Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Xoves, 16 de decembro de 2021 Páx. 61697

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Vigo, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión de dous postos de persoal sanitario diplomado (coordinador/a de servizo de Atención Primaria).

O Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG nº 145, do 29 de xullo) regula os sistemas de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

En desenvolvemento do citado decreto, ditouse a Orde da Consellería de Sanidade do 24 de maio de 2006 (DOG nº 106, do 5 de xuño), pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

Esta xerencia, en exercicio das facultades atribuídas no Decreto 137/2019, do 10 de outubro (DOG nº 208, do 31 de outubro), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, na Orde do 22 de abril de 2020 (DOG nº 82, do 29 de abril), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde, e no Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG nº 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia,

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo procedemento de libre designación, de dous postos de persoal sanitario diplomado (coordinador/a de servizo de Atención Primaria).

Segundo. As retribucións dos postos ofertados serán as que correspondan de acordo coa orde pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica vixente.

Terceiro. As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse, preferentemente, no Rexistro de Entrada do Servizo Galego de Saúde de Vigo, situado na rúa García Barbón, 51, ou a través de calquera dos procedementos do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. As bases íntegras da convocatoria estarán expostas no taboleiro de anuncios das oficinas da Dirección de Recursos Humanos da Área Sanitaria de Vigo (avenida García Barbón, 51) así como na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Vigo, 3 de decembro de 2021

Francisco Javier Puente Prieto
Xerente da Área Sanitaria de Vigo

ANEXO

– Coordinador/a de servizo de Atención Primaria de Porriño.

– Coordinador/a de servizo de Atención Primaria de Teis.