Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 221 Mércores, 17 de novembro de 2021 Páx. 56467

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2021 pola que se adxudican as axudas ao deseño, para a mellora da capacidade de innovación e sustentabilidade das empresas en Galicia, a través do impulso da xestión do deseño estratéxico de produtos, servizos, experiencias e marcas e identidades corporativas, enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3 (programa DeseñaPeme), convocadas pola Resolución do 28 de xuño de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 125, do 2 de xullo).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 28 de xuño de 2021 (DOG nº 125, do 2 de xullo), convocáronse as subvencións ao deseño, para a mellora da capacidade de innovación e sustentabilidade das empresas en Galicia, a través do impulso da xestión do deseño estratéxico de produtos, servizos, experiencias e marcas e identidades corporativas, enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3.

No seu artigo 20, regúlanse a resolución e notificación destas axudas unha vez que a Comisión de Selección establecida no artigo 17 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concreten o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 18.

De acordo con isto, e atendendo ao informe elaborado na sesión do 2 de novembro de 2021 pola Comisión de Selección establecida no artigo 17 das bases da Resolución do 28 de xuño de 2021, esta axencia

RESOLVE:

1. Conceder as axudas ao deseño, para a mellora da capacidade de innovación e sustentabilidade das empresas en Galicia, a través do impulso da xestión do deseño estratéxico de produtos, servizos, experiencias e marcas e identidades corporativas, enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, ás solicitudes que obtiveron unha puntuación desde os 130 puntos en orde decrecente ata o esgotamento do crédito dispoñible relacionadas no anexo I.

2. O importe total das axudas concedidas é 1.475.275,34 €, con cargo á aplicación orzamentaria que se recolle no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2021

Ano 2022

06.A2.561A.770.0

274.548,91 €

1.200.726,43 €

3. Elaborar unha listaxe de agarda para aquelas solicitudes para as que non se dispón de crédito suficiente para o seu financiamento. Estas solicitudes relaciónanse no anexo II.

4. Estas axudas están financiadas con cargo a fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. O pagamento destas axudas realízase conforme o establecido no artigo 28 da resolución de convocatoria.

6. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada nos artigos 26 e 27 da resolución de convocatoria no prazo establecido no artigo 25 no seu punto 2.

7. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2021

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Entidades beneficiarias (ordenadas por código de expediente)

Orde

Código de expediente

Razón social

NIF

Ámbito

Custo total

Subvención 2021

Subvención 2022

Total subvención

Puntuación

1

007_IN848E_2021_1860885

Little Electric Car España, S.L.

B27743251

Produto

117.094,09 €

5.713,06 €

52.833,99 €

58.547,05 €

100

2

010_IN848E_2021_1865467

Mercantia Desarrollos Alimentarios, S.L.

B94113917

Servizos/experiencias

59.775,00 €

2.250,00 €

27.637,50 €

29.887,50 €

80,5

3

011_IN848E_2021_1851863

Academia Trinidad, S.L.

B32379125

Servizos/experiencias

162.500,00 €

21.250,00 €

60.000,00 €

81.250,00 €

86,5

4

012_IN848E_2021_1854424

Mecanizados Rodríguez Fernández, Sociedad Limitada

B32015315

Produto

112.336,11 €

9.379,21 €

40.788,85 €

50.168,06 €

81,5

5

013_IN848E_2021_1869130

A-Vida Revestiments, S.L.

B55139216

Produto

199.490,34 €

20.260,95 €

79.484,22 €

99.745,17 €

110

6

014_IN848E_2021_1854200

Galopín Playgrounds, S.L.

B15640469

Produto

98.799,15 €

2.577,70 €

42.068,88 €

44.646,58 €

80

7

015_IN848E_2021_1854317

Formato Verde, S.L.

B32280760

Produto

197.500,00 €

10.000,00 €

88.750,00 €

98.750,00 €

97,5

8

023_IN848E_2021_1867395

Mariscos Sálvora, S.L.

B15884208

Produto

116.035,00 €

12.590,00 €

45.427,50 €

58.017,50 €

87,5

9

025_IN848E_2021_1853420

Mecanizados Rodríguez Fernández, Sociedad Limitada

B32015315

Marca e identidade corporativa

59.928,72 €

3.025,16 €

21.489,20 €

24.514,36 €

98,5

10

026_IN848E_2021_1868012

Star Electrónica, S.L.

B94046455

Produto

130.416,00 €

4.788,70 €

60.419,30 €

65.208,00 €

87

11

030_IN848E_2021_1857367

Revertia Reusing and Recycling, S.L.

B27736768

Servizos/experiencias

117.233,00 €

15.733,00 €

42.883,50 €

58.616,50 €

84

12

036_IN848E_2021_1860077

Grupo Tecnológico Arbinova, S.L.

B32440927

Marca e identidade corporativa

31.945,05 €

4.021,75 €

11.950,78 €

15.972,53 €

78

13

039_IN848E_2021_1860550

Calor Color, S.L.

B15648900

Produto

118.339,00 €

14.879,50 €

44.290,00 €

59.169,50 €

84

14

043_IN848E_2021_1867791

Imagina Concepto Industrial, S.L.U.

B94053592

Marca e identidade corporativa

75.358,85 €

4.476,75 €

33.202,68 €

37.679,43 €

82,5

15

049_IN848E_2021_1867702

Montajes Conserveros de Galicia, S.L.

B36774529

Produto

186.708,27 €

17.115,95 €

76.238,19 €

93.354,14 €

89,5

16

053_IN848E_2021_1864980

Raquel Suárez Pérez

53517097F

Produto

159.245,07 €

28.039,32 €

41.250,00 €

69.289,32 €

88

17

055_IN848E_2021_1865715

Soluciones Conceptuales e Innovación, S.L.

B70026190

Produto

181.843,45 €

5.036,15 €

85.885,58 €

90.921,73 €

78

18

064_IN848E_2021_1867616

Veigas de Sabugueiros, S.L.

B32332827

Produto

71.132,00 €

11.213,50 €

24.352,50 €

35.566,00 €

77

19

065_IN848E_2021_1868305

Exla Packaging Solutions, S.L.

B94021474

Produto

151.044,34 €

16.400,11 €

59.122,06 €

75.522,17 €

86,5

20

066_IN848E_2021_1867725

Granja Campomayor, S.L.

B27015429

Marca e identidade corporativa

49.100,00 €

11.800,00 €

12.750,00 €

24.550,00 €

82,5

21

068_IN848E_2021_1868595

Selmark, S.L.U.

B36610525

Servizos/experiencias

131.521,18 €

9.536,25 €

56.224,35 €

65.760,60 €

100,5

22

069_IN848E_2021_1869777

Setga, S.L.

B36699064

Produto

160.825,59 €

6.518,74 €

71.394,06 €

77.912,80 €

90,5

23

072_IN848E_2021_1869604

Ayeconomics Research Centre, S.L.

B70539176

Produto

69.622,00 €

5.369,61 €

27.413,29 €

32.782,90 €

84

24

075_IN848E_2021_1869808

Orballo Innovaciones Forestales, S.L.

B70349543

Marca e identidade corporativa

58.200,00 €

7.100,00 €

22.000,00 €

29.100,00 €

95

25

076_IN848E_2021_1869640

Management Operativo 30, S.L.

B27811934

Produto

196.687,00 €

25.473,50 €

72.870,00 €

98.343,50 €

79

Totais

3.012.679,21 €

274.548,91 €

1.200.726,43 €

1.475.275,34 €

ANEXO II

Lista de agarda (denegados por esgotamento do crédito orzamentario)

Orde

Código de expediente

Razón social

NIF

Ámbito

1

017_IN848E_2021_1856341

Gómez y Crespo, S.A.

A32010308

Produto

2

032_IN848E_2021_1857271

GSI Dotación Industrial, S.L.

B36352235

Marca e identidade corporativa

3

028_IN848E_2021_1868719

Allgenetics & Biology, S.L.

B70306840

Servizos/experiencias

4

078_IN848E_2021_1869722

Rica Interiors Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral

B94156833

Produto

5

022_IN848E_2021_1852026

Rotogal, S.L.

B15926801

Produto

6

035_IN848E_2021_1869114

Technology Energy Chain XXI, S.L.

B27500495

Produto

7

063_IN848E_2021_1868865

Montajes Eléctricos Galicia, S.L.

B36661023

Servizos/experiencias

8

033_IN848E_2021_1862085

Ocean Kube Environment, S.L.

B94195724

Produto

9

009_IN848E_2021_1824363

La Compañía del Sabor Rural, S.L.

B42896498

Servizos/experiencias

10

079_IN848E_2021_1869720

Ictel Ingenieros, S.L.

B36872117

Produto

11

018_IN848E_2021_1856560

Gómez y Crespo, S.A.

A32010308

Servizos/experiencias

12

061_IN848E_2021_1867225

Moonoff, S.L.

B70328307

Produto

13

080_IN848E_2021_1869846

Destination Experiences, S.L.

B70571567

Servizos/experiencias

14

042_IN848E_2021_1865349

Inovalabs Digital, S.L.

B36927515

Servizos/experiencias

15

019_IN848E_2021_1852829

Artabro Samdeu, S.L.

B15379910

Produto

16

005_IN848E_2021_1812448

Tesol, S.L.

B36637817

Produto

17

001_IN848E_2021_1727823

Irsam Galicia, S.L.

