53

27/00441/20/B

***4374**

Couso Fernández Carlos

19.505,25

15/00119/20/B

***5267**

Ganadería Calo Dubra, S.C.

5.625,00

15/00120/20/B

***9844**

Gandeiría Landeira, S.C.

9.100,00

15/00121/20/B

***3959**

Ganadería As Calles, S.C.

7.739,10

15/00122/20/B

***6046**

Miramontes Calo Manuel

29.087,56

27/00334/20/B

***7885**

Méndez Gutiérrez José Manuel

10.192,00

27/00341/20/B

***3171**

Criar, S.C.

39.826,92

27/00527/20/B

***0298**

Meizoso Rodríguez Eva María

12.982,50

15/00480/20/B

***6114**

Ganadería Maralber, S.C.

79.557,00

32/00132/20/B

***4899**

Vázquez Eiriz Manuel

11.827,90

27/00422/20/B

***2063**

López Moure Leonardo

12.250,00

27/00520/20/B

***5991**

Avicava Natur, S.C.

191.743,50

36/00134/20/B

***2020**

Agroval de Sangorza, S.C.

162.000,00

15/00085/20/B

***0387**

Gandeiría Banzas Vázquez, S.C.

27.691,43

15/00088/20/B

***5964**

Avícola Prado Grande, S.L.

54.000,00

27/00313/20/B

***1900**

Corral Rodríguez José Manuel

4.655,00

15/00262/20/B

***0365**

Associação Esparis, S.C.

3.478,00

27/00322/20/B

***4718**

Blanco Porto Lorena

9.468,90

27/00324/20/B

***6779**

Vázquez Rodríguez Begoña

2.024,79

32/00152/20/B

***3911**

Bodega Pazo de Valdeconde, S.L.

6.405,00

27/00402/20/B

***2007**

López Losada Juan Manuel

43.230,32

27/00519/20/B

***3684**

Ares Vázquez, S.C

7.289,10

15/00467/20/B

***1254**

Granja Riveiro, S.C.

13.157,10

27/00369/20/B

***4774**

Finca Paxares, S.C.

3.600,00

27/00370/20/B

***4784**

Ganadería Varela Villamor, S.C.

20.938,67

27/00373/20/B

***7892**

Rodríguez Franco Alberto

3.037,65

27/00374/20/B

***1596**

Seijo Corredoira José Antonio

12.600,00

27/00434/20/B

***4700**

Bello Arza Sonia

4.764,20

27/00474/20/B

***5172**

Cabo Molmean, S.C.

14.850,00

15/00395/20/B

***0382**

Ruzo, S.C.

114.413,47

27/00517/20/B

***5027**

Prieto Rubianes Carlos

5.600,00

15/00257/20/B

***1075**

Gandería Lavandeira, S.C.

10.703,70

27/00230/20/B

***5674**

Álvarez Veiga Pedro

9.100,00

27/00231/20/B

***2819**

SAT Grueira Fernández

69.784,41

27/00232/20/B

***3172**

Casa Freixo, S.C.

21.875,00

27/00233/20/B

***2356**

Fontixón, S.L.

102.792,85

27/00234/20/B

***4969**

Ganadería Josjara, S.C.

8.582,10

27/00235/20/B

***2369**

Villarino SAT nº 1010 XUGA

152.348,07

27/00236/20/B

***4262**

Fernández García Alberto

20.190,87

27/00237/20/B

***5411**

López López Marcos

31.435,47

27/00239/20/B

***2357**

Ele Llano SAT nº 993 XUGA

5.600,00

27/00240/20/B

***4101**

Ganadería Morai, S.C.

11.521,30

27/00241/20/B

***4683**

Vázquez Vilela José Manuel

22.558,50

27/00242/20/B

***5172**

Casanova Holstein, S.L.

23.355,00

27/00243/20/B

***4345**

Casa Ramalleira, S.C.

16.975,00

27/00245/20/B

***1963**

Vázquez Cumbraos Ramón Manuel

45.797,50

27/00246/20/B

***4406**

Lazare Varela Óscar

50.953,50

27/00247/20/B

***3001**

Pazo de Eiras SAT nº 1239 XUGA

22.198,75

27/00248/20/B

***5442**

Diéguez Cabana Maikel

50.134,10

27/00250/20/B

***5161**

Pacio Barja Breixo

2.250,00

27/00251/20/B

***2885**

SAT Castreloº n 1220 XUGA

17.730,30

27/00253/20/B

***6034**

Rodríguez Gómez Cándido

24.500,00

27/00192/20/B

***3627**

Quinta, S.C.

82.514,63

27/00193/20/B

***5171**

Agro Moure, S.C.

93.742,65

27/00195/20/B

***7461**

García Varela Jorge

34.994,40

27/00196/20/B

***5014**

López Corral David

23.260,42

27/00198/20/B

***6878**

Prieto Ledo Vicente

2.700,00

27/00199/20/B

***3200**

Castro Paz Sociedad Civil

11.171,69

15/00452/20/B

***6985**

Ganadería Cornado, S.C.

3.161,16

27/00202/20/B

***3642**

Estebano Sociedad Civil

10.534,13

27/00203/20/B

***4905**

Ganadería Sanfiz, S.C.

13.794,38

27/00204/20/B

***5126**

López Seijas, S.C.

9.561,36

27/00206/20/B

***0427**

Cabarcos Paz María

20.561,46

27/00207/20/B

***0113**

Sdad. Coop. Gallega dele Campo Lamaboa

48.233,22

27/00210/20/B

***3363**

Ganadería Varela D'arcos, S.C.

5.250,00

27/00543/20/B

***3642**

Sánchez, S.C.

48.619,90

27/00212/20/B

***5162**

Veiga de Riba TCEA

96.000,00

27/00213/20/B

***2231**

López Pedredo Teddy

42.000,00

27/00214/20/B

***4902**

Ganadería São Andrés, S.C.

154.433,25

27/00216/20/B

***3426**

Alvaredo, S.C.

45.596,25

27/00218/20/B

***3945**

Felipe, S.C.

8.154,83

27/00219/20/B

***6866**

López Fernández Pedro

42.000,00

27/00220/20/B

***3804**

Sobrado Cela, S.C.

68.406,43

27/00221/20/B

***4783**

Macía Chorente, S.C.

78.882,60

27/00222/20/B

***5595**

Fernández Méndez Delfina

42.000,00

27/00224/20/B

***3933**

Fillobal, S.C.

10.404,54

27/00225/20/B

***2764**

García SAT XUGA 1142

36.329,30

27/00227/20/B

***2707**

Casa de Eduardo SAT nº 1131 XUGA

9.889,66

27/00228/20/B

***3282**

Pinheiro Díaz Carlos

10.837,93

27/00229/20/B

***3532**

Ganadería O Castelo, S.C.

48.288,20

27/00310/20/B

***4104**

Casa Agustín, S.C.

50.750,00

32/00149/20/B

***3094**

Regueiro González Ana

2.929,29

27/00367/20/B

***2670**

López Fernández María Isabel

2.800,00

15/00354/20/B

***0079**

García Carnota Manuel

40.950,00

27/00429/20/B

***4180**

Leiteiro, S.C.

37.898,35

36/00113/20/B

***2172**

Lorenzo Pérez Ismael

12.600,00

15/00386/20/B

***3123**

Cabado Coego María dele Mar

7.635,47

15/00417/20/B

***9633**

Rodríguez Rodríguez Eva María

12.501,00

15/00420/20/B

***0638**

Seoane Corral Elías

5.828,68

27/00523/20/B

***5174**

Ganadería A Cortiña

26.949,84

27/00524/20/B

***5171**

Ganadería Fontellada, S.C.

34.243,51

27/00173/20/B

***4348**

Gandería Melchor, S.C.

17.054,66

27/00175/20/B

***7692**

Otero Salgado Luciano

21.242,06

27/00176/20/B

***3002**

Ganadería A Costiña, S.L.

26.746,49

27/00177/20/B

***9758**

Castro González Javier

10.029,60

27/00179/20/B

***5174**

Folgueira Bello, S.C.

57.911,03

27/00180/20/B

***4248**

Casa Rei de Pedras Alvas, S.C.

16.843,74

27/00181/20/B

***4324**

Gandería Valcarcel Lancara, S.L.

43.106,00

27/00182/20/B

***5447**

Penas Bello Diego

21.372,30

27/00183/20/B

***6587**

López López José

7.721,00

27/00184/20/B

***2010**

Barreiro Irimia María Ángeles

13.274,47

27/00187/20/B

***4181**

Paderna, S.C.

66.902,91

27/00188/20/B

***1303**

Fernández Vizcaíno María dele Carme

26.250,00

27/00190/20/B

***5084**

Moscoso Neira M. Dores

2.380,00

27/00191/20/B

***5997**

Trepei Cabo Maite

16.112,25

27/00315/20/B

***8235**

Díaz Fernández Francisco

20.754,50

27/00331/20/B

***6105**

Berries North, S.L.

