Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 226 Mércores, 24 de novembro de 2021 Páx. 57553

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 29 de outubro de 2021, da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser encontrados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES51 0081 5363 23 0001082610 do Banco Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ás persoas interesadas, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

A Coruña, 29 de outubro de 2021

Luis Verde Remeseiro
Xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

AT805825

Fra. 202104672

5.7.2021

361,59

FW689972

Fra. 202104771

8.7.2021

2.593,45

FW839736

Fra. 202104773

8.7.2021

401,94

FW898310

Fra. 202104776

8.7.2021

361,59

RD4390217

Fra. 202104777

8.7.2021

361,59

53302016E

Fra. 202104780

8.7.2021

268,34

047371994K

Fra. 202104784

8.7.2021

82,66

076624155T

Fra. 202104788

8.7.2021

401,94

046904240H

Fra. 202104796

8.7.2021

256,87

047361727N

Fra. 202104797

8.7.2021

326,11

X08720855Z

Fra. 202105080

21.7.2021

243,69

118041783

Fra. 202105083

21.7.2021

361,59

AT890156

Fra. 202105084

21.7.2021

268,34

G27754468

Fra. 202105087

21.7.2021

337,58

FS441395

Fra. 202105088

21.7.2021

952,12

X09632337Y

Fra. 202105100

2.7.2021

256,87

046908878X

Fra. 202105377

3.8.2021

361,59

Y02279836K

Fra. 202105395

4.8.2021

14,52

046912242Q

Fra. 202105397

4.8.2021

361,59

034894214V

Fra. 202105400

4.8.2021

268,34

033346628D

Fra. 202105403

4.8.2021

361,59

047385684A

Fra. 202105421

5.8.2021

361,59

A11178171

Fra. 202105427

5.8.2021

401,94

079343431D

Fra. 202105430

5.8.2021

268,34

Ginocchi Mateo

Fra. 202105536

10.8.2021

361,59

Y07172902K

Fra. 202105690

16.8.2021

401,94

Arayan de Fontalba Simona Ermelinda

Fra. 202105781

19.8.2021

596,83

079340734A

Fra. 202105934

25.8.2021

256,87

EF5981626

Fra. 202105997

26.8.2021

361,59

EF598I626

Fra. 202105998

26.8.2021

58,37

Y04838847Y

Fra. 202106011

27.8.2021

618,45

Y04838847Y

Fra. 202106012

27.8.2021

401,94

076517864S

Fra. 202106013

27.8.2021

461,60

PRYQ560544

Fra. 202106014

27.8.2021

103,86

YAO869886

Fra. 202106801

20.9.2021

361,59

Prado Rodríguez Gloria

Fra. 202106831

21.9.2021

6.919,62

X09843800F

Fra. 202107316

7.10.2021

361,59