Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 23 de marzo de 2022 Páx. 19347

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANUNCIO do 9 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se someten a información pública as solicitudes de inclusión de varias árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras.

O artigo 4 do Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores senlleiras, modificado polo Decreto 10/2015, do 22 de xaneiro, establece o procedemento de catalogación e descatalogación de exemplares e formacións.

As seguintes solicitudes de inclusión de árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras foron realizadas polas persoas interesadas de acordo a ese procedemento:

Rexistro de entrada: 2022/159252.

Data: 24.1.2022.

Solicitante: Concello de Nigrán.

Especie: Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br.

Localidade: A Pereira-San Pedro.

Concello: Nigrán.

Provincia: Pontevedra.

Rexistro de entrada: 2022/185835.

Data: 24.1.2022.

Solicitante: Concello de Nigrán.

Especie: Castanea sativa Mill.

Localidade: San Pedro da Ramallosa.

Concello: Nigrán.

Provincia: Pontevedra.

Rexistro de entrada: 2022/593727.

Data: 7.3.2022.

Solicitante: Quercus sonora.

Especie: Quercus robur L.

Localidade: Amoexa.

Concello: Antas de Ulla.

Provincia: Lugo.

Rexistro de entrada: 2022/594474.

Data: 7.3.2022.

Solicitante: Quercus sonora.

Especie: Quercus robur L.

Localidade: Santa Cristina.

Concello: Antas de Ulla.

Provincia: Lugo.

Rexistro de entrada: 2022/617533.

Data: 9.3.2022.

Solicitante: Concello do Rosal.

Especie: Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Localidade: San Miguel de Tabagón.

Concello: O Rosal.

Provincia: Pontevedra.

O artigo 4.4 do Decreto 67/2007, do 22 de marzo, establece que as solicitudes de catalogación ou descatalogación de exemplares e formacións, e a documentación presentada xunto a elas, someteranse ao trámite de información pública por un prazo de vinte días, para os efectos de que os interesados poidan presentar os documentos e xustificacións que consideren pertinentes.

En consecuencia, ábrese un período de información pública da solicitude de catalogación mencionadas neste anuncio, e a documentación presentada xunto a ela, durante un prazo de 20 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, coa finalidade de que aquelas persoas interesadas que se consideren directamente afectadas poidan remitir observacións e opinións por escrito, ou ben a través do enderezo de correo electrónico: dxpn.cmatv@xunta.gal, poñendo no asunto «Información pública árbores senlleiras».

Durante o citado prazo, a documentación correspondente poderá ser examinada nos seguintes lugares:

– Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela.

– Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Pontevedra, avda. Victoria Moreno, 43-4º, 36071 Pontevedra.

– Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Lugo, rolda da Muralla, 70, 27071 Lugo.

Durante ese mesmo período poderase consultar na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Biodiversidade/seccion.html&std=expedientes_senlleiras.html&sub=Arbores_senlleiras/) a información dos expedientes que non se corresponda con datos de carácter persoal (Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais).

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2022

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural