Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 23 de febreiro de 2022 Páx. 13029

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2022 pola que se corrixe un erro advertido na Resolución do 30 de abril de 2018 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos.

Unha vez advertido un erro no texto da Resolución do 30 de abril de 2018, DOG núm. 97, do 23 de maio de 2018, pola que se publica o plan de estudos de máster universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos, esta reitoría, segundo o que dispón o artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, rectifica e publica o dito erro da forma que se indica:

Na páxina 25574, no punto 3, onde di:

2º Curso.

Módulo

Materia

Créditos ECTS

Carácter

Común

Prácticas externas

18

PE

Traballo fin de máster

12

TFM

Debe dicir:

2º Curso.

Módulo

Materia

Créditos ECTS

Carácter

Común

Prácticas externas

12

PE

Traballo fin de máster

18

TFM

O plan de estudos queda estruturado de acordo co anexo desta resolución.

A Coruña, 14 de febreiro de 2022

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos
pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 4315888

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, número 5.1).

1. Rama de coñecemento á que se adscribe o título: Ciencias Sociais e Xurídicas.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias (OB)……..…………...……...........….

Optativas (OP)…..……….……………...........……

Prácticas externas (PE)...………………..........….

Traballo fin de máster (TFM)…...……..........…....

Total………..…………………………….................

30

30

12

18

90

3. Contido do plan de estudos.

1º Curso.

Módulo

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Común

Turismo e Desenvolvemento Sostible: a Calidade dos Destinos e Produtos Turísticos

OB

6

Cambio Social, Tendencias do Consumo Turístico e Comportamento do Consumidor

OB

3

Promoción e Comercialización de Destinos e Produtos Turísticos

OB

6

Dirección Estratéxica das Organizacións Turísticas

OB

3

Novas Tecnoloxías Aplicadas a Destinos e Produtos Turísticos

OB

6

Planificación e Xestión de Plans de Turismo. O Papel das Organizacións Públicas e Privadas

OB

6

Orientación Investigadora

O Proceso de Investigación en Turismo: Tipos, Estrutura e Fases

OP

6

Técnicas Cualitativas Aplicadas ao Turismo

OP

6

Programa para Análise de Datos Cualitativos con Exemplos de Turismo

OP

6

Técnicas Cuantitativas Aplicadas ao Turismo

OP

6

Programa para Análise de Datos Cuantitativos con Exemplos de Turismo

OP

6

Orientación Profesional

Elaboración de Plans Estratéxicos de Desenvolvemento Turístico: Estrutura, Contidos e Metodoloxía

OP

6

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Congresos e Convencións

OP

3

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos no Espazo Litoral e de Cruceiros

OP

3

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Saúde e Termal

OP

3

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Gastronómicos e Enolóxicos

OP

3

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Patrimonio Cultural e Natural

OP

3

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Espirituais

OP

3

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Deportivos

OP

3

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos para Grupos Especiais

OP

3

2º Curso.

Módulo

Materia

Créditos ECTS

Carácter

Común

Prácticas externas

12

PE

Traballo fin de máster

18

TFM

O máster consta de dúas orientacións que se deben entender como dúas posibles vías formativas. O alumnado pode elixir unha desas orientacións e realizar os 30 créditos optativos que se ofertan por orientación, ou ben realizar unha opción mixta na cal o alumnado ten que escoller 30 créditos optativos dos 60 que se ofertan entre as dúas orientacións.

A unidade temporal de todas as materias é cuadrimestral e existe un equilibrio de créditos entre cuadrimestres que deberá ser respectado no caso de producirse unha modificación da organización temporal das materias.

4. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 90 créditos ECTS, distribuídos como se indica no número 2, para obter o título de máster universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos.