Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 233 Venres, 3 de decembro de 2021 Páx. 59116

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 27, do 10 de febreiro).

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas (anexo) na convocatoria de 2021, con cargo á aplicación orzamentaria 15.03.514A.781.0, para o financiamento de proxectos colectivos, cofinanciadas nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e nun 25 % pola Comunidade Autónoma, de modernización dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2021

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Expediente

CIF

Beneficiaria

Ano 2021

Ano 2022

Total concedido

PE209N-2020/02

G36015212

Confraría de Pescadores de Moaña

2.214,00 €

0,00 €

2.214,00 €

PE209N-2020/03

G15032642

Confraría de Pescadores de Rianxo

43.686,11 €

0,00 €

43.686,11 €

PE209N-2020/04

G15032642

Confraría de Pescadores de Rianxo

65.913,00 €

0,00 €

65.913,00 €

PE209N-2020/05

G15070360

Confraría de Pescadores de Laxe

36.326,40 €

0,00 €

36.326,40 €

PE209N-2020/06

G36014744

Confraría de Pescadores de O Grove

10.840,70 €

0,00 €

10.840,70 €

PE209N-2020/07

G15032642

Confraría de Pescadores de Rianxo

2.429,00 €

0,00 €

2.429,00 €

PE209N-2020/08

G27008820

Confraría de Pescadores de Celeiro

108.100,00 €

0,00 €

108.100,00 €

PE209N-2020/10

G15033186

Confraría de Pescadores de Barallobre

4.723,00 €

0,00 €

4.723,00 €

PE209N-2020/11

G15070360

Confraría de Pescadores de Laxe

4.783,75 €

0,00 €

4.783,75 €

PE209N-2020/13

G15035116

Confraría de Pescadores de Ferrol

52.272,00 €

0,00 €

52.272,00 €

PE209N-2020/15

G36012847

Confraría de Pescadores San Antonio de Cambados

5.960,00 €

0,00 €

5.960,00 €

PE209N-2020/16

G15047707

Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Corcubión

27.271,00 €

0,00 €

27.271,00 €

PE209N-2020/17

G15034945

Confraría de Pescadores San Telmo do Porto do Son

96.815,00 €

0,00 €

96.815,00 €

PE209N-2020/18

G15038508

Confraría de Pescadores de Muros

23.074,00 €

0,00 €

23.074,00 €

PE209N-2020/19

G36014744

Confraría de Pescadores San Martín de O Grove

11.873,00 €

0,00 €

11.873,00 €

PE209N-2020/20

G36618510

Confraría de Pescadores A Anunciada Baiona

26.218,00 €

0,00 €

26.218,00 €

PE209N-2020/21

G15031503

Confraría Pescadores de Corme

51.265,00 €

0,00 €

51.265,00 €

PE209N-2020/22

G36007714

Confraría de Pescadores San Ciprián de Aldán Hío

9.994,00 €

0,00 €

9.994,00 €

PE209N-2020/23

G15029192

Confraría de Pescadores de Cedeira

37.200,00 €

0,00 €

37.200,00 €

PE209N-2020/24

G15035363

Confraría de Pescadores Ntra. Sra. de las Arenas de Fisterra

31.800,00 €

0,00 €

31.800,00 €

PE209N-2020/25

G15033087

Confraría de Pescadores San Pedro de Riveira

23.950,00 €

0,00 €

23.950,00 €

PE209N-2020/28

G15043953

Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Cabo Cruz

10.353,65 €

0,00 €

10.353,65 €

PE209N-2020/30

G15027220

Confraría Pescadores Carreira Aguiño

91.326,93 €

0,00 €

91.326,93 €

PE209N-2020/31

G36014173

Confraría de Pescadores Santa Tecla

32.500,00 €

0,00 €

32.500,00 €

