Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Venres, 28 de xaneiro de 2022 Páx. 5815

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 17 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifican as resolucións ditadas nos procedementos tramitados por esta entidade (expediente 2017/133/27 e vinte e catro máis).

De conformidade cos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a través deste anuncio emprázanse as persoas interesadas que a continuación se relacionan para seren notificadas das resolucións ditadas pola Xefatura Territorial nos expedientes administrativos instruídos conforme o disposto no artigo 172 e seguintes do Código civil e demais normativa de aplicación, despois dos intentos de notificación realizados sen que fose posible efectuar as ditas notificacións por causas non imputables á Administración ou por descoñecer o domicilio das persoas interesadas.

Os expedientes están á disposición das persoas interesadas, ou das persoas que as representen, debidamente acreditadas, no Servizo de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Política Social; rolda da Muralla, 70, planta baixa, onde, no prazo de dez (10) días, contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, poderán comparecer, para coñeceren o contido íntegro das resolucións, de luns a venres laborables, das 9.00 ás 14.00 horas; advírteselles que, de non o faceren, se considerarán efectuadas as notificacións no momento do vencemento do prazo indicado para comparecer.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

As persoas interesadas, ou as persoas que as representen debidamente acreditadas, poderán interpoñer recurso contra as resolucións ditadas nos expedientes, ante o Xulgado de Primeira Instancia de Lugo que por quenda corresponda, no prazo de dous (2) meses desde o día seguinte ao da súa notificación por comparecencia, de conformidade co artigo 780.1 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.

Lugo, 17 de decembro de 2021

Francisco Javier Vázquez Nodal
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Núm. expte.

Persoa interesada

Efectos xurídicos

Data da resolución

2017/133/27

0Y5688019H

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

16.6.2021

2019/17/27

34311050H

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

29.7.2021

2020/76/27

76578933E

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

31.7.2020

2020/77/27

76578933E

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

31.7.2020

2020/148/27

33346175Q

Mantemento de medida administrativa

20.7.2021

2021/94/27

Y4263731M

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

24.8.2021

2020/56/27

34271248Y

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

14.7.2021

2009/182/27

X2882392D

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

17.3.2021

2009/184/27

X2882392D

Establecemento de medida administrativa

17.3.2021

2009/185/27

X2882392D

Establecemento de medida administrativa

17.3.2021

2020/9/27

33996683S

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

20.8.2021

2021/67/27

76410305G

Establecemento de medida administrativa

30.8.2021

2016/79/27

33561224S

Modificación de medida administrativa

17.8.2021

2017/86/27

34308684K

Mantemento de medida administrativa

20.8.2021

2017/87/27

34308684K

Modificación de medida administrativa

19.8.2021

2017/88/27

34308684K

Mantemento de medida administrativa

20.8.2021

2016/119/27

5325479

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

10.9.2021

2021/25/27

19617054

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

15.9.2021

2021/26/27

19617054

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

15.9.2021

2015/58/27

35626495R

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

8.9.2021

2013/193/27

44497319R

Mantemento de medida administrativa

22.9.2021

2003/67/27

34308488D

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

13.8.2021

2019/95/27

34318452Z

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

2.9.2021

2021/71/27

33341617N

Establecemento de medida administrativa

8.9.2021

2019/94/27

34286705F

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

7.9.2021