Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 218 Venres, 12 de novembro de 2021 Páx. 55804

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se concede a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos dependentes desta consellería non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües.

De conformidade co establecido no ordinal décimo da Resolución desta secretaría xeral, do 27 de maio de 2021, pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Conceder aos centros que se relacionan no anexo desta resolución a dotación económica que se indica para a xestión das probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (BOE núm. 167, do 14 de xullo).

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2021

José Luis Mira Lema
Secretario xeral de Educación e Formación Profesional

ANEXO

Centros e importes concedidos

Código e nome do centro

Nivel e número de alumnado

Importe total e subimportes

15002591 IES Monte Neme

3.600

Alumnado 1º Bach = 12

1.200

Alumnado 1º FP = 2

200

Alumnado 2º Bach = 7

700

Alumnado 2º FP = 9

900

Alumnado 4º ESO = 6

600

15003212 IES Agra de Raíces

4.200

Alumnado 1º Bach = 16

1.600

Alumnado 2º Bach = 14

1.400

Alumnado 4º ESO = 12

1.200

15003224 IES Fernando Blanco

1.600

Alumnado 1º Bach = 8

800

Alumnado 2º Bach = 3

300

Alumnado 2º FP = 2

200

Alumnado 4º ESO = 3

300

15005257 IES Ramón Menéndez Pidal

4.000

Alumnado 1º Bach = 6

600

Alumnado 2º Bach = 12

1.200

Alumnado 4º ESO = 22

2.200

15005269 IES Urbano Lugrís

1.500

Alumnado 1º Bach = 1

100

Alumnado 2º Bach = 10

1.000

Alumnado 2º FP = 2

200

Alumnado 4º ESO = 2

200

15005397 IES Fernando Wirtz Suárez

2.100

Alumnado 4º ESO = 21

2.100

15006730 IES Sofía Casanova

7.500

Alumnado 1º Bach = 27

2.700

Alumnado 2º Bach = 29

2.900

Alumnado 4º ESO = 19

1.900

15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

500

Alumnado 2º FP = 5

500

15015755 IES Plurilingüe Rosalía de Castro

14.700

Alumnado 1º Bach = 54

5.400

Alumnado 1º FP = 16

1.600

Alumnado 2º Bach = 62

6.200

Alumnado 2º FP = 15

1.500

Alumnado 4º ESO = 0

0

15020544 IES de Ortigueira

1.600

Alumnado 1º Bach = 2

200

Alumnado 2º Bach = 5

500

Alumnado 4º ESO = 9

900

15020556 IES Breamo

4.500

Alumnado 1º Bach = 19

1.900

Alumnado 2º Bach = 8

800

Alumnado 4º ESO = 18

1.800

15021469 CIFP Leixa

600

Alumnado 1º FP = 2

200

Alumnado 2º Bach = 2

200

Alumnado 2º FP = 2

200

15021482 IES San Clemente

3.300

Alumnado 1º FP = 13

1.300

Alumnado 2º FP = 20

2.000

15021755 IES Cabo Ortegal

1.600

Alumnado 1º Bach = 3

300

Alumnado 2º Bach = 9

900

Alumnado 4º ESO = 4

400

15022620 IES de Curtis

2.100

Alumnado 1º Bach = 18

1.800

Alumnado 4º ESO = 3

300

15023338 IES Praia Barraña

5.600

Alumnado 2º Bach = 56

5.600

15023405 CPI A Xunqueira

500

Alumnado 4º ESO = 5

500

15023466 IES Lamas de Abade

6.000

Alumnado 1º Bach = 15

1.500

Alumnado 2º Bach = 13

1.300

Alumnado 4º ESO = 32

3.200

15025268 IES As Telleiras

6.800

Alumnado 1º Bach = 29

2.900

Alumnado 2º Bach = 19

1.900

Alumnado 4º ESO = 20

2.000

15025301 IES Arcebispo Xelmírez II

4.500

Alumnado 1º Bach = 15

1.500

Alumnado 2º Bach = 20

2.000

Alumnado 4º ESO = 10

1.000

15025530 IES da Pobra do Caramiñal

