Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 225 Martes, 23 de novembro de 2021 Páx. 57256

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de persoas deportistas recoñecidas como de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

No desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado, atribúen, así mesmo, á Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo de base, a función para elevar a proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel e demais colectivos.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 9 de novembro de 2021, pola referida comisión, na súa reunión de valoración, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas, técnicos, árbitros e xuíces e núcleos deportivos que cumpren os criterios para seren recoñecidos como de alto nivel, de alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia, que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2021

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base de Galicia, árbitros e técnicos

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Abelleira Rey

Amy

***3066**

Halterofilia

Deportista alto nivel

12.11.2026

2

Aboy Agrasar

Lidia

***2883**

Salvamento e socorrismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

3

Alava Montenegro

Javier

***3045**

Bádminton

Deportista alto nivel

12.11.2026

4

Alonso Gómez

Irea

***4403**

Piragüismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

5

Álvarez Rodríguez

Iria

***1092**

Remo

Deportista alto rendemento

12.11.2026

6

Álvarez Cayetano

Daniela

***4580**

Piragüismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

7

Álvarez Domínguez

David

***8091**

Boxeo

Deportista alto nivel

12.11.2026

8

Álvarez Domínguez

Lara

***1091**

Remo

Deportista alto rendemento

12.11.2026

9

Álvarez Domínguez

Pablo

***9654**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

10

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

***7822**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

11

Amado Suárez

Paula

***2195**

Salvamento e socorrismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

12

Arboleya Vega

Román

***9286**

Balonmán

Deportista alto nivel

12.11.2026

13

Arcay Fernández

David

***0438**

Pesca e cásting

Deportista alto nivel

12.11.2026

14

Baccani

Gianmarco

***4494**

Kickboxing

Deportista alto nivel

12.11.2026

15

Bajo Borlán

Laura

***9713**

Judo e D.A.

