Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 4 de febreiro de 2022 Páx. 7498

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería do Mar

ORDE do 31 de xaneiro de 2022 pola que se dispón o cesamento dun vogal do Consello Reitor da entidade pública empresarial Portos de Galicia.

O Consello Reitor é o órgano superior colexiado de dirección da entidade pública empresarial Portos de Galicia, tal como determina o artigo 13 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia. A súa disposición transitoria novena, engadida polo artigo 17 da Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, dispón que, mentres non se estableza regulamentariamente o número de vogais do Consello Reitor, a composición do dito órgano e o réxime de substitucións serán os establecidos nos artigos 10 e 11 do Regulamento de Portos de Galicia, aprobado polo Decreto 227/1995, do 20 de xullo, e que o nomeamento dos vogais o realizará a persoa titular da consellería competente en materia de portos, conforme dispón o artigo 13.2 da Lei 6/2017, do 12 de decembro.

Polo exposto, de acordo co sinalado no número 3 do artigo 10 do Regulamento de Portos de Galicia, de conformidade coa proposta do conselleiro de Facenda e Administración Pública, e no exercicio da facultade atribuída,

DISPOÑO:

O cesamento de Joaquín Caballero Miranda como vogal no Consello Reitor da entidade pública empresarial Portos de Galicia, en representación da Consellería de Facenda e Administración Pública, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2022

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Mar