Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Venres, 7 de xaneiro de 2022 Páx. 558

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello do Porriño (expediente IN407A 2021/205-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: LMTA ATI727, CTI na Bouza.

Situación: O Porriño.

Características técnicas: liña de media tensión aérea a 15 kV con condutor tipo LA-56, de 378 metros de lonxitude, con orixe no apoio existente HV-630/13 (A2B7AG8Q//T164-A7) e final no CT proxectado. Centro de transformación intemperie sobre apoio metálico C-3000/14 con transformador de 100 kV e RT 15.000/400 V. As obras están situadas no lugar da Bouza, na parroquia de Pontellas, concello do Porriño (Pontevedra).

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa consulta no portal da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 15 de decembro de 2021

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Nº de expediente: IN407A 2021/205-4.

Denominación: LMTA ATI727, CTI na Bouza.

Concello: O Porriño.

Parcela

Titular

Apoio

Afeccións

Lugar

Cultivo

Referencia catastral

m2

ml aér.

m2 aér

1

Campo Grande

Agrario

36039A01700584000DA

Descoñecido/a

1

1,21

16,96

255,03

2

Prado

Agrario

36039A017005820000DH

Descoñecido/a

0,24

3

Sabugueiro

Agrario

36039A017005850000DB

Aurora Bacelo González

16,23

228,97

4

Sabugueiro

Agrario

36039A017005860000DY

Descoñecido/a

20,59

370,22

5

Sabugueiro

Agrario

36039A017005870000DG

Descoñecido/a

10,15

163,08

6

Sabugueiro

Agrario

36039A017005980000DK

Milagros Alonso Carballido

2

0,72

37,21

535,99

7

Sabugueiro

Agrario

36039A017005970000DO

Paulino Bacelo Alonso

2

0,72

6,87

168,12

8

Cotarel

Agrario

36039A017005990000DR

Descoñecido/a

14,78

243,03

9

Ferreiros

Agrario

36039A01700440000DK

Manuel Bacelo Alonso

1,22

10

Ferreiros

Agrario

36039A017004390000DD

Jesús Fernández Rey

20,69

11

Ferreiros

Agrario

36094A017004380000DR

Isabel Camiñaa Martínez e Flora Dolfina Camiñaa Martínez

38,41

12

Ferreiros

Agrario

36094A017004370000DK

Jesús Bugarín Martínez

4,79

68,67

13

Cotarel

Agrario

36094A017008630000DE

Cándida Silva Quintáns

39,46

14

Ferreiros

Agrario

36039A017004360000DO

Descoñecido/a

7,03

74,91

15

Ferreiros

Agrario

36039A017004350000DM

Descoñecido/a

14,12

205,73

16

Ferreiros

Agrario

36039A017004330000DT

Descoñecido/a

4,15

205,9

17

Ferreiros

Agrario

36094A017004340000DF

Manuel Ramilo Silva

59,04

807,13

18

Ferreiros

Agrario

36094A017006040000DJ

Basilio Pérez Martínez

3

6,85

5,19

81,21

19

Ferreiros

Agrario

36094A017006050000DE

José Carlos Martínez González

3

6,85

3,0

48,76

20

A Charela

Agrario

36094A017006060000DS

Basilio Pérez Martínez

19,32

21

Ferreiros

Agrario

36094A017004140000DE

María Lidia Estévez Pérez

55,02

620,12

22

Ferreiros

Agrario

36094A017004070000DD

Basilio Fernández Bacelo

185,69

23

Ferreiros

Agrario

36094A017004150000DS

Basilio Fernández Bacelo

54,18

24

Pereira

Agrario

36094A017004190000DW

Carmen Míguez González e Casiano González Míguez

0,23

25

Ferreiros

Agrario

36094A017004180000DH

Cesáreo González Lorenzo

13,28

210,85

26

Ferreiros

Agrario

36094A017004170000DU

Cándida Silva Quintáns

12,76

204,72

27

Pereira

Agrario

36094A017006180000DQ

Olga Estévez Alonso

2,3

41,56

28

Ferreiros

Agrario

36094A017006230000DL

Eduardo González Lorenzo e Encarna González Degrata

4

16,15

38,47

623,9

29

Ferreiros

Agrario

36039A017006240000DT

Descoñecido/a

4

0,68

430,8

30

Reguengo

Agrario

36039A017008700000DH

Descoñecido/a

0,72