Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 25 de xaneiro de 2022 Páx. 4636

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Áridos do Carneiro, S. Coop. Galega

ANUNCIO de liquidación de Áridos do Carneiro, S. Coop. Galega.

En cumprimento do establecido no artigo 92 da Lei 5/1998, de Cooperativas de Galicia, faise público que na Asamblea Xeral que tivo lugar o 14 de xaneiro de 2022, acordouse a liquidación de Áridos do Carneiro, Sdad. Coop. Galega, aprobándose o seguinte balance de liquidación:

Balance de liquidación:

Activo

31.12.2021

A) Activo non corrente

313.223,76

I . Inmobilizado intanxible

3.500,00

II. Inmobilizado material

309.723,76

B) Activo corrente

290.132,80

II. Debedores comerciais e outras contas a cobrar

74.731,62

VI. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes

215.401,18

Total activo (A+B)

603.356,56

Patrimonio neto e pasivo

31.12.2021

A) Patrimonio neto

603.356,56

A-1) Fondos propios

603.356,56

I. Capital

1.378.574,71

V. Resultados de exercicios anteriores

-694.371,46

VII. Resultado do exercicio

-80.846,69

Total patrimonio neto e pasivo

603.356,56

O proxecto de distribución aprobado en dita xunta contempla unha retribución do activo da cooperativa a favor dos seus socios na parte proporcional que a cada un lle corresponda.

Chantada, 17 de xaneiro de 2022

José Faustino Gay Moure
José Antonio García Rodríguez
Ana María Novoa Vázquez
Liquidadores de Áridos do Carneiro, Sdad. Coop. Galega