Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Venres, 18 de febreiro de 2022 Páx. 12073

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2022 pola que se notifican as resolucións ditadas no expediente IG204.2016.1.218 e cinco máis.

Intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, mediante esta resolución, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións, que figuran como anexo para que poidan ter coñecemento delas.

Os actos obxecto do presente anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015. Advírteselles aos interesados de que contra as resolucións, as cales esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Non obstante, previamente poderán interpoñer un recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución recorrida, dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Os expedientes póñense de manifesto aos interesados neste centro directivo sito en Santiago de Compostela, Complexo Administrativo San Lázaro, s/n.

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2022

Fernando Guldrís Iglesias
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Núm. de expediente

NIF/razón social

Programa de axudas

Data resolución

Órgano que dita a resolución

Notificación

IG204.2016.1.218

Mobitrac España, S.C.

Programa apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto)

11.11.2021

Director xeral do Igape

Resolución de denegación de axuda

IG204.2016.1.240

Ultreia Sistemas, S.L.

Programa apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto)

29.11.2021

Director xeral do Igape

Resolución de denegación de axuda

IG204.2016.1.277

48114012J

Programa apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto)

29.11.2021

Director xeral do Igape

Resolución de denegación de axuda

IG206.2015.1.35

36157836L

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

8.11.2021

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG206.2017.1.2

47368311H

Liña microempresas-axudas para a bonificación dos custos dos autónomos e as microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 14 de xullo de 2017 (DOG núm. 142, do 27 de xullo)

18.5.2021

Director xeral do Igape

Resolución de denegación de axuda

IG206.2017.1.121

52881947W

Liña microempresas-axudas para a bonificación dos custos dos autónomos e as microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 14 de xullo de 2017 (DOG núm. 142, do 27 de xullo)

14.10.2021

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total