Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Xoves, 23 de decembro de 2021 Páx. 63647

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 30 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a solicitude das autorizacións administrativas previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Xinzo de Limia (expediente IN407A 2021/154-3).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, sométese a información pública a solicitude relacionada coas instalacións que se describen a seguir:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: regulamentación LMT XIN807-apoio 4 (Xinzo de Limia).

Situación: lugar da Moreira, concello de Xinzo de Limia.

Características principais recollidas no proxecto:

• Substitución dos apoio números 4 e 5, de tipo HV, na LMT XIN807, por deterioración e para salvar distancia regulamentaria, respectivamente, pasando a apoios de celosía metálicos. Instalación de novo treito de LMT soterrado, de 17 m de lonxitude, en condutor tipo RHZ1-2 OL 3(1/150) Al, con inicio no novo apoio proxectado núm. 4 e retensado do condutor existente, LA-30, ata o apoio núm. 9.

O obxecto da información pública será a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, da citada instalación eléctrica. A declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución, asinado polo enxeñeiro industrial Antonio Javier Sabín Vázquez, colexiado núm. 2233 do Coeticor, en Ourense, o 27 de abril de 2020.

2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e de dereitos afectados, que figura no anexo a este acordo.

3. Planos parcelarios do proxecto.

O que se fai público, para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, sexan omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se for o caso, presentar as alegacións ou observacións que coiden oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia.

Toda a documentación pódese examinar nesta xefatura territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación en Ourense, rúa Curros Enríquez, nº 1, 32003 Ourense, e na seguinte ligazón web da Consellería:

http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica

Ourense, 30 de novembro de 2021

Pablo Fernández Vila
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Relación de bens e de dereitos afectados

Núm. de expediente: IN407A 2021/154-3.

Termo municipal: Xinzo de Limia .

Denominación da instalación: regulamentación LMT XIN807-apoio 4 (Xinzo de Limia).

Predio núm. en proxecto: 1.

Referencia catastral: 32033A509005710000BU.

Lugar: Calzada.

Cultivo: agrario.

Titular: hrdos. Alejandrina Villarino Fariñas.

Afección: ocupación de 10 m² para o apoio núm. 4.

Predio núm. en proxecto: 2.

Referencia catastral: 32033A509005740000BA.

Lugar: Calzada.

Cultivo: agrario.

Titular: Luciano González Camino.

Afección: ocupación de 2 m² para o apoio núm. 5.