Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 25 de xaneiro de 2022 Páx. 4581

III. Outras disposicións

Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2022 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por este organismo no terceiro cuadrimestre do ano 2021.

O artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, impón a cada consellería ou entidade da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia, e para dar cumprimento a esta obriga,

DISPOÑO:

Artigo único

Dar publicidade á relación dos convenios subscritos polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro do ano 2021, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

A presidenta do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia
P.D. (Resolución do 8.3.2019, DOG núm. 54/2019)
Adela Quinzá-Torroja García
Xerente do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

ANEXO

Convenio

Obxecto

Importe achegado polo Issga

Data de

sinatura

Acordo de prórroga do convenio de colaboración entre o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia e a Consellería de Sanidade para o intercambio de datos de accidentes de traballo para desenvolver o programa de detección de terceiros obrigados ao pagamento na asistencia sanitaria dispensada no servizo público de saúde

Establecer as condicións, requisitos e procedementos polos cales se debe rexer a cesión de datos en materia de accidentes de traballo entre o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia e a Consellería de Sanidade, para desenvolver esta última o programa de detección de terceiros obrigados ao pagamento na asistencia sanitaria dispensada no servizo público de saúde

0,00 €

29.12.2021