Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Xoves, 17 de marzo de 2022 Páx. 17982

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se publican as axudas concedidas en virtude da Orde do 29 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a persoas traballadoras do sector do espectáculo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR820O).

A pandemia da COVID-19 produciu unha emerxencia sanitaria a nivel global, ata o punto de declararse o estado de alarma no noso país, para a xestión da crise, mediante o Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, que incluíu grandes limitacións na actividade ata a actualidade.

As ditas limitacións afectan notablemente as actividades relacionadas co sector do espectáculo, que tiveron unha extensa paralización no seu exercicio. Estas actividades concéntranse precisamente na primavera e verán, épocas duramente afectadas por todo tipo de restricións.

Posteriormente, regulouse o Real decreto lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social da COVID-19, que fixou a data da situación legal de desemprego no 14 de marzo de 2020.

Agora ben, as persoas traballadoras que desenvolven a súa actividade no sector do espectáculo en moitos casos non puideron acollerse aos citados ERTE nin ao Decreto lei 17/2020, precisamente pola singularidade do seu desempeño, en Galicia.

A contratación deste persoal no noso territorio prodúcese cun alto índice de estacionalidade, pola multitude de eventos e festas populares na xeografía galega, e xeralmente prodúcense baixo a modalidade de obra ou servizo determinado limitado a un evento ou actuación determinada; e, polo tanto, este persoal non figuraba nos cadros de persoal das empresas nin estaba de alta no réxime da Seguridade Social para poder percibir esas rendas.

O colectivo resultou moi afectado por esta situación, desde o persoal inscrito como artista en espectáculos públicos ata o persoal técnico suxeito ao réxime xeral.

Por isto, a Consellería de Emprego e Igualdade recoñece a este sector como un ramo practicamente paralizado, de tal xeito que os seus profesionais sufriron unha drástica perda de ingresos e, ante a súa situación crítica, é necesario apoiar o persoal traballador e paliar na medida do posible as situacións de desamparo.

Obxecto da axuda: esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e convocar as axudas para compensar a perda de poder adquisitivo das persoas traballadoras do sector do espectáculo con motivo da paralización da súa actividade a causa das medidas adoptadas ocasionadas pola COVID-19, así como a fixación dos criterios e requisitos para a súa concesión para o ano 2021.

Norma reguladora: Orde do 29 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a persoas traballadoras do sector do espectáculo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR820O).

Crédito orzamentario: 500.000,00 € (cincocentos mil euros) recollido na aplicación orzamentaria 11.03.324A.480.8, código de proxecto 2020 00006, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2022

Elena Mancha Montero de Espinosa
Directora xeral de Relacións Laborais

ANEXO

Persoas beneficiarias

Solicitante

NIF

Importe

Adrián Nieto Sande

***1124**

1.308,41 €

Aitor Iglesias Franjo

***9616**

2.011,68 €

Alberto Rial Martínez

***5689**

1.799,07 €

Alexandr Grisin Morozov

***4579**

654,21 €

Alexis Iglesias Franjo

***9615**

1.308,41 €

Alfredo Carlos Asensio Sánchez

***7825**

2.469,63 €

Álvaro Aires Mesías

***0943**

1.292,06 €

Andrés Moreiras Ramos

***7053**

1.275,70 €

Andrés Pérez Santos

***8902**

1.242,99 €

Ángel Rigueira Sánchez

***7925**

1.341,12 €

Ángel Sevilla Jiménez

***8842**

49,07 €

Arancha Álvarez Rivera

***8884**

1.831,78 €

Azucena Fouz Ares

***5301**

3.500,00 €

Bruno Fariña Alonso

***6914**

964,95 €

Bruno Maseda da Veiga

***8350**

1.488,32 €

Carolina Augusto Muñiz

***8658**

1.292,06 €

Cristian Amoedo Cal

***6159**

1.242,99 €

Cristian Pérez Martínez

***0953**

3.500,00 €

Damián Gómez Lomba

***4312**

1.619,16 €

Damián Riobó Brañas

***1351**

1.292,06 €

David Failde González

***6831**

899,53 €

David García Gómez

***8570**

1.014,02 €

David Rubén Gocalves Alati

****7709*

327,10 €

Diego Grande Méndez

***7980**

1.978,97 €

Edel Antonio Orta Martínez

***1015**

932,24 €

Ernesto Varona Rodríguez

****8353*

3.500,00 €

Esteban Calvo Iglesias

***0465**

588,79 €

Esteban Rafael Pérez Lizardo

***8443**

3.500,00 €

Eugenio Souto Acevedo

***3460**

1.144,86 €

Francisco Javier Baleirón Rial

***3950**

2.894,86 €

Francisco Javier Iglesias Pazos

***8985**

981,31 €

Francisco Javier Ladra Mancebo

***1367**

1.504,67 €

Francisco Javier Leiro Chazo

***6432**

899,53 €

Gladis Aguiar Pazos

***1135**

2.665,89 €

Gloria Domínguez Salazar

***0515**

32,71 €

Iago Couceiro Garea

***8927**

1.324,77 €

Ibrahim Ramón Rivero Rengifo

****4399*

1.357,48 €

Ignacio Gallego Falcón

***7676**

686,92 €

Ismael Caamaño Liñares

***0720**

3.385,51 €

Iván José Rodríguez Acuña

***8609**

1.275,70 €

Javier Antonio López Díaz

****6646*

2.306,07 €

Javier Argenis Meza Henríquez

****5716*

98,13 €

Javier Reboreda Piñeiro

***6418**

2.240,65 €

Javier Trillo Sánchez

***9792**

2.289,72 €

Jeser José Gil Bastardo

***9479**

1.390,19 €

Jesús Magán Rodríguez

***7502**

1.226,64 €

Jesús Manuel Ferreiros Becerra

***5502**

1.177,57 €

Jesús Manuel Varela Bravo

***7805**

3.500,00 €

Jesús Quintillán Bermúdez

***8718**

3.500,00 €

Jonathan Gerardo Tortolero Perdigón

****5493*

2.387,85 €

Jordán González Taboada

***6553**

1.521,03 €

José Ángel Mejia Liriano

****5985*

3.500,00 €

José Antonio Díez Piñeiro

***7896**

3.287,38 €

José Luis Romero Cobelo

***1348**

507,01 €

José Manuel López Rodríguez

***1415**

3.500,00 €

José Manuel Rodríguez Fernández

****7443*

507,01 €

José Martínez Sanmartín

***1968**

3.500,00 €

José Miguel González Chapón

***8247**

1.504,67 €

José Ramón Fernández Pérez

***9817**

3.500,00 €

Juan Carlos Pabón Pulgarín

****7439*

130,84 €

Juan María González Bao

***6251**

1.799,07 €

Lázaro Fernández Santiesteban

***0162**

16,36 €

Lorena Mouriño Gómez

***9867**

2.796,73 €

Luis Alberto León García

***6702**

81,78 €

Luis Ánguel Montero Castro

***3765**

899,53 €

Luis Cuña Soto

***3429**

2.911,22 €

Luis Manuel Súarez Silva

***5481**

1.504,67 €

Mª del Mar García Taboada

***5833**

2.338,79 €

Marcos Blanco Basalo

***8299**

1.455,61 €

Martín Pita Espantoso

***2462**

3.500,00 €

Martín Prieto Tomé

***9596**

1.553,74 €

Martín Romero Noya

***9104**

1.259,35 €

Michael Aranguibel Lugo

****2996*

1.488,32 €

Michell Aranguibel Lugo

****9734*

866,82 €

Miguel Ángel Vidal Loira

***1554**

3.500,00 €

Miguel Cayetano Domínguez Rodríguez

***0702**

915,89 €

Miguel Cendón Losada

***7250**

948,60 €

Miguel Domínguez Rodríguez

***9919**

1.521,03 €

Natalia Eugenia Vázquez Silva

***6398**

457,94 €

Néstor Manuel Peña Pérez

***6613**

556,07 €

Óscar Cardoso Ortega

***3609**

2.829,44 €

Óscar Parente Méndez

***5642**

588,79 €

Óscar Pita Rey

***4240**

2.829,44 €

Osvaldo Zorrilla Santana

***5526**

474,30 €

Oswaldo Alberto Zorrila García

***6033**

3.500,00 €

Pablo Fernández González

***7510**

899,53 €

Ramón Fernández Jiménez

***4802**

1.782,71 €

Raúl Ernesto Cepeda Garabito

****6413*

3.369,16 €

Raúl Paz Arias

***1950**

523,36 €

Ricardo Carou Varela

***3621**

3.500,00 €

Ricardo Manuel Blanco Pérez

***6532**

1.455,61 €

Román González Rey

***7147**

572,43 €

Rubén Cividanes Baz

***7587**

2.420,56 €

Sebastián González Rodríguez

***5695**

3.500,00 €

Silvio Serafín Docampo Guisande

***0007**

572,43 €

Vanesa Belinda Sosa González

***9195**

3.500,00 €

Vanessa Cabarcos Folgueira

***0347**

719,63 €

Víctor Bascuas Sanmartín

***9384**

1.341,12 €

Victor Javier Vega Pérez

***2462**

2.502,34 €

Yeray Pita Casal

***8482**

3.500,00 €

Total

174.705,66 €