85.859,77

15/00318/20/B

***9135**

Dono Pernas Marina Soledad

42.000,00

15/00319/20/B

***3319**

Ganadería Botana Vigo, S.C.

30.215,30

15/00320/20/B

***0366**

A Roubada, S.C.

75.544,21

15/00321/20/B

***5242**

Gandeiría Farto, S.C.

14.175,00

15/00322/20/B

***2015**

SAT Pumariño

60.779,43

15/00323/20/B

***9879**

A Chabola Holstein, S.C.

48.969,00

15/00324/20/B

***3354**

Finca Curros, S.C.

4.848,90

15/00325/20/B

***0211**

Gandería As Rias SAT

116.908,00

15/00326/20/B

***2127**

Gandeiría García Sueiro, S.C.

4.900,00

15/00327/20/B

***8275**

Ganadería Gasalla, S.L.

89.810,00

27/00419/20/B

***4776**

Ganadería Caloto, S.C.

2.693,25

27/00456/20/B

***3496**

Guerra Sociedad Civil

78.050,00

27/00496/20/B

***5184**

Avilarbeiro, S.L.

120.000,00

27/00544/20/B

***4181**

Ascariz, S.C.

2.240,00

32/00133/20/B

***8922**

Gómez García Miguel

10.500,00

32/00134/20/B

***3812**

José Manuel Casado Méndez y otros

18.726,40

32/00135/20/B

***1456**

Crespo Estévez Vicente

11.375,00

32/00176/20/B

***4534**

Mendoça da Livia Poliana

59.907,50

27/00420/20/B

***3785**

Ledo Janeiros C.

6.475,23

27/00449/20/B

***2681**

López Santos José María

18.767,19

27/00457/20/B

***3713**

Varela Vizcaíno Sonia

11.550,00

27/00466/20/B

***7546**

Vázquez Varela José Manuel

9.100,00

27/00477/20/B

***5639**

Combo García Maribel

22.500,00

27/00494/20/B

***5184**

Alto do Chao, S.C.

216.000,00

27/00498/20/B

***5176**

Sobrado Novo TC

108.000,00

15/00101/20/B

***5867**

Gandeiría Cabanas, S.C.

19.810,00

15/00102/20/B

***7257**

Samede Sociedad Cooperativa Galega

13.125,00

15/00103/20/B

***0398**

Finca Pisco, S.C.

28.700,18

15/00110/20/B

***2884**

Juncaliste, S.C.

10.850,00

15/00112/20/B

***6630**

Finca Fonteboa SAT nº 986 XUGA

45.276,00

15/00114/20/B

***0360**

Gandeiría Lamado, S.C.

18.725,00

36/00008/20/B

***6293**

Carrera González Manuel

7.595,00

36/00009/20/B

***7926**

Rodríguez Manuel

4.287,65

27/00325/20/B

***4623**

Ganadería Damarai, S.C.

8.776,03

27/00454/20/B

***4568**

Ganadería Carballo, S.C.

66.612,69

36/00108/20/B

***5807**

Gandería Agrasilva, S.C

39.900,00

15/00436/20/B

***0595**

Gandeiría O Penhasco, S.C.

45.641,40

32/00076/20/B

***2352**

Manuel Feijoo Morales y otros, S.C.

37.432,47

15/00111/20/B

***3787**

Gandería Ramas, S.C.

225.000,00

15/00113/20/B

***7101**

Casa Raña SAT nº 1037

53.254,58

15/00115/20/B

***8438**

Gandería Hermanos Carnota nº 1169 XUGA

24.500,00

15/00116/20/B

***1612**

Ganadería Vázquez Noya, S.C.

58.074,53

15/00117/20/B

***2603**

Cancelada Mosquera, S.C.

67.096,58

15/00127/20/B

***6118**

Roque de Gramil, S.L.

162.000,00

27/00328/20/B

***5087**

Lameiro Souto Óscar

162.000,00

36/00116/20/B

***8198**

Gandería Os Bravos, S.C.

5.488,00

15/00450/20/B

***5659**

Ganadería Naveira, S.C.

24.203,36

27/00561/20/B

***5177**

Lama de Cima, S.L.

175.000,00

27/00451/20/B

***4544**

Farelo Rodríguez, S.C.

3.675,00

27/00461/20/B

***4356**

Carvão, S.C.

1.925,00

15/00150/20/B

***6384**

García Rey Perfeito

36.000,00

15/00153/20/B

***1397**

Ganadería Agriña Espigas, S.C.

8.212,40

15/00155/20/B

***3825**

Albagueira, S.C.

40.635,00

15/00157/20/B

***8718**

Chao Mezonzo SAT nº 1189 XUGA

135.711,94

15/00160/20/B

***0212**

Vázquez Corral José Ángel

3.667,44

15/00161/20/B

***4423**

Castro Montáns Javier

24.667,60

15/00162/20/B

***0418**

Gandeiría As Fontiñas, S.C.

20.575,80

15/00163/20/B

***6089**

Dial Avícola, S.L.

144.000,00

15/00164/20/B

***5926**

Os Canais, S.C.

95.999,39

15/00165/20/B

***8774**

SAT Fontecoba nº 1205 XUGA

31.929,69

15/00166/20/B

***2637**

Ganadería Xirome, S.C.

24.500,00

15/00167/20/B

***6895**

Tubío Busto, S.C.

38.631,25

15/00168/20/B

***4807**

Soto Vilacoba, S.C.

122.704,90

15/00169/20/B

***1525**

Torrado Mourelle Marcos Antonio

10.500,00

15/00170/20/B

***6125**

Gandería Casa do Asturiano, S.C.

2.000,00

15/00172/20/B

***9804**

Gandeiría Montemaior, S.L.

148.535,10

15/00173/20/B

***6102**

Pantaleon, S.C.

113.855,18

15/00175/20/B

***6499**

Granja Virgen dele Camino, S.C.

31.290,00

15/00177/20/B

***6129**

Granja Cundíns, S.L.

150.000,00

32/00115/20/B

***6256**

Castro Ferreiro Mª Teresa

10.264,46

32/00119/20/B

***4527**

Carrebar, S.C.

5.824,46

36/00082/20/B

***1866**

Celtic Berries, S.C.

30.138,70

27/00390/20/B

***4170**

Rodríguez Paz Marcos

22.409,83

27/00392/20/B

***4997**

Salu, S.C.

64.386,50

32/00160/20/B

***3323**

Domínguez González María

8.784,00

32/00161/20/B

***2872**

Anjape, S.L.

60.602,40

32/00162/20/B

***4056**

Lamas Abelleira, S.C.

117.375,00

27/00415/20/B

***3001**

SAT Seixas nº 1241 XUGA

90.199,75

36/00087/20/B

***1160**

Integraciones Muíños, S.L.

28.637,97

32/00116/20/B

***1521**

Álvarez Nieto José Manuel

84.000,00

32/00151/20/B

***4295**

Granjas Losada, S.C.

41.983,90

27/00513/20/B

***4383**

Ganadería For-nos, S.C

4.865,00

36/00133/20/B

***3821**

Casagrande SAT 1097 XUGA

118.223,23

27/00397/20/B

***2370**

Granja Xustás, S.L.

41.385,75

15/00392/20/B

***3371**

Julio y Patricia Ramos, S.C.

10.845,00

15/00092/20/B

***8378**

Ganadería Tañoi SAT nº 1158 XUGA

131.490,40

15/00093/20/B

***5228**

Gandaría O Campo, S.C.

202.913,09

15/00094/20/B

***0391**

Ganadería Liñeira, S.C.

150.369,12

15/00095/20/B

***1991**

Gandaría Carroça, S.C.

108.000,00

32/00117/20/B

***2961**

Justo Augusto Tamara

19.849,05

32/00118/20/B

***8084**

Rodríguez González Miguel Ángel

5.829,55

27/00398/20/B

***8005**

Fernández Lago José Luis

5.827,50

27/00399/20/B

***6011**

López López José Luis

21.321,57

27/00463/20/B

***7302**

Álvarez Vázquez Daniel

10.920,00

27/00154/20/B

***3670**

Ganadería Carreiras, S.C.

43.350,64

27/00155/20/B

***4901**

Alvite Fernández, S.C.

3.492,45

27/00159/20/B

***4777**

Jostermar, S.C.

30.218,44

27/00160/20/B

***5168**

Finca Padronelo

203.043,59

27/00161/20/B

***7892**

Vélez Maseda Ángel

54.000,00

27/00162/20/B

***4469**

Huerta Rodil Miguel

14.875,00

27/00163/20/B

***6670**

Rodríguez Alonso María Concepção

2.240,00

27/00164/20/B

***6040**

Campos Adrio Rocío

16.200,00

27/00165/20/B

***2846**

Ganadería da Bouza, S.C.