PE209N-2020/32

G36014173

Confraría de Pescadores Santa Tecla

3.941,68 €

0,00 €

3.941,68 €

PE209N-2020/33

G15038516

Confraría de Pescadores de Lira

55.275,00 €

0,00 €

55.275,00 €

PE209N-2020/34

G15038508

Confraría de Pescadores de Muros

45.160,00 €

0,00 €

45.160,00 €

PE209N-2020/35

G36012821

Confraría de Pescadores Virxe do Carme Arcade

6.780,00 €

0,00 €

6.780,00 €

PE209N-2020/36

F36010916

Confraría de Pescadores de Redondela

27.500,00 €

0,00 €

27.500,00 €

PE209N-2020/37

F36010916

Confraría de Pescadores de Redondela

2.904,00 €

0,00 €

2.904,00 €

PE209N-2020/39

G36012854

Confraría de Pescadores Virxe del Rosario Vilaxoán

29.765,00 €

0,00 €

29.765,00 €

PE209N-2020/40

G15029192

Confraría de Pescadores de Cedeira

2.868,90 €

0,00 €

2.868,90 €

PE209N-2020/41

G15033103

Confraría de Pescadores Virxe do Monte de Camariñas

165.000,00 €

0,00 €

165.000,00 €

PE209N-2020/42

G36012821

Confraría de Pescadores Virxe do Carme Arcade

2.499,65 €

0,00 €

2.499,65 €

PE209N-2020/43

G27008820

Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro

6.466,00 €

0,00 €

6.466,00 €

PE209N-2020/45

G15033087

Confraría de Pescadores San Pedro de Riveira

16.980,00 €

0,00 €

16.980,00 €

PE209N-2020/46

G36012821

Confraría de Pescadores Virxe do Carme Arcade

13.305,00 €

0,00 €

13.305,00 €

PE209N-2020/47

G36012854

Confraría de Pescadores Virxe do Rosario Vilaxoán

2.045,00 €

0,00 €

2.045,00 €

PE209N-2020/48

G15034887

Confraría de pescadores de Portosín

20.629,00 €

0,00 €

20.629,00 €

PE209N-2020/49

G15034945

Confraría de Pescadores San Telmo de Porto do Son

157.244,13 €

150.568,00 €

307.812,13 €

PE209N-2020/50

G36014173

Confraría de Pescadores Santa Tecla

4.112,31 €

0,00 €

4.112,31 €

PE209N-2020/51

G36014389

Confraría de Pescadores San José de Cangas

3.825,00 €

0,00 €

3.825,00 €

PE209N-2020/52

G15043953

Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Cabo Cruz

2.021,62 €

0,00 €

2.021,62 €

PE209N-2020/53

G36014389

Confraría de Pescadores San José de Cangas

6.792,00 €

0,00 €

6.792,00 €

PE209N-2020/54

G15031511

Confraría de Pescadores de Malpica

67.850,00 €

0,00 €

67.850,00 €

PE209N-2020/56

G15031511

Confraría de Pescadores de Malpica

9.195,00 €

0,00 €

9.195,00 €

PE209N-2020/57

G36013597

Confraría de Pescadores La Pastoriza

4.213,00 €

0,00 €

4.213,00 €

PE209N-2020/58

G27008515

Confraría de Pescadores de Burela

280.165,94 €

0,00 €

280.165,94 €

PE209N-2020/62

G36012813

Confraría de Pescadores Santiago Apóstol Carril

94.600,00 €

0,00 €

94.600,00 €

PE209N-2020/63

G36012813

Confraría de Pescadores Santiago Apóstol Carril

45.595,00 €

123.631,55 €

169.226,55 €

PE209N-2020/64

G15047707

Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Corcubión

25.560,00 €

0,00 €

25.560,00 €

PE209N-2020/66

G15031511

Confraría de Pescadores de Malpica

258.150,00 €

0,00 €

258.150,00 €

PE209N-2020/67

G36014744

Confraría de Pescadores de O Grove

62.842,10 €

0,00 €

62.842,10 €

PE209N-2020/68

G36013597

Confraría de Pescadores La Pastoriza

3.990,00 €

0,00 €

3.990,00 €