Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 24 de xaneiro de 2022 Páx. 4090

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021 (código de procedemento IN421L).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021.

Segundo. As axudas recollidas nesta bases reguladoras están suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías) publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014.

Cando se trate de proxectos de enerxías renovables, a presente convocatoria refírese ás que aparecen definidas dentro da sección 7 do capítulo III como axudas ao investimento destinadas á promoción da enerxía procedente de fontes renovables (artigo 41 a) ou b).

Cando se trate de proxectos de aforro e eficiencia, a presente convocatoria refírese ás axudas que aparecen definidas dentro da sección 7 do capítulo III como axudas ao investimento destinadas a medidas de eficiencia enerxética (artigo 38).

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Paula María Uría Traba
Directora da Axencia Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Subvencións concedidas, procedemento IN421L

Finalidade: axudas para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021.

Aplicacións orzamentarias:

Distribución por liña de axuda

Aplicación orzamentaria

Dotación orzamentaria
final (€)

RT - Proxectos de enerxías renovables térmicas

06.A3.733A.770.1

408.000,00

RE - Proxectos de enerxías renovables eléctricas

06.A3.733A.770.1

3.217.000,00

PAE - Proxectos de aforro e eficiencia enerxética

06.A3.733A.770.0.

102.000,00

Total

 

3.727.000,00

Beneficiarios das axudas concedidas:

As subvencións concedidas aparecen ordenadas de maior a menor puntuación do expediente.

I.1. Proxectos de enerxías renovables térmicas (RT).

Código expediente

Persoa ou entidade solicitante

Investimento elixible (€)

Axuda resolución concesión (€)

Puntuación

IN421L-21A400

Aurora Viana Carballude

36.500,00

18.250,00

73,310

IN421L-21A312

Emisión 0, Ingeniería de EE RR, S.L.

42.000,00

21.000,00

69,912

IN421L-21A485

Ganadería Poutón, S.C.

67.689,00

33.844,50

67,251

IN421L-21A382

Doval Triacastela, S.C.

11.566,63

5.783,31

67,148

IN421L-21A187

Exporgondo, S.L.

64.344,80

32.172,40

64,721

IN421L-21A193

Exporgondo, S.L.

9.744,00

4.872,00

64,721

IN421L-21A331

Horta do País, S.L.

8.400,00

4.200,00

62,199

IN421L-21A494

Lourdes González Farrapeira

18.501,35

9.250,67

49,020

IN421L-21A587

Promalia Proyectos, S.L.

51.538,00

25.769,00

46,557

IN421L-21A8

Cooperativa Criadores de Ganado Porcino, S. Coop. Galega

105.000,00

31.500,00

27,321

IN421L-21A409

Nutrimentos del Campo, S.A.

90.720,00

36.288,00

25,985

IN421L-21A6

Cooperativas Orensanas, S. Coop. Galega

105.000,00

31.500,00

21,658

IN421L-21A69

Trans Vazygon, S.L.

105.000,00

52.500,00

19,744

IN421L-21A9

Cooperativa Criadores de Ganado Porcino, S. Coop. Galega

105.000,00

31.500,00

17,169

IN421L-21A11

Auriense, Soc. Coop. Ltda.

105.000,00

52.500,00

17,169

IN421L-21A350

Avipor Silleda, S.L.

34.010,00

17.005,00

17,155

I.2. Proxectos de enerxías renovables eléctricas (RE).

Código expediente

Persoa ou entidade solicitante

Investimento elixible (€)

Axuda resolución concesión (€)

Puntuación

IN421L-21A204

Vimaz, S.C.

7.920,00

3.960,00

93,310

IN421L-21A361

Ganadería González, S.C.

18.900,00

9.450,00

93,310

IN421L-21A567

Ovos Camperos Cristimil, S.C.

22.825,00

11.412,50

93,310

IN421L-21A101

J y S, S.C.

11.286,00

5.643,00

92,828

IN421L-21A220

Roberto Saa Gómez

13.500,00

6.750,00

90,793

IN421L-21A528

Ángel Fernández García

3.652,00

1.826,00

90,661

IN421L-21A555

Marcos Díaz Quiroga

4.731,00

2.365,50

90,580

IN421L-21A474

Barreiro Avícola, S.C.

36.000,00

18.000,00

90,376

IN421L-21A489

Ganadería Raxeiro, S.C.

9.000,00

4.500,00

90,266

IN421L-21A215

Ganadería Os Americanos, S.L.

4.750,00

2.375,00

89,912

IN421L-21A284

Agolense, S.L.

22.500,00

11.250,00

89,763

IN421L-21A575

Valiña de Castro, S.C.

28.800,00

14.400,00

89,763

IN421L-21A31

Granxa Zapateiro, S.C.

13.446,00

6.723,00

89,632

IN421L-21A163

María del Consuelo Danis Priegue

13.499,90

6.749,95

89,616

IN421L-21A379

Gandeiría Casa Roxa, S.C.

13.446,00

6.723,00

88,722

IN421L-21A496

SAT do Ferreiro nº 1125 XUGA

20.000,00

10.000,00

88,713

IN421L-21A357

Quinta, S.C.

18.000,00

9.000,00

88,679

IN421L-21A569

Moure Viana, S.C.

3.652,00

1.826,00

88,679

IN421L-21A522

Finca Fonteboa SAT N986 XUGA

32.400,00

16.200,00

88,198

IN421L-21A481

Carlos Fernández Vázquez

5.940,00

2.970,00

87,256

IN421L-21A270

Ganadería Valiñas Núñez, S.C.

20.250,00

10.125,00

87,155

IN421L-21A19

Adela Fernández Armesto

14.193,00

7.096,50

86,066

IN421L-21A80

Juan Carlos Rey Díaz

13.446,00

6.723,00

86,066

IN421L-21A493

SAT Dorna

18.000,00

9.000,00

80,602

IN421L-21A166

Chousa Vella, S.C.

12.960,00

6.480,00

75,985

IN421L-21A202

Ganadería Lalín, S.L.

13.500,00

6.750,00

75,985

IN421L-21A287

Ganadería Pousa, S.C.

8.100,00

4.050,00

75,985

IN421L-21A289

Ganadería Pousa, S.C.

4.860,00

2.430,00

75,985

IN421L-21A446

Gandeiría Pereirón, S.L.

18.000,00

9.000,00

75,985

IN421L-21A63

Manuel Formigo de la Fuente

8.100,00

4.050,00

75,484

IN421L-21A24

Granja Portela, S.L.

15.300,00

7.650,00

74,114

IN421L-21A210

Enriqueta Alfonso Pereira

8.316,00

4.158,00

73,850

IN421L-21A395

Gudiagro, S.L.

11.880,00

5.940,00

73,802

IN421L-21A397

Gudiagro, S.L.

19.800,00

9.900,00

73,802

IN421L-21A84

Ganadería Pontello, S.C.

13.500,00

6.750,00

73,310

IN421L-21A176

Amelia Cardelle Gutiérrez

9.000,00

4.500,00

73,310

IN421L-21A179

Santiago Fernández García

18.000,00

9.000,00

73,310

IN421L-21A364

Avícola Vence, S.C.

13.365,00

6.682,50

73,310

IN421L-21A394

Coepor, S.C.

20.230,00

10.115,00

73,310

IN421L-21A402

O Pontillón, S.C.

8.100,00

4.050,00

73,310

IN421L-21A479

Ganadería Pallón, S.C.

15.300,00

7.650,00

73,310

IN421L-21A122

Benito Rodríguez Vázquez y Otros, S.C.

18.000,00

9.000,00

72,917

IN421L-21A126

Benito Rodríguez Vázquez y Otros, S.C.

13.147,20

6.573,60

72,917

IN421L-21A203

Souto López, S.C.

13.500,00

6.750,00

72,917

IN421L-21A338

Joaquín Vázquez Blanco

11.286,00

5.643,00

72,828

IN421L-21A529

González Coello, S.C.

21.600,00

10.800,00

72,828

IN421L-21A151

Ganaderos Larouco, S.C.

13.464,00

5.385,60

72,461

IN421L-21A39

Mª Josefa Montoto Sánchez

5.976,00

2.988,00

72,054

IN421L-21A458

José Ángel Oro Tratoy

9.000,00

4.500,00

72,054

IN421L-21A160

Liz Darriba, S.C.

27.500,00

13.750,00

72,051

IN421L-21A371

SAT A Penela

27.000,00

13.500,00

72,051

IN421L-21A566

SAT Ladeira

9.000,00

4.500,00

72,051

IN421L-21A141

Ganadería López Lampaza, S.C.

8.910,00

4.455,00

71,816

IN421L-21A306

Hermanos Quintas Pozos, S.C.

22.000,00

11.000,00

71,795

IN421L-21A386

Elías Bahía Bahía y Otros, S.C.

22.500,00

11.250,00

71,795

IN421L-21A217

Trisco, S.C.

9.000,00

4.500,00

71,712

IN421L-21A275

Mercedes Lema Pose

18.000,00

9.000,00

71,712

IN421L-21A277

Gandería Casa da Corte, S.C.

18.000,00

9.000,00

71,712

IN421L-21A278

Ganadería Rancaño, S.L.

13.500,00

6.750,00

71,712

IN421L-21A279

Perucho, S.C.

9.000,00

4.500,00

71,712

IN421L-21A280

Ganadería Casa Dego, S.C.

22.499,91

11.249,95

71,712

IN421L-21A51

Ferreiro Rial, S.C.

25.800,00

12.900,00

71,690

IN421L-21A232

Ferreiro Rial, S.C.

18.000,00

9.000,00

71,690

IN421L-21A375

Vence García, T.C.

8.964,00

4.482,00

71,690

IN421L-21A213

María Ángeles Calvo Novas

5.400,00

2.700,00

70,940

IN421L-21A274

Mópez, S.C.

18.000,00

9.000,00

70,899

IN421L-21A484

Rosa Vidal Rivas

7.200,00

3.600,00

70,686

IN421L-21A487

Rosa Vidal Rivas

10.000,00

5.000,00

70,686

IN421L-21A554

SAT Santa Lucía-XUGA nº 1111

21.550,00

10.775,00

70,686

IN421L-21A556

SAT Santa Lucía-XUGA nº 1111

14.000,00

7.000,00

70,686

IN421L-21A183

José Antonio Quiroga Peña

8.964,00

4.482,00

70,684

IN421L-21A128

Agrociucende, S.C.

16.200,00

8.100,00

70,619

IN421L-21A162

Paravico, S.C.

27.000,00

13.500,00

70,619

IN421L-21A192

Ganadería Ponte Boado, S.L.

