Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Mércores, 15 de decembro de 2021 Páx. 61324

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 5 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria do ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 5 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria do ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B).

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2021

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas a proxectos colectivos que contribúan á conservación e á restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 15.03.723A.770.1, proxecto contable 201600293, cofinanciada nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e nun 25 % pola Comunidade Autónoma.

3. Beneficiarios e axudas concedidas:

Clave

CIF

Solicitante

Anualidade 2021

Anualidade 2022

Importe
proposto total

PE209B_2021_001

G36015212

Confraría de pescadores de Moaña

3.393,00 €

3.393,00 €

PE209B_2021_002

G15035306

Confraría de pescadores de Miño

500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

PE209B_2021_003

G15043953

Confraría de pescadores de Cabo de Cruz

60.000,00 €

0 €

60.000,00 €

PE209B_2021_004

G36014389

Confraría de pescadores de Cangas

15.125,00 €

0 €

15.125,00 €

PE209B_2021_005

G36293272

Confraría de pescadores de Vilaboa

39.015,00 €

0 €

39.015,00 €

PE209B_2021_006

G15036031

Confraría de pescadores da Coruña

29.072,35 €

0 €

29.072,35 €

PE209B_2021_007

G15043953

Confraría de pescadores de Cabo de Cruz

40.672,00 €

34.328,00 €

75.000,00 €

PE209B_2021_008

G15027220

Confraría de pescadores de Carreira-Aguiño

10.000,00 €

0 €

10.000,00 €

PE209B_2021_009

G36014744

Confraría de pescadores do Grove

18.000,00 €

18.000,00 €

36.000,00 €

PE209B_2021_010

G36014744

Confraría de pescadores do Grove

11.250,00 €

11.205,00 €

22.500,00 €

PE209B_2021_011

G15032642

Confraría de pescadores de Rianxo

37.375,00 €

37.375,00 €

74.750,00 €

PE209B_2021_012

G36012854

Confraría de pescadores de Vilaxoán

41.225,00 €

14.500,00 €

55.725,00 €

PE209B_2021_013

G36012854

Confraría de pescadores de Vilaxoán

6.555,00 €

100,00 €

6.655,00 €

PE209B_2021_014

G36619252

Confraría de pescadores de Vigo

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

PE209B_2021_015

G36013712

Confraría de pescadores de Bueu

74.960,00 €

0 €

74.960,00 €

PE209B_2021_016

G15047707

Confraría de pescadores de Corcubión

0 €

6.240,00 €

6.240,00 €

PE209B_2021_017

G36012813

Confraría de pescadores do Carril

39.308,76 €

35.000,00 €

74.308,76 €

PE209B_2021_018

G36012813

Confraría de pescadores do Carril

0 €

18.300,00 €

18.300,00 €

PE209B_2021_019

G36020261

Confraría de pescadores de Raxó

40.000,00 €

0 €

40.000,00 €

PE209B_2021_020

G36012821

Confraría de pescadores de Arcade

768,00 €

768,00 €

1.536,00 €

PE209B_2021_021

G94126034

AMF Ría de Vigo

4.734,22 €

70.265,78 €

75.000,00 €

PE209B_2021_022

G94126034

AMF Ría de Vigo

70.760,63 €

4.239,37 €

75.000,00 €

PE209B_2021_023

G36014389

Confraría de pescadores de Cangas

32.750,00 €

0 €

32.750,00 €

PE209B_2021_024

G15037401

Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal

39.600,00 €

0 €

39.600,00 €

PE209B_2021_025

G15037401

Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal

14.994,00 €

0 €

14.994,00 €

PE209B_2021_026

V36016962

Confraría de pescadores de Pontevedra

40.000,00 €

0 €

40.000,00 €

PE209B_2021_027

G15033186

Confraría de pescadores de Barallobre

0 €

73.315,00 €

73.315,00 €

PE209B_2021_028

G36014124

Confraría de pescadores da Illa de Arousa

28.000,00 €

0 €

28.000,00 €

PE209B_2021_029

G36015253

Confraría de pescadores de Lourizán

37.400,00 €

0 €

37.400,00 €

PE209B_2021_030

G36015253

Confraría de pescadores de Lourizán

15.000,00 €

0 €

15.000,00 €

PE209B_2021_032

F36010916

Confraría de pescadores de Redondela

23.130,00 €

0 €

23.130,00 €

PE209B_2021_033

F36010916

Confraría de pescadores de Redondela

27.600,00 €

0 €

27.600,00 €

PE209B_2021_034

G36619252

Confraría de pescadores de Vigo

2.000,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

PE209B_2021_035

G36013597

Confraría de pescadores de Vilanova

5.400,00 €

20.400,00 €

25.800,00 €