143.500,00

27/00167/20/B

***2244**

Explotaciones Carboeiro, S.L.

24.530,41

27/00169/20/B

***4559**

Fulieiro, S.C.

35.277,76

27/00383/20/B

***7282**

De La Daniel

16.200,00

27/00430/20/B

***5174**

Avícola Antón, S.C.

108.000,00

15/00373/20/B

***1897**

Ganadería Beledo, S.C.

24.286,50

15/00374/20/B

***3767**

Vilar, S.C.

2.105,27

15/00375/20/B

***0400**

Ganadería García Fernández

166.986,58

27/00458/20/B

***5937**

García Núñez Rubén

3.375,00

27/00112/20/B

***2706**

Ganadería Sabadelle nº 1101 XUGA

70.052,50

27/00113/20/B

***3342**

Bacorelle, S.C.

26.250,00

27/00114/20/B

***2067**

Figueiras Fernández María Jesús

2.342,52

27/00116/20/B

***4194**

Fentegar, S.C.

27.585,12

27/00117/20/B

***6063**

Valcarcel Arias José Miguel

42.838,20

27/00118/20/B

***8087**

Regal Montes Paula

104.830,65

27/00119/20/B

***3367**

Alvite SAT nº 1337 XUGA

54.460,87

27/00120/20/B

***5030**

Gandeiría Cabo, S.L.

125.515,74

27/00121/20/B

***3360**

Ganadería Corona Mourelle, S.C.

39.580,03

27/00122/20/B

***7669**

Gayoso Díaz Antonio

14.976,61

27/00123/20/B

***2438**

Casa Carballo SAT 1023 XUGA

30.101,55

27/00124/20/B

***2997**

SAT Rey de Miñotelo nº 1238 XUGA

60.050,47

27/00125/20/B

***4858**

Arrojo Novo Carlos

2.700,00

27/00126/20/B

***5000**

Casa Codesal, S.L.

20.381,78

27/00460/20/B

***5523**

No Aira Iván

13.404,30

27/00128/20/B

***0840**

Veiga Freire Mercedes

13.300,00

27/00130/20/B

***2609**

Varela Santos María dele Carmen

6.728,40

27/00131/20/B

***3262**

SAT Virgen Fátima

27.721,32

27/00133/20/B

***4328**

Costureiro Nova, S.C.

23.345,00

27/00134/20/B

***3368**

Xestoselo, S.C.

23.450,00

27/00138/20/B

***6718**

Vila Domínguez José Manuel

9.825,56

27/00139/20/B

***9077**

Arias Rodríguez Juan

4.725,00

27/00140/20/B

***4472**

Avimoa, S.C.

126.000,00

27/00141/20/B

***4355**

Carballo Diéguez, S.C.

18.517,29

27/00142/20/B

***4174**

Fernández Guerra Marcos

15.275,00

27/00143/20/B

***3362**

Rañadoiro, S.C.

59.452,52

27/00144/20/B

***3224**

Casa Carballo Afoz, S.C.

79.997,41

27/00147/20/B

***3336**

Comba Gayoso Ángel Antonio

8.422,96

27/00148/20/B

***3722**

Docando Bicos Pablo

28.786,97

27/00149/20/B

***8023**

Fernández Fernández Irene

11.976,21

27/00150/20/B

***2476**

Lago Gancedo Jesús Ángel

5.600,00

27/00151/20/B

***2356**

SAT Galã nº 994 XUGA

22.765,81

27/00152/20/B

***3380**

Ganadería Castelo, S.C.

126.000,00

15/00098/20/B

***3275**

Ganadería Casa de Pedro, S.C.

2.800,00

15/00099/20/B

***2811**

Ganadería A Fraga, S.C.

11.295,11

15/00100/20/B

***1911**

SAT Regueiro Branco nº 1390 XUGA

100.100,00

27/00332/20/B

***4480**

Bispo, S.C.

12.796,00

27/00424/20/B

***5101**

Ganadería Lacpi, S.L.

90.667,50

27/00092/20/B

***8089**

De Andrés Alejandro

12.600,00

27/00093/20/B

***4774**

São Miguel de Biville, S.C.

5.447,25

27/00095/20/B

***5084**

Cicillón, S.C.

23.583,16

27/00096/20/B

***4899**

Casa de Menor, S.C.

7.752,46

27/00097/20/B

***4182**

Gandería Benita, S.C.

50.304,14

27/00099/20/B

***3874**

López Fente José Antonio

14.866,04

27/00100/20/B

***3183**

Ganadería Marrondo, S.C.

14.599,20

27/00101/20/B

***6772**

Pombo Rodríguez Martín

4.550,00

27/00102/20/B

***4753**

Fernández Fernández Amadeo

6.475,00

27/00103/20/B

***8285**

Gago Andón Jorge

13.336,38

27/00104/20/B

***4163**

Ganadería Gómez, S.C.

48.033,88

27/00105/20/B

***3612**

Ganadería Bella, S.C.

43.454,50

27/00106/20/B

***4895**

Precebo Casucho, S.C.

32.220,00

27/00107/20/B

***6400**

Míguez Galdo Dores

11.550,00

27/00108/20/B

***3193**

Grandela, S.C.

22.803,76

27/00109/20/B

***3037**

Sdad. Agrária de Transf. O Palomar

17.500,00

27/00110/20/B

***4806**

Fernández Paradela Ramiro

53.864,88

27/00111/20/B

***2107**

SAT Lodos e Pérez nº 940 XUGA

45.809,42

27/00306/20/B

***8076**

Pérez Gutiérrez Rubén

31.260,15

27/00270/20/B

***3987**

Clatacasán, S.L.

54.822,13

36/00027/20/B

***0268**

Ganadería Gargallo, S.C.

90.774,57

27/00550/20/B

***4439**

Abuín Sanfiz José

29.396,75

36/00132/20/B

***2016**

Ganadería Quintal, S.C.

162.000,00

27/00560/20/B

***5174**

Ganadería do Pinheiro, S.C.

159.328,93

32/00124/20/B

***5065**

Murco Berry, S.C.

88.477,05

27/00363/20/B

***4320**

Bustelo, S.C.

9.800,00

27/00465/20/B

***6089**

Carvalhal Paredes José Manuel

12.816,88

32/00127/20/B

***2888**

Luis González Rubén

3.622,50

15/00341/20/B

***5457**

Ganadería Sanfoga, S.L.

39.184,92

15/00384/20/B

***5489**

Ganadería Sánchez Villar, S.C.

108.000,00

36/00005/20/B

***7382**

Castro Castiñeira Diego

28.163,44

27/00079/20/B

***8425**

López Vázquez Diego

42.000,00

27/00080/20/B

***3290**

Bello Portela M. Isabel

83.949,77

27/00081/20/B

***4663**

García González Javier

54.000,00

27/00082/20/B

***4810**

Fernández Ramos Óscar

6.930,00

27/00083/20/B

***3346**

Ganadería Quintanas, S.C.

39.938,93

27/00084/20/B

***3495**

Teijeiro y Rodríguez, S.C.

51.355,33

27/00086/20/B

***1513**

López Díaz María José

10.640,00

27/00087/20/B

***5276**

Fernández Álvarez Eladio

26.295,12

27/00088/20/B

***4895**

Pollos São Antolín TC

15.802,08

27/00089/20/B

***4783**

Granjas Mosteiro, S.L.

14.000,00

27/00090/20/B

***4930**

Suárez Mourelle Alberto

28.662,18

27/00091/20/B

***2691**

Fernández Tê-lo Eladio

4.533,47

27/00040/20/B

***4996**

Cendán Seijo, S.C.

20.107,50

27/00041/20/B

***2888**

Vázquez Somoza Juan Luis

9.309,93

27/00042/20/B

***5172**

Fidalgo Cabana, S.C.

41.571,15

27/00044/20/B

***6527**

Núñez López María Fé

3.430,00

27/00045/20/B

***4177**

Bermúdez Fernández Serafín

9.596,69

27/00046/20/B

***6834**

Teijido Iglesia José Manuel

4.550,00

27/00048/20/B

***3904**

Ganadería Cabanas, S.C.

25.985,65

27/00050/20/B

***6449**

Rodríguez Lois José Antonio

48.835,71

27/00051/20/B

***2888**

O Louro SAT nº 1212 XUGA

50.085,00

27/00052/20/B

***4899**

Ganadería Martiño, S.C.

63.719,10

27/00053/20/B

***7464**

López Lodeiro José Ángel

33.749,80

27/00054/20/B

***2608**

Freire Crescente José Manuel

7.595,00

27/00055/20/B

***3194**

González, S.C.

168.000,00

27/00056/20/B

***4578**

Finca Bermún, S.L.

