Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Venres, 18 de febreiro de 2022 Páx. 11844

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2022 pola que se dá publicidade dos convenios subscritos no terceiro cuadrimestre do exercicio 2021.

O artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG núm. 30, do 15 de febreiro), establece que cada consellería ou entidade deberá publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios subscritos referidos ao cuadrimestre anterior.

Polo que antecede, en virtude das facultades que teño concedidas,

RESOLVO:

Único. Facer pública a relación dos convenios subscritos polo Instituto Galego de Promoción Económica no terceiro cuadrimestre de 2021, que se anexa a esta resolución.

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2022

Fernando Guldrís Iglesias
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Convenio

Data de

sinatura

Importe (€)

2021

2022

Addenda ao II Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), a Axencia Galega de Innovación (Gain), Xesgalicia, a Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (Xesgalicia), o Consorcio da Zona Franca de Vigo (Consorcio), Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo S.A. SME (Vigoactivo), a Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga) e Peugeot Citroën Automóviles España, S.A. (Stellantis), para a continuidade dun foco de emprendemento no sector da automoción en Galicia (Business Factory Auto-BFA).

14.9.2021

Sen achega económica

Convenio entre a Axencia Galega de Innovación (Gain), o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), para a posta en marcha da iniciativa Connect Lugo.

15.9.2021

48.800

Protocolo entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. para a elaboración dun plan de promoción e transformación do sector naval galego.

22.9.2021

Sen achega económica

Modificación do convenio entre o Consorcio da Zona Franca de Vigo e o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) en relación co proxecto de incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes no sector da automoción.

24.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Arxon Estrategia, S.L.U. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Auditores Consultores y Expertos Independientes, S.L.P. (Audicon) para a xestión de axudas relativas ao Programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Axperia Ventures Iberia, S.L. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Consulting Empresarial Casares, S.L. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Dirección por Implicación, S.L. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Estrategia y Organización, S.A. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Esquío Ingeniería, S.L.U. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Formacomer Gadicom, S.L. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Inovalabs Digital, S.L. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Maremal Agencia de Consultoría en Innovación, S.L.L. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Medrar Smart Solutions, S.L. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Norquality Consultores, S.L. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Parada y Cotelo, S.L. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape e a entidade colaboradora Valora Consultores de Gestión, S.L. para a xestión de axudas relativas ao programa Re-acciona COVID-19.

30.9.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Consellería de Facenda e Administración Pública, o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Universidade de Santiago de Compostela para a edición e publicación da Revista Galega de Economía no ano 2021.

3.11.2021

7.500

Addenda ao convenio, asinado o 15.9.2021, entre a Axencia Galega de Innovación (Gain), o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) para a posta en marcha da iniciativa Connect Lugo.

10.11.2021

48.800

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Asociación Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) para a posta en marcha dunha oficina técnica xestora dos proxectos integrados no programa denominado Next Generation Galicia Food.

23.11.2021

31.500

156.375

Acordo Marco entre a Fundación EOI, F.S.P. e o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), para o impulso do emprego, dixitalización da industria e o crecemento empresarial das pemes.

29.11.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Igape, a Deputación da Coruña, o Concello da Coruña, a Universidade da Coruña e o Clúster TIC Galicia para a elaboración do plan director e constitución da estrutura de gobernanza da Cidade das TIC.

1.12.2021

36.000

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Asociación de Industrias do Metal e Tecnoloxías Asociadas de Galicia (Asime) co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Asociación Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica (Craega) co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos (Anfaco-Cecopesca) co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Fundación para la Promoción de la Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Industria de Automoción de Galicia (CTAG) co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Asociación Clúster do Granito co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga) co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e o Clúster Tic Galicia co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Asociación Bioga-Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación da Coruña co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant) co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e o Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e o Clúster Saúde de Galicia (CSG) co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Addenda ao convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica e a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa co fin de acoller bolseiros/as para a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

10.12.2021

Sen achega económica

Convenio entre a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia, o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e as sociedades de garantía recíproca (SGR) Afigal e Sogarpo, polo que se regulamenta a achega do Igape á dotación ao fondo de provisións técnicas para a prestación de avais ás pemes galegas.

23.12.2021

2.000.000