22.500,00

11.250,00

70,619

IN421L-21A276

Ugasma, S.L.

18.000,00

9.000,00

70,619

IN421L-21A523

Granxa Ribadiso, S.C.

12.960,00

6.480,00

70,619

IN421L-21A72

Vila do Mazo, S.C.

6.228,00

3.114,00

70,580

IN421L-21A75

Vanessa González González

8.964,00

4.482,00

70,580

IN421L-21A390

Bacorelle, S.C.

8.910,00

4.455,00

70,580

IN421L-21A392

Foilebar, S.C.

18.000,00

9.000,00

70,580

IN421L-21A396

Veiga Paredes, S.C.

12.465,00

6.232,50

70,580

IN421L-21A408

Acebedo, C.B.

12.465,00

6.232,50

70,580

IN421L-21A506

Ganadería San Andrés, Sociedad Civil

9.000,00

4.500,00

70,580

IN421L-21A568

Condomiña, S.C.

9.000,00

4.500,00

70,580

IN421L-21A586

Ganadería Novelle, S.C.

18.000,00

9.000,00

70,580

IN421L-21A594

González Gómez, S.C.

9.000,00

4.500,00

70,580

IN421L-21A52

David Meno Fernández

12.960,00

6.480,00

70,496

IN421L-21A153

Gonzalo Martínez Calvo

9.000,00

4.500,00

70,470

IN421L-21A356

Ganadería Pastora, S.C.

9.000,00

4.500,00

70,470

IN421L-21A310

Antonia Seguín Simón

14.580,00

7.290,00

70,464

IN421L-21A241

Francisco y José Luis Pazos Pérez, S.C.

24.000,00

12.000,00

70,454

IN421L-21A38

Ismael Torres Amil

15.840,00

7.920,00

70,376

IN421L-21A77

Víctor Manuel Andón Rodríguez

8.910,00

4.455,00

70,376

IN421L-21A79

José Manuel Loures Rivas

13.491,00

6.745,50

70,376

IN421L-21A156

Félix Santos Rivera

12.960,00

6.480,00

70,376

IN421L-21A346

Avícola Montecelos, S.C.

31.874,00

15.937,00

70,376

IN421L-21A422

Jesús Amil García

8.964,00

4.482,00

70,376

IN421L-21A449

Leticia Cobas Vidal

18.000,00

9.000,00

70,376

IN421L-21A228

Ganadería Míguez

18.000,00

9.000,00

70,370

IN421L-21A264

Manuel Ángel Arca Barreiro

9.000,00

4.500,00

70,370

IN421L-21A267

Gandeiría Pereira, S.C.

9.000,00

4.500,00

70,370

IN421L-21A366

SAT Terrablanca

12.150,00

6.075,00

70,370

IN421L-21A442

Daniel Piso Salqueiro

11.000,00

5.500,00

70,370

IN421L-21A508

Macris, S.C.

9.000,00

4.500,00

70,370

IN421L-21A35

Miguel Castro Rivelo

9.000,00

4.500,00

70,205

IN421L-21A190

Ganadería Ferpar, S.C.

12.465,00

6.232,50

70,205

IN421L-21A83

Gallardo, S.C.

19.953,00

9.976,50

70,088

IN421L-21A136

SAT O Carboeiro nº 1369 XUGA

40.338,00

20.169,00

70,088

IN421L-21A177

Blanco Villarcabreiro, S.L.

12.672,00

6.336,00

70,088

IN421L-21A185

José Manuel López Castro

8.964,00

4.482,00

70,088

IN421L-21A224

Casa do Coxo, S.C.

9.000,00

4.500,00

70,088

IN421L-21A293

Ganadería Madarro, S.C.

13.500,00

6.750,00

70,088

IN421L-21A411

Queitano, S.C.

13.446,00

6.723,00

70,088

IN421L-21A478

Ana Belén Piñeiro López

16.434,00

8.217,00

70,088

IN421L-21A62

Rodríguez-Vidal, T.C.E.A.

27.000,00

13.500,00

69,943

IN421L-21A74

Ganadería Manteiga, S.C.

18.000,00

9.000,00

69,912

IN421L-21A211

Ganadería Os Americanos, S.L.

24.300,00

12.150,00

69,912

IN421L-21A585

Nutrimentos Deza, S.A.

349.922,73

100.000,00

69,912

IN421L-21A48

Carmen Calviño Neira

8.316,00

4.158,00

69,763

IN421L-21A76

Ganadería Fontecabalos, S.C.

18.000,00

9.000,00

69,763

IN421L-21A172

Avichancela, S.L.U.

39.160,00

19.580,00

69,763

IN421L-21A266

Ganadería San Mauro, S.L.

36.036,00

18.018,00

69,763

IN421L-21A482

Sampaio SAT 1140 XUGA

22.500,00

11.250,00

69,763

IN421L-21A113

SAT Vilasar 1227 XUGA

16.200,00

8.100,00

69,717

IN421L-21A205

Joaquín Montero Varela

19.800,00

9.900,00

69,717

IN421L-21A443

Adrián Taboada García

2.470,00

1.235,00

69,717

IN421L-21A28

Ganadería Pena, S.C.

12.600,00

6.300,00

69,632

IN421L-21A227

Ganadeira Pena, S.C

13.500,00

6.750,00

69,632

IN421L-21A444

Ganadería Carpio, S.C.