184.151,67

27/00058/20/B

***5026**

Carballo Vilabella Sociedad Civil

16.457,45

27/00059/20/B

***6760**

Vila Visuña Sonia

8.878,96

27/00060/20/B

***1580**

Folgueira Fernández Paulina

7.000,00

27/00061/20/B

***4320**

Casa Quintillán, S.C.

7.805,00

27/00062/20/B

***2025**

Ferreiros Martínez, S.C.

24.500,00

27/00064/20/B

***4991**

Ganadería Teixeiro, S.C.

50.760,00

27/00066/20/B

***4782**

Ganadería Juiz, S.C.

13.437,14

27/00068/20/B

***3505**

Leitagro, S.C.

68.495,00

27/00069/20/B

***4650**

Rodríguez Jove Sandra

22.786,32

27/00070/20/B

***1186**

Rego Teijeiro José Manuel

42.000,00

27/00071/20/B

***1123**

Varela Otero María Jesús

40.036,50

27/00072/20/B

***4627**

Calvo Paz Nicolás

23.015,72

27/00073/20/B

***7258**

Fernández Vázquez Ana Isabel

12.445,91

27/00075/20/B

***4497**

Otero Insua José Antonio

5.898,20

27/00076/20/B

***2818**

SAT Daviña nº 1166 XUGA

16.870,00

27/00077/20/B

***3311**

Herbón Núñez, S.L.

80.867,96

27/00078/20/B

***4767**

Hermanos Valiña Irimia, S.C

18.222,05

27/00343/20/B

***8061**

Cortiñas Míguez Saray

8.968,50

27/00530/20/B

***5174**

Mingos, S.C.

100.992,15

27/00538/20/B

***5326**

López Díaz José Alberto

5.832,00

15/00473/20/B

***1054**

Rey Martínez, S.C.

63.243,60

27/00540/20/B

***4848**

Saavedra Seijas Jesús

24.611,38

27/00549/20/B

***3733**

Ferreiro Palácios José Antonio

4.319,21

15/00403/20/B

***9254**

Yáñez Vázquez Agustín

36.271,88

15/00421/20/B

***6332**

Calo Barbazán Carlos Antonio

18.322,02

36/00015/20/B

***4899**

Mapa Farinhas, S.C.

108.000,00

15/00433/20/B

***9849**

Abeledo, S.C.

138.754,67

15/00434/20/B

***9799**

Gandeiría Cobas, S.C.

3.850,00

15/00446/20/B

***4480**

Díaz Colmenares Eduardo

216.000,00

15/00449/20/B

***0958**

Casa Castro, S.C.

73.262,56

36/00118/20/B

***6031**

Fraga Fernández Diego

17.595,00

36/00122/20/B

***0860**

Ganadería Santiso, S.C.

151.308,50

15/00023/20/B

***2621**

Gandería O Cubelo, S.C.

16.710,00

32/00013/20/B

***2669**

Fernández González Antonia

2.381,75

32/00015/20/B

***5054**

Avícola Osoño, S.L.

54.000,00

32/00016/20/B

***6173**

Gómez Fernández María Concepção

3.972,66

15/00330/20/B

***1669**

Gandeiría A Pradeira, S.C.

162.000,00

15/00331/20/B

***2592**

Ganadería Cornaces, S.L.

18.880,56

15/00333/20/B

***5226**

Finca La Assunção, S.C.

26.068,10

27/00364/20/B

***4179**

Casa Seijas, S.C.

21.000,00

27/00365/20/B

***3362**

Tabernas, S.C.

2.800,00

15/00339/20/B

***3662**

Ganadería Põe das Carroças, S.C.

16.892,78

27/00379/20/B

***8078**

Sixto Trigo Hermelino Javier

4.900,19

27/00380/20/B

***9310**

Pernas Pinheiro María Eugenia

2.625,00

27/00381/20/B

***0547**

Otero Gómez Ramón Alberto

4.830,00

27/00382/20/B

***1975**

Ganadería Sabê-la, S.L.

3.325,00

36/00081/20/B

***6779**

Rodríguez Portela Marcos

7.445,35

27/00359/20/B

***4203**

Casa do Grande, S.C.

9.275,00

27/00401/20/B

***4439**

Regueira González Lorena

14.850,00

27/00405/20/B

***7440**

Vázquez Calviño Luzia

216.000,00

15/00353/20/B

***2388**

Ganadería Vinculado, S.C.

16.800,00

36/00109/20/B

***8003**

Abeledo López Mª dele Carmen

12.600,00

36/00110/20/B

***0381**

Ganadería Rubio Calviño, S.C.

12.600,00

15/00425/20/B

***5215**

Gandería Ecovilariño, S.C.

15.909,25

15/00469/20/B

***9381**

Lestayo González José Francisco

40.713,75

36/00125/20/B

***6247**

Meio do Agro, S.C.

121.540,30

27/00323/20/B

***7139**

Lovelle Soto Sergio

47.503,22

32/00141/20/B

***5069**

Gandería Gandainas, S.L.U.

9.195,48

32/00142/20/B

***2768**

Alonso Dapia Purificação

84.000,00

32/00143/20/B

***2824**

Pía Campo José Antonio

12.600,00

36/00096/20/B

***0652**

Gandería Rês, S.C.

42.000,00

15/00139/20/B

***0382**

Ganadería Pose, S.C.

35.400,00

15/00141/20/B

***6019**

Ganadería Melenas, S.C.

161.265,43

15/00142/20/B

***0443**

Granja Capilla, S.C.

79.878,99

15/00144/20/B

***2715**

Llamas Ferreiro Ciriaco

48.330,00

27/00547/20/B

***2357**

Xumieira SAT nº 988 XUGA

2.625,00

15/00146/20/B

***9794**

Finca Varela, S.C.

97.046,60

36/00059/20/B

***2012**

Sobrino Carral, S.C.

61.948,14

15/00274/20/B

***6563**

Finca A Cheda, S.L.

48.424,60

15/00275/20/B

***1658**

Ganadería Grela, S.C.

3.870,30

27/00371/20/B

***4769**

Osorio Fernández Alicia

9.001,94

36/00086/20/B

***1908**

Gandería O Coto, S.C.

10.476,46

27/00433/20/B

***7748**

Avícola Melidense, S.L.

21.368,90

27/00473/20/B

***9914**

Rey López Rosario Celia

12.600,00

15/00072/20/B

***0328**

Gandeiría L Cornes, S.C.

75.857,15

32/00125/20/B

***2861**

Otero López Juan José

12.250,00

27/00375/20/B

***7989**

López Fernández Benigno

13.711,03

27/00376/20/B

***6709**

Pardo Rodríguez Carlos

126.000,00

27/00378/20/B

***3380**

Serras C.

32.871,86

27/00493/20/B

***3442**

Ganadería Pena de Fitoiro, S.C.

24.500,00

27/00548/20/B

***3349**

Ganadería Colina, S.C.

39.483,08

15/00082/20/B

***1416**

Dopico Bico Antonio

5.600,00

15/00083/20/B

***8426**

Torrente Sabín Lorenzo

24.031,35

15/00086/20/B

***3369**

Gandeiría O Prado, S.C.

23.240,70

36/00060/20/B

***9185**

Villanueva Villanueva Sergio

22.500,00

36/00062/20/B

***9133**

Ledo Corzo Javier

54.000,00

36/00063/20/B

***1327**

Gandería Silleda, S.L.

36.882,00

36/00064/20/B

***2018**

Corcivi, S.C.

162.000,00

36/00065/20/B

***8992**

Ortigueira Seijo Pedro

20.107,80

36/00066/20/B

***2256**

Brey Baltar Mónica

7.396,47

36/00067/20/B

***5734**

Méndez Casal José Antonio

7.007,92

36/00070/20/B

***0012**

Gandeiría Casa do Meio, S.C.

84.000,00

36/00072/20/B

***0010**

Casa Rubén, S.C.

74.078,13

27/00211/20/B

***4769**

Cebo Lavrada, S.C.

11.334,24

32/00159/20/B

***7801**

Oberto Espinoza José Ángel

45.860,00

36/00090/20/B

***6309**

Agromiño, S.L.

8.052,10

36/00115/20/B

***0049**

Ganadería Presas y Riveiro, S.C.

24.500,00

15/00398/20/B

***0790**

Sil Lopes Nuno Miguel

7.242,06

36/00103/20/B

***6105**

Rousil, S.C.

165.272,40

36/00104/20/B

***9375**

Nogueira Portas Adrián

39.600,86

15/00438/20/B

***6133**

Ganadería Reiris, S.C.

125.628,30

15/00105/20/B

***4910**

Galinha Martínez Manuel

12.851,13

15/00108/20/B

***9575**

Viveros Florgalicia, S.L.

4.567,50

36/00025/20/B

***0378**

Casa do Rei, S.C.

41.932,36

36/00026/20/B

***5535**

Ganadería Iglesias Ferradás, S.C.