2.000

Alumnado 4º ESO = 20

2.000

15025611 IES Monte das Moas

5.700

Alumnado 1º Bach = 25

2.500

Alumnado 2º Bach = 32

3.200

15025682 CIFP Fraga do Eume

100

Alumnado 2º FP = 1

100

15026029 IES Isaac Díaz Pardo

7.700

Alumnado 1º Bach = 16

1.600

Alumnado 2º Bach = 25

2.500

Alumnado 4º ESO = 36

3.600

15026376 IES Punta Candieira

2.800

Alumnado 1º Bach = 13

1.300

Alumnado 2º Bach = 8

800

Alumnado 2º FP = 1

100

Alumnado 4º ESO = 6

600

15026391 IES Xulián Magariños

1.900

Alumnado 1º Bach = 15

1.500

Alumnado 2º Bach = 2

200

Alumnado 4º ESO = 2

200

15026455 IES Terra de Trasancos

4.100

Alumnado 1º Bach = 6

600

Alumnado 2º Bach = 19

1.900

Alumnado 2º FP = 6

600

Alumnado 4º ESO = 10

1.000

15026704 IES David Buján

3.800

Alumnado 1º Bach = 16

1.600

Alumnado 2º Bach = 14

1.400

Alumnado 4º ESO = 8

800

15027216 IES Fernando Esquío

4.000

Alumnado 1º Bach = 17

1.700

Alumnado 2º Bach = 12

1.200

Alumnado 4º ESO = 11

1.100

15027228 IES María Casares

2.100

Alumnado 1º Bach = 8

800

Alumnado 2º Bach = 13

1.300

15027319 IES de Sar

100

Alumnado 4º ESO = 1

100

15027711 IES Leliadoura

3.400

Alumnado 1º Bach = 9

900

Alumnado 2º Bach = 15

1.500

Alumnado 4º ESO = 10

1.000

15027770 IES A Sardiñeira

800

Alumnado 1º Bach = 1

100

Alumnado 2º Bach = 6

600

Alumnado 2º FP = 1

100

15027885 IES Lamas de Castelo

600

Alumnado 4º ESO = 6

600

15027915 IES Fin do Camiño

500

Alumnado 4º ESO = 5

500

15027927 IES Ramón Caamaño

800

Alumnado 4º ESO = 8

800

15032662 IES O Mosteirón

800

Alumnado 4º ESO = 8

800

15032807 IES do Milladoiro

2.100

Alumnado 1º Bach = 2

200

Alumnado 2º Bach = 9

900

Alumnado 4º ESO = 10

1.000

15032935 IES Rego de Trabe

3.100

Alumnado 1º Bach = 15

1.500

Alumnado 2º Bach = 7

700

Alumnado 4º ESO = 9

900

27007247 IES Francisco Daviña Rey

3.200

Alumnado 1º Bach = 6

600

Alumnado 1º FP = 3

300

Alumnado 2º Bach = 17

1.700

Alumnado 2º FP = 5

500

Alumnado 4º ESO = 1

100

27012450 CPI Dr. López Suárez

200

Alumnado 4º ESO = 2

200

27015311 IES A Pinguela

2.900

Alumnado 1º Bach = 22

2.200

Alumnado 4º ESO = 7

700

27015761 IES Ánxel Fole

5.300

Alumnado 1º Bach = 23

2.300

Alumnado 2º Bach = 11

1.100

Alumnado 4º ESO = 19

1.900

27016200 IES Poeta Díaz Castro

1.000

Alumnado 4º ESO = 10

1.000

27016297 IES Enrique Muruais

3.000

Alumnado 1º Bach = 7

700

Alumnado 2º Bach = 12

1.200

Alumnado 4º ESO = 11

1.100

27016303 IES Pedregal de Irimia

1.700

Alumnado 1º Bach = 8

800

Alumnado 2º Bach = 6

600

Alumnado 4º ESO = 3

300

27016613 IES Río Miño

1.400

Alumnado 1º Bach = 5

500

Alumnado 2º Bach = 1

100

Alumnado 4º ESO = 8

800

32001683 IES Martaguisela

300

Alumnado 1º Bach = 3

300

32008951 IES Ramón Otero Pedrayo

5.600

Alumnado 1º Bach = 18

1.800

Alumnado 2º Bach = 25

2.500

Alumnado 4º ESO = 13

1.300

32009131 IES Universidade Laboral

3.100

Alumnado 1º Bach = 6

600

Alumnado 2º Bach = 9

900

Alumnado 2º FP = 4

400

Alumnado 4º ESO = 12

1.200

32015232 IES Lagoa de Antela

4.500

Alumnado 1º Bach = 11

1.100

Alumnado 2º Bach = 21

2.100

Alumnado 4º ESO = 13

1.300

32015475 IES O Ribeiro

3.700

Alumnado 1º FP = 2

200

Alumnado 2º Bach = 28

2.800

Alumnado 4º ESO = 7

