Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 226 Mércores, 24 de novembro de 2021 Páx. 57412

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR353B) (Diario Oficial de Galicia número 21, do 2 de febreiro de 2021).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

O artigo 25.6 da Orde da Consellería de Emprego e Igualdade do 31 de decembro de 2020 (DOG núm. 21, do 2 de febreiro de 2021) pola que se estableceron as bases reguladoras e se procedeu á convocatoria pública das axudas e subvencións para a realización de Programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 (código de procedemento TR353B) establece que, as subvencións concedidas se publicarán, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a finalidade, no Diario Oficial de Galicia de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A convocatoria tiña como finalidade establecer as bases reguladoras e a convocatoria pública das axudas e subvencións do ano 2021 para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación (Programas de emprego), dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

O financiamento das axudas previstas na orde de convocatoria efectuouse con cargo aos créditos da aplicación 11.05.322A.460.2 (código de proxecto 2018 00017) estando cofinanciadas nunha porcentaxe do 91,89 % pola Unión Europea a través do Fondo Social Europeo, mediante a Iniciativa de Emprego Xuvenil, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, obxectivo temático 8, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.2, medida 8.2.2.5.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas para os Programas de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 (DOG núm. 21, do 2 de febreiro de 2021), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2021

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación e Colocación

ANEXO

Expediente

Entidade beneficiaria

CIF

Concedido 2021

Concedido 2022

15/00002/21

Concello da Coruña

P1503000J

184.746,16

184.746,16

15/00004/21

Mancomunidade Voluntaria de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

184.319,33

184.319,33

15/00005/21

Concello de Teo

P1508300I

184.746,16

184.746,16

15/00009/21

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

184.746,16

184.746,16

15/00010/21

Concello de Arteixo

P1500500B

184.746,16

184.746,16

15/00014/21

Concello de Rois

P1507500E

173.199,53

173.199,52

15/00016/21

Concello de Ribeira

P1507400H

184.746,16

184.746,16

27/00001/21

Concello de Ribadeo

P2705100B

184.746,16

184.746,16

27/00002/21

Concello de Lugo

P2702800J

184.746,16

184.746,16

32/00001/21

Mancom.Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense

P3200026G

184.746,16

184.746,16

32/00002/21

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

184.746,16

184.746,16

36/00001/21

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

184.746,16

184.746,16

36/00002/21

Concello de Moaña

P8602901D

184.746,16

184.746,16

36/00004/21

Concello de Vigo

P3605700H

184.746,16

184.746,16

36/00005/21

Concello de Redondela

P3604500C

184.746,16

184.746,16

36/00007/21

Concello da Estrada

P3601700B

184.746,16

184.746,16

36/00011/21

Mancomunidade de Concellos do Val Miñor

P8605705F

184.746,16

184.746,16

36/00013/21

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo

P8605704I

184.746,16

184.746,16

36/00014/21

Concello de Lalín

P3602400H

184.746,16

184.746,16