B36510634

Produto

18

008_IN848E_2021_1835213

Hermes Smart Control, S.L.

B27864057

Produto

19

048_IN848E_2021_1866527

Talleres López Vilar

B15385727

Produto

20

004_IN848E_2021_1852186

Gómez y Crespo, S.A.

A32010308

Marca e identidade corporativa

21

067_IN848E_2021_1868066

Ronautica Quality Marinas, S.L.U.

B94110624

Produto

22

052_IN848E_2021_1869462

Boramar Select, Sociedad Limitada

B27881572

Produto

23

062_IN848E_2021_1867342

Viajea, S.L.

B05479530

Marca

24

057_IN848E_2021_1866169

Minera de Rocas, S.L.U.

B36123693

Marca e identidade corporativa

25

029_IN848E_2021-1861819

Lar de Ricobao, S.L.

B27428796

Produto

26

021_IN848E_2021_1852720

Nunstudio, S.L.

B01876655

Produto

27

038_IN848E_2021_1862311

Jade Botanics, S.L.

B88632245

Produto

28

027_IN848E_2021_1855301

Difema Vinos, Sociedad Limitada

B04932612

Marca e identidade corporativa

29

041_IN848E_2021_1861109

Mínimo Boats, Sociedad Limitada

B94202207

Produto

30

044_IN848E_2021_1862175

Astilleros Sabor, S.L.

B36416188

Produto

31

047_IN848E_2021_1867649

Rodaclean Global, Sociedad Limitada

B04927323

Servizos/experiencias

32

050_IN848E_2021_1864762

Sensus Green Misology, S.L.

B70453147

Produto

33

020_IN848E_2021_1851801

Thune-Eureka, S.A.

A28325264

Produto

34

024_IN848E_2021_1857063

Mussa Pilates Center, Sociedad Limitada

B27872167

Marca e identidade corporativa

35

071_IN848E_2021_1869408

Cosméticos Anfer, S.L.

B15081953

Produto

36

016_IN848E_2021_1842278

G.T.G. Ingenieros, S.L.

B36832913

Produto

ANEXO III

Solicitudes non admitidas a trámite

Código de expediente

Razón social

NIF

Motivo

002_IN848E_2021_1741632

Postall Digital Mailboxes, S.L.U.

B70590013

Conforme o artigo 4.3.a)

003_IN848E_2021_1858603

Alkanatur Drops, S.L.

B70469432

Conforme o artigo 5.1.e)

006_IN848E_2021_1866638

Villapene Investment, S.L.

B27348846

Conforme o artigo 5.1.e)

031_IN848E_2021_1857672

Tattoo Contract, S.L.

B70275870

Conforme o artigo 5.1.e)

034_IN848E_2021_1859259

Praxxis Inclusión, Sociedade Coop. Galega sen Ánimo de Lucro

F01759166

Conforme o artigo 4.3.b)

037_IN848E_2021_1869867

European Bussiness Factory

B70527742

Conforme o artigo 5.1.e)

045_IN848E_2021_1869467

Queixerías Prestes, S.L.

B27364199

Conforme o artigo 10.a)

046_IN848E_2021_1863977

Noso Campo Distribuciones, S.L.

B94163417

Conforme o artigo 10.a)

051_IN848E_2021_1869913

Aine Producions, S.L.

B70433032

Conforme os artigos 5.1.e) e 10.a)

054_IN848E_2021_1864643

Pardo Ramos Rafael

V10930097

Conforme o artigo 10.a)

056_IN848E_2021_1869922

Undodez, S.L.

B70327804

Conforme o artigo 10.a)

059_IN848E_2021_1867669

T'Uvento Ingeniería Minieólica, S.L.

B70299862

Conforme o artigo 5.1.a)

060_IN848E_2021_1866320

Vidriomoss, S.L.

B36449296

Conforme os artigos 5.1.e) e 10.a)

070_IN848E_2021_1869065

Galicia Trips & Experiences, S.L.

B27821065

Conforme o artigo 5.1.e)

074_IN848E_2021_1869443

Goodlife Factory, S.L.

B70534573

Conforme o artigo 5.1.e)

077_IN848E_2021_1869976

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

Conforme o artigo 10.a)

040_IN848E_2021_1861884

Jade Botanics, S.L.

B88632245

Renuncia por duplicidade

ANEXO IV

Solicitudes que desistiron do seu dereito o trámite

Código de expediente

Razón social

NIF

Motivo

058_IN848E_2021_1867400

Intralogística Automat. Tecnol. Consul., S.L.

B27861236

Presenta escrito en que desiste

073_IN848E_2021_1868944

Coversun Solutions, Sociedad Limitada

B94200177

Non presenta documentación en prazo