Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 25 de xaneiro de 2022 Páx. 4347

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 31 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas con cargo á Resolución do 15 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas para o ano 2021 (código de procedemento SI452A) (Diario Oficial de Galicia número 186, do 27 de setembro).

Advertidos erros na Resolución do 31 de decembro de 2021, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 13, do 20 de xaneiro de 2022, cómpre facer as oportunas correccións e publicar a listaxe das entidades denegadas e desistidas, segundo se indica no punto segundo da resolución.

ANEXO II

Solicitudes denegadas e desistidas

Número de expediente

Nome

NIF

Causa de exclusión

SI452A-2021-00000038-00

Asociación Dignidade Galicia

G15500853

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000030-00

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Galicia

G36776920

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000042-00

Asociación Sociocultural ASCM

G15161573

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000006-00

Asociación Alume Saúde Mental

G27198977

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000022-00

Xeracción, S. Coop. Galega

F32479040

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000028-00

Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Chantada

G27320225

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000040-00

Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia

G15299357

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000048-00

Asociación Diversidades

G27783950

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000027-00

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000056-00

Asociación de Axuda e Atención ó Preso na Coruña

G15414667

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000036-00

Asociación Síndrome de Down (Lugo)

G27202043

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000053-00

Fundación FormaVigo

G27753367

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000019-00

Asociación O Son do Pobo

G94017704

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000045-00

Asociación Centro Sociocultural, Artístico e Recreativo Valadares

G36617082

Non acadan puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000043-00

Asociación Mulleres Pedra da Vella

G36837433

Non acadan a puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000051-00

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

G27712306

Non acadan a puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000052-00

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Non acadan a puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000012-00

Asociación Participación

G32477127

Non acadan a puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000004-00

Asociación Cultural, Social, Deportiva, Lúdica, Ecolóxica, da Muller, de Inclusión, do Rural Vive Vilariño

G32504508

Non acadan a puntuación mínima global (art. 13.4)

SI452A-2021-00000003-00

Asociación Trans Miño

G94196516

Non responde ao requirimento

SI452A-2021-00000039-00

Asociación Comité Cidadán Antisida da Coruña

G15279219

Non acreditar que está inscrita na Área de Igualdade do RUEPSS (art. 4.1.a)

SI452A-2021-00000047-00

Fundación Centro de Orientación Familiar Diocesano de Lugo

R2701026C

Non acreditar que está inscrita na Área de Igualdade do RUEPSS (art. 4.1.a)

SI452A-2021-00000057-00

Yarama África, S. Coop. Galega

F70576467

Non acreditar que está inscrita na Área de Igualdade do RUEPSS (art. 4.1.a)

SI452A-2021-00000058-00

Asociación de Acción Social, Educación Permanente y de Servicios a la Juventud y a la Mujer Tempus

G15681000

Non responde ao requirimento

SI452A-2021-00000060-00

Fundación Mulleres

G80974702

Presentación fóra de prazo