Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Venres, 10 de decembro de 2021 Páx. 60240

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 26 de novembro de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se lles notifica a varias persoas a facturación ao seu nome de servizos sanitarios prestados neste centro no caso de non achegaren os datos necesarios para facturar ao terceiro obrigado ao pagamento.

Mediante esta cédula, e debido a que os abaixo relacionados non se atoparon nos domicilios que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintas causas para non recibiren as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícaselles ás persoas incluídas na relación que se insire que:

Segundo o recollido no anexo IX do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos do Sistema nacional de saúde e o procedemento para a súa actualización, así como no artigo 83 da Lei xeral de sanidade e na disposición adicional 10 do texto refundido da Lei xeral da seguridade social, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, de non achegaren no prazo de dez (10) días os datos e a documentación necesaria para poderlle facturar ao terceiro obrigado ao pagamento a asistencia sanitaria que lle foi prestada neste centro sanitario, os gastos asistenciais serán pola súa conta, tal e como se recolle no artigo 1 do Decreto 56/2014, do 30 de abril (DOG nº 96, do 21 de maio), polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde, polo que se emitirá factura de gastos sanitarios ao seu nome.

Para todo tipo de consulta ou aclaración sobre a documentación que hai que aportar, deberanse poñer en contacto co Servizo de Facturación deste centro sanitario no teléfono 988 38 58 48/988 36 91 11.

Para que conste, sirva de notificación ás persoas interesadas, e en cumprimento do disposto no artigo artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ourense, 26 de novembro de 2021

Félix Rubial Bernárdez
Xerente da Área Sanitaria de Ourense, Verín
e O Barco de Valdeorras

ANEXO

Expediente

DNI/NIF/pasaporte

202003371

76757392K

202100802

44491190J

202102603

X3613673M

202102339

Y7786015T

202102053

Y2685897V

202104131

Y5953084P

202104837

Y8160477E

202102457

31745461X

202100356

43441790B

202101347

34992966F

202102853

34985290J

202103169

34961395S

202103860

X1585199Q

202105269

Y1145170Z

202101847

X2107222P

201907103

34580398J

202104431

Y7573338G

202102451

44492874H

202100813

78738710G

202102254

X9174440Q

202101988

78155122H

201905477

44471742T

202100715

X9455802L

202000262

36928701Q

202102195

71279976D

202101293

X6388402Z

202103423

53189914E

202103351

34709906P

202103016

34724924F

202101643

10033314R

202103139

35567305J

202101755

76727597B