Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 24 de decembro de 2021 Páx. 63840

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 1 de decembro de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, polo que se notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Por medio deste anuncio, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081 5363 21 0001082819 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo este anuncio. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 1 de decembro de 2021

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

035246868N

Fra. 201903373

2.5.2019

361,59

052456450M

Fra. 201904434

12.6.2019

268,34

005937805X

Fra. 201904435

12.6.2019

401,94

036089694A

Fra. 201904438

12.6.2019

401,94

044839999G

Fra. 201906559

3.9.2019

256,87

Y07046569G

Fra. 201906578

4.9.2019

268,34

035481932Q

Fra. 201906591

4.9.2019

256,87

053611654B

Fra. 201907694

3.10.2019

401,94

078786765N

Fra. 201907820

9.10.2019

401,94

032629481W

Fra. 201907822

9.10.2019

256,87

053611654B

Fra. 201909860

29.11.2019

256,87

X09329198F

Fra. 201910160

11.12.2019

401,94

079325850T

Fra. 201910181

11.12.2019

268,34

045905691Z

Fra. 201910184

11.12.2019

361,59

044813819K

Fra. 201910288

12.12.2019

268,34

045870718R

Fra. 201910290

12.12.2019

256,87

044819743B

Fra. 201910297

12.12.2019

401,94

045861502P

Fra. 201910300

12.12.2019

256,87

044841103G

Fra. 201910320

13.12.2019

256,87

035580139J

Fra. 201910325

13.12.2019

361,59

053481039J

Fra. 202001954

19.2.2020

401,94

053087944B

Fra. 202001955

19.2.2020

256,87

033287534W

Fra. 202001966

19.2.2020

401,94

033287534W

Fra. 202001967

19.2.2020

256,87

076809995T

Fra. 202005767

15.6.2020

1.116,31

Y07413990T

Fra. 202007169

17.8.2020

268,34

044815368Y

Fra. 202007176

17.8.2020

69,24

X07593917F

Fra. 202008270

8.10.2020

779,30

033284227F

Fra. 202009175

12.11.2020

268,34

044819856D

Fra. 202009176

12.11.2020

401,94

044824834L

Fra. 202101669

16.3.2021

268,34