Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 231 Mércores, 1 de decembro de 2021 Páx. 58594

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 23 de novembro de 2021 pola que se modifican a Orde do 22 de xullo de 2021, de modificación das unidades e dos postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial, e a Orde do 26 de xullo de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas.

A Orde do 22 de xullo de 2021, publicada no DOG do día 6 de agosto de 2021, modifica as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial, co fin de adaptalos á súa poboación escolar, á súa efectiva organización e á consecución dos seus obxectivos pedagóxicos.

A Orde do 26 de xullo de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas, sinala, entre outros aspectos, a efectividade do cesamento do persoal funcionario do corpo de mestres que se integra nun novo centro de destino.

O obxecto da presente orde é corrixir diversos erros advertidos na devandita orde de modificación das unidades e postos de traballo docentes, en particular nos anexos I e II, que afectan centros relacionados neles ou a composición resultante logo da modificación, e tamén no artigo 3, no cal se engade un novo número 3 relativo á integración da EEI de Fontelo, do concello de Coirós, na EEI de Coirós de Arriba do mesmo concello, sendo esta última integración de centros a que motiva a modificación da Orde do 26 de xullo de 2021 a que se refire o parágrafo anterior.

O Decreto 198/2020, do 20 de novembro, que establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, determina a competencia desta en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización e organización dos centros escolares.

Na súa virtude, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación da Orde do 22 de xullo de 2021

A Orde da Consellería de Cultura, Educación e Universidade do 22 de xullo de 2021 pola que se modifican as unidades e postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade queda modificada como segue:

Un. O anexo I substitúese integramente polo que se engade á presente orde.

Dous. No anexo II suprímese o colexio rural agrupado (CRA) de Rianxo.

Tres. Onde di: «Artigo 3. Situación do persoal docente», debe dicir: «Artigo 4. Situación do persoal docente».

Catro. Engádese un número 3 ao artigo 3, coa seguinte redacción:

«3. A EEI de Fontelo, do concello de Coirós, código 15024215, intégrase na EEI de Coirós de Arriba do mesmo concello, código 15022152».

Artigo 2. Modificación da Orde do 26 de xullo de 2021

O número 3 do artigo primeiro da Orde do 26 de xullo de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas, queda coa seguinte redacción:

«3. O persoal docente do corpo de mestres con destino definitivo no CEIP Plurilingüe de Pino de Val do concello de Mazaricos, no CEIP de Baamonde do concello de Begonte e na EEI de Fontelo do concello de Coirós cesa nestes centros con efectividade do 31 de agosto de 2021».

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2021

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO

Unidades

Postos

Provincia

Concello

Localidade

Código

Centro

EI

EP

EE

Total

ei

ep

fi

ff

em

ef

pt

al

do

alc

oc

ptc

Total

A Coruña

Abegondo

Abegondo (Santaia)

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

A Coruña

Ames

Ortoño (San Xoán)

15000107

CEIP A Maía

7

18

0

25

9

17

3

1

2

3

2

1

1

0

0

0

39

A Coruña

Arteixo

Oseiro (San Tirso)

15032376

EEI de Vilarrodís-Oseiro

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

A Coruña

Bergondo

Bergondo (San Salvador)

15001070

CPI de Cruz do Sar

0

11

0

11

0

10

2

1

1

2

1

0

0

0

0

0

17

A Coruña

Boiro

Boiro (Santa Baia)

15001471

CEIP Praia Xardín

3

10

0

13

4

9

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

22

A Coruña

Brión

Bastavales (San Xulián)

15001811

EEI de Sabaxáns

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

A Coruña

Cambre

O Temple (Santa María)

15023053

CEIP Portofaro

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

A Coruña

Capela (A)

A Capela (Santiago)

15020969

CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

7

A Coruña

Carballo

Razo (San Martiño)

15024896

CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

13

A Coruña

Coirós

Coirós (San Xulián)

15022152

EEI de Coirós de Arriba

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

A Coruña

Coristanco

A Agualada (San Lourenzo)