11.700,00

5.850,00

69,632

IN421L-21A470

SAT Ganadería As Rías

26.953,00

13.476,50

69,632

IN421L-21A34

SAT Sanchiño Castro nº 1226

13.500,00

6.750,00

69,616

IN421L-21A87

Sabino Domínguez López

9.000,00

4.500,00

69,616

IN421L-21A167

SAT Busto-Corzón

36.000,00

18.000,00

69,616

IN421L-21A206

Gandería Caramuxeiro, S.C.

13.499,90

6.749,95

69,616

IN421L-21A207

Ganadería Vilaferreiros, S.C.

20.700,00

10.350,00

69,616

IN421L-21A272

Ganadería Novio, S.C.

18.000,00

9.000,00

69,616

IN421L-21A304

Granxa Pazos, S.L.

24.300,00

12.150,00

69,616

IN421L-21A309

Divina Rey e Hijo, S.C.

13.500,00

6.750,00

69,616

IN421L-21A461

Braña Salgueiro SAT

6.120,00

3.060,00

69,616

IN421L-21A473

Braña Salgueiro SAT

10.000,00

5.000,00

69,616

IN421L-21A499

Ganadería Sanfoga, S.L.

6.120,00

3.060,00

69,616

IN421L-21A505

Ganadería Sanfoga, S.L.

10.000,00

5.000,00

69,616

IN421L-21A525

Castro de Maroñas, S. Coop. Galega

10.000,00

5.000,00

69,616

IN421L-21A59

Ganadería Tío Ramón, S.C.

24.300,00

12.150,00

69,437

IN421L-21A82

SAT O Palomar nº 1250 XUGA

20.169,00

10.084,50

69,437

IN421L-21A326

Antonio Rivera Arias

7.380,00

3.690,00

69,437

IN421L-21A500

Cebo San Vicente, S.L.

21.692,00

10.846,00

69,437

IN421L-21A18

Avícola Mouris, S.L.

21.384,00

10.692,00

69,318

IN421L-21A216

Alex Domínguez Diz

20.196,00

10.098,00

69,318

IN421L-21A353

SAT Carballeira Deibe

12.465,00

6.232,50

69,300

IN421L-21A370

María Jesús Vázquez Vázquez

12.465,00

6.232,50

69,300

IN421L-21A537

Productos Vía Láctea, S.L.

5.400,00

2.700,00

69,300

IN421L-21A1

Gandería Quiroga, S.C.

9.000,00

4.500,00

69,249

IN421L-21A5

SAT Sampérez

9.000,00

4.500,00

69,249

IN421L-21A10

Ganadería Maroñas, S.C.

9.000,00

4.500,00

69,249

IN421L-21A12

SAT Os Agros

9.000,00

4.500,00

69,249

IN421L-21A37

Ganadería O Rubio, S.C.

36.000,00

18.000,00

69,249

IN421L-21A117

Ganadería Capelo, S.C.

9.720,00

4.860,00

69,249

IN421L-21A159

Os Agros de Frieiro, S.C.

18.000,00

9.000,00

69,249

IN421L-21A219

A Cucha, S.C.

18.000,00

9.000,00

69,249

IN421L-21A273

Ganadería Avancar, S. Coop. Galega

18.000,00

9.000,00

69,249

IN421L-21A391

Cesar Lago Fernández

11.952,00

5.976,00

69,157

IN421L-21A416

Ganadería Valcarce, S.C.

8.964,00

4.482,00

69,157

IN421L-21A389

Denillon Ganadería, S.L.

17.820,00

8.910,00

69,118

IN421L-21A21

Gandeiría Orxainza, S.C.

9.000,00

4.500,00

69,025

IN421L-21A25

José Antonio Rodríguez López

3.520,00

1.760,00

69,025

IN421L-21A47

Semugueira, S.C.

18.000,00

9.000,00

69,025

IN421L-21A78

Aira, S.C

8.964,00

4.482,00

69,025

IN421L-21A81

Barreiras, S.C

5.940,00

2.970,00

69,025

IN421L-21A501

Cimadevila, S.C.

10.692,00

5.346,00

69,025

IN421L-21A222

Ángel Álvarez Domínguez

21.648,00

10.824,00

69,020

IN421L-21A127

SAT Ganadería Cavo de Vila

13.500,00

6.750,00

68,892

IN421L-21A150

Finca Raposo, S.C.

8.910,00

4.455,00

68,811

IN421L-21A240

Ganadería Carro, S.L.

22.500,00

11.250,00

68,811

IN421L-21A591

Gandaría A Valga, S.C.

8.910,00

4.455,00

68,811

IN421L-21A111

Ganadería Gandarela, S.C.

19.404,00

9.702,00

68,722

IN421L-21A197

Casa Grande de Remesedo, S.L.

9.009,00

4.504,50

68,722

IN421L-21A198

San Antonio SAT 1076 XUGA

44.857,00

22.428,50

68,722

IN421L-21A235

Zarralleiro, S.C.

13.491,00

6.745,50

68,722

IN421L-21A238

Granxa Bruzos, S.L.

18.000,00

9.000,00

68,722

IN421L-21A212

SAT Vereda nº 1378 XUGA

39.204,00

19.602,00

68,713

IN421L-21A288

Pervisa SAT nº 990 XUGA S. Coop. L.

10.800,00

5.400,00

68,713

IN421L-21A297

Cainzada, S.C.

15.840,00

7.920,00

68,713

IN421L-21A345

Mª Carmen Barreiro Irimia

49.179,80

24.589,90

68,713

IN421L-21A495

Peteira SAT 1338 XUGA

9.000,00

4.500,00

68,713

IN421L-21A398

Cadahias de San Julián, S.C.

27.000,00

13.500,00

68,679

IN421L-21A91

Petexo, S.C.

8.910,00

4.455,00

68,665

IN421L-21A349

Mª Carmen Espasandín Fernández

8.910,00

4.455,00

68,665

IN421L-21A248

Alonso Ramos y Abadín Pérez, S.C.

12.960,00

6.480,00

68,557

IN421L-21A327

Anesca Servicios

15.291,40

7.594,20

68,424

IN421L-21A120

Miguel Huerta Rodil

13.365,00

6.682,50

68,365

IN421L-21A140

Pranchel, S.C.

18.000,00

9.000,00

68,365

IN421L-21A171

Feirobal, S.C.

11.952,00

5.976,00

68,365

IN421L-21A223

José Quintela Oero

13.500,00

6.750,00

68,365

IN421L-21A230

Mª de los Ángeles Barreiros Irimia

9.000,00

4.500,00

68,365

IN421L-21A307

Ganadería Fornos, S.C.

12.474,00

6.237,00

68,365

IN421L-21A544

Miguel Huerta Rodil

20.000,00

10.000,00

68,365

IN421L-21A334

Añón Suárez, S.C.

7.200,00

3.600,00

68,266

IN421L-21A335

Añón Suárez, S.C.

10.800,00

5.400,00

68,266

IN421L-21A336

Añón Suárez, S.C.

9.000,00

4.500,00

68,266

IN421L-21A325

Anesca Servicios

18.000,00

9.000,00

68,236

IN421L-21A387

Ganadería Carballés López, S.C.

9.000,00

4.500,00

68,202

IN421L-21A410

José Luis Naval Fernández

8.964,00

4.482,00

68,202

IN421L-21A234

SAT A Pedra nº 1188 XUGA

13.500,00

6.750,00

68,198

IN421L-21A281

Seixo de Ledoira SAT nº 1381 XUGA

18.000,00

9.000,00

68,198

IN421L-21A294

Gandeiría García Sueiro, S.C.

13.500,00

6.750,00

68,198

IN421L-21A512

Casa Pedreira SAT 1224 XUGA

12.852,00

6.426,00

68,198

IN421L-21A515

Finca A Cheda, S.L.

26.568,00

13.284,00

68,198

IN421L-21A524

Ganadería Estivada, S.C.

8.910,00

4.455,00

68,198

IN421L-21A527

Ganadería Gándara, S.C.

17.928,00

8.964,00

68,198

IN421L-21A530

Ganadería Rodríguez SAT nº 952 XUGA

24.651,00

12.325,50

68,198

IN421L-21A532

Outeiro Frades, S.L.

11.250,00

5.625,00

68,198

IN421L-21A542

SAT Pumariño

32.400,00

16.200,00

68,198

IN421L-21A89

Paderna, S.C.

12.330,00

6.165,00

67,854

IN421L-21A93

José Luis López Morandeira

12.465,00

6.232,50

67,854

IN421L-21A239

José Ángel Espiñeira Rodríguez

8.883,00

4.441,50

67,854

IN421L-21A313

Anesca Servicios

40.500,00

20.250,00

67,854

IN421L-21A454

Ganadería Luciano dos Queimós, S.C.

13.491,00

6.745,50

67,854

IN421L-21A483

Ameneiral, S.C.

20.250,00

10.125,00

67,854

IN421L-21A178

Casa Carballo Afoz, S.C.

18.000,00

9.000,00

67,804

IN421L-21A180

Granxa Salgueiro, S.C.

9.000,00

4.500,00

67,804

IN421L-21A376

Ganadería Arias Morán, S.C.

11.952,00

5.976,00

67,804

IN421L-21A564

Ganadería Pena Bretoña, S.C.

8.910,00

4.455,00

67,804

IN421L-21A584

Gandería Carballo González, S.C.

8.936,00

4.468,00

67,804

IN421L-21A94

Mónica Castro Perea

7.380,00

3.690,00

67,792

IN421L-21A108

Pacín Novelua, S.C.

11.880,00

5.940,00

67,792

IN421L-21A146

Julio Vila Sánchez

15.300,00

7.650,00

67,792

IN421L-21A498

María Hortensia Pardellas Cuíña

12.672,00

6.336,00

67,792

IN421L-21A519

Antonio Gayoso Díaz

9.000,00

4.500,00

67,792

IN421L-21A85

Gandeiría Conde da Xesteira, S.L.

14.850,00

7.425,00

67,760

IN421L-21A114

Adrián Rodríguez González

11.250,00

5.625,00

67,760

IN421L-21A137

María del Pilar Rios García

5.400,00

2.700,00

67,760

IN421L-21A142

Gandeiría Gestoso, S.C.

11.250,00

5.625,00

67,760

IN421L-21A540

Rosa Ana Tenreiro Merlán

11.250,00

5.625,00

67,760

IN421L-21A33

Antonio Villasenín Aparicio

7.380,00

3.690,00

67,753

IN421L-21A49

SAT Suárez-Moar

12.960,00

6.480,00

67,753

IN421L-21A418

Ganadería del Río Deus, S.C.