Deportista alto nivel

5.12.2025

16

Bamonde Amenedo

Sebastián

***3188**

Surf

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

17

Bastos Novelle

Yolanda

***1071**

Vela

Deportista alto rendemento

12.11.2026

18

Bautista García

Fernando David

***4154**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

19

Bautista Maestre

María

***6305**

Taekwondo

Árbitro alto nivel

12.11.2026

20

Becerra Bernárdez

Yoel

***8187**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

21

Blanco Piñeiro

Isaac

***7814**

Taekwondo

Deportista alto nivel

7.12.2025

22

Bouzas Rodríguez

Nadia

***3774**

Taekwondo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

23

Cabrera González

Pedro

***6852**

Remo

Rendemento deportivo de base

10.10.2021, caducado, perdeu validez

24

Campos García

Manuel Antonio

***2925**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

25

Campos Méndez

Ignacio

***5826**

Vela

Deportista alto rendemento

12.11.2026

26

Carbón Castro

Ana

***9484**

Bádminton

Deportista alto nivel

26.5.2024

27

Castro Quiroga

Natalia

***1425**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista alto nivel

12.11.2026

28

Cernadas González

Ana

***2175**

Natación

Deportista alto nivel

12.11.2026

29

Chacón Álvarez

Alejandro

***5380**

Salvamento e socorrismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

30

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

***3877**

Tiro olímpico

Deportista alto nivel

30.12.2024

31

Corrales Ferreiroa

Daniel

***6720**

Taekwondo

Deportista alto nivel

12.11.2026

32

Cortegoso Lima

Sara

***5895**

Taekwondo

Deportista alto nivel

12.11.2026

33

Costa Bouzada

David

***7762**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

34

Couto Fernández

Claudia

***8348**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

35

Dacosta Piñeiro

Lucía

***9683**

Piragüismo

Deportista alto rendemento

12.11.2026

36

Davila Rodríguez

Adrián

***3278**

Taekwondo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

37

De la Puente Riobó

Martín

***8661**

Tenis cadeira de rodas

Deportista alto nivel

12.11.2026

38

Diallo Chao

Diaou

***1839**

Atletismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

39

Diéguez Buceta

Aarón

***6323**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

40

Domínguez Castro

Mario

***1179**

Fútbol

Deportista alto nivel

12.11.2026

41

Domínguez Martín

Diego

***0271**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

42

Duro Pichel

Jaime

***6024**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

43

Estévez Martínez

Raúl

***1710**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

44

Ezquerro Fernández

María

***5883**

Atletismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

45

Fariña Mallón

Aitana

***9529**

Taekwondo

Deportista alto nivel

12.11.2026

46

Feijoó Pérez

Lara

***0976**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

47

Felpeto González

Mª Luisa

***2966**

Orientación

Deportista alto nivel

12.11.2026

48

Fernández Enríquez

Ignacio

***9454**

Bádminton, parabádminton

Deportista alto nivel

12.11.2026

49

Fernández Justo

Paula

***9682**

Tiro Olímpico

Deportista alto nivel

12.11.2026

50

Fernández Ramallo

Carla

***3726**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

51

Fernández Rodríguez

Ignacio

***9454**

Bádminton, parabádminton

Deportista alto nivel

12.11.2026

52

Ferreiro Regueira

Eloy

***3423**

Salvamento e socorrismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

53

Figueroa Gómez

Mauro

***2403**

Fútbol

Deportista alto nivel

12.11.2026

54

Fraga Corredoira

Nicolás

***8195**

Tiro olímpico

Deportista alto nivel

12.11.2026

55

Franco Martínez

Borja Domingo

***2522**

Taekwondo

Deportista alto nivel

12.11.2026

56

García García

Sergio

***2741**

Loita e D.A.