60.114,43

36/00029/20/B

***5110**

SAT Ganadería Maceiras nº 1316 XUGA

108.395,00

36/00030/20/B

***0394**

Ganadería Pousa, S.C.

115.991,27

36/00031/20/B

***0643**

Casa de Neira, S.C.

75.660,10

36/00032/20/B

***4286**

São Remigio de Maceiras, S.C.

225.000,00

36/00033/20/B

***0259**

Agricultura y Ganadería Sesto SAT 5

11.238,50

36/00034/20/B

***0990**

Ganadeza, S.L.

115.721,33

36/00035/20/B

***1407**

Santomé Pereiro José

15.750,00

36/00036/20/B

***7817**

Payo Bardelas Sonia

54.000,00

36/00037/20/B

***1699**

Roxiño, S.C.

162.000,00

36/00038/20/B

***2009**

Gandeiría Antuín, S.C.

126.000,00

36/00040/20/B

***5621**

Roqueiro e Galego, S. C.

168.000,00

36/00041/20/B

***0644**

Ganadería Cuñarro, S.C.

18.305,91

36/00043/20/B

***1077**

Piso Salgueiro Javier

54.000,00

36/00044/20/B

***1563**

Pereiro Albor José

17.500,00

36/00045/20/B

***4620**

Gandeiría Morgade, S.C.

8.310,05

36/00047/20/B

***0445**

Esperón Moldes Pablo

35.130,96

36/00048/20/B

***8914**

Fernández Rodríguez Manuel

25.589,24

36/00052/20/B

***1983**

Tasil, S.C.

42.000,00

36/00053/20/B

***0208**

Filloy Muras José Manuel

25.200,00

36/00055/20/B

***4529**

Ganadería Tojo, S.L.

18.564,56

36/00056/20/B

***1637**

Estévez Rozas Mª Teresa

5.844,27

36/00057/20/B

***0199**

Gandeiría Bernárdez-Vilar, S.C.

126.000,00

36/00058/20/B

***9298**

Rodríguez García Alva

22.500,00

15/00453/20/B

***2841**

Gandeiría Dureixa, S.C.

4.200,00

15/00454/20/B

***1112**

Caínzos Amenedo María José

12.600,00

15/00460/20/B

***4110**

González Rivera, S.C.

13.706,67

15/00462/20/B

***0263**

SAT Carvalhal Deibe

47.645,50

27/00526/20/B

***3758**

SAT As Pandas XUGA 1384

52.000,18

15/00291/20/B

***2650**

Ganadería Xesbar, SAT

23.828,46

36/00079/20/B

***0262**

Cortegoso Martínez Ángel María

2.589,24

32/00126/20/B

***6596**

Saa Gómez Roberto

3.024,00

32/00130/20/B

***2956**

Campos González Elio

14.400,00

32/00100/20/B

***2353**

Anastasio Bello Fuentes y otros, S.C.

168.000,00

32/00139/20/B

***6371**

Cid Pérez Marcos

2.780,04

36/00010/20/B

***8592**

Fernández Méndez Concepção

4.375,00

36/00011/20/B

***0645**

Fuentes Vidal Cumbraos Número, S.C.

41.313,62

36/00012/20/B

***1962**

García Lorenzo Benjamín

42.000,00

36/00013/20/B

***0274**

Gandería Baltasar, S.C.

18.900,00

36/00014/20/B

***1053**

Piso Salgueiro Daniel

54.000,00

32/00150/20/B

***3710**

Feisán, S.C.

1.750,00

36/00016/20/B

***4152**

Vilgar, S.C.

158.578,53

36/00017/20/B

***0964**

Gandería Simval, S.C.

126.000,00

36/00018/20/B

***5816**

Gandeiría Taberneiro, S.C

29.709,06

36/00022/20/B

***5193**

Ganadería Casa Paneiro, S.C.

162.000,00

36/00024/20/B

***2010**

Gandería FG, S.C.

108.000,00

27/00385/20/B

***4789**

Ganadería Casa Curro, S.C.

50.940,00

27/00394/20/B

***3263**

Gandeiría Mantoño Sociedade Civil

15.993,60

27/00435/20/B

***3819**

Miranda Vidueiro Javier

22.553,31

27/00278/20/B

***6219**

López López María Rocío

5.600,00

27/00279/20/B

***5430**

Villamel Teijeiro María Luisa

3.755,22

27/00280/20/B

***4524**

Lage Folgueira José Ángel

11.060,00

27/00281/20/B

***1182**

Rodríguez Vázquez María Mercedes

5.141,71

27/00282/20/B

***5101**

López Yáñez María dele Carmen

120.000,00

27/00283/20/B

***4782**

Ganadería São Román, S.C.

40.950,00

27/00284/20/B

***5074**

Ganadería Tania e Luzia, S.C.

5.685,75

27/00285/20/B

***3635**

Gandería Luciano dos Queimos, S.C.

44.380,00

27/00286/20/B

***4709**

Pacín Seoane Carlos

12.373,20

27/00287/20/B

***4075**

Vázquez Rodríguez Julio

5.775,00

27/00288/20/B

***4184**

Ganadería Santalla, S.C.

49.152,06

27/00289/20/B

***1158**

López Quintas José Manuel

14.850,00

27/00291/20/B

***4225**

Fernández Meilán Diego

4.257,00

27/00292/20/B

***3795**

Casa Castellano, S.C

5.334,84

27/00293/20/B

***5104**

Ulloa, S.C.

147.822,61

27/00294/20/B

***3380**

Lamaboa São Benito, S.L.

6.043,59

27/00295/20/B

***3526**

Castelo, S.C.

3.600,00

27/00296/20/B

***4272**

Riveiro Lage Óscar

4.725,00

27/00297/20/B

***2564**

Gaigo SAT XUGA 1074

65.076,56

27/00299/20/B

***5176**

Colmeas do Navia Eo, S.C.

7.380,18

27/00301/20/B

***3455**

Casa Fernández Fouce, S.C.

10.866,80

15/00271/20/B

***0454**

Gandeiría O Vilar, S.C.

48.383,46

27/00321/20/B

***5172**

Ganadería Capón Holstein

162.000,00

27/00333/20/B

***3365**

Ganadería Fidalgo, S.C.

2.800,00

15/00294/20/B

***1925**

Ganadería Rancaño, S.L.

10.698,54

27/00311/20/B

***7477**

Ledo Bernárdez Ramón

3.375,00

32/00138/20/B

***7560**

Garrido Otero Adrián

16.200,00

27/00491/20/B

***4442**

González García Juan

3.964,05

27/00492/20/B

***5186**

Romualdo Pousada, S.C.

26.781,93

27/00512/20/B

***4183**

Sonhara, S.C.

95.539,50

15/00407/20/B

***8044**

Ganadería A Armada, S.C.

9.275,00

32/00140/20/B

***4812**

Ganadería Miranda-García Titularida

16.635,13

27/00372/20/B

***3041**

SAT Marga

34.926,85

27/00391/20/B

***4585**

Ferreiro López Marcos

2.800,00

27/00393/20/B

***7138**

Vázquez Mourenza José

12.600,00

27/00442/20/B

***7532**

Orille García Yves

35.597,76

15/00212/20/B

***9566**

Sanmartín Díaz Antonio

1.925,00

15/00213/20/B

***1188**

Gandeiría Casa da Pena, S.C.

3.326,40

15/00214/20/B

***8453**

SAT Fiba nº 1173 XUGA

48.691,39

15/00216/20/B

***3626**

Gandeiría Toñita, S.C.

3.167,39

15/00278/20/B

***1233**

Rito, S.C.

12.250,00

27/00432/20/B

***4113**

Casa Andrés de Acevedo, S.C.

19.722,50

15/00363/20/B

***1894**

Carrillo Fernández Alejandro

26.048,75

32/00163/20/B

***5073**

Integraciones Galaicas, S.C.

70.042,50

15/00365/20/B

***9120**

Bello Vázquez María José

71.400,00

15/00366/20/B

***9801**

Ganadería Bello, S.C.

63.049,00

15/00367/20/B

***2585**

Ganadería Casa Lorenzo, S.C.

23.050,80

15/00368/20/B

***5921**

Avícola Sexto, S.C.

108.000,00

15/00369/20/B

***0360**

Gandeiría dele Rio Deus, S.C.

14.420,00

15/00370/20/B

***6173**

Ganadería Silveira Pardo, S.C.

54.000,00

15/00371/20/B

***2289**

Landeira Pena José

45.370,15

32/00164/20/B

***2266**

Quintás Grande Armando

2.028,85

32/00165/20/B

***7072**

Bernard Domenech Adolfo

2.298,38

32/00166/20/B

***6351**

Regueiro Cacheiro Adrián

10.057,50

32/00170/20/B

***5012**

Ganadera de Facos, S.C.