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

10

A Coruña

Coristanco

Erbecedo (San Salvador)

15002670

CEIP Canosa-Rus

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

A Coruña

Coruña (A)

A Coruña

15019323

CEIP Plurilingüe Alborada

6

13

0

19

8

12

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

30

A Coruña

Coruña (A)

A Coruña

15023375

CEIP Plurilingüe José Cornide Saavedra

2

3

0

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

7

A Coruña

Coruña (A)

A Coruña

15004976

CEIP Curros Enríquez

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

1

1

0

19

A Coruña

Coruña (A)

A Coruña

15021627

CEIP Emilia Pardo Bazán

8

18

0

26

10

17

3

1

2

3

3

1

1

0

0

0

41

A Coruña

Coruña (A)

A Coruña

15025037

CEIP Sagrada Familia

6

18

0

24

8

17

3

1

2

3

2

1

1

0

0

0

38

A Coruña

Coruña (A)

A Coruña

15021792

CEIP Salgado Torres

4

12

1

17

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

A Coruña

Culleredo

Almeiras (San Xián)

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

A Coruña

Culleredo

Culleredo (Santo Estevo)

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

6

18

0

24

8

17

3

1

2

3

2

1

1

0

0

0

38

A Coruña

Culleredo

Rutis (Santa María)

15021809

CEIP Sofía Casanova

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

A Coruña

Dumbría

Dumbría (Santa Baia)

15021810

CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

A Coruña

Ferrol

Ferrol

15006845

CEIP Isaac Peral

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

27

A Coruña

Ferrol

Ferrol

15021846

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

13

A Coruña

Ferrol

Ferrol

15006699

CEIP Plurilingüe Recimil

2

7

0

9

2

6

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

14

A Coruña

Fisterra

Sardiñeiro (San Xoán)

15007266

CEIP Areouta

1

1

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

A Coruña

Mazaricos

Mazaricos (San Xoán)

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

3

5

0

8

4

5

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

14

A Coruña

Mesía

Xanceda (San Salvador)

15020854

CPI de Xanceda

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

11

A Coruña

Monfero

San Fiz de Monfero (San Fiz)

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

14

A Coruña

Mugardos

Franza (Santiago)

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

9

A Coruña

Muxía

Muxía (Santa María)

15009676

CEIP Virxe da Barca

2

1

0

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

A Coruña

Negreira

Negreira

15010575

CEIP O Coto

6

16

0

22

8

15

3

1

2

2

1

1

1

0

0

0

34

A Coruña

Noia

Noia

15010848

CEIP Felipe de Castro

6

12

1

19

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

29

A Coruña

Ortigueira

Ortigueira (Santa Marta)

15011981

CEIP José María Lage

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

18

A Coruña

Outes

Outes (San Pedro)

15033101

CEIP Plurilingüe de Outes

4

9

0

13

5

8

2

1

1

2

1

1

0

0

1

0

22

A Coruña

Padrón

Carcacía (San Pedro)

15028002

CEIP de Pousada Carcacía

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

A Coruña

Padrón

Padrón (Santiago)

15012742

CEIP Flavia

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

0

1

0

23

A Coruña

Pobra do Caramiñal (A)

A Pobra do Caramiñal

15013199

CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras

0

14

0

14

0

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

22

A Coruña

Pontedeume

Andrade (San Martiño)

15024963

CEIP Plurilingüe de Andrade

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

11

A Coruña

Pontes de García Rodríguez (As)

As Pontes de García Rodríguez (Santa María)

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

13

A Coruña

Rianxo

Rianxo (Santa Comba)

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

6

13

0

19

8

12

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

30

A Coruña

Ribeira

Aguiño (Nosa Señora do Carme)

15014261

CEIP Heroínas de Sálvora

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

A Coruña

Ribeira

Palmeira (San Pedro)

15014465

CEIP Plurilingüe de Palmeira

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

24

A Coruña

Santiago de Compostela

Villestro (Santa María)

15022590

CEIP de Roxos

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

0

1

0

23

A Coruña

Teo

Calo (San Xoán)

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

A Coruña

Vedra

Vedra (Santa Eulalia)

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

19

Lugo

Baralla

Baralla (Santa María Madanela)

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

12

Lugo

Barreiros

Reinante (Santiago)

27000541

CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

3

4

0

7

4

4

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

13

Lugo

Begonte

Begonte (San Pedro)

27000897

CEIP Plurilingüe Virxe do Corpiño

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Lugo

Bóveda

Bóveda (San Martiño)

27001087

CEIP Rosalía de Castro

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

5

Lugo

Lugo

Lugo

27006401

CEIP Sagrado Corazón

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

23

Lugo

Lugo

Lugo

27014793

CEIP Paradai

5

11

0

16

6

10

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

26

Lugo

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27014860

CEIP Plurilingüe A Gándara

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

17

Lugo

Riotorto

Riotorto (San Pedro)

27011287

CEIP Plurilingüe de Riotorto

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Lugo

Sarria

Sarria

27014082

EEI Xela Arias

6

0

0

6

8

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

10

Lugo

Xermade

Xermade (Santa María)

27014859

CEIP Plurilingüe de Xermade

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Lugo

Xove

Xove (San Bartolo)

27005691

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Ourense

Bande

Bande (San Pedro)

32001002

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

5

Ourense

Coles

Cambeo (Santo Estevo)

32004118

CPI Antonio Faílde

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

2

0

0

0

0

0

18

Ourense

Ourense

Ourense

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

8

18

0

26

10

17

3

1

2

3

3

1

1

0

0

0

41

Ourense

Ourense

Ourense

32008793

CEIP Manuel Luís Acuña

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

2

0

0

0

1

0

11

Ourense

Ribadavia

Ribadavia (San Domingos de Fóra)

32011305

CEIP Plurilingüe Ribadavia

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

26

Ourense

Verín

Verín (Santa María A Maior)

32013521

CEIP Princesa de España

2

10

0

12

2

9

2

1

1

2

3

0

0

0

1

0

21

Ourense

Vilamartín de Valdeorras

Vilamartín de Valdeorras (San Xurxo)

32013958

CEIP Xosé Manuel Folla Respino

1

1

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Pontevedra

Bueu

Beluso (Santa María)

36000326

CEIP Plurilingüe Montemogos

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Pontevedra

Bueu

Bueu (San Martiño)

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

1

0

0

27

Pontevedra

Cambados

Cambados (Santa Mariña)

36019773

EEI da Pastora

4

0

0

4

5

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

7

Pontevedra

Cambados

Corvillón (San Amedio)

36016103

CEIP de Corvillón

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

11

Pontevedra

Cangas

Cangas (Santiago e San Salvador)

36000879

CEIP Nazaret

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Pontevedra

Cañiza (A)

A Cañiza (Santa Teresa)

36001148

CPI da Cañiza

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

25

Pontevedra

Catoira

Oeste (Santa Baia)

36001252

CPI do Progreso

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

19

Pontevedra

Cuntis

Cuntis (Santa María)

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

4

11

0

15

5

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

23

Pontevedra

Forcarei

Forcarei (San Martiño)

36003111

CEIP Nosa Señora das Dores

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

12

Pontevedra

Fornelos de Montes

Fornelos de Montes (San Lourenzo)

36003388

CEIP Doutor Suárez

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

9

Pontevedra

Grove (O)

O Grove (San Martiño)

36003832

CEIP Valle-Inclán

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

1

0

19

Pontevedra

Lama (A)

A Lama (San Salvador)

36014611

CEIP A Lama

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

11

Pontevedra

Marín

Marín (San Xián)

36004538

EEI Nosa Señora do Carme

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Pontevedra

Marín

Marín (Santa María do Porto)

36004496

CEP de Sequelo-Marín

0

8

0

8

0

7

2

1

1

1

1

0

0

0

1

0

14

Pontevedra

Mondariz

Mondariz (Santa Baia)

36004927

CPI de Mondariz

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

17

Pontevedra

Moraña

Saiáns (San Salvador)

36005142

CPI Plurilingüe Santa Lucía

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

22

Pontevedra

Neves (As)

As Neves (Santa María)

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

2

7

0

9

2

6

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

14

Pontevedra

Poio

Poio (San Xoán)

36007199

CEIP Plurilingüe Isidora Riestra

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

1

0

19

Pontevedra

Poio

Raxó (San Gregorio)

36015895

CEIP de Espedregada

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Pontevedra

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas (Santa Eulalia)

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

4

10

0

14

5

9

2

1

1

2

1

1

0

0

1

0

23

Pontevedra

Ponteareas

Ponteareas (San Miguel)

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

4

14

0

18

5

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

27

Pontevedra

Pontecesures

Pontecesures (San Xulián)

36007621

CPI de Pontecesures

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

14

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

36017661

CEIP Plurilingüe Praza de Barcelos

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

36006122

CEIP A Xunqueira Nº 1

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

24

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

36015172

CEIP A Xunqueira Nº 2

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

36019611

CEP Marcos da Portela

0

14

0

14

0

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

22

Pontevedra

Redondela

Redondela (Santiago)

36014726

EEI A Marisma

8

0

0

8

11

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

13

Pontevedra

Sanxenxo

Adina (Santa María)

36008805

CEIP de Portonovo

5

11

0

16

6

10

2

1

1

2

1

1

0

0

1

0

25

Pontevedra

Sanxenxo

Dorrón (San Xoán)

36008829

CEIP Magaláns-Dorrón

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Pontevedra

Sanxenxo

Padriñán (San Xenxo)

36008866

CEIP Plurilingüe A Florida

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

1

0

1

0

19

Pontevedra

Sanxenxo

Vilalonga (San Pedro)

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

0

1

0

18

Pontevedra

Tui

Caldelas de Tui (San Martiño)

36016668

CEIP de Caldelas

1

6

0

7

0

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Pontevedra

Tui

Tui (O Sagrario)

36009895

CEIP Plurilingüe Nº 2

5

14

0

19

6

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

Pontevedra

Vigo

Beade (Santo Estevo)

36009974

CEIP de Coutada-Beade

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Pontevedra

Vigo

Cabral (Santa Mariña)

36010101

CEIP Plurilingüe O Sello

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

10

Pontevedra

Vigo

Navia (San Paio)

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

6

8

0

14

8

7

2

1

1

1

1

1

0

0

1

0

23

Pontevedra

Vigo

Vigo

36010162

CEIP A Canicouva

6

10

0

16

8

9

2

1

1

2

1

1

0

0

1

0

26

Pontevedra

Vigo

Vigo

36014799

EEI Vila Laura

11

0

0

11

14

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

18

Pontevedra

Vigo

Vigo

36010265

EEI Cristo da Victoria

5

0

0

5

6

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8

Pontevedra

Vigo

Vigo

36015251

CEIP Plurilingüe Frián-Teis

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Pontevedra

Vigo

Vigo

36010423

CEIP Valle-Inclán

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

9

Pontevedra

Vigo

Vigo

36016051

CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

6

13

1

20

8

12

2

1

1

2

7

2

1

0

0

0

36

Pontevedra

Vigo

Vigo

36010125

CEIP de Fonte Escura

1

3

2

6

1

2

1

0

1

1

3

1

1

0

0

0

11

Pontevedra

Vilaboa

Vilaboa (San Martiño)

36013588

CPI do Toural

1

6

0

7

1

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

11

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía (Santa Baia)

36012407

CEIP A Lomba

8

18

0

26

10

17

3

1

2

3

2

1

1

0

0

0

40

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía (Santa Baia)

36012419

CEIP Arealonga

3

14

0

17

4

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía (Santa Baia)

36015071

EEI Vagalume

5

0

0

5

6

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8