Deportista alto nivel

12.11.2026

57

García Portela

Pablo

***6237**

Vela

Deportista alto nivel

12.11.2026

58

García Rodríguez

Lucas

***2820**

Piragüismo

Deportista alto nivel

31.8.2024

59

Garrido Barbosa

Manuel

***7593**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

60

Gastaldo Ariza

Raimon

***6066**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

61

Golán Santín

Borja

***2923**

Squash

Deportista alto nivel

25.8.2024

62

González Bocero

Adrián

***3406**

Tiro con Arco

Deportista alto nivel

2.2.2025

63

González Díaz

Marcos

***7400**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

64

González Diz

Aarón

***1026**

Boxeo

Deportista alto nivel

12.11.2026

65

González González

Zulema

***9873**

Fútbol

Árbitro alto nivel

12.11.2026

66

González Romero

Xoel

***3603**

Remo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

67

Graña Galván

Lucía

***7763**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

68

Hernández Cubas

Yeremay

***9455**

Fútbol

Deportista alto nivel

12.11.2026

69

Iglesias Sousa

Angela

***8645**

Kickboxing

Deportista alto nivel

12.11.2026

70

Lago Andrade

Xiana

***2934**

Atletismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

71

Landeira Noya

Antía

***5533**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

72

Lata Cagiao

Irene

***4530**

Piragüismo

Deportista alto nivel

14.7.2024

73

Leira Vidal

Sandra

***1917**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

74

Lima Luaces

Celia

***6637**

Salvamento e socorrismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

75

López Domínguez

Adrián

***0186**

Remo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

76

López Moral

Carlos

***9933**

Atletismo

Deportista alto rendemento

18.10.2024

77

López Rey

Anxo

***2401**

Salvamento e socorrismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

78

Losada Rodríguez

Alejandro

***9904**

Taekwondo

Deportista alto nivel

12.11.2026

79

Ludeña Pérez

Iria

***0977**

Piragüismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

80

Marín Martínez

Rosalía

***2935**

Salvamento e socorrismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

81

Martínez Bobo

Candela

***7384**

Ximnasia

Deportista alto nivel

12.11.2026

82

Martínez Nogueira

Yago

***8450**

Motociclismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

83

Martínez Novoa

Miguel

***1785**

Natación

Deportista alto nivel

12.11.2026

84

Martínez Suárez

Hugo

***7424**

Salvamento e socorrismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

85

Mata Diéguez

Brian

***0486**

Halterofilia

Deportista alto nivel

22.11.2025

86

Matos Paes

Nathan

***8462**

Volei praia

Deportista alto nivel

12.11.2026

87

Méndez García

Adrián

***4265**

Piragüismo

Deportista alto nivel

15.9.2024

88

Méndez Puga

Mario

***8822**

Natación

Deportista alto nivel

12.11.2026

89

Millán Rodríguez

Rubén

***7413**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

90

Monteagudo Leal

Jonathan

***1097**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista alto nivel

01.9.2023

91

Morales Molina

José

***8077**

Bádminton

Deportista alto nivel

12.11.2026

92

Mouro Periscal

Joaquín

***7224**

Salvamento e socorrismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

93

Mouro Periscal

Ricardo

***7224**

Salvamento e socorrismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

94

Neira Rodríguez

Marta

***7534**

Atletismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

95

Noriega Figueroa

Jairo

***0305**

Fútbol

Deportista alto nivel

12.11.2026

96

Novas Bonet

David

***1365**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

97

Otero Padín

Mario

***2097**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

98

Otero Refigio

Silvia

***7111**

Taekwondo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

99

Ouzande Iturralde

Sara

***7730**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

100

Pardavila Lorenzo

Mauro

***1421**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

101

Pardo dos Santos

Lorena

***7024**

Taekwondo

Deportista alto nivel

9.3.2024

102

Patiño Villanueva

Lorena

***6238**

Tríatlon e péntatlon moderno

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

103

Pensado Albertí

Lluc

***7102**

Salvamento e socorrismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

104

Pereira Rubín

Blanca

***6159**

Atletismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

105

Pereira Salinas

Naiara

***6384**

Kickboxing

Deportista alto nivel

12.11.2026

106

Pérez Estévez

Noelia

***5351**

Taekwondo

Técnico alto nivel

12.11.2026

107

Pérez Gómez

Aida

***1557**

Volei praia

Deportista alto nivel

12.11.2026

108

Pérez Medín

Antón

***4398**

Golf

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

109

Pérez Parada

Juan Manuel

***8272**

Karate e D.A.

Deportista alto nivel

27.4.2024

110

Piña Estéves

Leticia

***7864**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

111

Piña Refojos

Luis Alberto

***9201**

Tríatlon e péntatlon moderno

Técnico alto nivel

1.9.2024

112

Piñón Sureda

Paula

***8414**

Atletismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

113

Quintana Estévez

Pablo Dámaso

***4304**

Squash

Deportista alto nivel

15.6.2022

114

Reimúndez Queimadelos

Yadira

***1899**

Taekwondo

Deportista alto nivel

12.11.2026

115

Repáraz Sánchez

Ainhoa

***9198**

Atletismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

116

Ríos Coto

Hugo

***9338**

Fútbol

Deportista alto nivel

12.11.2026

117

Riqueza Rea

Alfonso

***1995**

Kickboxing

Deportista alto nivel

12.11.2026

118

Rodríguez Colferai

Gabriel

***9970**

Salvamento e socorrismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

119

Rodríguez Huertas

Uxía

***8292**

Piragüismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

120

Rodríguez Novoa

Miguel

***8827**

Ciclismo

Deportista alto nivel

8.1.2026

121

Rodríguez Suárez

José Alfredo

***3762**

Fútbol

Deportista alto nivel

12.11.2026

122

Romero Ourille

Antía

***9552**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

123

Roza Fonticiella

Pelayo

***0896**

Piragüismo

Deportista alto nivel

25.8.2024

124

Roza Fonticiella

Pablo

***0896**

Piragüismo

Deportista alto nivel

6.7.2024

125

Salanova Liste

Adrián

***9754**

Taekwondo

Deportista alto nivel

12.11.2026

126

Salgueiro Montero

Jairo

***7779**

Atletismo, discap. visual

Deportista alto nivel

31.12.2024

127

Salvado Prieto

Eva

***7766**

Salvamento e socorrismo

Deportista alto nivel

27.7.2024

128

Sánchez Sáez

Alicia

***1427**

Kickboxing

Deportista alto nivel

12.11.2026

129

Sánchez Sánchez

José Manuel

***7143**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

130

Sanjurjo Rivas

Rodrigo

***6957**

Bádminton

Deportista alto nivel

12.11.2026

131

Sanjurjo Rivas

Sara

***6957**

Bádminton

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

132

Sanz Barreiro

Martín

***2410**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

133

Sieiro Barreiro

Carla

***7985**

Piragüismo

Deportista alto rendemento

12.11.2026

134

Silva Martínez

Nieves del Carmen

***7467**

Remo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

135

Soler Benito

Jacobo

***6787**

Atletismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

136

Soutelo González

Lucía

***8372**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

137

Souto Vigo

David

***0532**

Tiro olímpico

Rendemento deportivo de base

31.12.2021

138

Souto Vigo

Jesús

***0532**

Tiro olímpico

Deportista alto nivel

3.10.2025

139

Suárez Puga

Pablo

***7514**

Salvamento e socorrismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

140

Suárez Puga

Raquel

***3406**

Salvamento e socorrismo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

141

Sureda Pardo

Uxía

***5671**

Atletismo

Deportista alto nivel

3.10.2025

142

Szabó Tatar

Ferenc

***3505**

Halterofilia

Técnico alto nivel

15.3.2023

143

Tarrío Ponte

Ander

***9108**

Tenis

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

144

Tiebo Pérez

Rodrigo

***3628**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

145

Triana López

Mauro

***0784**

Atletismo

Deportista alto nivel

13.9.2025

146

Valiña Seijas

Lucía

***5871**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

147

Vázquez Bueno

Pedro

***6810**

Atletismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

148

Vázquez Díaz

Tomás

***3836**

Kickboxing

Deportista alto nivel

12.11.2026

149

Vázquez Fernández

Laura

***9892**

Judo e D.A.