127.900,60

27/00455/20/B

***4071**

Ganadería Poutón, S.C.

29.972,43

15/00432/20/B

***8407**

Granda Comprida S. Coop. Galega

69.720,00

27/00508/20/B

***4176**

Teixeiro Lamas, S.C.

64.189,43

15/00124/20/B

***8300**

SAT Regueiro Picón nº 1135 XUGA

8.756,56

15/00126/20/B

***3269**

Sánchez Arenoso José Manuel

61.340,65

27/00516/20/B

***2872**

SAT Fragueiro nº 1176 XUGA

15.189,77

36/00137/20/B

***9180**

Alves Estévez Nerea

5.175,00

15/00071/20/B

***5496**

Ganadería Agro da Pedra, S.C.

51.423,11

27/00276/20/B

***3806**

Reigada, S.L.

74.979,02

15/00357/20/B

***0741**

Gandería Denueiro, S.C.

13.510,00

32/00168/20/B

***5032**

Domínguez y Fernández, S.C.

167.998,95

27/00551/20/B

***2405**

A Cruz SAT nº 1016 XUGA

46.350,50

15/00476/20/B

***8979**

Granja O Caxigo, S.L.

216.000,00

27/00411/20/B

***7227**

López Núñez Pilar

17.694,47

27/00412/20/B

***6236**

Pérez Rigueiro Víctor

7.000,00

27/00413/20/B

***6104**

Fontal Díaz Iván

3.655,00

27/00414/20/B

***0679**

Sánchez López Benigno Manuel

5.600,00

15/00381/20/B

***7831**

Doroña SAT nº 1094 XUGA

7.997,50

15/00447/20/B

***6130**

Cao García, S.C.

155.624,40

15/00448/20/B

***6322**

Mosquera dele Rio, S.C.

30.641,01

15/00261/20/B

***1172**

Yáñez Candamil María Rebeca

1.750,00

15/00264/20/B

***3550**

Gando Gallupa, S.C.

3.668,00

15/00178/20/B

***8840**

Martínez Martínez María Elena

6.564,71

15/00179/20/B

***2048**

Petexo, S.C.

17.100,00

15/00182/20/B

***5651**

Devesa Langueirón, S.L.

149.003,87

15/00186/20/B

***5537**

Martínez García Ana María

4.500,00

15/00187/20/B

***5682**

Ganadería Petis, S.C.

61.903,32

15/00188/20/B

***6625**

Arrescalvo, S.C.

30.681,35

15/00358/20/B

***5230**

Granja Quintela de Arca, S.C.

27.444,10

15/00378/20/B

***9861**

Míguez Peñín Rebeca Susana

8.925,00

15/00194/20/B

***6122**

Ganadería Casa do Campo, S.C.

96.000,00

15/00197/20/B

***0438**

Pebegasa, S.C.

18.725,00

15/00199/20/B

***6910**

Boullón Rois José Luis

12.600,00

15/00201/20/B

***3891**

Baña Casanova Verónica

72.000,00

15/00202/20/B

***2603**

Añón Soneira José Álvaro

39.510,00

15/00206/20/B

***9655**

Guijarro Ferreiro Iván

3.865,73

15/00208/20/B

***1847**

Amante de Esmorode, S.C.

63.755,34

15/00209/20/B

***2557**

Galiprado, S.C.

21.480,19

15/00035/20/B

***6253**

Montes Rodríguez Verónica

96.332,26

15/00039/20/B

***1216**

Ganadería O Campelo, S.C.

18.620,00

15/00040/20/B

***5138**

Casa Segade González, S.C.

40.898,05

15/00041/20/B

***8290**

São Vicente de Niveiro SAT 1141

33.385,20

15/00042/20/B

***2837**

Gandeiría Candal Couselo, S.C.

84.000,00

15/00045/20/B

***1136**

Vázquez Cajaraville

9.282,88

15/00015/20/B

***8232**

Fernández Quintáns Ovidio

37.800,00

15/00032/20/B

***4518**

Suárez Rodríguez Emilio José

28.653,98

15/00047/20/B

***3134**

Ganadería Cornes, S.C.

37.791,51

15/00016/20/B

***3370**

Ganadería do Mouro, S.C.G.

67.703,80

15/00029/20/B

***5502**

Granja Moreira de Brandoñas, S.C.

2.160,00

32/00019/20/B

***9383**

Alvar Fiz Iván

5.400,00

32/00026/20/B

***2655**

Bolaño Bolaño Aníbal

6.652,89

32/00028/20/B

***3689**

Cunícola do Foxo, S.L.U.

11.900,00

32/00033/20/B

***3466**

Alfonso Carballo Lama y otros, S.C.

28.086,33

15/00025/20/B

***2048**

Ganadería Novio, S.C.

48.980,72

32/00047/20/B

***3321**

Casal Ledesma Miguel

2.407,50

32/00049/20/B

***3285**

Vidal Souto Marta

3.375,00

32/00050/20/B

***7852**

Suárez Pérez Miguel

9.450,00

32/00054/20/B

***2348**

José Antonio Cortes Pacios y otros

26.708,40

32/00148/20/B

***4487**

Sociedad Civil Ganados Yáñez, S.C.

7.665,30

32/00157/20/B

***1563**

Vidal Charneca Alberto

2.277,00

15/00359/20/B

***5447**

Bujía Rogo Francisco Javier

6.448,75

15/00385/20/B

***0744**

SAT nº 4019 Regoa Cedeira

2.931,25

36/00117/20/B

***0276**

Ganadería Roxelo, S.C.

84.000,00

15/00361/20/B

***2557**

Paravico, S.C.

5.249,96

27/00360/20/B

***4444**

Ninho Pérez Raúl

5.918,83

32/00030/20/B

***6666**

Gil Rodríguez Iván

2.079,00

32/00031/20/B

***9659**

Martínez Fidalgo Álvaro

3.865,00

32/00032/20/B

***7028**

Souto Salgado Antonio

7.700,00

32/00042/20/B

***5062**

Exploração de Vacuno Hermanos Vila

65.094,58

32/00053/20/B

***5710**

Ramírez Cabrera Ruth Natalia

15.180,00

32/00064/20/B

***7722**

Cabido Fernández Francisco Javier

4.462,82

15/00028/20/B

***1606**

Sánchez García Alberto José

21.205,80

32/00011/20/B

***6733**

González González José

5.992,20

32/00037/20/B

***8742**

Rodríguez Gómez María Assunção

12.676,05

32/00020/20/B

***4699**

Agronova, S.C.

83.679,65

32/00002/20/B

***0730**

Fernández Díaz Alfonso

1.966,94

15/00010/20/B

***2280**

Ganadería Xesteiro, S.C.

72.000,00

32/00003/20/B

***3359**

Sánchez Justo Lidia

96.000,00

15/00011/20/B

***8991**

Calvo Oreiro María José

7.800,60

15/00049/20/B

***1986**

Rodríguez Mallón Jesús

6.370,00

15/00056/20/B

***1840**

Lado Pérez José Manuel

25.018,06

15/00057/20/B

***2219**

Barco Fuentes Santiago

7.840,00

36/00002/20/B

***9014**

Rodríguez Fernández Óscar

48.195,00

32/00068/20/B

***5065**

Adega Velha Terra, S.L.

29.804,95

32/00008/20/B

***7757**

Meno Fernández David

84.000,00

32/00025/20/B

***7950**

Díaz Carballo Gerónima

42.000,00

32/00057/20/B

***4453**

Agrogranxeiro, S.C.

4.725,00

32/00058/20/B

***2227**

Álvarez Estévez Ángela

7.350,00

32/00059/20/B

***7328**

Villamor Oliva Verónica

10.581,93

32/00062/20/B

***9741**

Viana Lorenzo Bruno

42.000,00

36/00003/20/B

***9072**

Andújar Trigo Jesús

37.169,69

15/00007/20/B

***6563**

Gandería do Campo SAT nº 975 XUGA

116.138,93

15/00008/20/B

***5319**

SAT nº 913 XUGA O Fondal Aboi

11.375,00

15/00013/20/B

***1211**

Granja O Pedreiro, S.C.

13.245,00

32/00006/20/B

***1433**

Santana Loureiro Bruno

54.000,00

15/00020/20/B

***2539**

SAT Os Chãos

93.205,00

15/00024/20/B

***9603**

Rey Vieito María dele Carmen

14.400,00

32/00017/20/B

***3633**

Díaz Quiñones José Manuel

2.250,00

32/00021/20/B

***4698**

O Pedrón, S.C.

6.750,00

15/00034/20/B

***6223**

Gandería Franqueiro Papucín SAT núm.

114.481,11

32/00027/20/B

***4808**

Quintás Augusto, S.C.

24.975,00

32/00029/20/B

***3706**

Xatos Os Pontos, S.C.

