Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Mércores, 9 de marzo de 2022 Páx. 16873

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 25 de febreiro de 2022 polo que se somete ao trámite de información pública a separata do proxecto de construción de beirarrúa na PO-315, treito Beluso-A Chadiza, de clave PO/21/018.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto.

Antecedentes:

Mediante a Resolución do director da Axencia Galega de Infraestruturas, do 24 de febreiro de 2022, aprobouse provisionalmente o contido do documento para información pública do proxecto de construción de beirarrúa na PO-315, treito Beluso-A Chadiza, de clave PO/21/018.06.

O obxecto do proxecto consistirá na execución dunha beirarrúa pola marxe esquerda da estrada PO-315 entre os núcleos da Chadiza e A Costa do Figueirón (puntos quilométricos (p.q.) aproximados 2+150 ao 2+750, na parroquia de Beluso, completando así un itinerario peonil seguro ao conectar este novo treito cos xa existentes no seu inicio e final; así como na execución en ambas as dúas marxes da estrada das reservas de plataforma adecuadas para a paraxe de bus do p.q. 2+500. A obra complétase coas seguintes actuacións complementarias: adecuación e/ou renovación dos servizos presentes no treito de actuación e a mellora da capa de rodaxe da calzada naqueles treitos que están deteriorados.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia o mencionado proxecto de construción sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. Do mesmo xeito, sométese o presente proxecto a información pública para os efectos do establecido no Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, en relación coa protección do dominio público hidráulico e coas actuacións neste ou na súa zona de policía.

Cuarto. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Pontevedra (avda. Mª Victoria Moreno, 43, 1º, 36071 Pontevedra) e no Concello de Bueu (Eduardo Vicenti, 8, 36930 Bueu, Pontevedra).

Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
(https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/transparencia/procedementos-informacion-publica/estudos-proxectos) atópase á disposición dos interesados a separata do proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2022

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados por

beirarrúa na PO-315, treito Beluso-A Chadiza, clave PO/21/018.06

Concello de Bueu. Pontevedra.

Referencia catastral

Pol.

Parc.

Titular

DNI

Situación básica do chan

Natureza

Clasificación

urbanística

Superficie catastral

(m2)

Área afectada (m2)

Bens

Med.

(ud.)

1

36004A00100110

001

110

Pérez Ríos, Agustín (PR_100)

Descoñecido

Rural

Rústico

Solo rústico de especial protección infraestruturas

853

82

2

36004A00100109

001

109

Pastoriza Molanes, Delfina (US-100)

Pérez Pastoriza, Ramón (NP_100)

***6021**

***7586**

Rural

Rústico

Solo rústico de especial protección infraestruturas

1.179

87

3

36004A00100108

001

108

Pérez Ríos, Erundina (PR_100)

***6110**

Rural

Rústico

Solo rústico de especial protección infraestruturas

1.478

57

4

36004A00700001

007

1

Menduiña Fontán, Juan, her. (PR_100)

***5126**

Urbanizado

Rústico

Solo núcleo rural

3.006

116

Aramado con postes de pedra

44

5

36004A00800043

008

43

González Abal, Daniel (PR-50)

Jardón Adán, Mª Dolores (PR-50)

Núñez Barreiro, Sergio (PR-50)

Patiño Domínguez, Adriana (PR-50)

Rodríguez Rodríguez, Antonio (PR-50)

García Granja, Digna (PR-50)

Iglesias Núñez, Javier (PR-50)

Parada Rosales, Argentina (PR-50)

Gil Lozano, Nerea (PR-50)

Dopazo Soage, Mª Belén (PR-50)

Santos Gómez, Diego (PR-50)

Santos Herbello, Salvador, herd. (PR-100)

***1324**

***4580**

***1712**

***1187**

***0314**

***8075**

***1370**

***1201**

***7938**

***9952**

***1071**

***5179**

Urbanizado

Rústico

Solo núcleo rural

940

13

Muro de pedra

13

6

36004A00800042

008

42

Álvarez García Salvador (PR_100)

***9911**

Rural

Rústico

Solo rústico de especial protección infraestruturas

762

273

7

36004A00800001

008

1

López Méndez Carmen (PR_100)

***6315**

Rural

Rústico

Solo rústico de especial protección infraestruturas

762

101

8

36004A00800002

008

2

Pastoriza Ferradás, Salvador Manuel (PR_100)

***9427**

Rural

Rústico

Solo rústico de especial protección infraestruturas

579

68