9.000,00

4.500,00

67,753

IN421L-21A459

Familia Martínez SAT 902 XUGA

45.000,00

22.500,00

67,749

IN421L-21A196

Lamadorna, S.C.

11.952,00

5.976,00

67,680

IN421L-21A226

Javier López Montero

11.880,00

5.940,00

67,680

IN421L-21A247

Ganadería Campo de Lago, S.C.

9.000,00

4.500,00

67,680

IN421L-21A383

Sánchez, S.C.

8.964,00

4.482,00

67,680

IN421L-21A384

Iglesias Soto, S.C.

9.000,00

4.500,00

67,680

IN421L-21A488

O Balao SAT

16.434,00

8.217,00

67,680

IN421L-21A22

A Bouciña, S.C.

13.500,00

6.750,00

67,391

IN421L-21A88

Granjas Dical, S.L.

13.491,00

6.745,50

67,251

IN421L-21A90

Granjas Dical, S.L.

24.551,24

12.275,62

67,251

IN421L-21A129

Raxeiras, S.C.

18.000,00

9.000,00

67,251

IN421L-21A107

Darío Antón Noya Tarrío

7.380,00

3.690,00

67,182

IN421L-21A147

Juncaliste, S.C.

8.964,00

4.482,00

67,182

IN421L-21A188

Castro Noya, S.C.

15.525,00

7.762,50

67,182

IN421L-21A286

Ganadería Bello, S.C.

9.000,00

4.500,00

67,182

IN421L-21A311

Ganadería Casa Lorenzo, S.C.

10.800,00

5.400,00

67,182

IN421L-21A377

Ganadería Grela, S.C.

8.910,00

4.455,00

67,182

IN421L-21A378

Ganadería Castiñeiras de Os, S.C.

11.952,00

5.976,00

67,182

IN421L-21A317

Susana Ouzande Castro

22.499,89

11.249,94

67,155

IN421L-21A464

Elvira Vázquez Pena

6.480,00

3.240,00

67,155

IN421L-21A374

Elia Bao Aira

7.200,00

3.600,00

67,148

IN421L-21A36

Aviriscas, S.L.

22.174,56

11.087,28

67,065

IN421L-21A143

José Luis Rodríguez Carrera

29.700,00

14.850,00

67,065

IN421L-21A201

María José Quintas Villar

8.640,00

4.320,00

67,065

IN421L-21A453

Méndez, S.C.

5.166,00

2.583,00

66,898

IN421L-21A545

Isaac Carlos Mosquera Rodríguez

5.175,00

2.587,50

66,898

IN421L-21A53

Gerardo Canabal Vázquez

22.500,00

11.250,00

66,649

IN421L-21A73

Horta da Lousa, S.C.

7.380,00

3.690,00

66,426

IN421L-21A257

Isolina Raña Fraga

5.400,00

2.700,00

66,426

IN421L-21A268

María Cristina Corral Castiñeiras

9.000,00

4.500,00

66,426

IN421L-21A497

Ganadería García Fernández, S.C.

18.000,00

9.000,00

66,426

IN421L-21A170

Pedro Basalo Blanco

25.731,20

12.865,60

66,394

IN421L-21A165

Carlos Peña Álvarez

32.400,00

16.200,00

66,376

IN421L-21A50

SAT O Ferreiro nº 977 XUGA

23.364,00

11.682,00

66,325

IN421L-21A138

Ganadería Pérez de Vilar, S.L.

18.000,00

9.000,00

66,325

IN421L-21A182

Ganadería Pérez de Vilar, S.L.

10.800,00

5.400,00

66,325

IN421L-21A186

Casa Toxo, S.C.

16.200,00

8.100,00

66,325

IN421L-21A546

María del Pilar Castro Vallo

8.910,00

4.455,00

66,325

IN421L-21A557

Gandeiría Pear, S.C.

8.100,00

4.050,00

66,325

IN421L-21A155

Ana María Ruibal Riomayor

13.499,90

6.749,95

66,243

IN421L-21A58

Juan Ignacio López García

13.500,00

6.750,00

66,066

IN421L-21A61

Brais, S.C.

18.000,00

9.000,00

66,066

IN421L-21A92

Teresa Fernández López

11.880,00

5.940,00

66,066

IN421L-21A134

Ganadería A Costiña, S.L.

9.000,00

4.500,00

66,066

IN421L-21A148

Explotacións Xastre, S.C.

11.952,00

5.976,00

66,066

IN421L-21A218

Óscar Fernández Rodríguez

14.608,00

7.304,00

66,066

IN421L-21A339

Escarlán, S.C.

8.910,00

4.455,00

66,066

IN421L-21A369

Emilio González Folgueiras

8.910,00

4.455,00

66,066

IN421L-21A385

Explotaciones Indiano, S.L.U.

12.465,00

6.232,50

66,066

IN421L-21A536

Roima, S.C.

7.380,00

3.690,00

66,066

IN421L-21A86

Granxa de Felipe, S.C.

8.910,00

4.455,00

66,023

IN421L-21A261

Abrita, S.C.

27.000,00

13.500,00

65,689

IN421L-21A417

Avícola Gay, S.L.

8.910,00

4.455,00

65,689

IN421L-21A401

Casa Tomás de Xermade, S.C.

22.020,00

11.010,00

64,398

IN421L-21A263

Luis Miguel Basanta Leitón

36.000,00

18.000,00

64,311

IN421L-21A300

Ganadería Casa do Campo, S.C.

18.000,00

9.000,00

63,950

IN421L-21A303

Pousa Villagüiz, S.C.

18.000,00

9.000,00

62,730

IN421L-21A291

Macía, S.C.

8.811,00

4.405,50

61,229

IN421L-21A65

Eusebio Vázquez Carballal

8.613,00

4.306,50

60,602

IN421L-21A199

Miguel Ángel Mouronte Fernández

12.960,00

6.480,00

60,602

IN421L-21A233

Penaval, S.C.G.

34.419,00

17.209,50

60,602

IN421L-21A245

Ganadería Xuana, S.C.

22.995,00

11.497,50

60,602

IN421L-21A330

Ganadería Cuíña, S.C.

20.290,00

10.145,00

60,602

IN421L-21A343

Ares Liz, S.C.

9.000,00

4.500,00

60,602

IN421L-21A502

Seara, S.C.

8.964,00

4.482,00

60,602

IN421L-21A595

Avícola Alta, S.C.

21.600,00

10.800,00

60,602

IN421L-21A517

Aldeovo, S.L.

22.500,00

11.250,00

59,763

IN421L-21A43

Alba Quintairos Casal

6.300,00

3.150,00

59,616

IN421L-21A254

Feisan, S.C.

11.000,00

5.500,00

58,048

IN421L-21A550

Lois Mink, S.L.

11.000,00

5.500,00

57,391

IN421L-21A352

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

67.500,00

27.000,00

57,321

IN421L-21A54

Bodega Ladairo

13.500,00

6.750,00

55,944

IN421L-21A110

Julio Martínez Salgado

18.000,00

9.000,00

54,648

IN421L-21A209

Ganadería A Latiza, S.L.

7.200,00

3.600,00

53,310

IN421L-21A57

Cabanelas Inversiones, S.L.

31.500,00

15.750,00

53,103

IN421L-21A23

María Dominga Martínez Lorenzo

13.500,00

6.750,00

52,917

IN421L-21A236

Elena Carballo Folgoso

12.960,00

6.480,00

52,917

IN421L-21A344

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

90.000,00

36.000,00

52,917

IN421L-21A351

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

90.000,00

36.000,00

52,917

IN421L-21A283

Manuel Jesús Blanco Jorge

3.780,00

1.890,00

52,054

IN421L-21A560

Agroval de Sangorza, S.C.

19.788,30

9.894,15

52,054

IN421L-21A130

Gerardo Francisco Rodríguez Blanco

21.600,00

10.800,00

51,407

IN421L-21A576

Casa Castro

8.936,00

4.468,00

50,899

IN421L-21A103

O Coto do Cando, S.L.

21.384,00

10.692,00

50,619

IN421L-21A249

Gerardo Francisco Rodríguez Blanco

7.200,00

3.600,00

50,464

IN421L-21A158

Hermanos Coval, S.C.

11.000,00

5.500,00

50,376

IN421L-21A362

María de los Ángeles Viña García

18.000,00

9.000,00

50,376

IN421L-21A322

Santiago Lamas Mera

9.000,00

4.500,00

50,266

IN421L-21A299

Lebaste, S.C.

4.500,00

2.250,00

50,205

IN421L-21A320

Ecoter, S.C.

5.400,00

2.700,00

50,205

IN421L-21A135

Teixeiro Lamas, S.C.

13.446,00

6.723,00

50,088

IN421L-21A229

Pradedo de Arriba, S.C.

9.000,00

4.500,00

50,088

IN421L-21A486

Medio do Agro, S.C.

17.280,00

8.640,00

49,763

IN421L-21A433

Gandería Casacamiño, S.C.

8.936,00

4.468,00

49,369

IN421L-21A64

Fauna Útil, S.L.

9.000,00

4.500,00

49,318

IN421L-21A427

Granxa Riveira, S.C.

13.406,00

6.703,00

49,300

IN421L-21A428

Gandería O Vilar, S.C.

8.936,00

4.468,00

49,300

IN421L-21A430

López Fontela

4.500,00

2.250,00

49,300

IN421L-21A541

Ganadería do Mouro, S.C.G.

18.009,00

9.004,50

49,249

IN421L-21A112

Hermanos Colmenero, S.C.

9.000,00

4.500,00

49,144

IN421L-21A20

Ovidia Pérez López

8.258,79

4.129,40

49,025

IN421L-21A184

Manuel Martínez Vázquez

5.400,00

2.700,00

49,025

IN421L-21A580

Alejandra Díaz Rodríguez

7.650,00

3.825,00

49,020

IN421L-21A271

SAT Ganadería Sánchez

18.000,00

9.000,00

48,811

IN421L-21A571

Casa Grande de Xanceda, S.L.

37.700,00

18.850,00

48,811

IN421L-21A572

José Camiñas García

5.229,00

2.614,50

48,679

IN421L-21A106

José Pedro Martínez Parente

13.500,00

6.750,00

48,557

IN421L-21A341

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

90.000,00

36.000,00

48,557

IN421L-21A265

Ganados Balboa, S.C.

13.446,00

6.723,00

48,365

IN421L-21A237

Eliseo López Muñiz

46.092,00

23.046,00

47,828

IN421L-21A314

Carlos González Abelleira

11.340,00

5.670,00

47,828

IN421L-21A319

Anesca Servicios

27.712,90

13.856,45

47,828

IN421L-21A421

Ganadería Castelo, S.C.

11.205,00

5.602,50

47,804

IN421L-21A296

Viseu, S.C.

14.859,00

7.429,50

47,760

IN421L-21A298

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

90.000,00

36.000,00

47,400

IN421L-21A292

María Luisa Vázquez López

11.250,00

5.625,00

47,251

IN421L-21A70

S. Cooperativa Explotación Comunit. Antelana

38.400,00

19.200,00

47,065

IN421L-21A157

Avícola A Lomba, S.L.

34.005,59

17.002,79

47,065

IN421L-21A173

Rosario Antonia Barcelo Marra

11.250,00

5.625,00

47,065

IN421L-21A582

Promalia Proyectos, S.L.

88.911,00

44.455,50

46,557

IN421L-21A509

Ganadería Neifra, S.C.

18.000,00

9.000,00

46,083

IN421L-21A251

Romepen SAT XUGA nº 783

22.500,00

11.250,00

46,066

IN421L-21A347

Blanco Lozano Agricultura, C.B.

5.922,00

2.961,00

45,354

IN421L-21A462

Joaquín Novo Arias

11.952,00

5.976,00

45,354

IN421L-21A260

Casabella SAT

18.000,00

9.000,00

44,311

IN421L-21A282

Manuel Luis Rodríguez Yáñez

5.400,00

2.700,00

43,802

IN421L-21A42

Rousil, S.C.

8.316,00

4.158,00

43,310

IN421L-21A149

Pial, S.C.

22.410,00

11.205,00

43,310

IN421L-21A244

Rosa María Alonso Rivero

8.100,00

4.050,00

42,221

IN421L-21A413

SAT Ladeira

18.000,00

9.000,00

42,051

IN421L-21A250

Granja Mazaricas, S.C.

23.089,29

11.544,65

40,793

IN421L-21A139

SAT La Sobreira nº 1062 XUGA

24.840,00

12.420,00

40,619

IN421L-21A221

SAT La Sobreira nº 1062 XUGA

21.600,00

10.800,00

40,619

IN421L-21A438

David López Corral

5.940,00

2.970,00

40,602

IN421L-21A492

Ganadería Pérez, S.C.

2.835,00

1.417,50

39,763

IN421L-21A225

Ganadería O Coto, S.C.

18.000,00

9.000,00

39,717

IN421L-21A99

Rivas, S.C.

13.464,00

6.732,00

38,722

IN421L-21A97

Joaquín Díaz Gómez

18.000,00

9.000,00

38,713

IN421L-21A194

Pablo Docando Picos

22.500,00

11.250,00

38,713

IN421L-21A533

Luis Miguel Rojo Vázquez

21.550,00

10.775,00

38,679

IN421L-21A543

Souto-Frade, S.C.

21.550,00

10.775,00

38,679

IN421L-21A570

Explotaciones Avícolas de Melide, S.C.

7.200,00

3.600,00

38,424

IN421L-21A520

SAT Pedrolas

18.000,00

9.000,00

38,365

IN421L-21A132

Ganadería Os Caballeros

10.800,00

5.400,00

37,804

IN421L-21A504

SAT Teixeiro 1107 XUGA

9.000,00

4.500,00

37,804

IN421L-21A315

Tamara Fisteus Cagide

2.700,00

1.350,00

37,476

IN421L-21A200

José Manuel Rodríguez Losada

13.500,00

6.750,00

37,065

IN421L-21A195

Francisco Javier Losada Prado

13.500,00

6.750,00

36,898

IN421L-21A40

Óscar López Sánchez

24.300,00

12.150,00

36,066

IN421L-21A511

Ganadería Ecovilariño, S.C.

8.910,00

4.455,00

35,941

IN421L-21A380

Dematías, S.C.

8.100,00

4.050,00

30,602

IN421L-21A548

Ganadería San Román, S.C.

12.960,00

6.480,00

30,602

IN421L-21A337

Avícola Tratante, S.L.

34.056,00

17.028,00

25,985

IN421L-21A131

Kiwi Atlántico, S.A.

67.144,00

26.857,60

18,786

IN421L-21A526

O Castro Holstein, S.L.

7.200,00

3.600,00

17,155

IN421L-21A455

Ganadería Lacpi, S.L.U.

5.229,00

2.614,50

16,066

I.3. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética (PAE).

Código expediente

Persoa ou entidade solicitante

Investimento elixible (€)

Axuda resolución concesión (€)

Puntuación

IN421L-21A246

Rafael Fernández Cerbela

5.000

2.500

73,310

IN421L-21A164

A Devesa, S.C.

11.046,24

5.523,12

72,127

IN421L-21A55

José Luis Bello Castro

5.980

2.990

69,536

IN421L-21A547

Casa Barbeiro, S.L.

9.205

4.602,5

67,845

IN421L-21A373

Ganadería Vigo, S.C.

19.502

9.751

67,828

IN421L-21A231

SAT Os Foros nº 1231 XUGA

48.550

24.275

67,804

IN421L-21A592

Ganadería Casana, S.C.

5.400

2.700

66,566

IN421L-21A429

SAT Os Carrís nº 1253 XUGA

22.280

11.140

65,636

IN421L-21A242

Fundación Paideia Galiza

15.813,86

7.906,93

64,387

IN421L-21A468

Gandeiría Balado, S.C.

55.420

27.710

62,199

IN421L-21A596

Ganadería Casana, S.C.

5.000

2.500

57,816