15.750,00

32/00040/20/B

***7276**

Rua Pérez Rosa Mary

108.000,00

32/00041/20/B

***7702**

Fernández Martínez José Ángel

6.750,00

32/00043/20/B

***9215**

Lordi Nogueiras José Antonio

10.800,00

32/00044/20/B

***3732**

Guitián y Álvarez, S.C.

12.600,00

15/00069/20/B

***1312**

Ganadería Toba, S.C.

107.847,93

15/00070/20/B

***6703**

Aldariz Araujo María Geraldina

11.270,00

32/00073/20/B

***3403**

Herrera García Mónica

8.823,15

15/00014/20/B

***1388**

Gesto Mouro, S.C.

31.500,00

15/00018/20/B

***6301**

Vilariño López Faustino

11.991,67

15/00019/20/B

***9832**

Ganadería Ramos, S.C.

62.118,49

32/00005/20/B

***4985**

Fonte da Laxe, S.C.

27.675,00

15/00022/20/B

***0125**

Ferradás Hermida, S.C.

83.168,93

ANEXO III

Beneficiários e subvenções das ajudas correspondentes à submedida 06.30. Criação de empresas para o desenvolvimento de pequenas explorações (procedimento MR405B)

Expediente

DNI

Nome

Ajuda (€)

15/00258/20/P

***3479**

Bellas Martínez María Azucena

15.000

15/00259/20/P

***0987**

Blanco Lorenzo Carlos

15.000

15/00260/20/P

***8768**

Bellas Fojo Manuel

15.000

27/00024/20/P

***6779**

Fernández Fernández Clara

15.000

36/00076/20/P

***1202**

Sendín Domínguez Antonio

15.000

27/00339/20/P

***6738**

Freijo Lamas Servando

15.000

15/00415/20/P

***8558**

Segade Sesar Ana María

15.000

15/00416/20/P

***1566**

Vázquez Salgado María

15.000

15/00418/20/P

***8298**

Ares Aller María Sol

15.000

15/00419/20/P

***1568**

Agra Sánchez María

15.000

15/00422/20/P

***8124**

Mejuto Vázquez César Manuel

15.000

15/00424/20/P

***3291**

López Seoane Juan Carlos

15.000

27/00563/20/P

***7559**

Montes Eimil Manuel

15.000

27/00031/20/P

***3460**

Argerey Rodríguez María Fé

15.000

27/00033/20/P

***7576**

Corral Pérez Víctor Manuel

15.000

15/00428/20/P

***1932**

Casal Montero Rafael

15.000

15/00429/20/P

***1335**

Seoane Veiga María dele Carmen

15.000

15/00430/20/P

***8582**

Pazos Seijas Ángela

15.000

15/00431/20/P

***1569**

Vázquez Abad José Ramón

15.000

27/00546/20/P

***4603**

Balseiro Ramil Marta

15.000

15/00077/20/P

***7386**

Rodríguez Suárez Silvia

15.000

27/00029/20/P

***5080**

Blas Gómez Carmen Luz

15.000

27/00470/20/P

***0641**

Cid Diéguez Alfonso

15.000

27/00472/20/P

***8906**

Carballo Gómez Daniel

15.000

27/00007/20/P

***2006**

Álvarez López Aurora

15.000

27/00009/20/P

***6895**

Fernández Carreira M. Carmen

15.000

27/00010/20/P

***3891**

Queizán Cordeiro Fernando

15.000

27/00017/20/P

***4229**

Núñez Fernández Jaime

15.000

27/00018/20/P

***5339**

Vilarín Páez José Manuel

15.000

27/00019/20/P

***1997**

Arias López Luisa

15.000

27/00020/20/P

***2416**

Díaz Sanmiguel Marcos

15.000

27/00021/20/P

***5974**

Pérez Casas María Dores

15.000

27/00305/20/P

***7086**

Fernández López María Ángeles

15.000

32/00122/20/P

***2309**

Dosantos Barreira José

15.000

27/00448/20/P

***1952**

Silva Pena José Manuel

15.000

27/00026/20/P

***7094**

Fernández Gayoso María Soledad

15.000

15/00440/20/P

***9923**

Gómez García Marina

15.000

15/00441/20/P

***1669**

Fernández Penas Manuel

15.000

27/00568/20/P

***7002**

Hermida Quanto Ramón

15.000

15/00316/20/P

***6848**

López Trigo Manuel Darío

15.000

27/00489/20/P

***1082**

Besteiro García Juan Carlos

15.000

27/00013/20/P

***3847**

García Timiraos Miguel

15.000

15/00406/20/P

***6717**

Serantes Tobío Adrián

15.000

27/00531/20/P

***7629**

López López Lucita

15.000

27/00539/20/P

***5413**

Hermida Fraga Félix

15.000

27/00483/20/P

***7294**

Miguélez Vázquez María Josefa

15.000

27/00484/20/P

***7007**

Vila Rios María Carmen

15.000

27/00485/20/P

***7551**

Expósito Souto María Luisa

15.000

27/00571/20/P

***3542**

Freire Rouco Ana Belém

15.000

27/00030/20/P

***2407**

Fernández González Manuel

15.000

36/00075/20/P

***7124**

Fernández Pena María

15.000

27/00486/20/P

***4760**

Pérez López M. Josefa

15.000

27/00487/20/P

***4717**

García González María dele Carmen

15.000

27/00488/20/P

***2805**

González Vázquez María Jesús

15.000

27/00490/20/P

***3902**

Fontao Vali José Manuel

15.000

15/00263/20/P

***3690**

Villar Villar José

15.000

36/00106/20/P

***5634**

Serantes Abal Mª Rosario

15.000

15/00131/20/P

***4681**

Bugía Ramos Piedad

15.000

15/00133/20/P

***5657**

Rodríguez Vázquez José Manuel

15.000

15/00135/20/P

***9449**

Sánchez Varela María dele Carmen

15.000

15/00355/20/P

***5228**

Cutrín Tato María

15.000

15/00312/20/P

***2492**

Rey Pedrouzo Sonia

15.000

15/00313/20/P

***9384**

López Ferreño José Antonio

15.000

27/00425/20/P

***6885**

López López María Manuela

15.000

27/00481/20/P

***0573**

Vizcaíno Gómez Pilar

15.000

15/00079/20/P

***6461**

Campos Suárez Isabel

15.000

15/00256/20/P

***8442**

Rio Muíño Carmen

15.000

36/00097/20/P

***6263**

Fandiño Pinheiro José Ramón

15.000

27/00545/20/P

***7454**

Pérez Gómez Manuel

15.000

27/00437/20/P

***5004**

Poy Álvarez Félix

15.000

27/00475/20/P

***7132**

Arias Rodríguez Manuel Javier

15.000

27/00482/20/P

***5317**

Espinho Ares María Josefa

15.000

27/00028/20/P

***1918**

Méndez Rodríguez Imaculada

15.000

27/00329/20/P

***9854**

González Bermúdez María Mar

15.000

27/00580/20/P

***7028**

Mourenza López Hermesinda

15.000

27/00014/20/P

***2403**

Fernández Rodríguez María Fé

15.000

27/00012/20/P

***7423**

Méndez Rodríguez M. Esperança

15.000

27/00022/20/P

***0564**

Chao Pérez María dele Carmen

15.000

36/00080/20/P

***0980**

Gundín Villar Ruth

15.000

32/00156/20/P

***9202**

Rodríguez Calheiros Víctor Manuel

15.000

15/00342/20/P

***4852**

Pérez Martínez María

15.000

15/00343/20/P

***4602**

Gómez Louzao José Manuel

15.000

15/00344/20/P

***6477**

Pose Brea Manuela

15.000

15/00345/20/P

***4793**

Martínez García Divina

15.000

15/00346/20/P

***4674**

Leis Noya Carmen

15.000

15/00347/20/P

***8869**

Figueiras Ferreiro Mª dele Carmen

15.000

15/00350/20/P

***6844**

Botana Garaboa M. Carmen

15.000

27/00410/20/P

***6491**

Fernández Villanueva Aurora

15.000

27/00541/20/P

***7318**

Bello Debasa José

15.000

27/00439/20/P

***5673**

López Sánchez Jesús

15.000

36/00112/20/P

***8130**

Preto Sarandeses María Julia

15.000

15/00253/20/P

***2889**

Rico Pérez María Montserrat

15.000

15/00281/20/P

***4531**

Gigirey Escarís Juan Pablo

15.000

15/00352/20/P

***5593**

Taboada Barral Victorio María

15.000

15/00481/20/P

***8599**

Couso Penas Martín

15.000

27/00320/20/P

***4665**

Goiriz Fernández Francisco

15.000

15/00272/20/P

***5219**

Carroça Losada José Manuel

15.000

15/00273/20/P

***5793**

Gómez Casas Carmen

15.000

27/00555/20/P

***7979**

Blanco Rodríguez Rosana María

15.000

27/00006/20/P

***0334**

Zas Prieto José Ángel

15.000

27/00011/20/P

***6725**

Gómez Gómez Rosa M.

15.000

15/00284/20/P

***8861**

Viqueira Vázquez José Carlos

15.000

27/00347/20/P

***8272**

Castro Rodríguez María Carmen

15.000

27/00436/20/P

***7418**

Pinheiro Amado José Manuel

15.000

15/00089/20/P

***3516**

Grille Vázquez María Dores

15.000

15/00442/20/P

***1951**

García Zas José

15.000

15/00443/20/P

***1921**

Vázquez Vázquez Carmen

15.000

15/00444/20/P

***1780**

Villamor Rodríguez Carmen

15.000

27/00573/20/P

***2041**

Pérez González Sonia

15.000

27/00585/20/P

***3266**

Pedride García María dele Mar

15.000

27/00590/20/P

***0555**

Marey López Raúl

15.000

27/00591/20/P

***3438**

Vázquez Pérez Rosa

15.000

15/00269/20/P

***6411**

Rial García Josefina

15.000

27/00025/20/P

***1892**

Freijo Lamas Carmen

15.000

15/00337/20/P

***3911**

Noya Pumar Carmen Celsa

15.000

15/00477/20/P

***8764**

Lois Barcia José

15.000

27/00569/20/P

***4330**

Vázquez Lamas Manuel

15.000

27/00027/20/P

***8107**

Gago Fernández Jessica

15.000

36/00101/20/P

***5937**

Rodríguez Chaves Javier

15.000

15/00400/20/P

***5713**

Insua Fernández Jesús Daniel

15.000

36/00074/20/P

***2598**

Domínguez González M. Carmen

15.000

15/00084/20/P

***2502**

Ramilo Martínez Anita

15.000

27/00567/20/P

***0841**

Rozas Salgueiros Concepção

15.000

15/00285/20/P

***8546**

Tojeiro Casal Juan Manuel

15.000

32/00145/20/P

***2970**

Sanz Arias Cristão

15.000

27/00532/20/P

***4354**

Casa Rianxo Tores, S.C.

15.000

36/00126/20/P

***2281**

Sana Sieiro Manuel

15.000

15/00470/20/P

***7917**

Vázquez Lamas Ángel

15.000

32/00154/20/P

***0718**

González García Cándida

15.000

27/00464/20/P

***7511**

Cañizo Cervantes Lidia

15.000

27/00480/20/P

***6129**

Pacín Fernández José Ramón

15.000

27/00479/20/P

***5339**

García Agra José Luis

15.000

15/00379/20/P

***5104**

Caruncho Rodríguez Mª Soledad

15.000

27/00307/20/P

***1656**

Olmo Rio Matilde

15.000

15/00287/20/P

***9803**

Varela Varela María Josefa

15.000

27/00366/20/P

***5043**

González López Julia

15.000

27/00368/20/P

***6958**

López González José Darío

15.000

15/00074/20/P

***5905**

Rios Gendra María Elena

15.000

15/00075/20/P

***8216**

Otero Botana María Jesús

15.000

27/00416/20/P

***4891**

Juyoung Gam

15.000

15/00408/20/P

***8117**

Mato Sánchez Manuel

15.000

15/00409/20/P

***1946**

Mato Varela Jesús

15.000

15/00410/20/P

***8579**

Fernández Morujosa Pablo

15.000

15/00411/20/P

***9870**

Sánchez Camoira María José

15.000

27/00515/20/P

***3069**

Ouro Regueiro Santiago

15.000

27/00354/20/P

***1989**

Geada Fuentes María Teresa

15.000

27/00355/20/P

***6410**

Gallardo Mosquera José Manuel

15.000

36/00085/20/P

***5631**

Rey Romeu Mª dele Carmen

15.000

27/00535/20/P

***1815**

Pérez Rodríguez María Dores

15.000

27/00588/20/P

***6091**

Luaces Pena José Manuel

15.000

27/00566/20/P

***3554**

Eiriz Escudero Miguel

15.000

27/00015/20/P

***2090**

Pára-mo Jardón Daniel

15.000

27/00016/20/P

***6492**

Valcárcel Díaz Lidia Luz

15.000

15/00455/20/P

***1111**

Vila Mahia Cristina

15.000

15/00456/20/P

***0948**

Bouza Mirad José Luis

15.000

36/00078/20/P

***1781**

Alcrique S. Coop. Juvenil Galega

15.000

27/00358/20/P

***2289**

Pulido Vázquez María Luisa

15.000

27/00552/20/P

***4775**

Barro Fernández Maribel

15.000

27/00352/20/P

***2113**

Somoza González Milagros

15.000

27/00319/20/P

***5443**

Iglesias López Manuel

15.000

36/00077/20/P

***2522**

Taboada Espinho Cristina

15.000

15/00289/20/P

***1489**

Pérez Facal M. Mercedes

15.000

27/00318/20/P

***6209**

López López Álvaro

15.000

27/00008/20/P

***1536**

Fernández Lamela José Balbino

15.000

27/00308/20/P

***2697**

Fernández Gay Carmen

15.000

36/00119/20/P

***1277**

Verea Fernández Alberto

15.000

27/00317/20/P

***4369**

Lamas Docal Belém

15.000

15/00283/20/P

***7245**

Rodríguez Sabín Soledad

15.000

27/00032/20/P

***6156**

Rivas Dorado María Celia

15.000

32/00167/20/P

***7635**

Estévez Fernández Enrique

15.000

32/00173/20/P

***8960**

Rodríguez Estévez Araceli

15.000

32/00174/20/P

***1950**

Rodríguez Álvarez Manuela

15.000

15/00132/20/P

***6522**

Suárez Sánchez José Antonio

15.000

15/00134/20/P

***6363**

Costoya López María Luz

15.000

27/00023/20/P

***2724**

Pérez Santín Ángela

15.000

15/00081/20/P

***6716**

Cacho Brea Juan Jesús

15.000

27/00349/20/P

***7860**

Lombardero Pérez Antonia Eugenia

15.000

27/00350/20/P

***5094**

Vale Díaz Benito

15.000

27/00351/20/P

***7691**

Carracedo Doural Cristina

15.000

27/00500/20/P

***2245**

Varela Coto Aurelia

15.000

27/00502/20/P

***7647**

Diéguez Fernández José

15.000

27/00503/20/P

***0486**

Fernández Vázquez José Luis

15.000

27/00504/20/P

***6426**

Rouco Otero María dele Carmen

15.000

32/00060/20/P

***3845**

Fernández Domínguez Manuel

15.000

15/00037/20/P

***5223**

Rodríguez Mouriz José

15.000

15/00038/20/P

***0299**

Rama Carneiro José Ángel

15.000

15/00044/20/P

***6512**

Mellid Aguión Esperança

15.000

27/00576/20/P

***3694**

Sanfiz Revalderia Alfredo

15.000

27/00577/20/P

***1844**

López Sanjurjo Ana María

15.000

15/00362/20/P

***8837**

Blanco Rama M. dele Pilar

15.000

27/00309/20/P

***6817**

Sánchez Prado Jesús

15.000

27/00314/20/P

***3346**

Portela González Ilda

15.000

32/00023/20/P

***2848**

Martínez Basalo Josefa

15.000

15/00048/20/P

***4220**

López Vilela José Francisco

15.000

15/00050/20/P

***1485**

Castro Amieiro Verónica

15.000

15/00052/20/P

***5001**

Vaamonde Balado Francisco Javier

15.000

15/00053/20/P

***0627**

Fernández Merlán Emma

15.000

15/00054/20/P

***3865**

Piñón Luaces María Benigna

15.000

15/00058/20/P

***9518**

Rey Seijas Álvaro

15.000

15/00060/20/P

***1118**

Rodríguez Folgar Pedro

15.000

15/00063/20/P

***0610**

López López Mª Inés

15.000

15/00064/20/P

***6001**

Fernández Permuy María Glória

15.000

32/00061/20/P

***2594**

Murciego López Rubén

15.000

32/00065/20/P

***5856**

Costoya Fernández José Manuel

15.000

15/00067/20/P

***5016**

Galinha Martínez Rodrigo

15.000

32/00007/20/P

***1535**

Fernández Mérida Teresa

15.000

32/00009/20/P

***7001**

López Álvarez Alejandro

15.000

15/00021/20/P

***6751**

Parga Eiroa Carmen

15.000

15/00012/20/P

***9341**

Rodríguez Pérez M. Pino

15.000

15/00068/20/P

***9358**

Paz Arnoso Sonia

15.000

32/00069/20/P

***0614**

Saquete Fernández Guillermina

15.000

32/00071/20/P

***7211**

Doval Núñez Mª dele Carmen

15.000

32/00072/20/P

***1469**

Torres Ferreiro Juan Carlos

15.000