Deportista alto nivel

12.11.2026

150

Vázquez Guerra

Irene

***5827**

Tiro olímpico

Rendemento deportivo de base

31.12.2021

151

Vázquez Hermida

Laura

***9709**

Judo e D.A.

Deportista alto nivel

12.11.2026

152

Vázquez Llenín

Pedro

***2704**

Piragüismo

Deportista alto nivel

12.11.2026

153

Videla Miguens

Víctor

***7291**

Taekwondo

Rendemento deportivo de base

12.11.2022

154

Villahoz Martínez

Inés Teresa

***7338**

Judo e D.A.

Rendemento deportivo de base

27.4.2020, caducado, perdeu validez

155

Wizner Pérez-Lafuente

Jaime

***6643**

Vela

Deportista alto nivel

12.11.2026

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e a causa

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Causa

1

Álvarez Fernández

Martina

***0506**

Surf

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

2

Ayude López

José Manuel

***9160**

Loita e D.A.

Non, por non ser o primeiro adestrador

3

Bastos Carnero

Senén

***6563**

Ciclismo

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

4

Blanco García

Amelia María

***4886**

Automobilismo

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

5

Cagiao Sueiras

Jorge

***1829**

Automobilismo

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

6

Calviño Domínguez

Darío

***1113**

Automobilismo

Non, por non acreditar mérito deportivo. Non cumpre participación

7

Canales Villa

Christian

***5300**

Fútbol

Non, por non acreditar mérito deportivo, non forma parte das actas do campionato

8

Das Dores Rodríguez

Diego

***8431**

Remo

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

9

Díaz Calleja Pérez Colomer

Ignacio

***2781**

Fútbol

Non, por non acreditar mérito deportivo, non forma parte das actas do campionato

10

Fernández López

Manuel

***5337**

Surf

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

11

Gallego Martínez

Lucía Mei

***2188**

Loita e D.A.

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

12

Iglesias Fernández

Adrián

***2538**

Kickboxing

Non, por non acreditar mérito deportivo, participación na proba

13

Iglesias Fernández

Rubén

***2538**

Kickboxing

Non, por non acreditar mérito deportivo, participación na proba

14

Iglesias Rodríguez

José

***1960**

Loita e D.A.

Non, por non acreditar mérito deportivo. Non cumpre participación

15

Lago Bea

Román

***2884**

Volei praia

Non, por non acreditar mérito deportivo como adestrador conforme aos criterios exixidos na Orde do 23 de xuño de 2021

16

Loureiro Serrano

Noelia

***2534**

Salvamento e socorrismo

Non, por non acreditar mérito deportivo, non é o cto. absoluto

17

Lourido Villasenín

Antía

***7318**

Patinaxe

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no Anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

18

Martínez Oriola

María Eugenia

***4633**

Golf

Non, por non acreditar mérito deportivo, participación na proba

19

Martínez Tellez

Carmen

***7547**

Atletismo

Non, por non cumprir trámite administrativo, presentar anexo II

20

Méndes

Seydiba

***4301**

Fútbol

Non, por non acreditar mérito deportivo, non forma parte das actas do campionato

21

Ortega Macías

Ruth

***2693**

Automobilismo

Non, por non acreditar mérito deportivo, é trofeo, non campionato

22

Pérez Reñones

José Ángel

***5106**

Golf

Non, por non acreditar mérito deportivo, categoría posterior a sénior

23

Prieto Pereda

Clara

***4154**

Baloncesto

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

24

Rivas Gómez

Iria

***8193**

Piragüismo

Non, por non acreditar mérito deportivo, se requírese 4º posto

25

Robles Iglesias

Daniel

***3716**

Kickboxing

Non, por non acreditar mérito deportivo, participación na proba

26

Sestelo Solla

Martín

***8330**

Ciclismo

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

27

Teijo Rico

Enrique

***5140**

Fútbol

Non, por non acreditar mérito deportivo, non forma parte das actas do campionato

28

Toja Mariño

Rodrigo

***5712**

Fútbol

Non, por non acreditar mérito deportivo, non forma parte das actas do campionato

29

Troitiño Amoedo

Sergio

***1408**

Taekwondo

Non, por non acreditar mérito deportivo, cto. de clubs non son valorados

30

Vázquez Carballido

David

***1001**

Remo

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

31

Villar Núñez

Carolina

***0836**

Ximnasia

Non, por non acreditar mérito deportivo exixido no anexo I da Orde do 23 de xuño de 2021

32

Villar Sánchez

Paula

***2691**

Kickboxing

Non, por non acreditar mérito deportivo, participación na proba