700

32015876 IES Xermán Ancochea Quevedo

300

Alumnado 2º Bach = 3

300

32016285 IES de Vilamarín

600

Alumnado 2º FP = 6

600

32016637 IES Cosme López Rodríguez

700

Alumnado 1º Bach = 3

300

Alumnado 2º Bach = 3

300

Alumnado 4º ESO = 1

100

36000922 IES María Soliño

1.600

Alumnado 1º Bach = 4

400

Alumnado 2º Bach = 7

700

Alumnado 2º FP = 5

500

36004708 CPI de Mosteiro-Meis

1.400

Alumnado 4º ESO = 14

1.400

36006717 IES Sánchez Cantón

8.300

Alumnado 1º Bach = 21

2.100

Alumnado 2º Bach = 32

3.200

Alumnado 4º ESO = 30

3.000

36006730 IES Frei Martín Sarmiento

2.900

Alumnado 1º Bach = 9

900

Alumnado 2º Bach = 20

2.000

36011580 IES San Tomé de Freixeiro

3.100

Alumnado 1º Bach = 16

1.600

Alumnado 2º Bach = 4

400

Alumnado 4º ESO = 11

1.100

36012471 IES Castro Alobre

1.600

Alumnado 1º Bach = 11

1.100

Alumnado 2º Bach = 5

500

36013576 CPI Manuel Suárez Marquier

1.500

Alumnado 4º ESO = 15

1.500

36013588 CPI do Toural

500

Alumnado 4º ESO = 5

500

36013758 IES Laxeiro

3.500

Alumnado 1º Bach = 8

800

Alumnado 1º FP = 6

600

Alumnado 2º Bach = 6

600

Alumnado 2º FP = 3

300

Alumnado 4º ESO = 12

1.200

36013761 IES A Xunqueira I

4.200

Alumnado 1º Bach = 19

1.900

Alumnado 2º Bach = 8

800

Alumnado 4º ESO = 15

1.500

36014601 IES Álvaro Cunqueiro

6.100

Alumnado 1º Bach = 25

2.500

Alumnado 2º Bach = 23

2.300

Alumnado 4º ESO = 13

1.300

36015184 IES Escolas Proval

4.400

Alumnado 1º Bach = 13

1.300

Alumnado 1º FP = 4

400

Alumnado 2º Bach = 7

700

Alumnado 2º FP = 7

700

Alumnado 4º ESO = 13

1.300

36018379 IES A Xunqueira II

5.000

Alumnado 1º Bach = 13

1.300

Alumnado 2º Bach = 20

2.000

Alumnado 4º ESO = 17

1.700

36018380 IES Miguel Ángel González Estévez

3.300

Alumnado 1º Bach = 11

1.100

Alumnado 2º Bach = 15

1.500

Alumnado 4º ESO = 7

700

36018501 IES Monte Carrasco

1.300

Alumnado 4º ESO = 13

1.300

36018677 IES Luís Seoane

3.700

Alumnado 1º Bach = 14

1.400

Alumnado 2º Bach = 7

700

Alumnado 4º ESO = 16

1.600

36018999 IES As Barxas

4.400

Alumnado 1º Bach = 4

400

Alumnado 2º Bach = 24

2.400

Alumnado 4º ESO = 16

1.600

36019220 IES Auga da Laxe

5.000

Alumnado 1º Bach = 17

1.700

Alumnado 2º Bach = 18

1.800

Alumnado 4º ESO = 15

1.500

36019232 IES Monte da Vila

900

Alumnado 4º ESO = 9

900

36019268 IES Gonzalo Torrente Ballester

5.000

Alumnado 1º Bach = 15

1.500

Alumnado 2º Bach = 15

1.500

Alumnado 4º ESO = 20

2.000

36019402 IES Pazo da Mercé

1.500

Alumnado 1º Bach = 7

700

Alumnado 1º FP = 1

100

Alumnado 2º Bach = 3

300

Alumnado 4º ESO = 4

400

36019414 IES A Basella

1.300

Alumnado 1º Bach = 2

200

Alumnado 2º Bach = 9

900

Alumnado 4º ESO = 2

200

36020313 IES de Ponte Caldelas

2.800

Alumnado 1º Bach = 5

500

Alumnado 2º Bach = 5

500

Alumnado 4º ESO = 18

1.800

36020337 IES de Salvaterra de Miño

2.100

Alumnado 1º Bach = 5

500

Alumnado 2º Bach = 6

600

Alumnado 4º ESO = 10

1.000

36020374 IES Valadares

6.000

Alumnado 1º Bach = 20

2.000

Alumnado 2º Bach = 15

1.500

Alumnado 4º ESO = 25

2.500

36020386 IES Marco do Camballón

200

Alumnado 2º Bach = 2

200

36024781 IES do Barral

2.300

Alumnado 1º Bach = 5

500

Alumnado 2º Bach = 11

1.100

Alumnado 4º ESO = 7

700