Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 11 de febreiro de 2022 Páx. 10819

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 28 de xaneiro de 2022, da Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca procedemento de mobilidade voluntaria interna entre o persoal fixo da categoría de enfermeiro/a para os postos de consulta de enfermaría de Educación Diabetolóxica, consulta de enfermaría de Uroloxía e consulta de enfermaría de Unidade de Mama, do Complexo Hospitalario Universitario de Lugo.

De conformidade co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, de 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e con base nos criterios reitores para mobilidade interna no ámbito de atención especializada, aprobados pola Mesa sectorial o 23 de decembro de 2009 e modificados con data do 31 de xaneiro de 2014, a Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, tras un proceso de negociación coa Xunta de Persoal deste centro sanitario, e con base nas competencias atribuídas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 208, do 31 de outubro), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e o Decreto 134/2019, de 10 de outubro (DOG núm. 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, así como na Orde do 22 de abril de 2020 (DOG núm. 82, do 29 de abril) de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, modificada pola Orde do 25 de maio de 2020 (DOG núm. 103, do 29 de maio),

DISPÓN:

Primeiro. Anunciar a convocatoria do procedemento de mobilidade voluntaria interna entre o persoal fixo da categoría de enfermeiro/a para os postos de consulta de enfermaría de Educación Diabetolóxica, consulta de enfermaría de Uroloxía e consulta de enfermaría de Unidade de Mama do Complexo Hospitalario Universitario de Lugo.

Segundo. As bases íntegras desta convocatoria, as resolucións e demais actos derivados dela serán publicados, en todo caso e sen prexuízo do emprego doutros medios de publicidade, no taboleiro de anuncios do Complexo Hospitalario Universitario de Lugo. Tamén estarán expostas na intranet da propia Xerencia da Área Sanitaria.

Terceiro. As solicitudes para participar neste procedemento axustaranse necesariamente ao formulario electrónico existente para o efecto na Oficina virtual do profesional (FIDES/Procesos/Mobilidade voluntaria interna) e, tras a súa formalización electrónica, unha vez impresa, deberase tramitar o seu rexistro administrativo, dentro do correspondente prazo, presentándose preferentemente no Rexistro Xeral do Hospital Universitario Lucus Augusti, sito na rúa Dr. Ulises Romero, nº 1, 27003, en Lugo.

O prazo para a presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles a partir do día seguinte ao desta publicación.

Cuarto. Contra a resolución e as bases do procedemento poderase interpoñer recurso de alzada, perante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Lugo, 28 de xaneiro de 2022

Ramón Ares Rico
Xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos